Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» за 2021 рік.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Програмні засоби 15 2 1 1 1 1
Соціальна робота та психологія 11 5 2 37 18 9
Мікро- та наноелектроніка 18 19 3 37 15 17
Теорія та практика перекладу 14 26 4 37 28 25
Електропостачання промислових підприємств 10 17 5 37 23 21
Філософія 23 44 6 37 28 37
Журналістика 26 29 7 37 15 24
Іноземні мови професійного спілкування 36 44 8 37 28 42
Фінанси, банківська справа та страхування 43 24 9 37 28 34
Електричні та електронні апарати 19 18 10 14 28 16
Фізика 17 44 11 37 28 36
Автомобілі 7 29 12 11 14 7
Менеджмент 3 10 13 16 20 5
Конституційне, адміністративне та трудове право 4 22 14 23 13 8
Міжнародні економічні відносини 12 29 15 24 17 18
Економіка та митна справа 16 10 16 10 19 6
Облік і опадаткування 32 29 17 33 25 32
Технологія авіаційних двигунів 8 29 18 29 4 10
Кримінальне, цивільне та міжнародне право 22 29 19 27 10 20
Туристичний, готельний та ресторанний бізнес 9 16 20 20 28 19
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 6 6 21 9 3 2
Інформаційні технології електронних засобів 20 10 22 3 7 3
Обладнання та технологія зварювального виробництва 2 19 23 21 5 4
Загальноправові та політичні науки 21 29 24 28 28 30
Іноземні мови 56 44 25 37 28 53
Фізичне матеріалознавство 52 29 26 6 28 29
Технологія машинобудування 39 26 27 19 28 31
Управління фізичною культурою та спортом 29 3 28 31 24 23
Радіотехніка та телекомунікації 24 29 29 4 12 12
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка 54 44 30 5 2 22
Електричні машини 28 10 31 37 26 28
Політологія та право 34 44 32 37 9 35
Охорона праці і навколишнього середовища 51 44 33 8 28 41
Фізична культура, олімпійські та не олімпійські види спорту 57 4 34 17 28 27
Електропривод та автоматизація промислових установок 27 1 35 2 27 13
Захист інформації 25 14 36 18 11 15
Системний аналіз та обчислювальна математика 5 29 37 37 28 33
Комп’ютерні системи та мережи 55 26 38 13 28 39
Машини і технологія ливарного виробництва 1 9 39 7 28 14
Будівельне виробництво та управління проектами 37 29 40 22 28 40
Інфомаційні технології в туризмі 45 44 41 37 28 56
Двигуни внутрішнього згорання 46 29 42 25 28 44
Прикладна математика 13 44 43 37 28 46
Фізична терапія та ерготерапія 49 29 44 31 28 49
Транспортні технології 30 7 45 11 8 11
Вища математика 38 44 46 37 28 55
Механіка 42 44 47 32 28 52
Економічна теорія та підприємництво 35 44 48 37 22 50
Теоретична і загальна електротехніка 53 44 49 33 28 57
Українознавство та загальна мовна підготовка 31 44 50 37 28 54
Маркетинг та логістика 41 19 51 36 28 45
Дизайн 50 8 52 33 28 43
Обробка металів тиском 48 22 53 30 28 47
Металорізальні верстати та інструменти 47 29 54 15 6 26
Композиційні матеріали, хімія та технології 33 14 55 26 28 38
Деталі машин і підйомно-транспортні механізми 40 29 56 37 21 48
Спеціальна освіта 44 24 57 37 28 51
Військової підготовки 58 44 57 37 28 58

Н.І. Висоцька
Патентно-інформаційний відділ