Ви є тут

Головна

Прізвище: Балухтіна

Ім'я: Олена

По батькові: Миколаївна

 

Посада: доцент кафедри «Соціальна робота»

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-1085-6908

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): HFF-8950-2022

Обліковий запис науковця (Google Scholar): 4Pz8hHIAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, історичний факультет, 1994, спеціальність за дипломом «Історія», спеціалізація за дипломом «новітня історія України», кваліфікація за дипломом спеціаліста – «Історик. Викладач історії і суспільствознавства».
 • Здобувач на кафедрі історії України Запорізького національного університету 2011–2016 рр. зі спеціальності 07.00.01 – історія України.
 • Національний університет «Запорізька політехніка», 2022, спеціальність: 231 Соціальна робота, освітній ступінь: магістр, професійна кваліфікація: професіонал в галузі соціального захисту населення.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 07.00.01 – історія України
  «Господарчо-майновий ресурс православної церкви в другій половині XIX століття – 1917 р. (на матеріалах Півдня України)», рік захисту – 2018, Запорізький національний університет

Наукові інтереси:

 • Історія соціальної роботи в Україні
 • Соціальні послуги населенню
 • Питання державної, громадської та церковної благодійності
 • Соціологічний аналіз актуальних питань українського суспільства

Дисципліни, які викладає:

 • Історія соціальної роботи
 • Професійна деонтологія
 • Основи наукових досліджень
 • Соціальні послуги населенню
 • Соціальна робота з громадськими та благодійними організаціями
 • Теорія та історія соціології

Основні наукові роботи (публікації):

 • Балухтіна О. М. Приватне особисте землеволодіння духовних осіб Півдня України в 1877 – 1905 рр. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2011. Вип. XXXI. С. 80–87. (Фахове видання)
 • Балухтіна О. М. Еволюція монастирського землеволодіння на Півдні України у другій половині XIX ст. – 1917 р. Чорноморський літопис : науковий журнал. Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. Вип. 5. С. 41–49. (Фахове видання)
 • Балухтіна О. М. Розвиток церковного землеволодіння на Півдні України в 1877 – 1913 роках (за матеріалами статистичних збірників). Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». Острог : Острозька академія, 2012. Вип. 6. С. 23–36. (Фахове видання)
 • Балухтіна О. М. Джерела формування земельної власності православної церкви на Півдні України у XIX – на початку XX ст. Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць. Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. Вип. 9. С. 10–15. (Фахове видання)
 • Балухтіна О. М. Розвиток оренди на церковних землях Південної України (друга половина XIX ст. – 1917 р.). Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць. Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2013. Вип. 10. С. 16–24. (Фахове видання)
 • Балухтина Е. Н. Доходы церковных причтов Южной Украины во второй половине XIX – начале XX вв. Наука Красноярья. Красноярск : Научно-инновационный центр, 2014. № 1 (12). С. 168–182.
 • Балухтіна О. М. Господарство Російської православної церкви на Півдні України між двома революціями (1905 – лютий 1917 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Історія». Тернопіль : ТНПУ, 2015. Вип. 1. Ч. 3. С. 13–18. (Фахове видання)
 • Балухтіна О. М. Господарчо-майновий ресурс православних монастирів на Півдні України (друга половина XIX ст. – 1917 р.). Музейний вісник. Запоріжжя : ТОВ ПУВК, 2017. № 17/2. С. 35–44. (Фахове видання)
 • Балухтіна О. М. Катеринославське та Сімферопольське благодійні товариства: компаративний аналіз діяльності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. «Соціальна робота». Київ: Вид-во КНУ, 2020. Вип. 1 (6). С. 6–9. (Фахове видання категорії Б, 231 Соціальна робота)
 • Балухтіна О. М. Благодійницька діяльність православних монастирів Півдня України в другій половині XIX ст. – 1917 р. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород: Вид-во УжНУ, 2020. Вип. 2 (47). С. 16–22. (Фахове видання категорії Б, 231 Соціальна робота)
 • Балухтіна О. М. Наставництво для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні: шляхи оптимізації процесу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород: Вид-во УжНУ, 2021. Вип. 1 (48). С. 19–23. (Фахове видання категорії Б, 231 Соціальна робота)
 • Baluchtina O., Popovych V. , Shcherbyna S. , Barshatska H. E-government Potential in Social Service Delivery: Regional Context. IV International Scientific Congress «Society of Ambient Intelligence-2021» (ISC-SAI 2021). Kryvyi Rih, Ukraine, April 12-16, 2021. SHS Web of Conferences 100, 04003 (2021) https://doi.org/10.1051/shsconf/202110004003 (Web of Science)
 • Балухтіна О.М., Кузьмін В.В., Кузьміна М.О., Баршацька Г.Ю., Щербина С.С. Соціологічні та психолого-педагогічні технології в практичній соціальній роботі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. Вип. 88. С. 110–115. (Фахове видання, Index Copernicus, Google Scholar)
 • Балухтіна О.М., Кузьмін В.В., Кузьміна М.О. Діяльність притулків для жінок, які постраждали від домашнього насильства в Україні: проблеми та перспективи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціальна робота. 2022. №1. С. 13–18. (Фахове видання, Index Copernicus, Google Scholar)
 • Zaveryko N., Matskevich Y., Balukhtina O., Sementsova O., Ivanova L. Psychological and pedagogical features of training future social service workers. Eduweb, 2022, julio-septiembre, v.16, n.3. Pp. 218–231. ISSN: 1856-7576. (Web of Science)
 • Балухтіна О.М. Теоретичні та практичні аспекти впровадження соціальної послуги «Тимчасовий відпочинок» для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. Вип. 90. С. 15–19. (Фахове видання, Index Copernicus, Google Scholar)

