Ви є тут

Головна » Наука » Науково-дослідна частина

Патентно-інформаційний відділ науково-дослідної частини університету – надалі патентно-інформаційний відділ – є структурним підрозділом науково-дослідної частини університету і підпорядковується безпосередньо начальникові науково-дослідної частини.

Центру підтримки технологій та інновацій (Technology and Innovation Support Center) >>

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:

Накопичення, вивчення, науковий аналіз і узагальнення матеріалів вітчизняних та закордонних наукових досліджень, науково-технічних досягнень з тематики університету, з метою визначення рівня і перспектив розвитку основних напрямків діяльності університету.

Організація інформаційного обслуговування кафедр, відповідних підрозділів університету про досягнення вітчизняної і закордонної науки, техніки, технологій, передового науково-технічного і виробничого досвіду.

Організація інформаційного забезпечення науково-дослідних робіт (НДР) і дослідно-конструкторських робіт (ДКР).

Організація роботи з науково-технічної пропаганди.

Участь у роботі з оцінки технічного рівня розробок, організація роботи з захисту державного пріоритету на науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектні й інші роботи, виконані на рівні винаходів, проведенні їх попередньої експертизи на новизну і з оформлення заявок на винаходи й інші види ІВ. Участь і надання допомоги розробникам у перевірці патентної чистоти об'єктів, створених в університеті.

Організація і проведення робіт зі створення, поповнення, вивчення і використання патентного фонду університету.

Організація планування інформаційної, винахідницької, патентно-ліцензійної, раціоналізаторської роботи, її контроль і облік, підготовка необхідної звітності.

Організація та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності, просування на ринок та комерціалізація науково-технічних розробок ВНЗ, залучення інвестицій та розвиток співробітництва з підприємствами і науковими організаціями України та іноземних держав з використанням результатів вказаної діяльності.

 


Наказ №20 від 31.01.24 «Щодо звітності за кафедральними НДР» (PDF, 380 KБ)


Наказ №433 від 14.11.23 «Про підсумки наукової діяльності кафедр за 2023 рік» (PDF, 344 KБ)

Додаток 1 (ODS, 40 KБ)  Додаток 2 (DOCX, 28 KБ)

Додаток 3 (DOCX, 24 KБ)

В разі необхідності дистрибутиви офісного пакету LibreOffice для ОС Windows можна завантажити з офіційного сайту офісного пакету:

LibreOffice 7.5.8 (звичайна версія для 64-розрядних ОС Windows, 344 МБ)

LibreOffice 7.5.8 (звичайна версія для 32-розрядних ОС Windows, 324 МБ)


Наказ №386 від 09.10.23 «Про формування переліку основних наукових конференцій у НУ «Запорізька політехніка», запланованих на 2024 рік, та надання службових щодо заявок на об'єкти інтелектуальної власності на 2024 рік» (PDF, 1.2 MБ)

Додаток 1 (DOCX, 28 KБ)  Додаток 2 (DOCX, 24 KБ)


Наказ №358 від 22.09.23 «Про закріплення осіб, відповідальних за організацію наукової роботи на кафедрах у 2023/2024 н. р.» (PDF, 412 KБ)


Наказ №114-А від 12.09.23 «Про організацію коректного відображення публікаційної активності співробітників НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 320 KБ)

Додаток 1 (DOC, 36 KБ)


Розпорядження №44 від 30.08.23 «Про надання пропозицій щодо осіб, відповідальних за організацію наукової роботи на кафедрах на 2023/2024 н. р.» (PDF, 76 KБ)

Додаток 1 (DOC, 36 KБ)


Наказ НУ «Запорізька політехніка» від 25.05.2023 р. № 212 «Про введення в дію рішення науково-технічної ради щодо затвердження Положення про порядок підготовки та проведення наукових конференцій у Національному університеті «Запорізька політехніка» (PDF, 628 KБ)


До уваги науковців і співробітників НУ «Запорізька політехніка»!

Затверджено новий склад експертної комісії НУ «Запорізька політехніка» для здійснення експертизи матеріалів до опублікування.

