Ви є тут

Головна

Повний телефонний номер утворюється з міського додаванням префікса +380(61), а з місцевого — +380(61)7698


Абонент № приміщення (корпус) Телефони
міські місцеві
РЕКТОРАТ
Ректор Грешта Віктор Леонідович 252 (I корпус) 764-25-06 3-70
3-09
Приймальня ректора Сахно Поліна Валентинівна 254 (I корпус) 764-25-06
Факс:
764-21-41
3-09
6-31
Проректор з НР Шаломєєв Вадим Анатолійович 365 (I корпус) 764-74-83 4-48
Приймальня проректора з НР Чушкіна Юлія Олегівна 365 (I корпус) 764-74-83 4-48
Проректор з НПР та МД Наумик Валерій Владиленович 267 (I корпус) 764-41-12 4-52
Приймальня проректора з НПР та МД Корнієнко Альона Маколаївна 267 (I корпус) 764-41-12 4-52
Проректор з НПР, СЕР та МП Іванченко Андрій Володимирович 260 (I корпус) 764-15-19 2-18
Приймальня проректора з НПР, СЕР та МП Запорожська Діана Сергіївна 260 (I корпус) 764-15-19 2-18
Проректор з АГР Чечель Микола Володимирович 19/20 (адм. корпус) 764-28-64
Факс:
764-13-11
3-02
Приймальня проректора з АГР Концур Вікторія Сергіївна 19/20 (адм. корпус) 764-28-64
764-13-11
3-02
Проректор з НПР та ППР Куликовський Руслан Анатолійович 360а (I корпус) 764-46-62 3-71
6-32
Помічник ректора Беліков Микола Сергійович 42 (адм. корпус)   4-33
Провідний фахівець Дєвочкін Василій Федорович 13 (адм.корпус)   4-82
Вчена рада університету
Голова Вченої ради Бахрушин Володимир Євгенович 263 (I корпус) 764-22-07 4-75
Учений секретар Кузьмін Віктор Володимирович 263 (I корпус) 764-22-07 4-75
 
Транспортний факультет (ТФ)
+380630400228
Декан Кузькин Олексій Феликсович 238 (I корпус) 764-46-56 3-29
Заступник декана Каплуновська Алла Миколаївна 245 (I корпус)   3-17
Кафедра автомобілів (АМ)
Завідувач в.о. Дударенко Ольга Василівна 60, 59 (II корпус) 764-26-47 5-36
Черговий   вул. Гоголя, 64-А   3-51
Викладацька   61а (авт. корпус) 764-26-47  
Навчальна лабораторія експлуатації та ремонту колісних та гусеничних транспортних засобів Чекунов Едуард Євгенович 51а (авт. корпус)    
Навчальна лабораторія електричного та електронного обладнання автомобілів Мотін Ігор Вікторович 54а (авт. корпус)    
Навчальна лабораторія випробування та діагностики автомобілів Желізний Олександр Ігорович 55а (авт. корпус) 764-26-66  
Навчально-виробнича майстерня    55а (авт. корпус)    
Кафедра транспортних технологій (ТТ)
Завідувач Турпак Сергій Миколайович 100-А (IІ корпус) 764-40-25 5-93
Викладацька   109 (II корпус)   5-60
Викладацька   212 (IІ корпус)   4-40
Кафедра двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ)
Завідувач Слинько Георгій Іванович 131 (I корпус)   5-12
Викладацька   135 (I корпус)   4-12
Завідувач лабораторії Алмаєв Віктор Іванович 133 (I корпус) 129   2-41
Викладацька   137 (I корпус)   4-12
Лабораторія гідравліки    (II корпус)   4-80
Машинобудівний факультет (МФ)
+380630400230
Декан Глушко Василь Іванович 378 (I корпус) 764-44-23 5-50
Заступник декана Бабенко Ольга Миколаївна 380 (I корпус)   3-50
Кафедра технології машинобудування (ТМБ)
Завідувач Дядя Сергій Іванович 345-А (I корпус) 764-24-29 3-87
Викладацька Коновалова Ірина Петрівна 349 (I корпус)   3-16
Лабораторія досліджень динамічних випробувань Томілін Вадим Миколайович 2а (I корпус)   2-70
Аспірантська Степанов Дмитро Миколайович  506a (V корпус)   5-95
Комп'ютерний клас Паміров Володимир Миколайович 327 (I корпус)   4-25
Викладацька Кононов Віталій Владиславович 4 (I корпус, підвал)   3-26
Кафедра технології авіаційних двигунів (ТАД)
Завідувач Павленко Дмитро Вікторович 356 (I корпус)   3-90
Викладацька Гембель Вікторія Йосипівна 16 (ІІІ корпус)   2-69
Лаборантська Алексєєнко Людмила Володимирівна 15-В (IІІ корпус)   5-30
Аспірантська Уланов Сергій Олександрович 391 (IV корпус)   2-22
Кафедра металорізальних верстатів і інструментів (МВІ)
Завідувач Фролов Михайло Володимирович 157 (I корпус) 769-83-22 3-22
Викладацька Зав'язун Тетяна Василівна 151 (I корпус) 769-82-37 2-37
Лабораторія та навчальний клас технічних засобів вимірювання Тесленко Тетяна Василівна 534 (V корпус) 769-84-30 4-30
Спеціалізований комп'ютерний клас Первєєв Дмитро Валерійович 229 (I корпус) 769-82-88 2-88
Кафедра деталей машин і підйомно-транспортних механізмів (ДМПТМ)
Завідувач Мартовицький Леонід Максимович 545-Б (V корпус) 764-31-82 5-59
Викладацька   546 (V корпус)   2-73
Методичний кабінет Алексєєв Олександр Анатолійович 545-А (V корпус)   2-02
Комп'ютерний клас Редько Ольга Борисівна 544 (V корпус)   4-20
Кафедра обробки металів тиском (ОМТ)
Завідувач Матюхін Антон Юрійович. 29а (IІІ корпус)   5-18
Лабораторія обладнання та обробки традиційних та порошкових металів тиском завідувач лабораторії Стрижак Сергій Іванович 191а (IV корпус)   3-89
інженер Добровольський Володимир Васильович 191 (IV корпус)   2-50
Викладацька Антифєєва Юлія Олександрівна 29 (IІІ корпус)   3-18
Комп'ютерний клас доц. Матюхін А.Ю. 538а (V корпус)    