Монографії:

 • Балухтіна О. М. Катеринославське та Сімферопольське благодійні товариства: компаративний аналіз діяльності. Теоретичні та практичні основи соціальної роботи : монографія / В. М. Попович, В. О. Таран, О. М. Балухтіна та ін.; під заг. ред. В. М. Поповича. Т. 2. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 7–17. (підрозділ у колективній монографії)
 • Балухтіна О. М. Напрями волонтерської діяльності в сучасній Україні. Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія // Попович В., Балухтіна О., Баршацька Г., Віхляєва Я., Дударьов В., Кузьміна М., Новак Т., Попович Я., Серга Т., Смолякова Л., Таран В., Турба О., Щербина С. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. Т. 3. С. 80–94. (підрозділ у колективній монографії)
 • Balukhtina O. Sociological research of problems of distance learning in Ukraine. Modern technologies for solving actual society's problems. Edited by Oleksandr Nestorenko and Iryna Ostopolets. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022. 448 р. Pp. 75–82. (підрозділ в зарубіжній колективній монографії)

Участь у конференціях:

 • Балухтіна О. М. Конфлікти у сфері церковного землекористування на Півдні України у другій половині XIX – початку XX ст. Молода наука-2012 : зб. наук. праць студентів, аспірантів і молодих учених : у 7 т. Запоріжжя : Поліграфічний центр «Copy Art», 2012. Т. 4. С. 73–76.
 • Балухтіна О. М. Джерела формування земельної власності православної церкви на Півдні України у XIX – поч. XX ст. Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали Запорізької секції I Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 квітня 2012 р.) : у 4-х част. Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2012. Ч. 1. С. 90–92.
 • Балухтіна О. М. Оренда монастирських земель на Півдні України у другій половині XIX ст. Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали Бердянської секції I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.) : у 5-ти част. Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2012. Ч. 4. С. 171–174.
 • Балухтіна О. М. Земельні угіддя православної церкви на Півдні України кінця XIX – початку XX ст. Розвиток науки на сучасному етапі : матеріали міжнародної заочної конференції (м. Київ, 22 грудня 2012 р.) : у 4-х част. Ч. IV (Історичні науки, Філософські науки, Психологічні науки, Національна безпека, Політичні науки, Юридичні науки). К. : Центр наукових публікацій. С. 10–13.
 • Балухтіна О. М. Свічні заводи православної церкви на Півдні України кінця XIX – початку XX ст. Історія релігій в Україні : науковий щорічник : у 3 кн. Кн. 1. 1025-річчю хрещення України-Руси присвячується. Львів : Логос, 2013. С. 472–477.
 • Балухтіна О. М. «…Епархиальные ведомости» як джерело вивчення майнового ресурсу РПЦ на Півдні України (друга половина XIX ст. – 1917 р.). Науковий діалог «Схід-Захід» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кам'янець-Подільський, 10 липня 2013 р.) : у 4-х част. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2013. Ч. 2. С. 13–15.
 • Балухтіна О. М. Пожертви на користь церков Південної України (друга половина XIX ст. – 1914 р.). Молода наука-2014 : зб. наук. праць студентів, аспірантів і молодих учених : у 7 т. Запоріжжя : ЗНУ, 2014. Т. 5. С. 6– 9.
 • Балухтіна О.М., Салдецька А.В. Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні: перспективи розширення. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів. Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. С.2076–2078.
 • Балухтіна О.М. Державна служба зайнятості в стратегії соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб в Україні. Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 15–19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM). назва з тит. екрана. С. 94–95.
 • Балухтіна О.М., Ромашко Г.А. Актуальність праці Е. Дюркгейма «Суїцид» при визначенні причин самогубств у сучасному українському суспільстві. Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 15–19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM). Назва з тит. екрана. С. 142–144.
 • Балухтіна О.М. Первинна соціальна профілактика вандалізму серед підлітків (на прикладі графіті). Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук: Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 59–60.
 • Балухтіна О. М., Альошин В.М. Громадська думка в Україні. Тиждень науки-2020. ФСН: Збірник тез доповідей щорічної наук.-практ. конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 83–84.
 • Балухтіна О. М., Довженко Д.В. Соціологічні виміри агресивної поведінки підлітків. Тиждень науки-2020. ФСН: Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 90–91.
 • Балухтіна О. М., Дупліна М.О. Міграційні процеси в сучасному українському суспільстві. Тиждень науки-2020. ФСН: Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 92–93.
 • Балухтіна О. М., Машталер А.І. Соціальні аспекти причин злочинності серед підлітків. Тиждень науки-2020. ФСН: Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 117–119.
 • Балухтіна О. М., Ромашко Г.А. Проблема насильства в сім'ї та шляхи її подолання в Україні. Тиждень науки-2020. ФСН: Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 121–123.
 • Балухтіна О. М., Махниборода Д.О. Соціальна профілактика домашнього насильства в сучасному українському суспільстві. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 112–117.
 • Балухтіна О.М. Господарчо-майновий ресурс православної церкви в другій половині XIX століття – 1917 р. (на матеріалах обласних архівів). Південь України у вітчизняній та європейській історії : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17–18 вересня 2020 р.). Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2020. С. 425–430.
 • Балухтіна О.М. Міжнародна підтримка громад у справі організації інтегрованих соціальних послуг (на прикладі Запорізької області). Надання соціальних послуг в умовах децентралізації: проблеми та перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 25 вересня 2020 р.) / За ред. О. Бартош, С. Литвинової, В. Панка, Ф. Шандора. Ужгород: ФОП Роман О.І., 2020. С. 15–17.
 • Балухтіна О.М., Заруцька А.В. Основні напрямки діяльності благодійного фонду «Карітас України». Благодійність у сучасному світі: витоки, проблеми, перспективи: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (4 грудня 2020 р., м. Ізмаїл). Ізмаїл : Вид-во ІДГУ, 2020. С. 29–34.
 • Балухтіна О.М., Сальнікова Н.С. Соціальна робота з наркозалежною молоддю. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 58–62.