Наказ НУ «Запорізька політехніка» від 19.05.2023 р. №201 «Про новий склад експертної комісії НУ «Запорізька політехніка» для здійснення експертизи матеріалів до опублікування» (PDF, 328 KБ)

Додаток 1 (DOC, 56 KБ)  Додаток 2 (DOC, 36 KБ)  Додаток 3 (DOC, 32 KБ)

Пам'ятка для оформлення (DOC, 28 KБ)

 


Розпорядження №22 від 10.05.23 «Про надання інформації» [з метою оновлення інформації про видатних вчених які працювали в університеті у минулому] (PDF, 264 KБ)

Додаток 1 (DOC, 16 KБ)


Наказ №04 від 13.01.23 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження Положення про перевірку в Національному університеті «Запорізька політехніка» звітів за результатами наукової і науково-технічної діяльності на наявність ознак академічного плагіату» (PDF, 792 KБ)


До уваги науковців і співробітників НУ «Запорізька політехніка»!

З метою своєчасної підготовки звіту про наукову та науково-технічну діяльність університету за 2022 рік в Міністерство освіти і науки України, а також моніторингу виконання цільових показників затверджених наказом НУ «Запорізька політехніка» від 28 жовтня 2022р № 349 в частині наукової та науково-технічної діяльності надати в патентно-інформаційний відділ НДЧ пакет документів згідно додатків:

Наказ НУ «Запорізька політехніка» від 15.11.2022 р. № 380 (PDF, 172 KБ)

Додатки 1-2 (ODS, 40 KБ)  Додаток 3 (DOC, 48 KБ)  Додаток 4 (DOC, 36 KБ)

В разі необхідності дистрибутиви офісного пакету LibreOffice для ОС Windows можна завантажити з офіційного сайту офісного пакету:

LibreOffice 5.1.6 (звичайна версія для ОС Windows, 212 МБ)

LibreOffice 5.1.6 (портативна версія для ОС Windows, 158 МБ)

Для ПК з ОС Windows та процесорами без підтримки інструкцій SSE2 (процесори Intel Pentium III або старіші та процесори AMD Athlon XP або старіші) слід використовувати LibreOffice 4.2.8 (звичайна версія для ОС Windows, 210 МБ).


Наказ №332 від 20.10.2022 «Про надання заявок на проведення конференцій у 2023 р. та надання службових щодо заявок на об'єкти інтелектуальної власності на 2023 р.» (PDF, 288 KБ)

Додаток 1 (DOC, 40 KБ)  Додаток 2 (DOC, 28 KБ)  Додаток 3 (DOC, 36 KБ)  Додаток 4 (DOC, 32 KБ)


Наказ №271 від 02.09.22 «Про затвердження Положення про Науково-технічну раду Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 268 KБ)


Наказ НУ «Запорізька політехніка» від 28.06.2022 р. № 211 «Про організацію коректного відображення публікаційної активності співробітників НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 268 KБ)

Розпорядження НУ «Запорізька політехніка» від 20.06.2022 р. № 54 «Про посилення контролю для здійснення експертизи наукових праць до опублікування» (PDF, 300 KБ)


Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти і співробітники НУ «Запорізька політехніка»!

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» за 2021 рік.

Детальніше >>

 


До уваги завідувачів кафедр де діють наукові школи, або планується їх діяльність!

Розпочато реєстрацію/атестацію наукових шкіл НУ «Запорізька політехніка»!

Перелік актуальних наукових шкіл за посиланням: https://zp.edu.ua/naukovi-shkoly-i-napryamy

Наказ НУ «Запорізька політехніка» від 24.11.2021 р. № 460 (PDF, 284 KБ)

Додаток 1 (DOC, 36 KБ)  Додаток 2 (DOC, 40 KБ)

 


До уваги науковців і співробітників НУ «Запорізька політехніка»!

З метою своєчасної підготовки звіту про наукову та науково-технічну діяльність університету за 2021 рік в Міністерство освіти і науки України, визначення наукового рейтингу кафедр, та дотримуючись вимог Постанови КМУ від 13 вересня 2021 р. № 954 про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», надати звітні матеріали згідно додатків до наказу.

