Ви є тут

Головна

Повний телефонний номер утворюється з міського додаванням префікса +380(61), а з місцевого — +380(61)7698.

Абонент № приміщення (корпус) Телефони
міські місцеві
РЕКТОРАТ
Приймальня ректорату Суліма Ольга Миколаївна 254 (I корпус) 764-25-06
Факс:
764-21-41
3-09
В.о. ректора, проректор з НПР та гуманітарних питань Грешта Віктор Леонідович 259 764-22-13 6-27
6-28
Перший проректор Гугнін Едуард Анатолійович 254 (I корпус) 764-42-07 3-70
Проректор з НПР та ППР Шило Галина Миколаївна 41 (3-й корпус) 764-36-28
764-46-62
3-97
Приймальня Мінзак Наталія Вікторівна 360-А (I корпус)   3-71
Проректор з НР та МД Наумик Валерій Владиленович 267 (I корпус) 764-41-12 4-52
Приймальня Корнієнко Альона Миколаївна 267 (I корпус)   4-52
проректор з НПР та ВС Яримбаш Сергій Тимофійович 260 (I корпус) 764-15-19 2-18
Приймальня проректора з НПР та ВС Махачашвілі Ірина Іванівна 260 (I корпус)   2-18
Проректор з АГР Чечель Микола Володимирович 19/20 (адм. корпус) 764-28-64 3-02
Приймальня Силенко Оксана Іванівна 19/20 (адм. корпус) Факс
764-13-11
3-02
Помічник ректора з режиму Шанін Сергій Іванович 13 (адм. корпус)   4-82
Помічник ректора Беліков Микола Сенргійович 42 (адм. корпус)   4-33
Рада ректорів (провідний фахівець) Кобзар Наталія Миколаївна 155 (I корпус)   3-79
Провідний фахівець відділу ректорату, уповноважений з питань запобігання і виявлення корупції Дєвочкін Василь Федорович 42-А (адм. корпус)   5-82
Вчена рада університету
Учений секретар Кузьмін Віктор Володимирович 263 (I корпус) 764-22-07 4-75
МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ (МІ)
Директор Івщенко Леонід Йосипович 229-А (I корпус) 764-74-83 3-41
Транспортний факультет (ТФ)
Декан Кузькин Олексій Феликсович 238 (I корпус) 764-46-56 3-29
Заступник декана Каплуновська Алла Миколаївна 245 (I корпус)   3-17
Кафедра автомобілів (АМ)
Завідувач Сосик Андрій Юрійович 60, 59 (II корпус) 764-26-47 5-36
Черговий   вул. Гоголя, 64-А   3-51
Викладацька   61 (II корпус) 764-26-47  
Лабораторія експлуатації та ремонту колісних та гусеничних транспортних засобів Усенко Сергій Іванович 51 (II корпус)    
Лабораторія електричного та електронного обладнання автомобілів Карвацький Вячесл Васил 54 (II корпус)    
Лабораторія випробування та діагностики автомобілів Желізний Олекс Ігор 55 (II корпус) 764-26-66  
Навчально-виробнича майстерня Логвін Олекс Федор      
Кафедра транспортних технологій (ТТ)
Завідувач Турпак Сергій Миколайович 104-А (II корпус) 764-40-25 5-93
Викладацька   109 (II корпус)   5-60
Викладацька   301 (II корпус)   4-40
Кафедра двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ)
Завідувач Слинько Георгій Іванович 131 (I корпус)   5-12
Викладацька   135 (I корпус)   4-12
Завідувач лабораторії Алмаєв Віктор Іванович 133 (I корпус)   2-41
Викладацька   137 (I корпус)   4-12
Лабораторія гідравліки    (II корпус)   4-80
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки (НГІКГ)
Завідувач Шаломєєв Вадим Анатолійович 333 (I корпус)   3-42
Викладацька   341 (I корпус)   2-60
Лаборантська Вергун Олена Михайлівна 335 (I корпус)   2-60
Комп'ютерний клас Кот Галина Андріївна 339 (I корпус)   4-57
Машинобудівний факультет (МФ)
Декан Глушко Василь Іванович 378 (I корпус) 764-44-23 5-50
Заступник декана Клименко Ганна Вікторівна 380 (I корпус)   3-50
Кафедра технології машинобудування (ТМБ)
Завідувач Дядя Сергій Іванович 345-А (I корпус) 764-24-29 3-87
Викладацька Волчанська Тетяна Володимирівна 349 (I корпус)   3-16
Лабораторія Томілін Вадим Миколайович 14 (I корпус)   2-70
Аспірантська   506-А (I корпус)   5-95
Завідувач лабораторії Паміров Володимир Миколайович 327 (I корпус)   4-25
Лабораторія   4 (I корпус, підвал)   3-26
Лабораторія   3 (I корпус, підвал)   5-26
Кафедра технології авіаційних двигунів (ТАД)
Завідувач Качан Олексій Якович 356 (I корпус)   3-90
Викладацька   16 (I корпус)   2-69
Завідувач лабораторії Алексєєнко Людмила Володимирівна 15-В (I корпус)   5-30
Аспірантська   391 (I корпус)   2-22
Кафедра металорізальних верстатів і інструментів (МВІ)
Завідувач Фролов Михайло Володимирович 229-А (I корпус)   2-88
2-37
Викладацька Алмаєва Людмила Григорівна 151 (I корпус) 769-82-37 2-37
Навчальна лабораторія металорізальних верстатів та систем Загородній Валерій Петрович 151 (I корпус) 769-82-37 2-37
Навчальна лабораторія різального інструменту та технічних вимірювань Чорний Валентин Іванович 534 (V корпус)   4-30
Комп'ютерний клас ЗНТУ-Delcam Зав'язун Тетяна Василівна 229 (I корпус)   2-88
Кафедра деталей машин і підйомно-транспортних механізмів (ДМПТМ)
Завідувач Мартовицький Леонід Максимович 545-Б (V корпус) 764-31-82 5-59
Викладацька   547 (V корпус)   2-73
