Ви є тут

Головна

Прізвище: Ковальова

Ім'я: Ольга

По батькові: Володимирівна

 

Посада: завідувач кафедри, доцент

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0009-0007-6468-106X

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): GMX-0933-2022

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=gLgskUsAAAAJ

Освіта: вища

 • Закінчила Запорізький медичний інститут у 1985 році, лікувальний факультет, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом - лікувальна справа
 • Закінчила Національний університет "Запорізька політехніка" у 2021 році, диплом з відзнакою, факультет управління фізичною культурою та спортом, спеціальність 227 "Фізична терапія, ерготерапія", спеціалізація 227.01 "Фізична терапія", професійна кваліфікація ерготерапевт, фізичний терапевт, викладач університетів та вищих навчальних закладів
 • Закінчила у 1991 році клінічну одинатуру у Запорізькому державному інституті вдосконалення лікарів за спеціальністю кардіологія.
 • Пройшла спеціалізації за фахом:
 • по клінічній термографії (1989 р.)
 • по функціональній діагностиці (1987)
 • по медицині невідкладних станів (2005 рік),
 • гастроентерології (2010 р.). 
 • по алергології (2011)
 • по загальній практиці - сімейній медицині (2011)
 • по педіатрії (2012),
 • фізіотерапії (2013 р.),
 • по народній та нетрадиційній медицині (2015),
 • по організації та управлінню охороною здоров’я (2018).
 • по фізичній та реабілітаційній медицині (2021)
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 14.01.11 «Кардіологія»:
  «Індивідуалізування антигінальної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця за допомогою вивчення термографічної картини та центральної геодинаміки в фармакологічній проб», рік захисту – 1995, у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України.

Наукові інтереси:

 • Терапія
 • Фізична та реабілітаційна медицина
 • Фізична терапія
 • Ерготерапія
 • Нетрадеційна медицина
 • Функціональна діагностика стану здоров'я

Дисципліни, які викладає:

 • Фізична терапія в неврології
 • Невропатологія
 • Основи фармакології
 • Профілактика спортивного травматизму
 • Фізична терапія в педіатрії та неонатології
 • Фізична терапія в гастроентерології
   

Основні наукові роботи (публікації):

 • Пущина І.В., Маляренко Ю.О., Ковальова А.А. Інноваційні технології викладання у технічному університеті. Фітотерапія. Науково-практичний часопис. 2019. №2. С. 57-58. DOI: 10.33617/2522-9680-2019-2-57

 • Маляренко Ю.О., Ковальова О.В. Інноваційні технології в реабілітації постраждалих у антитерористичній операції. Фітотерапія. Науково-практичний часопис. 2019. №2. С. 59-60. DOI: 10.33617/2522-9680-2019-2-59 

 • Мультидисциплінарна реабілітація пацієнтів із болем у попереку / В.П. Губенко та ін. Фітотерапія. Часопис. 2023. №1. С. 59-66 DOI: 10.32782/2522-9680-2023-1-59
   
 •  Голдовський Б.М., Малиновський Я.В., Сідь Є.В., Малиновська О.Я., Філімонова І.В., Андрєєв С.І. Надання екстреної медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі. Навчальний посібник. – Запоріжжя, 2018. 148 с.
   
 •  Ковальова О.В., Токаренко О.І. Комплексне лікування больового синдрому у хворих на патологію опорно-рухового апарату/ Антонова-Рафі Ю.В. Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату: колективна монографія / за ред. О.М. Бурки. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 32-53. URL: http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/9078
   
 •  Ковальова О.В., Ковальова А.А., Бурка О.М. Програма лікування та реабілітації військовослужбовців з віддаленими наслідками черепно-мозкової травми/ Антонова-Рафі Ю.В. Від теорії до практики: сучасні перспективні розробки в галузі охорони здоров’я: колективна монографія / за ред. О.М. Бурки. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 140-161. URL: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9231/1/From_theory.pdf
   
 •  Нейробіологія розвитку і навчання: навч. посіб. / А.А. Ковальова та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. 325 с. URL: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9232
   