Наказ НУ «Запорізька політехніка» від 21.10.2021 р. № 389 «Про підсумки наукової діяльності кафедр за 2021 рік» (PDF, 204 KБ)

Додатки 1-2 до наказу № 389 від 21.10.2021р. (ODS, 36 KБ)   Додаток 3 до наказу № 389 від 21.10.2021р. (DOC, 28 KБ)

Додаток 4 до наказу № 389 від 21.10.2021р. (DOC, 20 KБ)   Додаток 5 до наказу № 389 від 21.10.2021р (DOC, 60 KБ)


Наказ №356 від 28.09.21 «Про затвердження складів Президії науково-технічної ради та секцій науково-технічних рад інститутів» (PDF, 1,1 MБ)

Додаток 1 до наказу №356 (PDF, 60 KБ)

Додаток 2 до наказу №356 (PDF, 80 KБ)

 


Розпорядження №99 від 28.09.21 «Про надання заявок на проведення конференцій у 2022 р. та надання службових щодо заявок на об'єкти інтелектуальної власності на 2022 р.» (PDF, 2,5 MБ)

Додаток 1 до розпорядження №99 (DOC, 24 KБ)

Додаток 2 до розпорядження №99 (DOC, 16 KБ)

Додаток 3 до розпорядження №99 (DOC, 20 KБ)

Додаток 4 до розпорядження №99 (DOC, 16 KБ)

 


Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти і співробітники НУ «Запорізька політехніка»!

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» за 2020 рік та оприлюднено на засідання Вченої ради 12.04.2021р.

Детальніше >>

 


Щодо подання інформації до реєстру дослідницьких інфраструктур України

Наказ НУ «Запорізька політехніка» від 30.03.2021 р. № 99 «Про подання інформації до реєстру дослідницьких інфраструктур України» (PDF, 256 KБ)

Додатки 1-2 до наказу № 99 від 30.03.2021 р. (XLSX, 16 KБ)

Додаток 3 до наказу № 99 від 30.03.2021 р. (PDF, 632 KБ)


До уваги науковців і співробітників НУ «Запорізька політехніка»!

З метою своєчасної підготовки звіту про наукову та науково-технічну діяльність університету за 2020 рік в Міністерство освіти і науки України, визначення наукового рейтингу кафедр, та дотримуючись вимог Постанови КМУ №641 від 22.07.2020р. «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», надати звітні матеріали згідно додатків до наказу.

Наказ НУ «Запорізька політехніка» від 13.11.2020 р. № 329 (PDF, 188 KБ)

Додатки 1-2 до наказу № 329 від 13.11.2020р. (ODS, 32 KБ)

Додаток 3 до наказу № 329 від 13.11.2020р. (DOC, 28 KБ)

Додаток 4 до наказу № 329 від 13.11.2020р. (DOC, 20 KБ)

Додаток 5 до наказу № 329 від 13.11.2020р. (DOC, 56 KБ)


Про затвердження складів Президії науково-технічної ради та секцій науково-технічних рад інститутів

Наказ №244 від 01.10.2020 «Про затвердження складів Президії науково-технічної ради та секцій науково-технічних рад інститутів» (PDF, 264 KБ)

Додаток 1 до наказу №244 (PDF, 140 KБ)

Додаток 2 до наказу №244 (PDF, 172 KБ)

 


Розпорядження №39 від 25.09.20 «Про надання заявок на проведення конференцій у 2021 р. та надання службових щодо заявок на об'єкти інтелектуальної власності на 2021 р.» (PDF, 168 KБ)

Додаток 1 до розпорядження №39 (DOC, 24 KБ)

Додаток 2 до розпорядження №39 (DOC, 16 KБ)

Додаток 3 до розпорядження №39 (DOC, 20 KБ)

 


Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти і співробітники НУ «Запорізька політехніка»!

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» та оприлюднено на засідання Вченої ради 10.06.2020р.

Детальніше >>

 


Наказ НУ «Запорізька політехніка» від 11.11.2019 р. № 373 «Про затвердження складів Президії науково-технічної ради та секцій науково-технічних рад інститутів» (PDF, 160 KБ)

Додаток 1 - Склад Президії науково-технічної ради національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 136 KБ)

Додаток 2 - Склад секцій науково-технічних рад інститутів (PDF, 188 KБ)

 


До уваги науковців і співробітників НУ «Запорізька політехніка»!

