Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» за 2021 рік.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Програмні засоби 15 2 1 1 1 1
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка 54 44 30 5 2 22
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 6 6 21 9 3 2
Технологія авіаційних двигунів 8 29 18 29 4 10
Обладнання та технологія зварювального виробництва 2 19 23 21 5 4
Металорізальні верстати та інструменти 47 29 54 15 6 26
Інформаційні технології електронних засобів 20 10 22 3 7 3
Транспортні технології 30 7 45 11 8 11
Політологія та право 34 44 32 37 9 35
Кримінальне, цивільне та міжнародне право 22 29 19 27 10 20
Захист інформації 25 14 36 18 11 15
Радіотехніка та телекомунікації 24 29 29 4 12 12
Конституційне, адміністративне та трудове право 4 22 14 23 13 8
Автомобілі 7 29 12 11 14 7
Мікро- та наноелектроніка 18 19 3 37 15 17
Журналістика 26 29 7 37 15 24
Міжнародні економічні відносини 12 29 15 24 17 18
Соціальна робота та психологія 11 5 2 37 18 9
Економіка та митна справа 16 10 16 10 19 6
Менеджмент 3 10 13 16 20 5
Деталі машин і підйомно-транспортні механізми 40 29 56 37 21 48
Економічна теорія та підприємництво 35 44 48 37 22 50
Електропостачання промислових підприємств 10 17 5 37 23 21
Управління фізичною культурою та спортом 29 3 28 31 24 23
Облік і опадаткування 32 29 17 33 25 32
Електричні машини 28 10 31 37 26 28
Електропривод та автоматизація промислових установок 27 1 35 2 27 13
Двигуни внутрішнього згорання 46 29 42 25 28 44
Технологія машинобудування 39 26 27 19 28 31
Обробка металів тиском 48 22 53 30 28 47
Вища математика 38 44 46 37 28 55
Фізичне матеріалознавство 52 29 26 6 28 29
Машини і технологія ливарного виробництва 1 9 39 7 28 14
Електричні та електронні апарати 19 18 10 14 28 16
Теоретична і загальна електротехніка 53 44 49 33 28 57
Фізика 17 44 11 37 28 36
Іноземні мови 56 44 25 37 28 53
Будівельне виробництво та управління проектами 37 29 40 22 28 40
Дизайн 50 8 52 33 28 43
Композиційні матеріали, хімія та технології 33 14 55 26 28 38
Охорона праці і навколишнього середовища 51 44 33 8 28 41
Механіка 42 44 47 32 28 52
Прикладна математика 13 44 43 37 28 46
Комп’ютерні системи та мережи 55 26 38 13 28 39
Системний аналіз та обчислювальна математика 5 29 37 37 28 33
Фінанси, банківська справа та страхування 43 24 9 37 28 34
Маркетинг та логістика 41 19 51 36 28 45
Фізична культура, олімпійські та не олімпійські види спорту 57 4 34 17 28 27
Теорія та практика перекладу 14 26 4 37 28 25
Українознавство та загальна мовна підготовка 31 44 50 37 28 54
Філософія 23 44 6 37 28 37
Фізична терапія та ерготерапія 49 29 44 31 28 49
Спеціальна освіта 44 24 57 37 28 51
Туристичний, готельний та ресторанний бізнес 9 16 20 20 28 19
Інфомаційні технології в туризмі 45 44 41 37 28 56
Іноземні мови професійного спілкування 36 44 8 37 28 42
Загальноправові та політичні науки 21 29 24 28 28 30
Військової підготовки 58 44 57 37 28 58

Н.І. Висоцька
Патентно-інформаційний відділ