Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет управління фізичною культурою та спортом

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії

Емблема кафедри «Фізична терапія та ерготерапія» ЗНТУ

Кафедра «Фізична терапія та ерготерапія» (ФТЕ)

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.м.н., професор Клапчук Василь Васильович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія оздоровчих технологій

Спеціальності:

227 – «Фізична реабілітація», освітні програми:

«Фізична терапія, ерготерапія»

016 – «Спеціальна освіта», освітні програми:

«Корекційна освіта»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 398а
тел.: +380(61)7698572
e-mail: kafedra_frr@zntu.edu.ua

 

Пояснювальна записка до навчального плану за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» галузі 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»
 
Навчальний план напряму 6.010203 «Здоров’я людини» за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» галузі 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»
 
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) рівні. Галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»; напряму 6.010203 «Здоров’я людини».

 • Вступ до спеціальності
 • Безпека життєдіяльності
 • Педагогіка
 • Психологія
 • Теорія і методика фізичного виховання
 • Основи здорового способу життя
 • Долікарська медична допомога у невідкладних станах
 • Загальна теорія здоров'я
 • Основи науково-дослідної роботи
 • Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним спрямуванням)
 • Основи охорони праці
 • Комп'ютерна техніка та методи математичної статистики
 • Анатомія людини
 • Біологія
 • Біохімія
 • Гігієна
 • Фізіологія людини
 • Вікова анатомія та фізіологія
 • Методика навчання основ здоров'я
 • Основи фізичної реабілітації
 • Психологія здоров'я та здорового способу життя
 • Масаж загальний і самомасаж
 • Діагностика і моніторінг стану здоров'я
 • Навчальна педагогічна практика
 • Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)
 • Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
 • Основи раціонального харчування
 • Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності
 • Виробнича практика за профілем майбутньої професії
 • Основи нозології
 • Лікувальна фізична культура
 • Технічні тренувальні засоби в реабілітації

Робота з акредитації спеціальності 016 Спеціальна освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр)

21 травня 2018 року в ЗНТУ розпочала роботу комісія з акредитації спеціальності 016 (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр). Очолила роботу голова комісії завідувач кафедри, професор корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, доктор педагогічних наук, професор Миронова Світлана Петрівна. В роботі комісії приймала участь професор кафедри тифлопедагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук Федоренко Світлана Володимирівна.

Робота акредитаційної комісії спеціальності 016 Спеціальна освіта Голова акредитаційної комісії спеціальності 016 Спеціальна освіта доктор пед. наук, професор Миронова С.П. Миронова С.П. голова акдитаційної комісії


Комплексні контрольні роботи за спеціальністю 016 Спеціальна освіта

22 травня 2018 року продовжила роботу комісія з акредитації спеціальності 016 Спеціальна освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр). Голова комісії доктор педагогічних наук, професор Миронова Світлана Петрівна та доктор педагогічних наук Федоренко Світлана Володимирівна сьогодні проводили комплексні контрольні роботи (ККР) з дисципліни "Корекційна педагогіка".

  

У 2007 році в Запорізькому національному технічному університеті було створено кафедру «Фізичної реабілітації і рекреації», як випускову кафедру факультету Управління фізичної культури та спорту Інституту управління і права ЗНТУ. Кафедра готує фахівців за напрямом підготовки «Здоров’я людини». З 2009 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Клапчук Василь Васильович.

За період існування кафедри для забезпечення належного рівня підготовки фахівців і відповідно до державних вимог проведена велика робота по залученню висококваліфікованих фахівців для підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності «фізична реабілітація». На кафедрі працюють 1 професор, 8 кандидатів наук, 5 старших викладачів і 2 викладача, які широко застосовують прогресивні форми організації навчального процесу і сучасні технології. Фахівцями кафедри викладається понад 50 дисциплін спеціальності. Також на умовах сумісництва кафедра залучає провідних фахівців з науковими ступенями та вченими званнями з інших кафедр та установ.

Основною метою кафедри є якісне забезпечення педагогічного процесу підготовки фахівців, формування базових знань, вмінь використовувати засоби фізичної культури, кінезіотерапії, природних чинників для поліпшення здоров’я людини, зменшення порушень при різноманітних захворюваннях і травмах. Загальні тенденції розвитку й удосконалення системи фізичного виховання показали значну роль, яку в цій сфері відіграють фізична реабілітація, рекреація та інші засоби зміцнення здоров’я людей, пов’язані з використанням різних науково обґрунтованих форм рухової активності. Їх суспільне значення відчутно підвищилося – попри всі економічні та інші труднощі сьогоднішніх повсякденних реалій людей, все більше приваблює здоровий спосіб життя, - і, відповідно, є попит на те, що може цьому сприяти.

Науковий напрям кафедри очолює кандидат медичних наук, доцент Сорокін Валерій Олексійович. Великий досвід роботи, понад 40 років, в системі охорони здоров’я, медичній реабілітації хворих, дозволили йому визначити доволі сучасний та актуальний напрямок роботи – здоров’я населення в системі суспільної охорони здоров’я.