Кафедра вищої математики (ВМ)
Завідувач Онуфрієнко Володимир Михайлович 244 (I корпус)   4-87
Викладацька   242 (I корпус)   4-46
Інженерно-фізичний факультет (ІФФ)
+380630400229
Декан Климов Олександр Володимирович 338 (I корпус) 764-46-74 5-55
Заступник декана Парахнєвич Євген Миколайович 345 (I корпус) 764-46-74 4-14
Кафедра інтегрованих технологій зварювання та моделювання конструкцій (ІТЗ та МК)
Завідувач Капустян Олексій Євгенович 257а-9 (I корпус)    
Методичний кабінет Хохлова Лариса Олександрівна 257а-1 (I корпус) 764-41-13 5-61
2-62
Викладацька   257а-3, 257а-4, 257а-5 (I корпус)    
Лекційна ауд.   257а-7 (I корпус)    
Лабораторія теорії та технології зварювальних процесів, автоматизації зварювальних процесів та контролю якості Замковий Сергій Іванович 163-б, 163-в, 163-г, 255, 257а-2 (I корпус), 185 (IV корпус)   4-94
Лабораторія матеріалів та рентгенографії Костюк Михайло Олександрович 536а, 536 (V корпус)    
Лабораторія газополуменевої обробки та плазмового напилення Шумілов Олександр Андрійович Р-20, Р-21, Р-22, Р-23, Р-24, Р-25, Р-26, Р-27    
Лабораторія адитивних технологій та зварювальних процесів Замковий Сергій Іванович 257а-8    
Викладацька   341 (I корпус)   2-60
Лаборантська Хижняк Юрій Володимирович 335 (I корпус)   2-60
Комп'ютерний клас Кот Галина Андріївна 339 (I корпус)   4-57
Кафедра машин і технологій ливарного виробництва (М і ТЛВ)
Завідувач Іванов Валерій Григорович 236 (I корпус) 764-44-13 4-17
Викладацька, секретар кафедри Сидоренко Наталя Борисівна 138 (I корпус)   5-94
Викладацька   225 (I корпус)   3-21
Викладацька   226 (I корпус)   2-93
Лабораторія художнього литва   192 (IV корпус)    
Лабораторія ливарних форм та суміші Василевська Яна Анатоліївна 214а (I корпус)   4-29
Лабораторія спеціальних методів електрометалургії Парахнєвич Євген Миколайович Г-29 (І корпус)   2-93
Ливарний зал №1 Сидоренко Сергій Миколайович Д-2   2-89
Ливарний зал №2 Добренькій Сергій Петрович 189 (I корпус)   3-80
Науково-дослідна лабораторія Сергієнко Ольга Сергіївна 500 (V корпус)   5-42
Комп'ютерний клас   216 (I корпус)   4-29
Кафедра фізичного матеріалознавства (ФМ)
Завідувач Ольшанецький Вадим Юхимович 169 (I корпус)   4-35
Викладацька   158 (I корпус)   5-84
Методичний кабінет Трикоз Галина Григорівна 177 (I корпус)   2-82
Лабораторія термічної обробки Андріяненко Дмитро Анатолійович Д-4    
Лабораторія рентгенівських методів дослідження та металографії   167, 169 (I корпус)   4-35
Лабораторія фізичних методів дослідження та радіоелектроматеріалів   166 (I корпус), 164-а (I корпус)   4-92
2-84
Лабораторія високотемпературних механічних випробувань Череп Вадим Федорович 04-8 (IV корпус)   5-33
Лабораторія 3-D моделювання   154 (I корпус)    
Лабораторія тонких методів досліджень   156 (I корпус)    
Клас ЕОМ Лук'яненко Олександр Сергійович 173 (I корпус)   5-45
Електротехнічний факультет (ЕТФ)
+380630400213
Декан Антонов Микола Леонідович 266 (I корпус) 764-46-25 3-99
Заступник декана Козлов Володимир Володимирович 266 (I корпус) 764-46-25 4-26
Кафедра електропостачання промислових підприємств (ЕПП)
Завідувач Шрам Олександр Анатолійович 292-А (IV корпус) 764-36-01 3-64
Викладацька   296 (IV корпус)   2-80
Викладацька   290-А (IV корпус)   2-81
Лабораторія електромереж і систем   387-А (IV корпус)   4-51
Лабораторія електропостачання підприємств Кузьменко Олександр Іванович 283 (IV корпус)   3-11
Лабораторія математичного моделювання та оптимізації в електроенергетиці   288 (IV корпус)   4-98
Лабораторія технологічних установок   398 (IV корпус)   6-08
Кафедра електричних машин (ЕМ)
Завідувач Яримбаш Дмитро Сергійович 159а (I корпус)   5-56
Лабораторія техніки високої напруги та комп'ютерного моделювання Дьомічева Ганна Володимирівна 230 (I корпус)   4-11
Лабораторія спецмашин   234 (I корпус)   5-64
Комп'ютерний клас   264 (I корпус)   5-43
Комп'ютерний клас   268 (I корпус)   2-77
Лабораторія електричних та спеціальних машин Галушко Ігор Дмитрович 8/5 (I корпус)   2-42
Аспірантська   57 (адм. корпус)   4-28
Лаборантська   9-А (I корпус)   4-84
Кафедра електричних та електронних апаратів (ЕЕА)
Завідувач Андрієнко Петро Дмитрович 222 (I корпус)   5-49
Викладацька   221 (I корпус)   2-59
Лабораторія високовольтних апаратів і силових перетворювачів Мохнач Ричард Едуардович 218 (I корпус)   3-95
Лабораторія електричних апаратів низької напруги Галюк Микола Пилипович 520-А (V корпус)   2-75
Студентське конструкторське бюро   542 (V корпус)   5-20
Кафедра електроприводу та автоматизації промислових установок (ЕПА)
Завідувач Пирожок Андрій Володимирович 526 (V корпус)   4-32
Лабораторія мікропроцесорної техніки Мелешко Ірина Анатоліївна 528 (V корпус)   3-13
Викладацька, аспірантська   198 (IV корпус)   5-85
Викладацька, аспірантська   526-А (V корпус)   2-79
