Ви є тут

Головна

 
БАКАЛАВР
Напрям підготовки - 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» - обіймає спеціальності «Прикладне матеріалознавство», «Термічна обробка металів», «Композиційні та порошкові матеріали, покриття», ліцензійний обсяг – 75 осіб денной форми навчання  та 25 осіб заочної форми навчання.  Термін навчання – 4 роки. Ліцензія діє до 01.07.2021 р.
Під час навчання випускник здобуває кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:
-          технік-технолог;
-          технічний фахівець в галузі фізичних наук і техніки;
-          технік-лаборант (металургія).
 
СПЕЦІАЛІСТ
Спеціальність 7.05040301 «Прикладне матеріалознавство» - ліцензійний обсяг – 30 осіб денной форми навчання  та 25 осіб заочної форми навчання.
Спеціальність 7.05040305 «Термічна обробка металів» - ліцензійний обсяг – 20 осіб денной форми навчання. Термін навчання – 1 рік. Ліцензія діє до 01.07.2021 р.
Під час навчання випускник здобуває кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»:
-          інженер (металургія);
-          інженер-технолог;
-          інженер з якості;
-          інженер-контролер;
-          інженер-дослідник;
 
МАГІСТР
Спеціальність 8.05040301 «Прикладне матеріалознавство» - ліцензійний обсяг – 5 осіб денной форми навчання  та 5 осіб заочної форми навчання.
Спеціальність 8.05040303 «Термічна обробка металів» - ліцензійний обсяг – 5 осіб денной форми навчання. Термін навчання – 1,5 роки. Ліцензія діє до 01.07.2021 р.
Під час навчання випускник здобуває кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»:
-          інженер (металургія);
-          інженер-технолог;
-          науковий співробітник (металургія);
-          інженер із впровадження нової техніки і технології;
-          викладач університетів та вищих навчальних закладів.
У навчальній діяльності кафедра плідно співпрацює із запорізькими промисловими підприємствами: «АвтоЗАЗ», ДП «Івченко-Прогрес», АТ «Мотор Січ». На базі двох останніх було створено філіал інженерно-фізичного факультету, на якому навчаються також студенти спеціальностей «Прикладне матеріалознавство», «Термічна обробка металів». Створено можливість для використання сучасного обладнання і технологій підприємства у навчальному процесі. За зверненням ДП «Івченко-Прогрес» та АТ «Мотор Січ» серед дисциплін спеціалізації вивчаються «Функціональне призначення матеріалів газотурбінних установок в енергетиці», «Спеціальні сталі та сплави в газотурбобудуванні», «Перспективні технології отримання заготовок» та інші. 

Напрям підготовки 6.050504 "Зварювання"
– освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр:
Технічний фахівець-механік;
Спеціальності 7.05050401 “Технології та устаткування зварювання”,
7.05050403 "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій"
– освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст:
Інженер-механік;
Інженер (інші галузі інженерної справи).
Спеціальності 8.05050401 “Технології та устаткування зварювання”,
8.05050403 "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій"
– освітньо-кваліфікаційний рівень магістр:
Інженер-механік;
Інженер (інші галузі інженерної справи).
Науковий співробітник (інженерна механіка);
Науковий співробітник (інші галузі інженерної справи);
Інший викладач університетів та вищих навчальних закладів;