Методичний кабінет Алексєєв Олександр Анатолійович 545-А (V корпус)   2-02
Комп'ютерний клас Редько Ольга Борисівна 544 (V корпус)   4-20
Кафедра обробки металів тиском (ОМТ)
Завідувач Чигиринський Валерій Вікторович 29 (I корпус)   5-18
Викладацька   29 (I корпус)   3-18
Завідувач лабораторії Орлов Геннадій Абрамович 191 (I корпус)   3-89
2-50
5-76
Комп'ютерний клас Іванченко Тетяна Володимирівна 392 (I корпус)   4-81
Кафедра вищої математики (ВМ)
Завідувач Онуфрієнко Володимир Михайлович 201 (II корпус) 764-67-13 4-87
Викладацька   216 (II корпус)   4-46
Методична лабораторія Бондаренко Вікторія Миколаївна 213 (II корпус)   2-43
Комп'ютерний клас Засовенко Андрій Володимирович 209 (I корпус)   2-43
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ (ФТІ)
Директор Луньов Валентин Васильович 236 (I корпус) 764-44-13 4-17
Інженерно-фізичний факультет (ІФФ)
Декан Климов Олександр Володимирович 338 (I корпус) 764-46-74 5-55
Заступник декана Івахненко Євген Іванович 345 (I корпус) 764-46-74 4-14
Комп'ютерний клас Васильєв Валентин Володимирович 134 (I корпус)   5-03
Кафедра фізичного матеріалознавства (ФМ)
Завідувач Ольшанецький Вадим Юхимович 165 (I корпус) 764-44-25 4-56
Викладацька   158 (I корпус)   5-84
Методичний кабінет   177 (I корпус)   2-82
Кімната для співробітників науково-дослідної групи   194 (IV корпус)   4-42
Лабораторія фізичних методів дослідження та радіоелектроматеріалів   164-А (I корпус)   4-92
  166 (I корпус)   2-84
Лабораторія рентгенівських методів дослідження та металографії   169 (I корпус)   4-35
Лабораторія високотемпературних механічних випробувань   04-08 (IV корпус)   5-33
Клас ЕОМ   173 (I корпус)   5-45
Кафедра машин і технологій ливарного виробництва (МТЛВ)
Завідувач Іванов Валерій Григорович 226 (I корпус)   2-93
Викладацька, секретар кафедри   226 (I корпус)   2-93
Викладацька   225 (I корпус)   3-21
Викладацька   138 (I корпус)   5-94
Лабораторія сплавів   214-А (I корпус)   4-29
Лабораторія автоматизації технологічних вимірювань та автоматизації ливарного виробництва   223 (I корпус)   5-78
Лабораторія фінішної обробки художнього литва   389 (I корпус)   5-81
Науково-дослідна лабораторія   500 (V корпус)   5-42
Ливарний зал №1   Д-2   2-89
Ливарний зал №2   189 (I корпус)   3-80
Радіаційна служба   227 (I корпус)   2-87
Комп'ютерний клас   216 (I корпус)   4-29
Кафедра обладнання та технології зварювального виробництва (ОТЗВ)
Завідувач Овчинников Олександр Володимирович 257-А-9 (I корпус)   2-62
Заступник завідувача Савонов Юрій Миколайович 488 (I корпус)   3-88
Вчений секретар кафедри Капустян Олексій Євгенович 257-А-4 (I корпус)   5-61
Методичний кабінет Аверченко Ірина Павлівна
Хохлова Лариса Олександрівна
257-А-1 (I корпус)   5-61
Лабораторія матеріалів та рентгенографії Андрущенко Михайло Іванович
Куликовський Руслан Анатолійович
Осіпов Михайло Юрійович
485 (I корпус)   3-88
Лабораторія технології та обладнання електрозварювання плавленням Биковський Олег Григорович 185 (I корпус)   4-94
Лабораторія автоматизації зварювальних процесів Шумілов Андрій Олександрович
Нетребко Валерій Володимирович
257-А-8 (I корпус)   2-62
Електротехнічний факультет (ЕТФ)
Декан Антонов Микола Леонідович 266 (I корпус) 764-46-25 3-99
Заступник декана Козлов Володимир Володимирович 266 (I корпус) 764-46-25 4-26
Комп'ютерний клас   264 (I корпус)   5-43
Кафедра електропостачання промислових підприємств (ЕПП)
Завідувач Метельський Володимир Петрович 292-А (I корпус) 764-36-01 3-64
Викладацька   296 (I корпус)   2-80
Викладацька   290-А (I корпус)   2-81
Лабораторія електромереж і систем   387-А (I корпус)   4-51
Лабораторія електропостачання підприємств Кузьменко Олександр Іванович 283 (I корпус)   3-11
Лабораторія математичного моделювання та оптимізації в електроенергетиці   288 (I корпус)   4-98
Лабораторія технологічних установок   398 (I корпус)   6-08
Кафедра електричних машин (ЕМ)
Завідувач Яримбаш Дмитро Сергійович 230 (I корпус)   4-11
Лабораторія техніки високої напруги та комп'ютерного моделювання Дьомічева Ганна Володимирівна 230 (I корпус)   4-11
Лабораторія спецмашин   234 (I корпус)   5-64
Комп’ютерний клас   268 (I корпус)   2-77
Лабораторія електричних та спеціальних машин Галушко Ігор Дмитрович 8/5 (I корпус)   2-42
Аспірантська   57 (адм. корпус)   4-28
Лаборантська   9-А (I корпус)   4-84
Кафедра електричних та електронних апаратів (ЕЕА)
Завідувач Андрієнко Петро Дмитрович 222 (I корпус)   5-49
Викладацька   221 (I корпус)   2-59
Лабораторія високовольтних апаратів і силових перетворювачів Мохнач Ричард Едуардович 218 (I корпус)   3-95
Лабораторія е. апп. низької напруги Галюк Микола Пилипович 520-А (V корпус)   2-75