 • Балухтіна О.М., Червона К.В. Благодійність як інструмент впливу громадян на стан соціуму. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 62–64.
 • Балухтіна О. М. Методологічні підходи до вивчення курсу «Деонтологія соціальної роботи». Тиждень науки-2021. ФСН. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2021 р. / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.47–48.
 • Балухтіна О. М. Соціологічні дослідження питань освіти в аналітичному центрі CEDOS. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 200–203.
 • Балухтіна О. М., Альошин В.М. Соціологічний аналіз релігійності в сучасному українському суспільстві. Тиждень науки-2021. ФСН. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2021 р. / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 66–67.
 • Балухтіна О. М., Грудіна В.В. Проблеми функціонування прийомної сім'ї в Україні. Тиждень науки-2021. ФСН. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2021 р. / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 69–71.
 • Балухтіна О. М., Лебеденко В.В. Технології соціальної роботи з профілактики суїцидальної поведінки у підлітків. Матеріали І Міжнародної науково-практичної «Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному світі: на межі науки та практики», 20-21 травня 2021 р. (Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка»). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 46–48.
 • Балухтіна О. М., МАхниборода Д.О. Психологічне насильство в сім'ї: проблемне поле в соціальній роботі. Матеріали І Міжнародної науково-практичної «Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному світі: на межі науки та практики», 20-21 травня 2021 р. (Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка»). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 48–51.
 • Балухтіна О. М., Повстенко О.А. Стан та якість впровадження послуги соціальної адаптації в Україні. Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали 18 міжнародної науково-практ. конференції (м. Одеса, 17 листопада 2021 р.) / Гол. ред. В.В. Корнещук. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2021. С. 64–66.
 • Балухтіна О. М. Надання соціальних послуг дітям з інвалідністю та їхнім батькам. Тиждень науки-2022. Тези доповідей щорічної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 1699–1701.
 • Балухтіна О. М., Мироненко А.П. Надання комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю (на прикладі Бердянської громади). Тиждень науки-2022. Тези доповідей щорічної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 1720–1721.
 • Балухтіна О. М., Рибачук К.О. Соціальна робота з багатодітними сім'ями. Тиждень науки-2022. Тези доповідей щорічної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 1721–1722.
 • Балухтіна О. М., Сагань Є.С. Соціально-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від наслідків війни. Стан та тенденції розвитку науки, освіти і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 червня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 45–47.
 • Балухтіна О. М. Соціологічні дослідження проблем дистанційної освіти фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». A change of the paradigm of modern science after the military invasion of the russia on the territory of independent Ukraine: Collection of theses of scientific and methodical reports of international scientific-practical conference June 22-23, 2022, Bratislava, Slovakia. С. 197–200.
 • Балухтіна О.М., Іванова А.І. Соціальна адаптація жінок, які відбули покарання в місцях позбавлення волі. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 02 листопада 2022 р.) / редкол. : В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 22–25.
 • Балухтіна О.М., Повстенко О.А. Роль державної служби зайнятості в соціальній адаптації внутрішньо переміщених осіб в Україні. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 02 листопада 2022 р.) / редкол. : В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 50–53.
 • Балухтіна О.М., Лебеденко В.В. Соціологічні дослідження проблем середньої освіти фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 02 листопада 2022 р.) / редкол. : В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 290–292.
 • Балухтіна О.М., Сагань Є.С. Благодійний фонд «Повернись живим» та «Фонд Сергія Притули» в умовах війни: компаративний аналіз діяльності. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 02 листопада 2022 р.) / редкол. : В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 109–111.
 • Балухтіна О.М. Шляхи вдосконалення соціальної послуги надання притулку жінкам, які стали жертвами домашнього насильства. Тиждень науки – 2023. ФСН. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : Вадим Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 66-67.
 • Балухтіна О.М., Давидюк С.О. Впровадження типової програми для кривдників в Україні. Тиждень науки – 2023. ФСН. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 99-100.
 • Балухтіна О.М., Лавриненко Д.Д. Соціальна реабілітація військовослужбовців. Тиждень науки – 2023. ФСН. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : Вадим Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 105-107.
 • Балухтіна О.М., Мироненко А.П. Діяльність жіночих громадських організацій за кордоном та в Україні. Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: матеріали VI Всеукр. конф. з міжн. участю (м.Умань, 31 травня 2023 р.). [редкол.: О.О.Кравченко, Н.М.Коляда, Т.В.Тарасова, А.І.Войтовська; ]. Умань: ЦП «Компринт», 2023. 260 с. С.125-128.
 • Балухтіна О.М., Повстенко О.А. Діяльність благодійної організації «Лікарі без кордонів» в Україні. Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: матеріали VI Всеукр. конф. з міжн. участю (м.Умань, 31 травня 2023 р.). [редкол.: О.О.Кравченко, Н.М.Коляда, Т.В.Тарасова, А.І.Войтовська;]. Умань: ЦП «Компринт», 2023. 260 с. 163-166.
 • Балухтіна О.М., Іванова А.І. Шляхи оптимізації наставництва над дітьми-сиротами за результатами опитування студентів. Актуальні дослідження в соц.сфері: матеріали 22 наук.-практ. Конф. (м.Одеса, 17 листопада 2023 р.) / Гол.ред. В.В. Корнещук. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2023. С. 44-46.
 • Балухтіна О.М., Танкушина Л.В. Впровадження пілотного проєкту “Помічник ветерана” в Україні. Актуальні дослідження в соц.сфері: матеріали 22 наук.-практ. Конф. (м.Одеса, 17 листопада 2023 р.) / Гол.ред. В.В. Корнещук. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2023. С. 104-107.

