Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» за 2021 рік.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Програмні засоби 15 2 1 1 1 1
Електропривод та автоматизація промислових установок 27 1 35 2 27 13
Інформаційні технології електронних засобів 20 10 22 3 7 3
Радіотехніка та телекомунікації 24 29 29 4 12 12
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка 54 44 30 5 2 22
Фізичне матеріалознавство 52 29 26 6 28 29
Машини і технологія ливарного виробництва 1 9 39 7 28 14
Охорона праці і навколишнього середовища 51 44 33 8 28 41
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 6 6 21 9 3 2
Економіка та митна справа 16 10 16 10 19 6
Автомобілі 7 29 12 11 14 7
Транспортні технології 30 7 45 11 8 11
Комп’ютерні системи та мережи 55 26 38 13 28 39
Електричні та електронні апарати 19 18 10 14 28 16
Металорізальні верстати та інструменти 47 29 54 15 6 26
Менеджмент 3 10 13 16 20 5
Фізична культура, олімпійські та не олімпійські види спорту 57 4 34 17 28 27
Захист інформації 25 14 36 18 11 15
Технологія машинобудування 39 26 27 19 28 31
Туристичний, готельний та ресторанний бізнес 9 16 20 20 28 19
Обладнання та технологія зварювального виробництва 2 19 23 21 5 4
Будівельне виробництво та управління проектами 37 29 40 22 28 40
Конституційне, адміністративне та трудове право 4 22 14 23 13 8
Міжнародні економічні відносини 12 29 15 24 17 18
Двигуни внутрішнього згорання 46 29 42 25 28 44
Композиційні матеріали, хімія та технології 33 14 55 26 28 38
Кримінальне, цивільне та міжнародне право 22 29 19 27 10 20
Загальноправові та політичні науки 21 29 24 28 28 30
Технологія авіаційних двигунів 8 29 18 29 4 10
Обробка металів тиском 48 22 53 30 28 47
Управління фізичною культурою та спортом 29 3 28 31 24 23
Фізична терапія та ерготерапія 49 29 44 31 28 49
Механіка 42 44 47 32 28 52
Теоретична і загальна електротехніка 53 44 49 33 28 57
Дизайн 50 8 52 33 28 43
Облік і опадаткування 32 29 17 33 25 32
Маркетинг та логістика 41 19 51 36 28 45
Деталі машин і підйомно-транспортні механізми 40 29 56 37 21 48
Вища математика 38 44 46 37 28 55
Електропостачання промислових підприємств 10 17 5 37 23 21
Електричні машини 28 10 31 37 26 28
Фізика 17 44 11 37 28 36
Іноземні мови 56 44 25 37 28 53
Мікро- та наноелектроніка 18 19 3 37 15 17
Прикладна математика 13 44 43 37 28 46
Системний аналіз та обчислювальна математика 5 29 37 37 28 33
Фінанси, банківська справа та страхування 43 24 9 37 28 34
Економічна теорія та підприємництво 35 44 48 37 22 50
Теорія та практика перекладу 14 26 4 37 28 25
Українознавство та загальна мовна підготовка 31 44 50 37 28 54
Філософія 23 44 6 37 28 37
Політологія та право 34 44 32 37 9 35
Спеціальна освіта 44 24 57 37 28 51
Інфомаційні технології в туризмі 45 44 41 37 28 56
Іноземні мови професійного спілкування 36 44 8 37 28 42
Соціальна робота та психологія 11 5 2 37 18 9
Журналістика 26 29 7 37 15 24
Військової підготовки 58 44 57 37 28 58

Н.І. Висоцька
Патентно-інформаційний відділ