Провідні співробітники кафедри в різні роки входили до складу наукових груп для медико-біологічного та фармакологічного забезпечення спортсменів в таких видах спорту, як тріатлон, плавання, футбол, гандбол, тому велике значення приділяється також такому напрямку, як медико-біологічне забезпечення тренувального процесу спортсменів.

В останні роки, особлива увага приділяється проблемі відповідності фахівців з фізичної реабілітації до вимог міжнародних організацій (ООН) та адаптації напрямків фізичної реабілітації до системи охорони здоров’я в Україні. З актуальних питань фізичної реабілітації зроблено понад 30 наукових доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях і активно проходить процес створення монографій, посібників, методичних вказівок з висвітлених питань.

Протягом всіх років роботи кафедри студенти приймають активну участь в роботі 2 наукових гуртків. Вони беруть участь в розробці таких перспективних напрямків, як: здоров’я населення екологічно забруднених регіонів за методологією MFI CINDI, визначення рівня фізичної активності необхідного людині для підтримання здоров’я, рухові можливості людини, мотивація молоді до рухової активності та активного способу життя, трофологія різних груп населення.

Молоді вчені кафедри та студенти-гуртківці беруть участь в конференціях університету, що сприяє формуванню у студентів навичок організації та проведення дослідницької роботи.

Комплексній підготовці фахівців також сприяє проведення виробничої та науково-дослідної практики бакалаврів та магістрів на базах медичних, реабілітаційних та оздоровчих закладів м. Запоріжжя. Кафедра активно співпрацює з цими закладами на основі договорів про співробітництво: це реабілітаційне відділення Запорізької обласної дитячої лікарні; санаторій-профілакторій ЗНТУ; Запорізький обласний фізкультурний диспансер; spa-салони. У відповідності до умов договорів здійснюється інформаційне і методичне  забезпечення фахівців з питань підтримки здоров'я. Така сумісна діяльність забезпечує гармонійне поєднання фундаментальних медичних знань зі спеціальними базовими знаннями у сфері фізичної культури і спорту та сприяє професійному зростанню студентів. За період з 2007 року було проведено 4 випуски магістрів та спеціалістів зі спеціальності «фізична реабілітація».

Сьогодні колектив кафедри фізичної реабілітації і рекреації прагне до розвитку і примноженню своїх досягнень, вдосконаленню методів роботи. Невідкладним завданням кафедри є зміцнення матеріальної бази, а також застосування в роботі найсучасніших технологій, з метою оптимізації відновлення і поліпшення стану здоров’я, а також підвищення спортивної результативності.

Контакти
Телефони кафедри фізичної реабілітації і рекреації:
Завідувач кафедри (ауд. 205) – (061) 769-85-72
Викладацька (ауд.205) – (061) 769-85-72
Електронна пошта: katedra@ukr.net

При кафедрі «Фізичної реабілітації і рекреації» створена і функціонує навчальна лабораторія «Оздоровчих технологій».

Метою діяльності лабораторії є розробка і впровадження оздоровчих технологій в діяльність освітніх установ, вивчення ринку оздоровчих та реабілітаційних послуг, створення науково-методичної бази для маркетингового аналізу ринку оздоровчих послуг. Наукова робота лабораторії також ставить за мету впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес ЗНТУ.

Основні цілі і завдання діяльності навчальної лабораторії «Оздоровчих технологій»:

