Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» за 2021 рік.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Машини і технологія ливарного виробництва 1 9 39 7 28 14
Обладнання та технологія зварювального виробництва 2 19 23 21 5 4
Менеджмент 3 10 13 16 20 5
Конституційне, адміністративне та трудове право 4 22 14 23 13 8
Системний аналіз та обчислювальна математика 5 29 37 37 28 33
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 6 6 21 9 3 2
Автомобілі 7 29 12 11 14 7
Технологія авіаційних двигунів 8 29 18 29 4 10
Туристичний, готельний та ресторанний бізнес 9 16 20 20 28 19
Електропостачання промислових підприємств 10 17 5 37 23 21
Соціальна робота та психологія 11 5 2 37 18 9
Міжнародні економічні відносини 12 29 15 24 17 18
Прикладна математика 13 44 43 37 28 46
Теорія та практика перекладу 14 26 4 37 28 25
Програмні засоби 15 2 1 1 1 1
Економіка та митна справа 16 10 16 10 19 6
Фізика 17 44 11 37 28 36
Мікро- та наноелектроніка 18 19 3 37 15 17
Електричні та електронні апарати 19 18 10 14 28 16
Інформаційні технології електронних засобів 20 10 22 3 7 3
Загальноправові та політичні науки 21 29 24 28 28 30
Кримінальне, цивільне та міжнародне право 22 29 19 27 10 20
Філософія 23 44 6 37 28 37
Радіотехніка та телекомунікації 24 29 29 4 12 12
Захист інформації 25 14 36 18 11 15
Журналістика 26 29 7 37 15 24
Електропривод та автоматизація промислових установок 27 1 35 2 27 13
Електричні машини 28 10 31 37 26 28
Управління фізичною культурою та спортом 29 3 28 31 24 23
Транспортні технології 30 7 45 11 8 11
Українознавство та загальна мовна підготовка 31 44 50 37 28 54
Облік і опадаткування 32 29 17 33 25 32
Композиційні матеріали, хімія та технології 33 14 55 26 28 38
Політологія та право 34 44 32 37 9 35
Економічна теорія та підприємництво 35 44 48 37 22 50
Іноземні мови професійного спілкування 36 44 8 37 28 42
Будівельне виробництво та управління проектами 37 29 40 22 28 40
Вища математика 38 44 46 37 28 55
Технологія машинобудування 39 26 27 19 28 31
Деталі машин і підйомно-транспортні механізми 40 29 56 37 21 48
Маркетинг та логістика 41 19 51 36 28 45
Механіка 42 44 47 32 28 52
Фінанси, банківська справа та страхування 43 24 9 37 28 34
Спеціальна освіта 44 24 57 37 28 51
Інфомаційні технології в туризмі 45 44 41 37 28 56
Двигуни внутрішнього згорання 46 29 42 25 28 44
Металорізальні верстати та інструменти 47 29 54 15 6 26
Обробка металів тиском 48 22 53 30 28 47
Фізична терапія та ерготерапія 49 29 44 31 28 49
Дизайн 50 8 52 33 28 43
Охорона праці і навколишнього середовища 51 44 33 8 28 41
Фізичне матеріалознавство 52 29 26 6 28 29
Теоретична і загальна електротехніка 53 44 49 33 28 57
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка 54 44 30 5 2 22
Комп’ютерні системи та мережи 55 26 38 13 28 39
Іноземні мови 56 44 25 37 28 53
Фізична культура, олімпійські та не олімпійські види спорту 57 4 34 17 28 27
Військової підготовки 58 44 57 37 28 58

Н.І. Висоцька
Патентно-інформаційний відділ