Лабораторія електроприводу Сітніков Вадим Данилович 526-А (V корпус)   2-79
Комп'ютерна лабораторія   524 (V корпус)   5-57
Лабораторія автоматизації промислових установок Засипко Петро Григорович 529-А (V корпус)   4-34
Кафедра теоретичної та загальної електротехніки (ТЗЕ)
Завідувач Тиховод Сергій Михайлович 233 (I корпус)   3-94
Викладацька   237 (I корпус)   3-94
Лабораторія загальної електротехніки   239-А (I корпус)   2-76
Лабораторія теоретичних основ електротехніки   550 (V корпус)   6-11
Кафедра фізики (Ф)
Завідувач Лозовенко Оксана Анатоліївна 324 (I корпус)   3-55
Викладацька   326 (I корпус)   5-91
Кафедра   328 (I корпус)   4-90
Лабораторія фізичних методів досліджень Кубишкін Анатолій Aнатолійович 325 (I корпус)   2-91
Кафедра іноземних мов (ІМ)
Завідувач Соболь Юлія Олександрівна 330-А (I корпус)   5-22
Викладацька   348 (I корпус)   2-48
Комп'ютерний клас   350 (I корпус)   3-52
Факультет будівництва, архітектури та дизайну (ФБАД)
+380630400214
В.о. декана Савченко Віра Олександрівна 376 (I корпус)   3-92
Заступник декана Силенко Сергій Анатолійович 376 (I корпус)   6-22
Провідний фахівець Крюк Катерина Геннадіївна 374 (I корпус)   6-22
Кафедра будівельного виробництва та управління проектами (БВУП)
В.о. завідувача кафедри Назаренко Олексій Миколайович 159 (І корпус)    
Заступник завідувача кафедри Кулік Михайло Валерійович 159 (І корпус)    
Лабораторія комп’ютерного забезпечення будівельного виробництва Кулік Михайло Валерійович 134 (I корпус) 769-85-03 5-03
Лабораторія енергоресурсозбереження та енергоефективних технологій в архітектурі та бубівництві Назаренко Олексій Миколайович 159 (І корпус)    
Лекційна лабораторія Іщенко Олексій Сергійович 530 (V корпус)    
Навчально-методичний кабінет Браков Анатолій Анатолійович 530-А (V корпус) 769-85-63  5-63
Викладацька Іваненко Дмитро Сергійович 531 (V корпус) 769-85-63 5-63
Навчально-наукова лабораторія інженерно-технічного моніторингу будівель та споруд Березовська Альона Олександрівна 547 (V корпус)   5-63
Кафедра дизайну (Д)
Завідувач, в.о. Коваль Лідія Михайлівна 500 (ІV корпус)   5-10
Викладацька   500 (ІV корпус)   5-09
Навчально-виробнича майстерня   285 (IV корпус)   3-60
Кафедра композиційних матеріалів, хімії та технологій (КМХТ)
Завідувач Мітяєв Олександр Анатолійович 25 (III корпус)   5-77
Викладацька, аспірантська Волчок Іван Петрович 17-А (III корпус) 764-13-51 3-91
Викладацька   15 (III корпус)   2-71
Викладацька   380-А (I корпус)   2-72
Лаборантська   375-А (I корпус)   5-90
Викладацька   377 (I корпус)   5-31
Лаборантська Сохрякова Тамара Вікторівна 370 (I корпус)   2-74
Лабораторія механічної обробки Ковбаса Володимир Григорович Д-3   4-50
Лабораторія термічної обробки   505-Б (V корпус)   3-25
Комп'ютерний клас   507-А (V корпус)   5-32
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ПТБД)
Викладацька 2   368 (I корпус)   3-93
Кафедра охорони праці і навколишнього середовища (ОПНС)
Завідувач Нестеров Олександр Васильович 23 (I корпус)   3-59
Викладацька   23 (I корпус)   3-59
Кафедра механіки (М)
Завідувач Шевченко Володимир Григорович 172 (I корпус) 764-44-55 4-85
Викладацька   168/170 (I корпус)   2-57
Завідувач лабораторії Мазіна Ольга Василівна 179-А (I корпус)   2-58
Навчально-методична лабораторія Вінецький Вадим Володимирович 1-А (адм. корпус)   3-62
Лабораторія   509 (V корпус)   6-00
Комп'ютерний клас Кот Галина Андріївна 179 (I корпус)   3-24
Факультет радіоелектроніки та телекомунікації (ФРЕ та Т)
+380630400239
Декан Кабак Владислав Семенович 369 (I корпус) 764-46-15 4-27
Заступник декана Куляба-Харитонова Тетяна Іванівна 367 (I корпус)   3-06
Кафедра радіотехніки та телекомунікації (РТТ)
В.о. завідувача Морщавка Сергій Володимирович 31 (IІІ корпус)   4-31
Комп'ютерний клас Шуміліна Людмила Василівна 30 (IІІ корпус)   3-03
Кафедра   35 (IІІ корпус) 764-32-81 4-31
Викладацька   32-Б (IІІ корпус)   5-98
Кафедра мікро- та наноелектроніки (МНЕ)
Завідувач Сніжной Геннадій Валентинович 113 (IІ корпус) 764-67-33 4-77
Викладацька   113 (IІ корпус)   3-67
Кафедра інформаційних технологій електронних засобів (ІТЕЗ)
Завідувач Єфименко Микола Володимирович 41 (III корпус) 764-36-28 3-97
Викладацька   41-А (III корпус)   2-52
Лабораторія конструювання та випробування радіоелектронних засобів Сидлецька Наталія Олександрівна 40 (III корпус)   5-34
Навчальний центр комп'ютерних технологій Работкіна Олена Володимирівна 47 (III корпус)   4-24
Лабораторія надвисоких частот пристроїв та технологій радіоелектронних засобів Пилипенко Ксенія Іллівна 48 (III корпус)   4-78
Кафедра захисту інформації (ЗІ)
Завідувач Воскобойник Володимир Олександрович 33-А (IІІ корпус)   2-68
Кафедра   31-A (IІІ корпус)   4-91
Лабораторія цифрових методів обробки та захисту інформації   36 (IІІ корпус)   4-21
Викладацька   32-А (IІІ корпус)   5-97
Кафедра прикладної математики (ПМ)