Конспекти лекцій та методичні вказівки:

 • Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія соціології та соціологічних вчень» для студентів 1 курсу спеціальності 054 «Соціологія» денної та заочної форм навчання/ Укл. О. М. Балухтіна. Запоріжжя: НУЗП, 2019. 32 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Загальна соціологія» для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» / Укл. О.М. Балухтіна. Запоріжжя: НУЗП, 2019. 183 с.
 • Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціальні послуги населенню» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / Укл. О. М. Балухтіна. Запоріжжя: НУЗП, 2022. 22 с.
 • Балухтіна О.М., В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. ТЕКСТИ (конспект лекцій) з дисципліни «Соціальне партнерство» для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» усіх форм навчання. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 134 с.
 • Балухтіна О.М., В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальне партнерство» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота». Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. 38 с.

Всього наукових праць: 71, з них 1 – у міжнародній наукометричній базі Web of Science, 19 – у наукових фахових виданнях, 3 – підрозділи у колективних монографіях, 43 – тез доповідей, 5 методичні розробки.

 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Запорізької обласної ради професійних спілок (2020 р.);
 • Почесна грамота Запорізької міської ради (2021 р.)
 • Почесна грамота Запорізького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України (2022 р.);
 • Подяка ректора (2022 р.).
 • Відзнака Запорізької обласної ради (2023 р.).
 • Почесна грамота Запорізького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України (2023 р.).

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, англійська.

Контакти:

адреса: адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м.Запоріжжя
[для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063]
аудиторія (кабінет): 485 (корпус №4)
тел.: +38(061)7698570
e-mail: balukhtina.olena@gmail.com