Комп'ютерний клас   542 (V корпус)   5-20
Кафедра електроприводу та автоматизації промустановок (ЕАПУ)
Завідувач Бондаренко Валерій Іванович 526 (V корпус)   4-32
Лабораторія мікропроцесорної техніки Пилипенко Ксенія Іллівна 528 (V корпус)   3-13
Викладацька, аспірантська   198 (I корпус)   5-85
Викладацька, аспірантська   526-А (V корпус)   2-79
Лабораторія електроприводу Штемплюк Мірчи Максимович 526-А (V корпус)   2-79
Комп'ютерна лабораторія   524 (V корпус)   5-57
Лабораторія автоматизації промислових установок Засипко Петро Григорович 529-А (V корпус)   4-34
Кафедра теоретичної та загальної електротехніки (ТЗЕТ)
Завідувач Тиховод Сергій Михайлович 233 (I корпус)   3-94
Викладацька   237 (I корпус)   3-94
Лабораторія загальної електротехніки   239-А (I корпус)   2-76
Лабораторія теоретичних основ електротехніки   550 (V корпус)   6-11
Кафедра фізики (Ф)
Завідувач Лоскутов Степан Васильович 324 (I корпус)   3-55
Викладацька   326 (I корпус)   5-91
Кафедра   328 (I корпус)   4-90
Лабораторія фізичних методів досліджень Кубишкін Анатолій Aнатолійович 325 (I корпус)   2-91
Кафедра іноземних мов (ІМ)
Завідувач Соболь Юлія Олександрівна 330-А (I корпус)   5-22
Викладацька   348 (I корпус)   2-48
Комп'ютерний клас   350 (I корпус)   3-52
Факультет будівництва, архітектури та дизайну (ФБАД)
Декан Антипенко Євген Юрійович 376 (I корпус)   3-92
Заступник декана Силенко Сергій Анатолійович 376 (I корпус)   6-22
Провідний фахівець Крюк Катерина Геннадіївна 374 (I корпус)   6-22
Кафедра будівельного виробництва та управління проектами (БВУП)
В.о. завідувача кафедри Назаренко Олексій Миколайович 165-А (I корпус) 769-85-62 5-62
Заступник завідувача кафедри Щербина Лариса Володимирівна 531 (V-корпус)   5-63
Викладацька Бобраков Анатолій Анатолійович 531 (V корпус)   5-63
Навчально-методичний кабінет Жаданова Клавдія Федорівна 530-А (V корпус)   5-63
Навчально-наукова лабораторія інженерно-технічного моніторингу будівель та споруд Березовська Альона Олександрівна 547 (V корпус)   5-63
Лабораторія комп’ютерного забезпечення будівельного виробництва Кулік Михайло Валерійович 134 (I корпус)   5-03
Лабораторія комп'ютерного забезпечення будівельного виробництва Ромалійська Тамара Олександрівна 134 (I корпус)   5-03
Кафедра дизайну (Д)
Завідувач, в.о. Коваль Лідія Михайлівна 500 (ІV корпус)   5-10
Викладацька   500 (ІV корпус)   5-09
Навчально-виробнича майстерня   285 (IV корпус)   3-60
Кафедра хімії та екології (ХЕ)
Завідувач Капітан Олександр Віталійович 374 (I корпус)   3-92
Викладацька   380-А (I корпус)   2-72
Лаборантська   375-А (I корпус)   5-90
Викладацька   377 (I корпус)   5-31
Лаборантська   370 (I корпус)   2-74
Кафедра композиційних та порошкових матеріалів і технологій (КПМТ)
Завідувач, в.о. Мітяєв Олександр Анатолійович 25 (III корпус)   5-77
Викладацька, аспірантська Волчок Іван Петрович 17-А (III корпус) 764-13-51 3-91
Викладацька   15 (I корпус)   2-71
Лабораторія механічної обробки Ковбаса Володимир Григорович Д-3   4-50
Лабораторія термічної обробки   505-Б (V корпус)   3-25
Комп'ютерний клас   507-А (V корпус)   5-32
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ПТБД)
Викладацька 2   368 (I корпус)   3-93
Кафедра охорони праці і навколишнього середовища (ОПНС)
Завідувач Нестеров Олександр Васильович 23 (I корпус)   3-59
Викладацька   23 (I корпус)   3-59
Кафедра механіки (М)
Завідувач Шевченко Володимир Григорович 172 (I корпус) 764-44-55 4-85
Викладацька   168/170 (I корпус)   2-57
Завідувач лабораторії Мазіна Ольга Василівна 179-А (I корпус)   2-58
Навчально-методична лабораторія Вінецький Вадим Володимирович 1-А (адм. корпус)   3-62
Лабораторія   509 (V корпус)   6-00
Комп'ютерний клас Кот Галина Андріївна 179 (I корпус)   3-24
ІНСТИТУТ ІНФОРМАТИКИ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (РПФ)
Директор Піза Дмитро Макарович 360-А (I корпус) 764-46-62 3-71
Факультет радіоелектроніки та телекомунікації (ФРЕ та Т)
Декан Кабак Владислав Семенович 369 (I корпус) 764-46-15 4-27
Заступник декана Куляба-Харитонова Тетяна Іванівна 367 (I корпус)   3-06
Кафедра радіотехніки та телекомунікації (РТТ)
Завідувач, в.о. Бондарев Борис Миколайович 31 (I корпус)   5-96
Комп'ютерний клас Шуміліна Людмила Василівна 30 (I корпус)   3-03
Кафедра   35 (I корпус) 764-32-81 4-31
Викладацька   32-Б (I корпус)   5-98
Кафедра мікро- та наноелектроніки (МНЕ)
Завідувач Погосов Валентин Вальтерович 113 (I корпус) 764-67-33 4-77
Викладацька   113 (I корпус)   3-67
Кафедра інформаційних технологій електронних засобів (ІТЕЗ)
В.о. завідувача кафедри: Огренич Євген Вікторович 41 (III корпус) 764-36-28 3-97
Викладацька   41-А (III корпус)   2-52