Завідувач Мастиновський Юрій Вікторович 363 (I корпус)   5-16
Викладацька   354 (I корпус)   2-66
Методичний кабінет-аспірантська   376 (I корпус)   4-39
Факультет комп'ютерних наук і технологій (ФКНТ)
+380630400215
Декан Касьян Микола Миколайович 373 (I корпус) 764-33-61 3-86
Заступник декана Рибін Вадим Олегович
Щербак Наталья Володимирівна
362 (I корпус) 764-33-61 3-32
Кафедра програмних засобів (ПЗ)
Завідувач Субботін Сергій Олександрович 53-Г (III корпус) 764-74-19
+380673941180
3-30
Викладацька, старший лаборант (відповідальна за діловодство) Костюк Валентина Григорівна 43 (III корпус)

 

2-67
Викладацька: завідувач навчальної лабораторії (матеріально відповідальна особа) Липовець Марина Володимирівна 43 (III корпус)   2-67
професор Дубровін Валерій Іванович 43 (III корпус)   2-67
професор Табунщик Галина Володимирівна 43 (III корпус)   2-67
професор Олійник Андрій Олександрович 43 (III корпус)   2-67
доцент Гладкова Ольга Миколаївна 43 (III корпус)   2-67
доцент Гофман Євген Олександрович 43 (III корпус)   2-67
доцент Зайко Тетяна Анатоліївна 43 (III корпус)   2-67
доцент Каплієнко Тетяна Ігорівна 43 (III корпус)   2-67
доцент Колпакова Тетяна Олексіївна 43 (III корпус)   2-67
доцент Льовкін Валерій Миколайович 43 (III корпус)   2-67
доцент Пархоменко Анжеліка Володимирівна 43 (III корпус)   2-67
доцент Сердюк Сергій Микитович 43 (III корпус)   2-67
доцент Степаненко Олександр Олексійович 43 (III корпус)   2-67
доцент Федорончак Тетяна Василівна 43 (III корпус)   2-67
старший викладач Дейнега Лариса Юріївна 43 (III корпус)   2-67
старший викладач Качан Олександр Іванович 43 (III корпус)   2-67
старший викладач Федорченко Євген Миколайович 43 (III корпус)   2-67
старший викладач Леощенко Сергій Дмитрович 43 (III корпус)   2-67
асистент Каврін Дмитро Анатолійович 43 (III корпус)   2-67
асистент Камінська Жанна Костянтинівна 43 (III корпус)   2-67
асистент Туленков Артем Вячеславович 43 (III корпус)   2-67
асистент Федорченко Юлія Володимирівна 43 (III корпус)   2-67
Навчальна лабораторія інтелектуального комп'ютингу, віртуальної та доповненої реальності, старший лаборант Полянський Едуард Дмитрович 25а, 27 (III корпус)    
Комп'ютерний клас, старший лаборант Залюбовська Наталія Володимирівна 49 (III корпус)   6-29
Лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії, завідувач навчальної лабораторії (відповідальна за електронний репозиторій та перевірку академічних текстів на запозичення) Кашина Тетяна Георгіївна 53-А (III корпус)   2-67
Комп'ютерний клас, старший лаборант (табельник кафедри) Бєлова Алла Володимирівна 56 (III корпус)   4-09
Навчальна лабораторія CAD/CAM/CAE систем, завідувач навчальної лабораторії (відповідальний за Андреєв Максим Олександрович 57 (III корпус)   6-02
Навчальна лабораторія інженерії програмного забезпечення, лаборант Льовкіна Світлана Володимирівна 58 (III корпус)   4-09
Кафедра комп'ютерних систем та мереж (КСМ)
Завідувач Кудерметов Равіль Камілович 53 (IІІ корпус) 764-29-59 4-89
Викладацька Зелік Олена Валеріївна 53-Б (IІІ корпус)   2 49
  53-В (ІІІ корпус) 4 49
Завідувач навчальної лабораторії «Цифрові системи передавання даних» Бєдняк Олег Григорович 50-а (IІІ корпус)   6 04
Лабораторія проектування мікропроцесорних пристроїв Бєдняк Олег Григорович 50 (ІІІ корпус)   3 69
Комп`ютерний клас навчальної лабораторії системної інтеграції комп`ютерних технологій Шмирко Олександр Сергійович 51 (ІІІ корпус)   3 69
Навчальна лабораторія «Системної інтеграції комп'ютерних технологій» Зелік Олена Валеріївна 52 (ІІІ корпус)   4 49
Навчальна лабораторія грід-технологій та хмарних обчислень Химич Максим Олександрович 353 (I корпус)   5 73
Навчальна лабораторія «Мережних та бездротових технологій» Солдатова Наталя Аркадієвна 127 (І корпус)   5 03
Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики (САОМ)
В.о. завідувача Терещенко Еліна Валентинівна 355-Б (I корпус)   4-74
Викладацька Потапова Юлія Анатоліївна 361 (I корпус)   2-47
Завідувач навчальної лабораторії Голубничий Віктор Вікторович 355-А (I корпус)   4-04
професор Корніч Григорій Володимирович 231-А (I корпус)   5-14
Факультет економіки та управління (ФЕУ)
+380630400233
Декан Корольков Владислав Васильович 278 (I корпус) 764-34-16 4-07
Заступник декана Онуфрієнко Наталія Леонідівна 278 (I корпус)   2-33
Провідні фахівці ФЕУ Панчайкіна Вікторія Олександрівна
Малюхова Юлія Олександрівна
Бугайова Олена Вікторівна
Душкіна Інна Миколаївна
277-Б (I корпус) 764-23-29 3-28
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС)
Завідувач Шарова Світлана Василівна 275-А (I корпус)   3-85
Викладацька Шевцова Марина Вікторівна 347-А (I корпус)   4-99
Кафедра обліку і оподаткування (ОО)
Завідувач Лищенко Олена Германівна 277 (I корпус)   2-86
Викладацька   277 (I корпус)   2-86
Кафедра менеджменту (Менедж.)