З метою своєчасної підготовки звіту про наукову та науково-технічну діяльність університету за 2019 рік в Міністерство освіти і науки України, а також визначення наукового рейтингу кафедр надати звітні матеріали згідно додатків до наказу.

Наказ НУ «Запорізька політехніка» від 08.11.2019 р. № 364 «Про підсумки наукової діяльності кафедр за 2019 рік» (PDF, 192 KБ)

Додатки 1-3 до наказу № 364 від 08.11.2019 р. (ODS, 32 KБ)

Додаток 4 до наказу № 364 від 08.11.2019 р. (DOC, 48 KБ)

Додаток 5 до наказу № 364 від 08.11.2019 р. (DOC, 36 KБ)

 


До уваги науковців і співробітників НУ «Запорізька політехніка»!

З метою посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників Національного університету «Запорізька політехніка», а також коректного відображення публікаційної активності співробітників університету і подальшого індексування робіт науковців у різноманітних реферативних, та повнотекстових базах наукового цитування необхідно провести впорядкування авторських профілів.

Наказ НУ «Запорізька політехніка» від 29.10.2019 р. № 338 «Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 420 KБ)

 


Наказ НУ «Запорізька політехніка» від 07.10.2019 р. № 301 " Про введення в дію “Положення про визначення наукового рейтингу кафедр НУ «Запорізька політехніка»” (PDF, 266.15 KБ);

Додаток 1 (PDF, 776.84 KБ);

 


До уваги науковців і співробітників НУ «Запорізька політехніка»!

Для формування Переліку проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-методичних конференцій, науково - практичних семінарів на базі НУ «Запорізька політехніка» у 2020 році та на подання заявок щодо об’єктів інтелектуальної власності на 2020 рік надати в патентно - інформаційний відділ НДЧ пакет документів згідно додатків:

Розпорядження НУ «Запорізька політехніка» від 03.10.2019 р. № 73 "Про надання заявок на проведення конференцій у 2020 р. та надання службових щодо заявок на об’єкти інтелектуальної власності на 2020 р." (PDF, 281 KБ);

Додаток 1 (DOC, 40 KБ);

Додаток 2 (DOC, 28 KБ);

Додаток 3 (DOC, 33 KБ).

 


Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти і співробітники ЗНТУ!

Відповідно до наказу ректора ЗНТУ № 410 від 10.10.2016 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр ЗНТУ та оприлюднено на засідання Вченої ради 15.04.2019р.

Детальніше >>

 


Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти і співробітники ЗНТУ!

З 15 по 19 квітня 2019 р. буде проводитися щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2019»

Наказ №89 від 29.03.19 (PDF, 368 KБ)

Додаток 1 (DOC, 24 KБ)

Додаток 2 (DOC, 20 KБ)

Додаток 3 (DOC, 20 KБ)

Додаток 4 (DOC, 20 KБ)

Додаток 5 (DOC, 20 KБ)

Пам'ятка (DOC, 344 KБ)

Зразок оформлення тез (DOC, 1.7 MБ)

 


Підготовка звіту про наукову та науково-технічну діяльність університету за 2018 рік

Наказ №298 від 31.10.2018 «Про підсумки наукової діяльності кафедр за 2018 рік» (PDF, 216 KБ)

Додатки 1-2 до наказу №298 (ODS, 28 KБ)

Додаток 3 до наказу №298 (DOC, 28 KБ)

Додаток 4 до наказу №298 (DOC, 20 KБ)

 


До уваги науковців і співробітників ЗНТУ!

Для формування Переліку проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-методичних конференцій, науково-практичних семінарів на базі ЗНТУ у 2019 році та на подання заявок щодо об'єктів інтелектуальної власності на 2019 рік надати в патентно-інформаційний відділ НДЧ пакет документів згідно додатків:

Розпорядження ЗНТУ від 25.09.2018 р. № 96 (PDF, 128 KБ)

Додаток 1 до розпорядження № 96 (DOC, 24 KБ)

Додаток 2 до розпорядження № 96 (DOC, 16 KБ)

Додаток 3 до розпорядження № 96 (DOC, 20 KБ)

Додаток 4 до розпорядження № 96 (DOC, 16 KБ)

 


Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти і співробітники ЗНТУ!