Лабораторія конструювання та випробування радіоелектронних засобів Щурова Лариса Семенівна 40 (III корпус)   5-34
Навчальний центр комп'ютерних технологій Козлов Сергій Олексійович 47 (III корпус)   4-24
Лабораторія надвисоких частот пристроїв та технологій радіоелектронних засобів Гончар Віталій Васильович 48 (III корпус)   4-78
Кафедра захисту інформації (ЗІ)
Завідувач Карпуков Леонід Матвійович 33-А (I корпус)   2-68
Кафедра Цинько Дарина Костянтинівна 31-A (I корпус)   4-91
Лабораторія цифрових методів обробки та захисту інформації Савлучинська Людмила Миколаївна 36 (I корпус)   4-21
Викладацька   32-А (I корпус)   5-97
Кафедра прикладної математики (ПМ)
Завідувач Мастиновський Юрій Вікторович 363 (I корпус)   5-16
Викладацька   354 (I корпус)   2-66
Методичний кабінет-аспірантська   376 (I корпус)   4-39
Факультет комп'ютерних наук і технологій (ФКНТ)
Декан Касьян Микола Миколайович 373 (I корпус) 764-33-61 3-86
Заступник декана Рибін Вадим Олегович 362 (I корпус) 764-33-61 3-32
Кафедра програмних засобів (ПЗ)
Завідувач Субботін Сергій Олександрович 53-Г (III корпус) 764-74-19 3-30
Викладацька, старший лаборант Костюк Валентина Григорівна 43 (III корпус)   2-67
Лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії, завідувач лабораторії Андреєв Максим Олександрович 53-А (III корпус)    
Комп'ютерний клас, лаборант Льовкіна Світлана Володимирівна 56 (III корпус)   4-09
Лабораторія CAD/CAM/CAE-систем, завідувач лабораторії Калініна Марина Володимирівна 57 (III корпус)   6-02
2-67
Лабораторія Інтернет-технологій, завідувач лабораторії Бєлова Алла Володимирівна 58 (III корпус)   4-09
Кафедра комп'ютерних систем та мереж (КСМ)
Завідувач Кудерметов Равіль Камілович 53 (I корпус) 764-29-59 4-89
Викладацька   53-Б (I корпус)   2-49
Завідувач лабораторії Бєдняк Олег Григорович 50 (I корпус)   6-04
Лабораторія з інженерії програмного забезпечення Бельський Тимофій Володимирович 51/50 (I корпус)   3-69
Лабораторія периферійних пристроїв та системної інтеграції ЕОМ Ільїна Ірина Владиславівна 52 (I корпус)   4-49
Лабораторія паралельних та розподілених обчислень Нестеренко Ганна Сергіївна 146 (I корпус)   3-73
Лабораторія грід-технологій та хмарних обчислень Петрова Ольга Анатоліївна 353 (I корпус)   5-73
Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики (САОМ)
Завідувач Корніч Григорій Володимирович 231-А (I корпус)   5-14
Викладацька   361 (I корпус)   2-47
Завідувач лабораторії Голубничий Віктор Вікторович 355-А (I корпус)   4-04
Обчислювальна лабораторія Кузьменко Алла Олександрівна 355-Б (I корпус)   4-74
ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ (ЕГІ)
Директор Ґудзь Петро Васильович 274 (I корпус) 224-43-33 3-56
Факультет економіки та управління (ФЕУ)
Декан Корольков Владислав Васильович 278 (I корпус) 764-34-16 4-07
Заступник декана Войтенко Світлана Володимирівна 278 (I корпус)   2-33
Завідувач лабораторії ФЕУ Панчайкіна Вікторія Олександрівна 277-Б (I корпус) 764-23-29 3-28
Комп'ютерний клас   275 (I корпус)   5-74
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС)
Завідувач Шарова Світлана Василівна 275-А (I корпус)   3-85
Викладацька Шевцова Марина Вікторівна 347-А (I корпус)   4-99
Кафедра обліку і оподаткування (ОО)
Завідувач Левченко Наталія Михайлівна 371 (I корпус)   6-01
Викладацька   277 (I корпус)   2-86
Кафедра менеджменту (Менедж.)
Завідувач кафедри Ґудзь Петро Васильович 274 (I корпус) 224-43-33 3-56
Викладацька   272 (I корпус)   2-54
Кафедра маркетингу та логістики (МЛ)
Зав. кафедри Лифар Владислава Віталіївна 265 (I корпус)    
Викладацька   281 (I корпус)   5-79
Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту (ФКОНВС)
Завідувач Атаманюк Світлана Іванівна Спорт-корпус   5-65
Черговий   вул. Гоголя 70-Б   2-09
Тир   06-2 764-29-78  
Кафедра економічної теорії та підприємництва (ЕТП)
Завідувач, в.о. Губарь Олена Василівна 539 (V корпус)   2-65
Викладацька 1   539 (V корпус)   2-65
Гуманітарний факультет (ГФ)
Декан Дєдков Микола Васильович 269 (I корпус) 764-23-14 3-36
Заступник декана Бондаренко Олена Миколаївна 273 (I корпус)   3-07
Кафедра міжнародних економічних відносин (МЕВ)
Завідувач, в.о. Прушківська Емілія Василівна 277-А (I корпус) 764-20-76 3-84
Викладацька   277-А (I корпус)   2-53
Кафедра теорії та практики перекладу (ТПП)
Завідувач Приходько Анатолій Миколайович 236-А (I корпус)   5-89
Викладацька   236-А (I корпус)   5-89
Комп'ютерний клас Лобач Наталія Вікторівна 248 (I корпус)   3-76
Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки (УЗЗМП)
Завідувач, в.о. Шаповалов Георгій Іванович 270 (I корпус)   3-75
Викладацька   270 (I корпус)   3-75
Кафедра філософії (Філ.)