Завідувач кафедри Пуліна Тетяна Веніамінівна 274 (I корпус)   3-56
Викладацька   272 (I корпус)   2-54
Кафедра маркетингу та логістики (МЛ)
Зав. кафедри Лифар Владислава Віталіївна 265 (I корпус)   5-01
Викладацька   281 (I корпус)   5-79
Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту (ФКОНВС)
Завідувач Атаманюк Світлана Іванівна Спорт-корпус   5-65
Черговий   вул. Гоголя 70-Б   2-09
Лабораторія   15   5-65
Кафедра економічної теорії та підприємництва (ЕТП)
Завідувач Губарь Олена Василівна 539 (V корпус)   2-65
Викладацька І   539 (V корпус)   2-65
Професор Прушківський Володимир Геннадійович 532 (V корпус)   5-11
Гуманітарний факультет (ГФ)
+380630400238
Декан Дєдков Микола Васильович 269 (I корпус) 764-23-14 3-36
Заступник декана Мозуленко Дмитро Іванович 273 (I корпус)   3-07
Кафедра міжнародних економічних відносин (МЕВ)
Завідувач, в.о. Прушківська Емілія Василівна 277-А (I корпус) 764-20-76 3-84
Викладацька   277-А (I корпус)   2-53
Кафедра теорії та практики перекладу (ТПП)
Завідувач Приходько Анатолій Миколайович 236-А (I корпус)   5-89
Викладацька   236-А (I корпус)   5-89
Комп'ютерний клас Лобач Наталія Вікторівна 248 (I корпус)   3-76
Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки (УЗЗМП)
Завідувач, в.о. Шаповалов Георгій Іванович 270 (I корпус)   3-75
Викладацька   270 (I корпус)   3-75
Кафедра філософії (Філ.)
Завідувач Бондаренко Ольга Валеріївна 549 (V корпус)   4-08
Викладацька   547-А (V корпус)   2-85
Кафедра політології та права (ПП)
Завідувач Кириченко Віктор Миколайович 535-А (V корпус)   6-06
Викладацька   535 (V корпус)   3-53
Комп'ютерний клас   394 (IV корпус)   4-83
Факультет управління фізичною культурою та спортом (ФУФКС)
+380630400211
Декан Пущина Ірина Вікторівна 392-А (I корпус)   3-08
Заступник декана Чередниченко Інна Анатоліївна 392-А (I корпус)   3-08
Кафедра управління фізичною культурою та спортом (УФКС)
Завідувач Мазін Василь Миколайович 392 (I корпус)   5-75
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії (Фт та Е)
Завідувач,в.о. Ковальова Ольга Володимирівна 398-В (IV корпус)   5-72
Кафедра спеціальної освіти (СО)
Завідувач Іванченко Анна Аркадіївна 398-А (IV корпус)   5-71
Факультет міжнародного туризму та економіки (ФМТЕ)
+380630400223
Декан Васильєва Олена Олексіївна 385 (IV корпус)   5-68
Заступник декана Гіль Людмила Анатоліївна 385 (IV корпус)   5-68
Кафедра туристичного, готельного та ресторанного бізнесу (ТГРБ)
Завідувач Зайцева Валентина Миколаївна 388 (IV корпус)   4-03
Викладацька   385-А (ІV корпус )   4-03
Кафедра економіки та митної справи (ЕМС)
Завідувач Соколов Андрій Васильович 487 (IV корпус)   4-54
Кафедра інформаційних технологій в туризмі (ІТТ)
Завідувач Морозов Денис Миколайович 396 (IV корпус)   5-04
Викладацька   396 (IV корпус)   5-04
Кафедра іноземних мов професійного спілкування (ІМПС)
Завідувач Брутман Анна Богданівна 12 (I корпус) 764-44-33  
Викладацька   398-Б (IV корпус)   5-66
Юридичний факультет (ЮФ)
+380630400207
Декан Філей Юрій Володимирович 490-А (IV корпус)   6-21
Заступник декана Надієнко Олена Іванівна 490-А (IV корпус)   6-21
Кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права(КЦМП)
Завідувач Леоненко Тетяна Євгенівна 390 (IV корпус)   5-37
Кафедра конституційного, адміністративного та трудового права (КАТП)
Завідувач Максакова Руслана Миколаївна 390-Б (IV корпус)   6-10
Викладацька   390-А (IV корпус)   6-09
Кафедра загальноправових та політичних наук (ЗПН)
Завідувач Арабаджиєв Дмитро Юрійович 290-Б (IV корпус)   6-26
Факультет соціальних наук (ФСН)
+380630400219
Декан Гайворонська Таісія Олексіївна 485-А (IV корпус)   6-03
Заступник декана Баршацька Галина Юріївна 491 (IV корпус)   5-67
Кафедра соціальної роботи та психології (СР та П)
Завідувач Кузьмін Віктор Володимирович 489 (IV корпус)   5-70
Викладацька   485 (IV корпус)   3-88
Викладацька   394-А (ІV корпус)   5-69
Кафедра журналістики (Ж)
Завідувач Погребна Вікторія Леонідівна 483-А (IV корпус)   4-63
Навчально-науково-виробничий комплекс
«Запорізький регіональний центр політехнічної освіти»
Директор Бєлоусов Віталій Михайлович 55 (адмін. корпус)   3-39
Центр доуніверситетської підготовки (ЦДП)
Директор  Соловьйова Тетяна Василівна  149 (І корпус)   6-24
Навчальний Центр «Освіта для бізнесу та кар'єри»
Директор Зеркаль Анастасія Вікторівна 56 (адм. корпус)   2-08
Кафедра військової підготовки (КВП)
Завідувач кафедри військової підготовки Альохін Костянтин Васильович вул. Цимлянська, 23 702-30-30  
Заступник завідувача кафедри військової підготовки з навчальної роботи Коробов Олександр Валентинович 702-30-31  
Чергова частина кафедри військової підготовки   702-00-29  
ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
Бердянський машинобудівний коледж Запорізького національного технічного університету
Т.в.о. директора Кульбашенко Ольга Миколаївна к.152, вул. Жуковського, б.64, Запоріжжя, 69063 +380957015811  
Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету
В.о. директора Назаров Олександр Юрійович м.Запоріжжя, пр. Соборний, 194 233-01-23  
Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету
В.о. директора Баршай Ольга Костянтинівна м.Запоріжжя, пр. Соборний, 117 62-35-81  
Токмацький механічний технікум Запорізького національного технічного університету
В.о. директора Кошелюк Руслан Олегович вул. Жуковського, б.64, Запоріжжя, 69063 +380632573686  
Запорізький гуманітарний коледж Запорізького національного технічного університету
Директор Климова Ірина Геннадіївна м.Запоріжжя, вул. Яценка, 3-а 224-66-46  
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА (НДЧ)
Начальник Бриков Михайло Миколайович 40 (адм. корпус) 224-42-36 4-01
Науково-технічний відділ з організації виконання науково-дослідних робіт
Начальник Рудських Олена Миколаївна 34 (адм. корпус)   2-34
Співробітники   35 (адм. корпус)   4-41
Патентно-інформаційний відділ
Начальник Висоцька Наталя Іванівна 38 (адм. корпус)   2-35
Співробітники   36 (адм. корпус)   3-43
Відділ стандартизації, метрології і наукового обладнання
Провідний інженер-метролог Решетнікова Ольга Григорівна 39 (адм. корпус)   2-78
Співробітники   37 (адм. корпус)   2-78
Науково-дослідний центр «Титан-Запоріжжя»
Науковий керівник Нарівський Олексій Едуардович 1-А (адм. корпус)   3-62
ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ та ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (ЦІІТЗОП)
Начальник Савчук Андрій Євгенович 142 (I корпус) 764-14-53 3-81
Сектор комп'ютерних мереж та WEB-технологій Крись Тетяна Георгіївна 148 (I корпус)   2-14
Сектор копіювально-розмножувальних і мультимедійних технологій Беляєв Іван Васильович 2.18 (VII корпус)   5-17
Серверна   1 (I корпус, підвал)   2-38
НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
Начальник Шило Сергій Іванович 257 (I корпус) 764-22-13 6-27
Заступник начальника Каплієнко Олександр Олегович 257 (I корпус) 764-22-13 6-28
Методист Лапкіна Олена Валентинівна 259 (I корпус)   2-83
Провідний фахівець Гвоздєва Олена Миколаївна 140 (I корпус)   3-48
Інспектор Притула Наталія Іванівна 261 (I корпус)   3-35
Керівник практики Дьомічева Ганна Михайлівна 150 (I корпус)   3-65
Відділ перспективного розвитку, ліцензування, акредитації та якості освіти   257 (I корпус)   6-28
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник Петренко М.Г. 150 (I корпус)   2-97
Заступник начальника Коваленко Олександр Васильович 150 (I корпус)   2-97
Ст. інспектор, відповідальний за зв'язки із ЗМІ Тирса Сергій Васильович 150 (I корпус) 764-26-37 3-65
Методист, відповідальна за оформлення методичної документації Симонова Алевтина Григорівна 150 (I корпус)   3-65
Міжкафедральна лабораторія технічного забезпечення навчального процесу, фотограф   02-7 (II корпус) 270-76-94  
ВІДДІЛ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Керівник відділу Вичужаніна Сніжана Андріївна 41 (адм. корпус)   4-93
Провідний фахівець Чушкіна Юлія Олегівна
Міжнародний Центр «CIDECS»
Провідний фахівець   127-а (I корпус)   5-02
Лабораторія технічного прогресу (музей)
Завідувач Деркач Н.В. 352-а (I корпус)   5-13
Відділ аспірантури
Завідувач Третяк Валентина Іванівна 32 (адм. корпус) 764-27-17 6-20
Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій
Вчений секретар Мітяєв Олександр Анатолійович 31 (адм. корпус)   2-36
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧА ЧАСТИНА
Головний інженер Карвіліс Олександр Іванович 9 (АГБ корпус) 764-17-62 4-37
Енергомеханічна служба
Головний енергетик Дубина Юрій Іванович 6 (АГБ корпус) 764-47-44 3-57
Головний механік Щербань Олександр Анатолійович 2 (АГБ корпус) 764-47-44 3-37
Бойлерна, черговий сантехнік   04-3   2-94
Черговий електрик   Г-18   2-04
Майстерні   Д-9   4-64
Побутівки слюсарів-сантехніків   Г-17   4-59
Експлуатаційно-технічний відділ
Начальник Бондаренко Ірина Федорівна 5 (АГБ корпус)   2-19
Співробітники Крайнова Любов Вікторівна 5 (АГБ корпус)   2-03
Ремонтно-будівельна дільниця
Начальник Тропешко Павло Вікторович Д-5   4-58
Майстер Проштика Євген Борисович Д-5   4-58
Господарський відділ
Начальник Журавель Георгій Олексійович 7 (АГБ корпус)   2-10
Комендант 5 і адм. корпусів Рибалко Тамара Геннадіївна 7 (АГБ корпус)   2-10
Комендант 2 корпусу Гирич Олена Олександрівна 103 (I корпус)   3-96
Комендант 3 і 4 корпусів Пойденко Марина Тимофіївна 186-А (I корпус)   3-38
Тесля   16 (I корпус)   4-67
Автогосподарство
Завідувач Сухонос Роман Федорович 129 (І корпус)   2-41
СЛУЖБА ОХОРОНИ ТА ЗВ'ЯЗКУ
Відділ охорони
Начальник Пругло Андрій Іванович 165-А (І корпус )   2-05
Чергова частина   163-А (I корпус) 764-19-21 3-10
Пост № 1   Корп. № 1   2-06
Пост № 2   Корп. № 2   2-07
Пост № 3   Корп. № 3   4-16
Пост № 4   Корп. № 4   2-55
Пост № 5   авто-корпус   3-51
Пост № 6   спорт-корпус   2-09
Пост № 7   Корп. № 7   4-96
Пост № 8   Г-1 (ворота)   6-34
Оперативна група з режиму Дєвочкін Василь Федорович 16-Б (I корпус)   2-39