Відповідно до наказу ректора ЗНТУ № 410 від 10.10.2016 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр ЗНТУ та оприлюднено на засіданні Вченої ради 26.04.2018р.

Детальніше >>

 


Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти і співробітники ЗНТУ!

З 16 по 20 квітня 2018 р. буде проводитися щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2018»

Наказ №58 від 14.03.2018 р. (PDF, 400 KБ)

Додаток 1 (DOC, 40 KБ)

Додаток 2 (DOC, 36 KБ)

Додаток 3 (DOC, 36 KБ)

Додаток 4 (DOC, 36 KБ)

Додаток 5 (DOC, 32 KБ)

 


Наказ ЗНТУ №474 від 12 грудня 2017 року «Про затвердження складів Президії науково-технічної ради та секцій науково-технічних рад інститутів» (PDF, 292 KБ)

Додаток 1 до наказу ЗНТУ №474 (PDF, 56 KБ)

Додаток 2 до наказу ЗНТУ №474 (PDF, 72 KБ)

 


До уваги завідувачів кафедрами та відповідальних за науку!

Згідно наказу ЗНТУ № 442 від 13 листопада 2017 р. р. до 15 грудня 2017 року підвести підсумки про наукової діяльності та надати в патентно-інформаційний відділ НДЧ відомості відповідно до додатків:

Додаток 1-2

- Відомості про наукову діяльність;

- Відомості про науковий рейтинг;

Додаток 3 - Відомості про науково-технічну продукцію;

Додаток 4 - Бланк акту впровадження.

Наказ ЗНТУ № 442 від 13 листопада 2017 «Про підсумки наукової діяльності кафедр за 2017 рік» (PDF, 176 KБ)

Додатки 1-2 до наказу ЗНТУ № 442 від 13 листопада 2017 (ODS, 40 KБ)

Додаток 3 до наказу ЗНТУ № 442 від 13 листопада 2017 (ODT, 20 KБ)

Додаток 4 до наказу ЗНТУ № 442 від 13 листопада 2017 (ODT, 20 KБ)


До уваги науковців і співробітників ЗНТУ!

Для формування планів проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференцій та семінарів та подання заявок щодо об'єктів інтелектуальної власності на 2018 р. надати заявки згідно додатків.

Розпорядження № 83 від 09.10.2017 (PDF, 296 KБ)

Додаток 1 (DOC, 24 KБ)

Додаток 2 (DOC, 16 KБ)

Додаток 3 (DOC, 20 KБ)

Додаток 4 (DOC, 16 KБ)


Шановні науковці, викладачі і співробітники ЗНТУ!

У зв'язку із кадровими змінами з 12 червня 2017 року оновлено склад експертної комісії ЗНТУ для здійснення експертизи матеріалів до опублікування.

Наказ ЗНТУ № 285 від 12.06.2017р. «Про новий склад експертної комісії ЗНТУ для здійснення експертизи матеріалів до опублікування» (PDF, 684 KБ)

Бланк експертного висновку (DOC, 16 KБ)

 


Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти і співробітники ЗНТУ!

Відповідно до наказу ректора ЗНТУ № 410 від 10.10.2016 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр ЗНТУ та оприлюднено на засідання Вченої ради 25.04.2017р.

Перейти до перегляду рейтингу >>

 


 

Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти і співробітники ЗНТУ!

З 18 по 21 квітня 2017 р. буде проводитися щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2017»

Наказ № 96 від 10.03.2017р (PDF, 220 KБ)

Додаток 1 до наказу № 96 (DOC, 24 KБ)

Додаток 2 до наказу № 96 (DOC, 20 KБ)

Додаток 3 до наказу № 96 (DOC, 20 KБ)

Додаток 4 до наказу № 96 (DOC, 20 KБ)

Додаток 5 до наказу № 96 (DOC, 20 KБ)


 

Наказ ЗНТУ № 481 від 23.11.2016 «Про підсумки наукової діяльності кафедр за 2016 рік» (PDF, 352 KБ)