Завідувач Бондаренко Ольга Валеріївна 549 (V корпус)   4-08
Викладацька   547-А (V корпус)   2-85
Кафедра політології та права (ПП)
Завідувач Кириченко Віктор Миколайович 535-А (V корпус)   6-06
Викладацька   535 (V корпус)   3-53
ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА (ІУП)
Директор Зайцева Валентина Миколаївна 388 (I корпус) 764-10-90  
Комп'ютерний клас   394 (IV корпус)   4-83
Комп'ютерний клас   1.1 (VII корпус)   5-92
Факультет управління фізичною культурою та спортом (ФУФКС)
Декан Пущина Ірина Вікторівна 392-А (I корпус)   3-08
Заступник декана Чередниченко Інна Анатоліївна 392-А (I корпус)   3-08
Кафедра управління фізичною культурою та спортом (УФКС)
Завідувач Шамардіна Галина Миколаївна 392 (I корпус)   5-75
Кафедра спеціальної освіти та реабілітології (СОР)
Завідувач Клапчук Василь Васильович 398-В (IV корпус)   5-72
Кафедра охоронної діяльності (ПОД)
Завідувач Крамаренко Юрій Миколайович 398-А (IV корпус)   5-71
Факультет міжнародного туризму та економіки (ФМТЕ)
Декан Васильєва Олена Олексіївна 385 (IV корпус)   5-68
Заступник декана Гіль Людмила Анатоліївна 385 (IV корпус)   5-68
Кафедра туристичного, готельного та ресторанного бізнесу (ТГРБ)
Завідувач Зайцева Валентина Миколаївна 385-А (IV корпус)   4-03
Кафедра економіки та митної справи (ЕМС)
Завідувач Соколов Андрій Васильович 487 (IV корпус)   4-54
Викладацька   487 (IV корпус)   4-54
Кафедра інформаційних технологій в туризмі (ІТТ)
Завідувач Морозов Денис Миколайович 396 (IV корпус)   5-04
Кафедра іноземних мов професійного спілкування (ІМПС)
Завідувач Брутман Анна Богданівна 12 (I корпус) 764-44-33 566
Викладацька   398-Б (IV корпус)   5-66
Юридичний факультет (ЮФ)
Декан Філей Юрій Володимирович 490-А (IV корпус)   6-21
Заступник декана Надієнко Олена Іванівна 490-А (IV корпус)   6-21
Кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права(КЦМП)
Завідувач Леоненко Тетяна Євгенівна 390 (IV корпус)   5-37
Кафедра конституційного, адміністративного та трудового права (КАТП)
Завідувач Максакова Руслана Миколаївна 390-Б (IV корпус)   6-10
Викладацька   390-А (IV корпус)   6-09
Кафедра загальноправових та політичних наук (ЗПН)
Завідувач Арабаджиєв Дмитро Юрійович 290-Б (IV корпус)   6-26
Факультет соціальних наук (ФСН)
Декан Гайворонська Таісія Олексіївна 485-А (I корпус)   6-03
Заступник декана Семенцова Оксана Миколаївна 491 (I корпус)   5-67
Кафедра психології (Псих.)
Завідувач Бочелюк Віталій Йосипович 394-А (I корпус)   5-69
Кафедра соціальної роботи (СР)
Завідувач Попович Василь Михайлович 489 (IV корпус)   5-70
Викладацька   485 (IV корпус)   3-88
Кафедра журналістики (Ж)
Завідувач Погребна Вікторія Леонідівна 483-А (IV корпус)   4-63
Центр доуніверситетської підготовки (ЦДП)
Директор Соколов Євгеній Петрович 313 (II корпус) 764-24-46 5-19
Методист Соловйова Тетяна Василівна 206 (II корпус) 764-24-46 6-24
Навчально-науково-виробничий комплекс «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти»
Дирекція     764-24-46  
Кафедра військової підготовки (КВП)
Завідувач кафедри військової підготовки Альохін Костянтин Васильович вул. Цимлянська, 23 702-30-30  
Заступник завідувача кафедри військової підготовки з навчальної роботи Коробов Олександр Валентинович 702-30-31  
Чергова частина кафедри військової підготовки   702-00-29  
ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
Бердянський машинобудівний коледж Запорізького національного технічного університету
Директор Кондрашова Світлана Георгіївна м.Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, 59 061-533-40-40  
Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету
Директор Рябенко Євген Миколайович м.Запоріжжя, пр. Соборний, 194 233-01-23  
Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету
Директор Баршай Ольга Костянтинівна м.Запоріжжя, пр. Соборний, 117 62-35-81  
Токмацький механічний технікум Запорізького національного технічного університету
Директор Ганус Володимир Миколайович м.Токмак, вул. Гоголя, 71 061-78-226-32  
Запорізький гуманітарний коледж Запорізького національного технічного університету
Директор Приходько Євгенія Теодорівна м.Запоріжжя, вул. Яценка, 3-а 224-66-46  
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА (НДЧ)
Начальник Сажнєв Володимир Миколайович 40 (адм. корпус) 224-42-36 4-01
Науково-технічний відділ з організації виконання науково-дослідних робіт
Начальник Денисенко Людмила Михайлівна 34 (адм. корпус)   2-34
Співробітники   35 (адм. корпус)   4-41
Патентно-інформаційний відділ
