Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» за 2021 рік.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Автомобілі 7 29 12 11 14 7
Транспортні технології 30 7 45 11 8 11
Двигуни внутрішнього згорання 46 29 42 25 28 44
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка 54 44 30 5 2 22
Технологія машинобудування 39 26 27 19 28 31
Технологія авіаційних двигунів 8 29 18 29 4 10
Металорізальні верстати та інструменти 47 29 54 15 6 26
Деталі машин і підйомно-транспортні механізми 40 29 56 37 21 48
Обробка металів тиском 48 22 53 30 28 47
Вища математика 38 44 46 37 28 55
Фізичне матеріалознавство 52 29 26 6 28 29
Машини і технологія ливарного виробництва 1 9 39 7 28 14
Обладнання та технологія зварювального виробництва 2 19 23 21 5 4
Електропостачання промислових підприємств 10 17 5 37 23 21
Електричні машини 28 10 31 37 26 28
Електричні та електронні апарати 19 18 10 14 28 16
Електропривод та автоматизація промислових установок 27 1 35 2 27 13
Теоретична і загальна електротехніка 53 44 49 33 28 57
Фізика 17 44 11 37 28 36
Іноземні мови 56 44 25 37 28 53
Будівельне виробництво та управління проектами 37 29 40 22 28 40
Дизайн 50 8 52 33 28 43
Композиційні матеріали, хімія та технології 33 14 55 26 28 38
Охорона праці і навколишнього середовища 51 44 33 8 28 41
Механіка 42 44 47 32 28 52
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 6 6 21 9 3 2
Радіотехніка та телекомунікації 24 29 29 4 12 12
Мікро- та наноелектроніка 18 19 3 37 15 17
Інформаційні технології електронних засобів 20 10 22 3 7 3
Захист інформації 25 14 36 18 11 15
Прикладна математика 13 44 43 37 28 46
Комп’ютерні системи та мережи 55 26 38 13 28 39
Програмні засоби 15 2 1 1 1 1
Системний аналіз та обчислювальна математика 5 29 37 37 28 33
Фінанси, банківська справа та страхування 43 24 9 37 28 34
Облік і опадаткування 32 29 17 33 25 32
Менеджмент 3 10 13 16 20 5
Маркетинг та логістика 41 19 51 36 28 45
Фізична культура, олімпійські та не олімпійські види спорту 57 4 34 17 28 27
Економічна теорія та підприємництво 35 44 48 37 22 50
Міжнародні економічні відносини 12 29 15 24 17 18
Теорія та практика перекладу 14 26 4 37 28 25
Українознавство та загальна мовна підготовка 31 44 50 37 28 54
Філософія 23 44 6 37 28 37
Політологія та право 34 44 32 37 9 35
Управління фізичною культурою та спортом 29 3 28 31 24 23
Фізична терапія та ерготерапія 49 29 44 31 28 49
Спеціальна освіта 44 24 57 37 28 51
Туристичний, готельний та ресторанний бізнес 9 16 20 20 28 19
Економіка та митна справа 16 10 16 10 19 6
Інфомаційні технології в туризмі 45 44 41 37 28 56
Іноземні мови професійного спілкування 36 44 8 37 28 42
Кримінальне, цивільне та міжнародне право 22 29 19 27 10 20
Конституційне, адміністративне та трудове право 4 22 14 23 13 8
Загальноправові та політичні науки 21 29 24 28 28 30
Соціальна робота та психологія 11 5 2 37 18 9
Журналістика 26 29 7 37 15 24
Військової підготовки 58 44 57 37 28 58

Н.І. Висоцька
Патентно-інформаційний відділ