 1. Створення умов для виконання навчально-лабораторних робіт семестрових, річних атестацій згідно навчальних планів і програм предметів, що обслуговуються даною лабораторією.
 2. Інтеграція науково-педагогічного, лабораторно-обслуговуючого персоналу інституту для високоякісної підготовки фахівців в сфері фізичного виховання і спорту, охорони здоров'я, валеологічної освіти учнівської молоді, створення умов для викладацької, наукової та адміністративної роботи у вищих навчальних закладах, науково-дослідних і лікувально-профілактичних установах.
 3. Розробка і проведення тренінгів по відпрацюванню навиків і вмінь для самостійного виконання професійних завдань, навчальних семінарів для персоналу.
 4. Проведення інноваційної діяльності по розробці оздоровчих технологій, нових методів організації праці і реальних проектів.
 5. Залучення студентів до дослідницької і експериментальної роботи в напрямках вдосконалення та впровадження високоефективних оздоровчих технологій.
 6. Розвиток предметної творчості студентів. Організація виготовлення наочних посібників (стендів, плакатів, альбомів і т.ін.), макетів, муляжів.
 7. Підготовка методичних матеріалів по використанню мультимедійної техніки, Інтернету в оздоровчих технологіях.
 8. Оснащення навчально-матеріальної бази сучасним лабораторним обладнанням.
 9. Забезпечення безпечних умов праці і проведення виробничих інструктажів по профілактиці травматизму для студентів згідно майбутнього профілю їх професійної діяльності.
 10. Підготовка пропозицій щодо покращення якості практичної підготовки студентів і подання їх на розгляд профільним кафедрам і інституту.
 11. Набуття вмінь і навичок в сфері оздоровчих технологій, які виконуються в фізкультурно-оздоровчих закладах різного профілю, створення реабілітаційних програм у відповідності з формою захворювання та віковими і статевими особливостями.
 12. Інтеграція наукового, педагогічного і виробничого потенціалів колективу інституту для високоякісної підготовки фахівців в сфері реабілітаційно-рекреаціних послуг здатних здійснювати виробничу і підприємницьку діяльність в ринкових умовах господарювання на підприємствах, організаціях, фірмах різних за потужністю, структурною побудовою та формами власності, вирішуючи основні завдання їх функціонування:
 • формування ринку реабілітаційних послуг;
 • розробка методології і оцінка ефективності занять оздоровчою фізичною культурою;
 • розвиток та удосконалення інфраструктури реабілітаційних центрів;
 • надання основних та додаткових лікувально-профілактичних послуг тощо.
 • Залучення студентів до дослідницької і експериментальної робіт в напрямках вдосконалення та впровадження прогресивних виробничих та інформаційних технологій, сучасних реабілітаційних послуг, маркетингової діяльності, менеджменту та інше, згідно статутних вимог інституту.
 • Забезпечення найповнішого використання можливостей функціонування молодіжного і волонтерского руху для фахової співпраці (в тому числі обміну студентськими групами та викладачами) із спорідненими факультетами і вищими навчальними закладами України та закордонними, через залучення студентів і викладачів інституту до роботи по обміну інформацією, проведення спільного практичного навчання, тренінгів, курсової та дипломної підготовки, пізнавальних та розважальних заходів.

Напрям підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» – кваліфікація бакалавр зі здоров’я людини, фахівець з фізичного виховання та спорту, фахівець з фізичної реабілітації;

Спеціальність 7.010202 «фізична реабілітація» – кваліфікація спеціаліст з фізичної реабілітації, керівник реабілітаційного центру, вчитель реабілітолог;

Спеціальність 7.010202 «фізична реабілітація»(спеціалізація естетична реабілітація) – кваліфікація спеціаліст з фізичної реабілітації, керівник реабілітаційного центру, вчитель реабілітолог, косметик, візажист;

Спеціальність 8.010202 «фізична реабілітація» – кваліфікація магістр з фізичної реабілітації, керівник малого підприємства (у сфері охорони здоров’я), викладач університетів та вищих навчальних закладів.

   Кафедра спеціальної освіти та реабілітології здійснює викладання понад 40 навчальних дисциплін загальної та спеціальної спрямованості.

 1. Логопедичні технології

 2. Корекційна педагогіка

 3. Корекційна психологія

 4. Логоритміка з методикою викладання

 5. Методи наукових досліджень в спортивно - оздоровчих технологіях

 6. Організація відбору дітей до спеціальних логопедичних закладів

 7. Організація та методика навчального процесу осіб з психофізичними вадами

 8. Основи інклюзивної освіти 

 9. Основи курортології

 10. Професійна кінезіологія

 11. Реабілітація в травматології та хирургії
 12. Спортивна фармакологія

 13. Теорія і технологія оздоровчо-рекреаційної рухової активності

 14. Технічні та аудіовізуальні засоби навчання осіб з тяжкими порушеннями мовлення

 15. Теорія і методика дошкільного навчання та виховання дітей з вадами мовлення

 16. Фізична реабілітація в неврології

 17. Фізична реабілітація в педіатрії

 18. Фізична реабілітація в терапії

 19. Фізична реабілітація засобами фізіотерапії

 20. Фітотерапія

 21. Функціональна і лабораторна діагностика

 

Кафедри фізичної реабілітації і рекреації виконує науково-дослідну роботу на тему «Мотивація до здорового способу життя на засадах формування «рефлексу здоров’я» та система оптимізації фізичної активності і рухового стереотипу шкільної та студентської молоді» під науковим керівництвом к.м.н, доц. Сорокіна В.О. В основу науково-дослідної роботи покладено наукові праці співробітників кафедри.

Під керівництвом завідувача кафедри, доктора медичних наук, професора Клапчука В.В. було захищено 12 кандидатських і 2 докторських дисертації.

Основні напрямки наукових досліджень: медичні проблеми фізичної культури та спорту, вольове керування диханням у клініці та спорті.

Проф. Клапчук В.В. очолював проблемну комісію МОЗ та АМН України «Медичні проблеми фізкультури та спорту» з 1990 р. до її реорганізації у 1995 р. Був організатором і головою першої в Україні спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій за спеціальністю 14.01.24 – лікувальна фізкультура та спортивна медицина, яка діє з 1993 р. у Дніпропетровській державній медичній академії.

Сторінки