Додаток 1-2 до наказу № 481 – Форма 1 «Наукові показники кафедри» та Форма 2 «Показники для рейтингу» (Електронна таблиця OpenDocument, 40 KБ)

Додаток 3 до наказу № 481 – Форма 3 «Інформація про створену та впроваджену у навчальний процес та виробництво науково-технічну продукцію за індивідуальними планами викладачів за 2016 календарний рік» (OpenDocument Text, 20 KБ)

Додаток 4 до наказу № 481 – Форма 3 «Акт впровадження результатів НДР» (OpenDocument Text, 20 KБ)

 


 

Наказ ЗНТУ № 410 від 10.10.2016р. «Про введення в дію змін до «Положення про визначення наукового рейтингу кафедр ЗНТУ» (PDF, 72 KБ)

Додаток 1 до наказу ректора ЗНТУ № 410 (Доповнення та зміни до «Положення про визначення наукового рейтингу кафедр ЗНТУ») (PDF, 1.1 MБ)

 


До уваги науковців і співробітників ЗНТУ!

Для формування планів проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференцій та семінарів та подання заявок щодо об'єктів інтелектуальної власності на 2017 р. надати заявки згідно додатків.

Розпорядження № 78 (PDF, 516 KБ)

Додаток 1 (DOC, 24 KБ)

Додаток 2 (DOC, 16 KБ)

Додаток 3 (DOC, 20 KБ)

Додаток 4 (DOC, 16 KБ)

 


Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти і співробітники ЗНТУ!

Відповідно до наказу ректора ЗНТУ № 90 від 29.02.2016р. (pdf, 1.7 МБ) Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр ЗНТУ та оприлюднено на засідання Вченої ради 25.04.2016р.

Перейти до перегляду рейтингу >>

 


Шановні науковці, викладачі і співробітники ЗНТУ!

З 14 березня 2016 року оновлено склад експертної комісії ЗНТУ для здійснення експертизи матеріалів до опублікування.

Наказ № 112 від 14.03.2016р. «Про новий склад експертної комісії ЗНТУ для здійснення експертизи матеріалів для опублікування» (pdf, 7.3 МБ)

Бланк експертного висновку (DOC, 20 КБ)

 


Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти і співробітники ЗНТУ!

З 18 по 22 квітня 2016р. буде проводитися щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2016»

Наказ № 124 від 17.03.2016р. (pdf, 272 КБ)

Додаток 1 (pdf, 72 КБ), Додаток 2 (pdf, 44 КБ), Додаток 3 (pdf, 60 КБ), Додаток 4 (doc, 20 КБ), Додаток 5 (doc, 20 КБ)

Пам'ятка (загальні вимоги до оформлення тез) (doc, 344 КБ)

Шаблон оформлення тез (doc, 1.7 МБ)

 


Про затвердження складів Президії науково-технічної ради та секцій науково-технічних рад інститутів

 

Наказ №123 від 17.03.2016 (pdf, 216 КБ)

Склад Президії НТР (pdf, 60 КБ)

Склад секцій НТР (pdf, 72 КБ)

 


Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти і співробітники ЗНТУ!

Наказом ректора ЗНТУ №90 від 29.02.2016р. введено в дію «Положення про визначення наукового рейтингу кафедр ЗНТУ».

Наказ ректора ЗНТУ №90 від 29.02.2016р (pdf, 1.7 МБ)


До уваги завідувачів кафедрами!

З метою своєчасної підготовки звіту про наукову та науково-технічну діяльність завідувачам кафедр до 14 грудня 2015 надати до патентно-інформаційного відділу в паперовому та електронному вигляді відомості про наукову діяльність кафедр.

Наказ № 478 від 16 листопада 2015 (pdf, 5.7 МБ)

Бланк до звіту (Відомості кафедр 2015) (Електронна таблиця OpenDocument, 64 КБ)

Зразок заповнення бланку (Відомості кафедр 2015) (Електронна таблиця OpenDocument, 68 КБ)

 

Контакти:

Начальник патентно-інформаційного відділу: Висоцька Наталя Іванівна
аудиторія (кабінет): 38 (адм. корпус)
тел.: +38(061)7698235
e-mail: nvysost@zp.edu.ua