Начальник Висоцька Наталя Іванівна 38 (адм. корпус)   2-35
Співробітники   36 (адм. корпус)   3-43
Відділ стандартизації, метрології і наукового обладнання
Начальник Іванов Валерій Григорович 39 (адм. корпус)   2-78
Співробітники   37 (адм. корпус)   2-78
Науково-дослідний центр «Титан-Запоріжжя»
Завідувач Овчинников Олександр Володимирович 1-А (адм. корпус)   3-62
Навчально-методична лаб. «Титан» Омельченко Ольга Станіславівна 1-А (адм. корпус)   3-62
ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ та ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (ЦІІТЗОП)
Начальник Савчук Андрій Євгенович 142 (I корпус) 764-14-53 3-81
Сектор комп'ютерних мереж та WEB-технологій Крись Тетяна Георгіївна 148 (I корпус)   2-14
Сектор копіювально-розмножувальних і мультимедійних технологій Беляєв Іван Васильович 2.18 (VII корпус)   5-17
Серверна   1 (I корпус, підвал)   2-38
НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
Начальник Шило Сергій Іванович 259 (I корпус) 764-22-13 2-83
Заступник начальника Каплієнко Олександр Олегович 259 (I корпус) 764-22-13 2-83
Методист Лапкіна Олена Валентинівна 259 (I корпус)   2-83
Провідний фахівець Гвоздєва Олена Миколаївна 140 (I корпус)   3-48
Інспектор Притула Наталія Іванівна 261 (I корпус)   3-35
Керівник практики Дьомічева Ганна Михайлівна 150 (I корпус)   3-65
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник Пархоменко Андрій Валентинович 259 (I корпус) 764-22-13 2-83
Заступник начальника Коваленко Олександр Васильович 235 (I корпус)   2-97
Ст. інспектор, відповідальний за зв'язки із ЗМІ Тирса Сергій Васильович 150 (I корпус) 764-26-37 3-65
Методист, відповідальна за оформлення методичної документації Симонова Алевтина Григорівна 150 (I корпус)   3-65
Відділ наукової роботи студентів
Провідний фахівець Вичужаніна Сніжана Андріївна 41 (адм. корпус)   4-93
Навчальний Центр «Освіта для бізнесу та кар'єри»
Директор Дегтярь Любов Іванівна 2.0 (VII корпус)   208
Відділ аспірантури
Завідувач Третяк Валентина Іванівна 32 (адм. корпус) 764-27-17 6-20
Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій
Вчений секретар Мітяєв Олександр Анатолійович 31 (адм. корпус)   2-36
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧА ЧАСТИНА
Головний інженер Карвіліс Олександр Іванович 9 (АГБ корпус) 764-17-62 4-37
Енергомеханічна служба
Головний енергетик в.о. Грядун Михайло Борисович 6 (АГБ корпус) 764-47-44 3-57
Головний механік Щербань Олександр Анатолійович 2 (АГБ корпус) 764-47-44 3-37
Бойлерна, черговий сантехнік   04-3   2-94
Черговий електрик   Г-18   2-04
Майстерні   Д-9   4-64
Побутівки слюсарів-сантехніків   Г-17   4-59
Експлуатаційно-технічний відділ
Начальник Синюкова Людмила Миколаївна 5 (АГБ корпус)   2-19
Співробітники Коноваленко Світлана Яківна 5 (АГБ корпус)   2-03
Ремонтно-будівельна дільниця
Начальник Тропешко Павло Вікторович Д-5   4-58
Майстер Проштика Євген Борисович Д-5   4-58
Господарський відділ
Начальник Манюта Тетяна Пилипівна 7 (АГБ корпус)   2-10
Комендант 5 і адм. корпусів Рибалко Тамара Геннадіївна 7 (АГБ корпус)   2-10
Комендант 2 корпусу Гирич Олена Олександрівна 103 (I корпус)   3-96
Комендант 3 і 4 корпусів Пойденко Марина Тимофіївна 186-А (I корпус)   3-38
Тесля   16 (I корпус)   4-67
Автогосподарство
Завідувач Подчасов Віталій Миколайович 11 (АГБ корпус)   4-44
Диспетчер Долгополова Лілія Вікторівна Г-2   3-34
Майстерня   Р-12,13   4-15
Автобокс   Г-14   5-56
СЛУЖБА ОХОРОНИ ТА ЗВ'ЯЗКУ
Помічник ректора з режиму Шанін Сергій Іванович 13 (адм. корпус)   4-82
Відділ охорони
Начальник Пругло Андрій Іванович 508 (V корпус)   2-05
Чергова частина   163-А (I корпус) 764-19-21 3-10
Пост № 1   Корп. № 1   2-06
Пост № 2   Корп. № 2   2-07
Пост № 3   Корп. № 3   4-16
Пост № 4   Корп. № 4   2-55
Пост № 5   авто-корпус   3-51
Пост № 6   спорт-корпус   2-09
Пост № 7   Корп. № 7   4-96
Пост № 8   Г-1 (ворота)   4-19
Оперативна група з режиму Дєвочкін Василь Федорович 16-Б (I корпус)   2-39
Відділ зв'язку
Начальник Партеса Олексій Анатолійович 347 (I корпус) 764-47-83  
Довідкове бюро   347 (I корпус)   3-00
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
Начальник, співробітники Сидорченко Світлана Геннадіївна 340 (I корпус) 224-42-37 2-23
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Начальник Савчук Наталія Олександрівна 136 (I корпус)   2-96
Друкарня М'ясников Микола Леонідович 132 (I корпус)   3-77
Редакція газети «Інженер-машинобудівник»
Редактор Мировська Ганна Михайлівна 515 (V корпус)   4-68
ВІДДІЛ КАДРІВ
Начальник Бенько Олена Михайлівна 26 (адм. корпус) 764-45-82  
