Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут

Інженерно-фізичний факультет

Емблема факультету «Інженерно-фізичний факультет»

Інженерно-фізичний факультет (ІФФ)

Рік початку діяльності: 1930

Положення про факультет

Керівництво:

Декан факультету: к.т.н., доцент Климов Олександр Володимирович

Заступник декана: в/о к.т.н., доцент Парахнєвич Євген Миколайович

 

Профілюючі кафедри:

 

Спеціальності та освітні програми:

131 – «Прикладна механіка», освітні програми:

«Обладнання та технології ливарного виробництва»
«Технології та устаткування зварювання»
«Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

132 – «Матеріалознавство», освітні програми

«Прикладне матеріалознавство»
«Термічна обробка металів»

136 – «Металургія», освітні програми:

«Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»

 

Контактні дані:

адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 345
тел.: +380(61)7644674, +380(61)7698414
e-mail: dekanat_if@zntu.edu.ua

Студенти 1 курсу можуть отримати студентські квитки за наявності заяви та квитанції (реквізити для оплати та зразок заяви дивіться в кінці розділу) в деканаті (ауд.345)


          Студентам 1 курсу магістратури

20.10.2020р. в ауд.320 з 1200до 1300 відбудеться видача банківських карток студентам 1 курсу (ОС магістр) інженерно-фізичного факультету. З собою мати ксерокопії паспорта (1,2,11 стор.) або ID-картки та витяга з неї, ідентифікаційного коду. Вхід в захисній масці.


          До уваги студентів 1 курсу

15.10.2020р. в ауд.320 з 1300до 1500 відбудеться видача банківських карток студентам 1 курсу ( ОС бакалавр) інженерно-фізичного факультету. З собою мати захисну маску та паспорт.


         

Файл: 

Вартість навчання в НУ "Запорізька політехніка" для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” у 2020/2021 навчальному році. Вартість вказано у грн. за один семестр навчання.
 
код Спеціальність Спеціалізація(освітня програма) Денна Заочна
131 Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 5250 3450
технології та устаткування зварювання 5250 3450
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 5250 3450
132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 5250 3450
термічна обрабка металів 5250 3450
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 5250 3450

Вартість навчання в НУ "Запорізька політехніка" для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” у 2020/2021 навчальному році. Вартість вказано у грн. за один семестр навчання.

код Спеціальність Спеціалізація(освітня програма)  Денна   Заочна 
131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва 6000 4400
Технології та устаткування зварювання 6000 4400
Відновлення та підвищення зностійкості деталей і конструкцій 6000 4400
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 6000 4400
Термічна обробка 6000 4400
136 Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 6000 4400

 

Факультет (колишній ливарний, а з 1966 р. – механіко-металургійний) є найстарішим в університеті. З його організацією розпочинається розвиток і становлення ВНЗ.

Підготовка інженерів-металургів широкого профілю ведеться на цьому факультеті з часу його заснування і здійснювалася раніше на ливарному відділенні.

Спочатку, підготовку інженерів для народного господарства вели викладачі й науковці ливарного відділення, яке виконувало роль факультету. Після створення механіко-металургійного факультету тут розпочалася підготовка інженерів-металургів широкого профілю.

Зі створенням механіко-металургійного факультету до його складу входили такі кафедри:

машини і технологія ливарного виробництва (МіТЛВ);

обладнання і технологія зварювального виробництва (ОіТЗВ);

фізичне матеріалознавство (ФМ);

технологія металів (ТМ);

машини і технологія обробки металів тиском (МіТОМТ);

економіка і організація виробництва (ЕіОВ).

У зв’язку з потребами народного господарства в інженерних кадрах цього профілю як у СРСР, так і в Україні зокрема, 23 червня 1980 року відкриваються два факультети: механіко-металургійний та механіко-технологічний. 16 травня 1994 року механіко-технологічний було розформовано, а 14 грудня механіко-металургійний перейменовано в інженерно-фізичний. З того часу він готує інженерні кадри з п’яти спеціальностей і однієї спеціалізації.

Значна частина історичного шляху факультету пов’язана з іменами відомих вчених і педагогів-керівників, керманичів факультету:

деканами ММФ в різні часи були: В.С. Попов (1.09.1959–1.09.1964 рр.); Р.С. Бєляков (3.09.1964–26.09.1969 рр.); Б.С. Сперанський (30.09.1969–15.05.1974 рр.); А.В. Сипко (16.05.1974–29.12.1976 рр.); Б.М. Чумаков (30.12.1976–19.11.1980 рр.); В.І. Гонтаренко (20.11.1980–31.08.1982 рр.); А.О. Шаломеєв (1.09.1982–14.12.1989 рр.).

деканами МТФ були: Б.М. Чумаков (20.11.1980–26.12.1981 рр.); І.В. Піньковський (28.12.1981–16.11.1985 рр.); М.С. Гамов (25.11.1985–23.04.1989 рр.); О.Ф. Бичевий (24.04.1989 –16.05.1994 рр.).