Група зв'язку та сигналізації
Керівник Партеса Олексій Анатолійович 347 (I корпус) 764-47-83  
Довідкове бюро   347 (I корпус)   3-00
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
+380630400240
Начальник, співробітники Сидорченко Світлана Геннадіївна 340 (I корпус) 224-42-37 2-23
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Начальник Савчук Наталія Олександрівна 136 (I корпус)   2-96
Друкарня Винник Альона Петрівна 132 (I корпус)   3-77
Редакція газети «Інженер-машинобудівник»
Редактор Мировська Ганна Михайлівна 515 (V корпус)   4-68
ВІДДІЛ КАДРІВ
Начальник Бенько Олена Михайлівна 26 (адм. корпус) 764-45-82  
Сектор по роботі зі співробітниками та викладачами   23 (адм. корпус) 769-82-21 2-21
Заступник Момот Вікторія Вікторівна 24 (адм. корпус)   4-71
Сектор по роботі зі студентами-випускниками   22 (адм. корпус)   4-38
Сектор по роботі з викладачами   21 (адм. корпус)   3-78
Сектор по роботі зі студентами   6 (адм. корпус) 769-82-56 2-56
ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВА
Начальник Прийменко Олег Борисович 5 (адм. корпус)   2-27
Електронна обробка документів Смірнова Ольга Сергіївна 9 (адм. корпус)   5-52
Канцелярія Сало Наталія Федорівна
Косминіна Вікторія Сергіївна
Коровіна Алла Миколаївна
7 (адм. корпус)   2-40
Архів Харитонова Людмила Олександрівна 51 (адм. корпус)   3-74
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник Дєєв Максим Валерійович 2.17 (VII корпус) 764-17-26 5-58
Співробітники Тіхіх Вікторія Ігорівна
Євсейкін Костянтин Станіславович
2.16 (VII корпус)   3-23
ВІДДІЛ І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ, ЕКОНОМІКИ, РОЗПОДІЛУ АСИГНУВАНЬ
Головний бухгалтер Силенко Ольга Михайлівна 17-18 (адм. корпус) 764-45-45 3-45
Приймальня Мастинец Н.П. 17-18 (адм. корпус)   3-68
Заступник головного бухгалтера з обліку та звітності   33 (адм. корпус) 764-67-22 4-45
Заступник головного бухгалтера з контролю   4 (адм. корпус)   4-55
Заступник головного бухгалтера з планово-економічної роботи Тонієвич Жанна Іванівна 45 (адм. корпус) 764-17-15 2-98
Заступник головного бухгалтера з фінансової роботи казначейського обслуговування, та банками Власова Інна Юріївна 28 (адм. корпус) 764-22-90 2-16
Бюро з обліку фінансів та роботи з ДКСУ та банками
Начальник бюро, провідний бухгалтер Дрига Яна Юріївна 28 (адм. корпус) 764-22-90 2-16
Провідний бухгалтер з обліку доходів та видатків, коштів за дорученням, грантів та НДЧ Нікулочкіна Лариса Петрівна 33 (адм. корпус)   4-45
Каса Валєєва Вікторія Валеріївна 28 (адм. корпус)   2-16
Співробітники Котелевська Наталя Павлівна 28 (адм. корпус)   2-16
Бюро обліку податків, розрахунків з підзвітними особами та іншими дебіторами й кредиторами
Начальник бюро Канцеляріст Тамара Петрівна 3 (адм. корпус)   2-24
Провідний бухгалтер Ткаченко Юлія Василівна 3 (адм. корпус)   2-24
Співробітники Чайчук Валентина Федорівна 3 (адм. корпус)   2-24
Співробітники (відрядження)   1 (адм. корпус)   764-45-99
Група обліку розрахунків за гуртожитки та аренди
Провідний бухгалтер Бухгалтер 1 категорії Барановська Вікторія Ярославівна 2 (адм. корпус)   2-15
Економіст 2 категорії Черненко Марія Олегівна 2 (адм. корпус)   4-00
Бюро розрахунків із заробітної плати
Начальник бюро Кравчук Марина Василівна 16 (адм. корпус)   2-17
Співробітники Поснік Вікторія Анатоліївна
Філоненко Вікторія Володмиріна
Трелецька Анна Володимирівна
16 (адм. корпус)   2-17
Бюро обліку матеріальних цінностей
Начальник бюро Леміш Антоніна Павловна 47 (адм. корпус)   2-44
Співробітники Стулень Антоніна Василівна
Дубова Валентина Миколаївна
Кірєєва Анна Валеріївна
Кузнецова Марія Іванівна
Сосна Ольга Іванівна
47 (адм. корпус)   5-08
Група обліку стипендіальних виплат
Провідний бухгалтер Коренькова Наталя Вікторівна
Фоміна Наталя Віталіївна
33-А (адм. корпус)   4-18
Бюро обліку розрахунків за освітні послуги
Начальник бюро Білецька Олена Вікторівна 14 (адм. корпус)   4-70
Співробітники Варянік Наталія Петрівна 14 (адм. корпус)   3-20
Співробітники Гайдук Тетяна Юріївна 1 (адм. корпус)   2-13
Бюро з планово-економічної роботи
Провідний економіст Кузіна Тетяна Леонідівна 45 (адм. корпус) 764-17-15 2-98
Співробітники Шульга Наталія Євгенівна
Трушкова Юлія Леонідівна
45 (адм. корпус) 764-17-15 2-98
Центр обчислювального програмного забезпечення
Начальник бюро відділу бухгалтерського обліку та звітності, економіки та розподілу асигнувань Стрельченко Валерій Михайлович 55 (адм. корпус)   3-39
Провідний інженер-програміст Погорєлов Юрій Михайлович
Борисов Андрій Віталійович
Клемент'єва Тамара Борисівна
44 (адм. корпус)   5-38
2-46
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Директор Кучерук Раїса Іванівна кім. 517 (V корпус) 769-84-72 4-72
Абонемент навчальної літератури студентів денного відділення Новицька Лариса Іванівна кім. 17 (III корпус)   3-47
Зал електронної інформації бібліотеки Коваленко Олена Валентинівна кім. 250 (I корпус)   4-10
Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи
Зал електронних каталогів
Медведева Галина Володимирівна кім. 510 (V корпус)   3-72
Відділ комплектування Іпполітова Любов Вікторівна кім. 518 (V корпус)   2-12
Відділ наукової обробки документів Шеремет Наталія Вікторівна
Абонемент наукової літератури Селюкова Яна Іванівна кім. 251/5 (I корпус)   3-82
Книгосховище Пазинич Тетяна Дмитрівна кім. 251/3(I корпус)   3-82
Читальний зал періодичних видань та МБА Таручкіна Тетяна Анатоліївна кім. 248-а (I корпус)   2-28
Читальний зал мистецтвознавчої літератури Федько Наталія Іванівна кім. 516 (V корпус)   6-16
Науково-методичний відділ бібліотеки Мировська Ганна Михайлівна кім. 515 (V корпус)   4-68
Абонемент художньої літератури Д'яченко Юлія Петрівна кім. 514 (V корпус)   4-66
Читальний зал навчальної літератури Овсяк Юлія Анатоліївна 512 (V корпус)   4-69
Читальний зал економіко-гуманітарних наук 513 (V корпус)
ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИЙ ВІДДІЛ
Начальник Горшков Геннадій Вікторович 8 (адм. корпус) 764-29-62 4-76
Ст. інспектор Литвин Ірина Іванівна 8 (адм. корпус) 764-29-62 4-76
ШТАБ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ
Начальник Омельченко Валентин Євгенійович 43 (адм. корпус) 764-44-42 5-05
Сховище штабу ЦЗ   04-15 (IV корпус) 764-44-42 5-06
Сховище-склад штабу ЦЗ   01-52   3-24
МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ
Директор Комінова Вікторія Володимирівна 402 (I корпус)   3-49
ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ
Начальник   каб. № 3 (АГБ корпус) 764-46-64 4-60
Співробітник: провідний фахівець Маймістова Вікторія Юріївна каб. №1 (АГБ корпус) 764-46-64 3-33
Центральний склад
Завідуючий центральним складом  Живило Ольга Іванівна Р-11   4-23
Співробітник: старший товарознавець Голубнича Ірина Геннадіївна      
ПІДРОЗДІЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Студмістечко
Директор Дубина Вадим Миколайович Дирекція студмістечка (гурт. №5)   2-11
Заступник директора Запорожська Діана Сергіївна Дирекція студмістечка (гурт. №5)   2-11
Гуртожиток № 2, завідувач Борисова Анна Олександрівна   702-36-83  
Гуртожиток № 2, вахта       2-30
Гуртожиток № 3, завідувач Божко Наталія Іванівна   787-45-58  
Гуртожиток № 3, вахта     787-45-58  
Гуртожиток № 4, завідувач Ігнашов Валерій Валерійович   702-35-83  
Гуртожиток № 4, вахта     702-35-73  
Гуртожиток № 5, завідувач Яковлєва Віра Євгенівна     5-21
Гуртожиток № 5, вахта       2-32
Медичний пункт
Завідувач Вітюк Ірина Михайлівна 194 (V корпус)   637
Спортивно-оздоровчі табори
«Алтагір» Петенко Валентина Олексіївна   0231-93-555  
«Сосновий бір» Соловйова Людмила Григорівна   764-14-66  
Цацура Олександр Йосипович   787-45-56  
Комбінат громадського харчування
Директор        
Бухгалтерія   4 (адм. корпус)   3-54
Буфет   145 (I корпус)   5-54
Кафе «Молодіжне»   15 (I корпус)   4-88
ЦЕНТР СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ ТА ВИПУСКНИКІВ
Начальник Зінченко Марина Михайлівна 329-А (I корпус) 764-45-92 5-99
Співробітники   329-А (I корпус) 764-45-92 5-99
ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЗНТУ–DELCAM»
Начальник Клименко Віталій Юрійович 166-А (I корпус)   5-88
ПРОФКОМ СПІВРОБІТНИКІВ
Голова профкому Петруша Юрій Петрович 161 (I корпус) 764-46-54 3-83
Бухгалтерія профкому Конькова Тетяна Вікторівна 161 (I корпус) 764-46-54 4-73
ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ
Т.в.о. голови профкому студентів Зінченко Марина Михайлівна 368-А (I корпус) 224-42-35 5-07
Заступник голови профкому студентів   405 (I корпус)   3-40
Головний бухгалтер профкому студентів Смольникова Маргарита Павлівна 368-А (I корпус) 224-42-35 5-07
Профспілкове бюро студентів ЕТФ   406 (I корпус)   5-51
Профспілкове бюро студентів ФЕУ та ГФ   403 (I корпус)   6-23
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Студентське самоврядування Павленко Марія Володимирівна 329 (I корпус) 764-18-70 6-07
Центр студентського самоврядування гуртожитку №4   411 (гуртожиток №4)   4-22
ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ «МОЛОДІЖНИЙ СПЕЦПІДРОЗДІЛ «ЩИТ»
Командир Дєвочкін Василь Федорович 16-Б (I корпус)   2-39
ВИХОВНИЙ ВІДДІЛ
Начальник Павленко Марія Володимирівна 329 (головний корпус)   6-07
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Начальник Єльманов Станіслав Олександрович 54 (адм. корпус) 764-15-91 3-58
Співробітники Удовенко Тетяна Вікторівна 52 (адм. корпус)   2-25
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Відповідальний секретар Климов О.В. 2.4, 2.3 (VII корпус) 764-24-63
Київстар +38(098)523-6789
Vodafone +38(099)523-6789
Lifecell +38(093)523-6789
2-26
Технічна служба   2.6 (VII корпус)   2-29
Комп'ютерна обробка документів   2.2 (VII корпус)   2-26
СЛУЖБОВІ ТЕЛЕФОНИ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ
Бюро ремонту ПАТ «Укртелеком»     0-800-506-508  
Бюро ремонту «Алтагір»     0231-91-012  
Довідкова послуга з надання номерів     212-15-15