Сектор по роботі зі співробітниками та викладачами   23 (адм. корпус)
24 (адм. корпус)
  2-21
4-71
Сектор по роботі зі студентами   6 (адм. корпус)
22 (адм. корпус)
  2-56
4-38
ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВА
Начальник Прийменко Олег Борисович 5 (адм. корпус)   2-27
Електронна обробка документів   9 (адм. корпус)   5-52
Канцелярія   7 (адм. корпус)   2-40
Архів Харитонова Людмила Олександрівна 51 (адм. корпус)   3-74
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник Петрова Тетяна Миколаївна 2.17 (VII корпус) 764-17-26 5-58
Співробітники   2.16 (VII корпус)   3-23
ВІДДІЛ І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ, ЕКОНОМІКИ, РОЗПОДІЛУ АСИГНУВАНЬ
Головний бухгалтер Силенко Ольга Михайлівна 17-18 (адм. корпус) 764-45-45 3-45
Приймальня Оніщенко Ірина Миколаївна 17-18 (адм. корпус)   3-68
Заступник головного бухгалтера з обліку та звітності Федотова Олена Василівна 33 (адм. корпус) 764-67-22 4-45
Заступник головного бухгалтера з контролю Леженко Любов Миколаївна 1 (адм. корпус) 764-22-90 4-55
Заступник головного бухгалтера з планово-економічної роботи Тонієвич Жанна Іванівна 45 (адм. корпус) 764-17-15 2-98
Заступник головного бухгалтера з фінансової роботи казначейського обслуговування, та банками Власова Інна Юріївна 28 (адм. корпус) 764-22-90 2-16
Бюро з обліку фінансів та роботи з ДКСУ та банками
Начальник бюро, провідний бухгалтер Дрига Яна Юріївна 28 (адм. корпус) 764-22-90 2-16
Провідний бухгалтер з обліку доходів та видатків, коштів за дорученням, грантів, та НДЧ Нікулочкіна Лариса Петрівна 33 (адм. корпус)   4-45
Каса Валєєва Вікторія Валеріївна 28 (адм. корпус)   2-16
Співробітники Котелевська Наталя Павлівна 28 (адм. корпус)   2-16
Бюро обліку податків, розрахунків з підзвітними особами та іншими дебіторами й кредиторами
Начальник бюро Канцеляріст Тамара Петрівна 3 (адм. корпус)   2-24
Провідний бухгалтер Ткаченко Юлія Василівна 3 (адм. корпус)   2-24
Співробітники Чайчук Валентина Федорівна 3 (адм. корпус)   2-24
Група обліку розрахунків за гуртожитки та аренди
Провідний бухгалтер Бухгалтер 1 категорії Барановська Вікторія Ярославівна 2 (адм. корпус)   2-15
Економіст 2 категорії Черненко Марія Олегівна 2 (адм. корпус)   4-00
Бюро розрахунків із заробітної плати
Начальник бюро Кравчук Марина Василівна 16 (адм. корпус)   2-17
Співробітники Поснік Вікторія Анатоліївна
Філоненко Вікторія Володмиріна
Трелецька Анна Володимирівна
16 (адм. корпус)   2-17
Бюро обліку матеріальних цінностей
Начальник бюро Леміш Антоніна Павловна 47 (адм. корпус)   2-44
Співробітники Стулень Антоніна Василівна
Дубова Валентина Миколаївна
Кірєєва Анна Валеріївна
Кузнецова Марія Іванівна
Сосна Ольга Іванівна
47 (адм. корпус)   5-08
Група обліку стипендіальних виплат
Провідний бухгалтер Коренькова Наталя Вікторівна
Фоміна Наталя Віталіївна
33-А (адм. корпус)   4-18
Бюро обліку розрахунків за освітні послуги
Начальник бюро Білецька Олена Вікторівна 14 (адм. корпус)   4-70
Співробітники Варянік Наталія Петрівна 14 (адм. корпус)   3-20
Співробітники Гайдук Тетяна Юріївна 1 (адм. корпус)   2-13
Бюро з планово-економічної роботи
Провідний економіст Кузіна Тетяна Леонідівна 45 (адм. корпус) 764-17-15 2-98
Співробітники Шульга Наталія Євгенівна
Трушкова Юлія Леонідівна
45 (адм. корпус) 764-17-15 2-98
Центр обчислювального програмного забезпечення
Начальник бюро відділу бухгалтерського обліку та звітності, економіки та розподілу асигнувань Стрельченко Валерій Михайлович 55 (адм. корпус)   3-39
Провідний інженер-програміст Погорєлов Юрій Михайлович
Борисов Андрій Віталійович
Клемент'єва Тамара Борисівна
44 (адм. корпус)   5-38
2-46
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Директор Кучерук Раїса Іванівна 517 (V корпус)   4-72
Абонемент навчальної літератури студентів денного відділення Новицька Лариса Іванівна 17 (III корпус)   3-47
Зал електронної інформації бібліотеки Коваленко Олена Валентинівна 250 (I корпус)   4-10
Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи
Зал електронних каталогів
Медведева Галина Володимирівна 510 (V корпус)   3-72
Відділ комплектування Іпполітова Любов Вікторівна 518 (V корпус)   2-12
Відділ наукової обробки документів Шеремет Наталія Вікторівна
Абонемент наукової літератури Селюкова Яна Іванівна 251/5 (I корпус)   3-82
Книгосховище Пазинич Тетяна Дмитрівна 251/3 (I корпус)   3-82
Читальний зал періодичних видань  та МБА Таручкіна Тетяна Анатоліївна 248-а (I корпус)   2-28
