Ви є тут

Головна

Прізвище: Балухтіна

Ім'я: Олена

По батькові: Миколаївна

 

Посада: старший викладач кафедри соціальної роботи та психології Національного університету «Запорізька політехніка»

Участь у роботі рад і державних структур: не приймаю

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-1085-6908

 

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, історичний факультет, 1994, спеціальність за дипломом «Історія», спеціалізація за дипломом «новітня історія України», кваліфікація за дипломом спеціаліста – «Історик. Викладач історії і суспільствознавства».
 • Здобувач на кафедрі історії України Запорізького національного університету 2011–2016 рр. зі спеціальності 07.00.01 – історія України

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 07.00.01 – історія України

 

«Господарчо-майновий ресурс православної церкви в другій половині XIX століття – 1917 р. (на матеріалах Півдня України)», рік захисту – 2018, Запорізький національний університет

Наукові інтереси:

 • Історія соціальної роботи в Україні
 • Історія православної церкви в Україні
 • Соціологічний аналіз актуальних питань українського суспільства

 

Дисципліни, які викладає:

 • Історія соціальної роботи
 • Історія психології
 • Теорія та історія соціології
 • Соціальні послуги населенню
 • Соціологія громадської думки
 • Основи наукових досліджень
 • Деонтологія соціальної роботи
 • Соціологія освіти
 • Соціалізація особистості
 • Виробнича практика

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 25.

 • Балухтіна О. М. Приватне особисте землеволодіння духовних осіб Півдня України в 1877 – 1905 рр. / О. М. Балухтіна // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Вип. XXXI. – С. 80–87. (Фахове видання)
 • Балухтіна О. М. Еволюція монастирського землеволодіння на Півдні України у другій половині XIX ст. – 1917 р. / О. М. Балухтіна // Чорноморський літопис : науковий журнал. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – Вип. 5. – С. 41–49. (Фахове видання)
 • Балухтіна О. М. Розвиток церковного землеволодіння на Півдні України в 1877 – 1913 роках (за матеріалами статистичних збірників) / О. М. Балухтіна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Острозька академія, 2012. – Вип. 6. – С. 23–36. (Фахове видання)
 • Балухтіна О. М. Джерела формування земельної власності православної церкви на Півдні України у XIX – на початку XX ст. / О. М. Балухтіна // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – Вип. 9. – С. 10–15. (Фахове видання)
 • Балухтіна О. М. Розвиток оренди на церковних землях Південної України (друга половина XIX ст. – 1917 р.) / О. М. Балухтіна // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2013. – Вип. 10. – С. 16–24. (Фахове видання)
 • Балухтина Е. Н. Доходы церковных причтов Южной Украины во второй половине XIX – начале XX вв. / Е. Н. Балухтина // Наука Красноярья. – Красноярск : Научно-инновационный центр, 2014. – № 1 (12). – С. 168–182.
 • Балухтіна О. М. Господарство Російської православної церкви на Півдні України між двома революціями (1905 – лютий 1917 рр.) / О. М. Балухтіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія «Історія». – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 1. – Ч. 3. – С. 13–18. (Фахове видання, Google Scholar)
 • Балухтіна О. М. Господарчо-майновий ресурс православних монастирів на Півдні України (друга половина XIX ст. – 1917 р.) / О. М. Балухтіна // Музейний вісник. – Запоріжжя : ТОВ ПУВК, 2017. – № 17/2. – С. 35–44. (Фахове видання)

Участь у конференціях:

 • Балухтіна О. М. Конфлікти у сфері церковного землекористування на Півдні України у другій половині XIX – початку XX ст. / О. М. Балухтіна // Молода наука-2012 : зб. наук. праць студентів, аспірантів і молодих учених : у 7 т. – Запоріжжя : Поліграфічний центр «Copy Art», 2012. – Т. 4. – С. 73–76.
 • Балухтіна О. М. Джерела формування земельної власності православної церкви на Півдні України у XIX – поч. XX ст. / О. М. Балухтіна // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали Запорізької секції I Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 квітня 2012 р.) : у 4-х част. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2012. – Ч. 1. – С. 90–92.
 • Балухтіна О. М. Оренда монастирських земель на Півдні України у другій половині XIX ст. / О. М. Балухтіна // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали Бердянської секції I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.) : у 5-ти част. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2012. – Ч. 4. – С. 171–174.
 • Балухтіна О. М. Земельні угіддя православної церкви на Півдні України кінця XIX – початку XX ст. / О. М. Балухтіна // Розвиток науки на сучасному етапі : матеріали міжнародної заочної конференції (м. Київ, 22 грудня 2012 р.) : у 4-х част. – Ч. IV (Історичні науки, Філософські науки, Психологічні науки, Національна безпека, Політичні науки, Юридичні науки). – К. : Центр наукових публікацій. – С. 10–13.
 • Балухтіна О. М. Свічні заводи православної церкви на Півдні України кінця XIX – початку XX ст. / О. М. Балухтіна // Історія релігій в Україні : науковий щорічник : у 3 кн. – Кн. 1. 1025-річчю хрещення України-Руси присвячується. – Львів : Логос, 2013. – С. 472–477.
 • Балухтіна О. М. «…Епархиальные ведомости» як джерело вивчення майнового ресурсу РПЦ на Півдні України (друга половина XIX ст. – 1917 р.) / О. М. Балухтіна // Науковий діалог «Схід-Захід» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.  Кам’янець-Подільський, 10 липня 2013 р.) : у 4-х част. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2013. – Ч. 2. – С. 13–15.
 • Балухтіна О. М. Пожертви на користь церков Південної України (друга половина XIX ст. – 1914 р.) / О. М. Балухтіна // Молода наука-2014 : зб. наук. праць студентів, аспірантів і молодих учених : у 7 т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 5. – С. 6– 9.
 • Балухтіна О.М. Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні: перспективи розширення / О.М. Балухтіна, А.В. Салдецька // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів. Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. С.2076-2078.
 • Балухтіна О.М. Державна служба зайнятості в стратегії соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / О.М. Балухтіна // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 15–19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM). – назва з тит. екрана. – С. 94–95.
 • Балухтіна О.М. Актуальність праці Е. Дюркгейма «Суїцид» при визначенні причин самогубств у сучасному українському суспільстві [Електронний ресурс] // О.М. Балухтіна, Г.А. Ромашко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 15–19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM). – назва з тит. екрана. – С. 142–144.
 • Балухтіна О.М. Первинна соціальна профілактика вандалізму серед підлітків (на прикладі графіті) / О.М. Балухтіна // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук: Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 59-60.
 • Балухтіна О. М. Громадська думка в Україні / О.М. Балухтіна, В.М. Альошин // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук: Збірник тез доповідей щорічної наук.-практ. конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 83-84.
 • Балухтіна О. М. Соціологічні виміри агресивної поведінки підлітків / О.М. Балухтіна, Д.В. Довженко // Тиждень науки-2020. ФСН: Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 90-91.
 • Балухтіна О. М. Міграційні процеси в сучасному українському суспільстві / О.М. Балухтіна, М.О. Дупліна // Тиждень науки-2020. ФСН: Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 92-93.
 • Балухтіна О. М. Соціальні аспекти причин злочинності серед підлітків / О.М. Балухтіна, А.І. Машталер // Тиждень науки-2020. ФСН: Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 117-119.
 • Балухтіна О. М. Проблема насильства в сім’ї та шляхи її подолання в Україні / О.М. Балухтіна, Г.А. Ромашко // Тиждень науки-2020. ФСН: Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 121-123.
 • Балухтіна О. М. Соціальна профілактика домашнього насильства в сучасному українському суспільстві [Текст] / О.М. Балухтіна, Д.О. Махниборода // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 112-117.

                                      

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), англійська (читаю, перекладаю зі словником).

Контакти: адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м.Запоріжжя [для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063]

аудиторія (кабінет): 485 (корпус №4)

тел.: +38(061)7698570

e-mail: balukhtina.olena@gmail.com