Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» за 2021 рік.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Електропривод та автоматизація промислових установок 27 1 35 2 27 13
Програмні засоби 15 2 1 1 1 1
Управління фізичною культурою та спортом 29 3 28 31 24 23
Фізична культура, олімпійські та не олімпійські види спорту 57 4 34 17 28 27
Соціальна робота та психологія 11 5 2 37 18 9
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 6 6 21 9 3 2
Транспортні технології 30 7 45 11 8 11
Дизайн 50 8 52 33 28 43
Машини і технологія ливарного виробництва 1 9 39 7 28 14
Електричні машини 28 10 31 37 26 28
Інформаційні технології електронних засобів 20 10 22 3 7 3
Менеджмент 3 10 13 16 20 5
Економіка та митна справа 16 10 16 10 19 6
Композиційні матеріали, хімія та технології 33 14 55 26 28 38
Захист інформації 25 14 36 18 11 15
Туристичний, готельний та ресторанний бізнес 9 16 20 20 28 19
Електропостачання промислових підприємств 10 17 5 37 23 21
Електричні та електронні апарати 19 18 10 14 28 16
Обладнання та технологія зварювального виробництва 2 19 23 21 5 4
Мікро- та наноелектроніка 18 19 3 37 15 17
Маркетинг та логістика 41 19 51 36 28 45
Обробка металів тиском 48 22 53 30 28 47
Конституційне, адміністративне та трудове право 4 22 14 23 13 8
Фінанси, банківська справа та страхування 43 24 9 37 28 34
Спеціальна освіта 44 24 57 37 28 51
Технологія машинобудування 39 26 27 19 28 31
Комп’ютерні системи та мережи 55 26 38 13 28 39
Теорія та практика перекладу 14 26 4 37 28 25
Автомобілі 7 29 12 11 14 7
Двигуни внутрішнього згорання 46 29 42 25 28 44
Технологія авіаційних двигунів 8 29 18 29 4 10
Металорізальні верстати та інструменти 47 29 54 15 6 26
Деталі машин і підйомно-транспортні механізми 40 29 56 37 21 48
Фізичне матеріалознавство 52 29 26 6 28 29
Будівельне виробництво та управління проектами 37 29 40 22 28 40
Радіотехніка та телекомунікації 24 29 29 4 12 12
Системний аналіз та обчислювальна математика 5 29 37 37 28 33
Облік і опадаткування 32 29 17 33 25 32
Міжнародні економічні відносини 12 29 15 24 17 18
Фізична терапія та ерготерапія 49 29 44 31 28 49
Кримінальне, цивільне та міжнародне право 22 29 19 27 10 20
Загальноправові та політичні науки 21 29 24 28 28 30
Журналістика 26 29 7 37 15 24
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка 54 44 30 5 2 22
Вища математика 38 44 46 37 28 55
Теоретична і загальна електротехніка 53 44 49 33 28 57
Фізика 17 44 11 37 28 36
Іноземні мови 56 44 25 37 28 53
Охорона праці і навколишнього середовища 51 44 33 8 28 41
Механіка 42 44 47 32 28 52
Прикладна математика 13 44 43 37 28 46
Економічна теорія та підприємництво 35 44 48 37 22 50
Українознавство та загальна мовна підготовка 31 44 50 37 28 54
Філософія 23 44 6 37 28 37
Політологія та право 34 44 32 37 9 35
Інфомаційні технології в туризмі 45 44 41 37 28 56
Іноземні мови професійного спілкування 36 44 8 37 28 42
Військової підготовки 58 44 57 37 28 58

Н.І. Висоцька
Патентно-інформаційний відділ