Читальний зал мистецтвознавчої літератури Федько Наталія Іванівна 516 (V корпус)   6-16
Науково-методичний відділ бібліотеки Васецька Тетяна Іванівна 515 (V корпус)   4-68
Абонемент художньої літератури Д'яченко Юлія Петрівна 514 (V корпус)   4-66
Читальний зал навчальної літератури Гладкова Тетяна Леонидівна 512 (V корпус)   4-69
Читальний зал економіко-гуманітарних наук Овсяк Юлія Анатоліївна 513 (V корпус)   4-69
СПЕЦВІДДІЛ
Начальник Горшков Геннадій Вікторович 8 (адм. корпус) 764-29-62 4-76
Співробітники Літвин Ірина Іванівна
Зубрицька Ольга Володимирівна
8 (адм. корпус)   4-76
ШТАБ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ
Начальник Мещан Віктор Олексійович 43 (адм. корпус) 764-44-42 5-05
Сховище штабу ЦЗ   04-15 (IV корпус) 764-44-42 5-06
Сховище-склад штабу ЦЗ   01-52   3-24
Молодіжний центр культури і дозвілля студентів
Директор Комінова Вікторія Володимирівна 402 (I корпус)   3-49
ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Начальник Железнов Евгений Владимирович 3 (АГБ корпус) 764-46-64 4-60
Співробітники   1 (АГБ корпус) 764-46-64 3-33
Співробітники Конькова Олена
Феклістова Ольга
Харитонова Ольга
1 (АГБ корпус) 764-46-64 3-33
ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Начальник відділу   4 (АГБ корпус) 764-54-60 2-20
Співробітники   1 (АГБ корпус)   3-33
Центральний склад Живило Ольга Іванівна Р-12   4-23
ПІДРОЗДІЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Студмістечко
Директор Дубина Вадим Миколайович Дирекція студмістечка (гурт. №5) 270-13-33  
Заступник директора Тіхінська Тетяна Дмитрівна Дирекція студмістечка (гурт. №5)   2-11
Гуртожиток № 2, завідувач Бельбас Олександра Олександрівна     6-05
Гуртожиток № 2, вахта       2-30
Гуртожиток № 3 Божко Наталія Іванівна   787-45-58  
Гуртожиток № 4, завідувач Ігнашов Валерій Валерійович   702-35-83  
Гуртожиток № 4, вахта     702-35-73  
Гуртожиток № 5, завідувач Яковлєва Віра Євгенівна     5-21
Гуртожиток № 5, вахта       2-32
Оздоровчий центр
Завідувач Орда Михайло Іванович Гурт. № 6   3-61
Медичний пункт
Завідувач Витюк Ирина Михайлівна 157 (I корпус)   5-56
Спортивно-оздоровчі табори
«Алтагір» Петенко Валентина Олексіївна   0231-93-555  
«Сосновий бір» Соловйова Людмила Григорівна   764-14-66  
Цацура Олександр Йосипович   787-45-56  
Комбінат громадського харчування
Директор Ратнев Анатолий Леонидович      
Бухгалтерія Ситорська Ірина Олександрівна 4 (адм. корпус)   3-54
Буфет   145 (I корпус)   5-54
Кафе «Молодіжне»   15 (I корпус)   4-88
ЦЕНТР СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ ТА ВИПУСКНИКІВ
Начальник Ігнашова Анастасія Вікторівна 329-А (I корпус) 764-45-92 5-99
Співробітники   329-А (I корпус) 764-45-92 5-99
ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЗНТУ–DELCAM»
Начальник Клименко Віталій Юрійович 166-А (I корпус)   5-88
ПРОФКОМ СПІВРОБІТНИКІВ
Голова профкому Петруша Юрій Петрович 161 (I корпус) 764-46-54 3-83
Бухгалтерія профкому Конькова Тетяна Вікторівна 161 (I корпус) 764-46-54 4-73
ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ
Голова профкому Іванченко Андрій Володимирович 368-А (I корпус) 224-42-35 5-07
Заступник голови Зінченко Марина Михайлівна 405 (I корпус)   3-40
Головний бухгалтер Смольникова Маргарита Павлівна 368-А (I корпус) 224-42-35 5-07
Профспілкове Бюро ЕТФ   406 (I корпус)   5-51
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Студентське самоврядування   329 (I корпус) 764-18-70 6-07
Центр студентського самоврядування гуртожитку №4   411 (гуртожиток №4)   4-22
ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ «МОЛОДІЖНИЙ СПЕЦПІДРОЗДІЛ «ЩИТ»
Командир Дєвочкін Василь Федорович 16-Б (I корпус)   2-39
ВИХОВНИЙ ВІДДІЛ (профком студентів)
Начальник Кізілова Аліна Олександрівна 196 (I корпус)   5-86
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Начальник Єльманов Станіслав Олександрович 54 (адм. корпус) 764-15-91 3-58
Співробітники Закарлюка Марина Василівна,
Кашуба Олексій Васильович
52 (адм. корпус)   2-25
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Відповідальний секретар Яримбаш Дмитро Сергійович 2.2 (VII корпус) Київстар +38(098)523-6789
Vodafone +38(099)523-6789
Lifecell +38(093)523-6789
5-92
Технічна служба   2.6 (VII корпус)   5-92
Комп'ютерна обробка документів   2.1 (VII корпус)   5-92
БАНКИ
«Ощадбанк», каса   (I корпус, вестибюль) 764-16-70  
СЛУЖБОВІ ТЕЛЕФОНИ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ
Бюро ремонту ПАТ «Укртелеком»     0-800-506-508  
Бюро ремонту «Алтагір»     0231-91-012  
Довідкова послуга з надання номерів     212-15-15