Ви є тут

Головна
   У 2007 році в Запорізькому національному технічному університеті було створено кафедру «Управління трудовими ресурсами». З 2010 року кафедру перейменовано у кафедру «Управління персоналом і економіки праці», яка готувала бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці». Тривалий період кафедру очолював Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Толок Вячеслав Олександрович. Сьогодні кафедру очолює кандидат наук з державного управління, доцент Соколов Андрій Васильович.
   У 2019 році у зв’язку з започаткуванням нових освітніх програм (Митна справа, Цифрова економіка та електронний бізнес) спеціальності 051 Економіка кафедру було перейменовано в кафедру «Економіки та митної справи». На кафедрі сформовано якісний висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який нараховує 11 осіб, у тому числі: 2 доктори наук, професори, 8 кандидатів наук, доцентів.
   Протягом останніх років на кафедрі була захищена 1 докторська та 4 кандидатських дисертації, видано 9 монографій, щорічно здійснюються публікації у фахових виданнях в обсязі понад 20 статей, береться участь у понад 30 конференціях тощо.
У 2014-2015 роках кафедра брала участь у міжнародному проекті ICo-op Промислове співробітництво і творча інженерна освіта на основі дистанційної інженерії та віртуальних приладів в рамках програми TEMPUS.
З метою отримання студентами практичних навичок роботи кафедрою «Економіки та митної справи» укладені угоди про співробітництво (бази практик) з ПАТ «Запоріжсталь», АТ «Мотор Січ», Запорізькою торгово-промисловою палатою, Дніпровською митницею Держмитслужби, ПАТ «ЗАЗ», ДП ЗМКБ «Прогрес», ПАТ «Дніпроспецсталь», Запорізьким обласним центром зайнятості, Управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької ОДА, Головним управлінням пенсійного фонду України в Запорізькій області, а також іншими малими та середніми підприємствами області.
   Кафедра підтримує дружні стосунки зі спорідненими кафедрами таких провідних вузів України як Київський національний економічний університет, Харківський національний економічний університет, Донецький національний університет, Харківський національний автомобільно-дорожний університет, Сумський державний університет, Полтавський університет економіки та торгівлі, Чернівецький торговельно-економічний інститут, Університет митної справи та фінансів, Західноукраїнський національний університет.
   Викладачами кафедри здійснюється керівництво науковою роботою студентів, які готують роботи та отримують призові місця в межах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, стипендіальної програми «Завтра UA», на олімпіадах. Серед призерів: Луценко Юлія, Сорокіна Катерина, Фещенко Іван, Білинська Ольга, Пироговська Юлія, Корейба Інна, Остяк Аліна, Ліпак Альона, Коляда Юлія, Нєнова Людмила, Міщенко Юлія, Коляда Тетяна, Засоріна Ганна, Поліщук Софія та інші. Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці студентів до виступів на науково-практичних конференціях та написання наукових статей.
   Сьогодні кафедра готує фахівців зі спеціальностей 051 «Економіка» (за освітніми програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Митна справа» та «Цифрова економіка та електронний бізнес») та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (за освітньою програмою «Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності»).
Фахівець з управління персоналом здатен виконувати професійну роботу в галузі менеджменту персоналу, планування ділової кар’єри та лідерських якостей, розробки стратегії управління персоналом підприємства і соціального розвитку, аналізувати стан і перспективи розвитку ринку праці, працювати в системі державного соціального захисту населення, формування ефективних команд та комунікацій, в галузі організації, нормування, планування та оплати праці.
   Фахівець з митної справи здатен виконувати професійну роботу в галузі розробки та реалізації фіскальної політики, напрямів регулювання митної політики, проведення митного та податкового контролю, митного оформлення й митного декларування, управління митними ризиками з використання інформаційних технологій, діяльності Державної фіскальної служби та порядку її взаємодії з учасниками митних відносин; оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.
   Фахівець з цифрової економіки та електронного бізнесу здатен виконувати професійну роботу в галузі підприємницької діяльності та електронної купівлі-продажу (електронна комерція, електронні аукціони, електронні страхові послуги тощо), реалізації товарів дистанційним способом; цифрових технологій (електронне урядування, хмарні обчислення, блокчейн) та методів інтелектуального аналізу даних (Big Data, машинне навчання); здійснення електронних операцій із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (Інтернет-банкінг, Інтернет-трейдинг).
   Фахівець з економіки та організації електронної торгівлі здатен виконувати професійну роботу в галузі підприємницької діяльності та електронної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним способом; здійснення електронних операцій із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем; організації роздрібної та оптової торгівлі, біржової та брокерської діяльності; організацію, моделювання та прогнозування кон’юнктури товарних, фондових, валютних та ресурсних ринків; функціонування ринкових інструментів та формування обґрунтованої цінової політики.