деканами ІФФ були: А.О. Шаломеєв (10.07.1989–09.12.1995 рр.); В.М. Сажнєв (10.07.1995–01.04.1997 рр.); А.О. Шумілов (03.08.1997 - 19.06.2012); О.В.Климов (20.06.2012 і до сьогодні)

Зараз до ІФФ входять такі профілюючі кафедри:

машини і технологія ливарного виробництва;

фізичне матеріалознавство;

обладнання та технологія зварювального виробництва.

На них опановують потрібні на виробництві професії велика кількість студентів (50 груп на денному відділенні і 25 – на заочному). Вони навчаються у добре обладнаних аудиторіях і лабораторіях. Свій багатий досвід і знання майбутнім фахівцям передають понад 50 викладачів, серед яких  професори: С.Б. Бєліков, В.В. Луньов, Е.І. Цивірко, В.І. Гонтаренко,  В.Г. Іванов, В.С. Попов, В.Л. Грешта , В.Ю. Ольшанецький, О.В. Овчинніков, М.М. Бриков, О.Г. Биковський.

Деканат – це своєрідний штаб факультету, його аналітичний і організаційний центр, де розробляються плани занять, ведеться їх контроль, необхідна документація; вирішуються поточні й перспективні питання сьогодення.

Цей величезний обсяг роботи виконують : декан – доцент О.В. Климов, його заступник – доцент Є.М. Парахнєвич і  співробітники з вищою освітою, молоді висококваліфіковані й сумлінні спеціалісти своєї справи – Інна Пономаренко, Євгенія Іванченко, Оксана Лебідь-Богатова. Цей невеликий, але дружний і працелюбний колектив гідно виконує свою справу.

 
БАКАЛАВР
Спеціальність 131 Прикладна механіка
освітня програма "Обладнання та технології ливарного виробництва". Термін навчання - 4 роки. Під час навчання студенти вивчають теорію і технологію ливарного виробництва, автоматизацію, контроль якості у ливарному виробництві. Студенти навчаються проектувати обладнання та оснащення ливарних цехів, виплавляти метал і виробляти виливки за новітніми технологіями, без яких не обходиться жодна машина чи прилад. Випускник здобуває кваліфікацію - технічний фахівець-механік.
освітня програма "Технології та устаткування зварювання". Термін навчання - 4 роки. Випускник здобуває кваліфікацію - технічний фахівець-механік.
освітня програма "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій". Термін навчання - 4 роки. Випускник здобуває кваліфікацію - технічний фахівець-механік.
 
Спеціальність 132 Матеріалознавство
освітня програма "Прикладне матеріалознавство". Термін навчання - 4 роки. Під час навчання студенти вивчають розробку, властивості, виробництво, застосування, обробку та випробування металевих, неметалевих композиційних та функціональних матеріалів та виробів на їх основі. Випускник здобуває кваліфікацію - технік-технолог, технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки, технік-лаборант (металургія).
 
Спеціальність 136 Металургія
освітня програма "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів". Термін навчання - 4 роки. Студенти вивчають теорію і технологію металургійного виробництва, металургію ливарних сплавів, технологію ливарної форми, навчаються розробляти технологічні процеси виготовлення виливків з будь-яких сплавів. Крім цього навчаються виготовленню художніх та прецизійних виробів (медалі, статуетки, прикраси, вироби з дорогоцінних металів тощо). Випускник здобуває кваліфікацію - технік-технолог (лиття металів).
 
 
МАГІСТР
Спеціальність 131 Прикладна механіка
освітня програма "Обладнання та технології ливарного виробництва". Термін навчання - 1,5 роки. Випускник здобуває кваліфікацію - професіонал в галузі інженерної механіки, інженер-механік, викладач університетів та вищих навчальних закладів.
освітня програма "Технології та устаткування зварювання". Термін навчання - 1,5 роки. Випускник здобуває кваліфікацію - інженер-механік, інженер із зварювання, викладач університетів та вищих навчальних закладів.
освітня програма "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій". Термін навчення - 1,5 роки. Випускник здобуває кваліфікацію - інженер-механік, інженер із зварювання, викладач університетів та вищих навчальних закладів.
 
Спеціальність 132 Матеріалознавство
освітня програма "Прикладне матеріалознавство". Термін навчання - 1,5 роки. Випускник здобуває кваліфікацію - інженер (металургія), інженер-технолог (металургія), інженер із впровадження нової техніки й технології, інженер-дослідник, викладач університетів та вищих навчальних закладів.
освітня програма "Термічна обробка металів". Термін навчання - 1,5 роки. Випускник здобуває кваліфікацію - інженер (металургія), інженер-технолог (металургія), інженер із впровадження нової техніки й технології, інженер-дослідник, викладач університетів та вищих навчальних закладів.
 
Спеціальність 136 Металургія
освітня програма "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів". Термін навчання - 1,5 роки. Випукник здобуває кваліфікацію інженер-технолог (металургія), викладач університетів та вищих навчальних закладів.
 
Всі освітньо-пофесійні програми розроблено у відповідності до потреб провідних промислових підприємств Запорізького регіону: АТ "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес", ПАТ "Запоріжсталь", ПАТ "Бердянські жниварки", ПАТ "Дніпроспецсталь" та інші, з якими кафедри інженерно-фізичного факультету плідно співпрацюють у навчальній діяльності.