 •  Застосування бішофіту в практиці гастроентеролога та лікаря сімейної медицини: методичні рекомендації. / О.В. Ковальова та ін. Полтава, 2018. 47 с. URL: https://bishofit.com.ua/Zastosuvannya_bishofitu_v_praktitsi_simeynogo_likarya.pdf
 • Kovaleva O, Koshlya E., Kovalyova A., Maliarenko Yu. The Innovations Technologies in Rehabilitation of the Antiterrorist Operation Victims //Health problems in Ukraine and Poland. – Lviv: Editorial House of the Lviv Regional Charity Fund “Medicine and Law”, 2017. – P.-103-107.
 • Сурмило М.М., Ковальова О.В. Корекція мікроциркуляторних розладів при захворюваннях органів травлення професійної етіології в період реабілітації у поліморбідних пацієнтів. Медичні перспективи. 2018, Том XXIII. №3. Ч.1. С. 202-209.
 • Kovaleva O, Koshlya E., Kovalyova A., Maliarenko Yu. The Innovations Technologies in Rehabilitation of the Antiterrorist Operation Victims //Health problems in Ukraine and Poland. – Lviv: Editorial House of the Lviv Regional Charity Fund “Medicine and Law”, 2017. – P.-103-107.
 • Ковалева О. В., Дмитриева С. Н., Ковалева А. В., Кошля Е. В. Преподавание в высшей школе с рациональным использованием интеллектуального потенциала посредством применения методики ассоциативного ряда, системы «якорей» нейролингвистического программирования //Proceedings of the International Scientific Conference "Topical Issues of Science and Education" (July 17, 2017, Warsaw, Poland) Vol.5. - RS Global S. z O.O., Warsaw, Poland, 2017 - P.-66-72.
 • Tokarenko О.I., Kovaleva O.V., Kovaleva A.A., Tokarenko O.O. Performed factors in in the rehabilitation of cardiac patients on an outpatient basis. Український науково-практичний журнал «Сучасні медичні технології». 2022. №1(52). С. 4-8. DOI: https://doi.org/10.34287/MMT.1(52).2022.1
 • Kovaleva О.М., Prisyazhnyuk E.A., Surmilo N. N. Substitution therapy with drugs of organic origin in patients with pathology of the gastrointestinal tract in the practice of a family doctor//Zbornik sažetaka i radova Konferencija  “Porodična medicina - odgovornost za zdravlje zajednice“. Trebinju Kulturni centar. 2021. С. 122-127.
 • V. Zadorozhnia, O. Kuchkovsky , O. Kovaleva Vegetative status and adaptation peculiarities possibilities in student youth depending on blood circulation self-regulation type/ Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2020. Випуск 83. С. 83-97 Visnyk of the Lviv University. Series Biology. 2020. Issue 83. P. 83-97. DOI: https://doi.org/10.30970/vlubs.2020.83.10
 • Кovaleva O.V., Stasovskaya L.I., Tokarenko O.I., Koshlya E. V. Poltava’s bischofite in the rehabilitation of cardiological patients in an outpatient settings//Zbornik sažetaka i radova Konferencija  “Porodična medicina - odgovornost za zdravlje zajednice“. Trebinju Kulturni centar. 2021. С. 117-122.
 • Ковальова А., Ковальова О. Сучасні підходи до фізичної терапії осіб з артеріальною гіпертензією та фіброміалгіями шиї (огляд літератури). Фітотерапія. Часопис. 2022. №1. С. 39-47, DOI: 10.33617/2522-9680-2022-1-39 та ін.

Всього наукових праць: 323, з них патентів – 3, монографій – 3, навчальних посібників – 7.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Ковальова А.А., Ковальова О.В., Кошля О.В. Сучасні аспекти профілактики спортивних травм. Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 червня 2019 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя, 2019. С. 5-6.
 •  Ковальова О.В., Маляренко Ю.О., Ковальова О.В. Система освіти в європейських країнах. Інноваційні освітні технології в післядипломному навчанні лікарів: тези доповідей XVІ науково-методичної конференції. Запоріжжя, 2019. С. 26-29.
 •  Ковальова О.В., Вірко В.В. Міждисциплінарний підхід у лікуванні болю. Тиждень науки-2020: матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, м. Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 146-149.
 •  Ковальова О.В., Кот Є.М., Ковальова А.А. Аспекти захворюваності опорно-рухового апарату, як наслідок порушення мінерального обміну і щільності кісткової тканини, асоційованої з патологією гепатобіліарної системи. Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 14-15 травня 2020 р. / редкол.: І.В. Пущина, В.В. Клапчук, Ю.О. Маляренко, О.А. Присяжнюк та ін. [Електронний ресурс]. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. С. 54-58.
 •  Ковальова А.А., Ковальова О.В. Оптимізація терапії у хворих з гіпертензіоним синдромом на тлі патології шийно-грудного відділу хребта шляхом усунення міофасціального синдрому, стабілізації ліквородинаміки та вегетативної нервової системи. Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації: мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю: ТНМУ, 17-18 вересня 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 66-67.
 • Ковальова О.В., Ковальова А.А., Бурка О.М. Сучасна реабілітаційна медицина в Україні. Соціальні, правові та управлінські аспекти розвитку охорони здоров’я: проблеми, перспективи, світовий досвід: мат. міжнар. наук.-практ. конференції: Льорет-де-Мар, 05 лютого 2021 р., Запоріжжя, 2021. С. 75-78.
 • Ковальова О.В., Ковальова А.А. Комплексна програма реабілітації при артеріальній гіпертензії у людей похилого віку. Тиждень науки-2021: матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, м. Запоріжжя, 19-23 квітня 2021. р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 52-53.
 • Ковальова О.В., Войтовска Н.В., Войтовский С.В., Кошля О.В. Іноваційні аспекти фізіотерапевтичного лікування больового синдрому у людей похилого віку. Від лікувальної фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоємність спеціальностей і навчальних дисциплін: мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю: НУ «Запорізька політехніка», 3-4 червня 2021 р. Запоріжжя, 2021. С. 106-108.
 •  Kovaleva A.A., Kovaleva O.V., Kondrat L.I., Borisenko A.I. Comprehensive therapy program for drug-resistant arterial hypertension in cervical spine pathology. Сімейна медицина – відповідальність за здоров’я суспільства: науково-практична конференція з міжнародною участю, 15-17 жовтня 2021 р., м. Требинє, 2021. C. 107-110
 • Ковальова А.А., Худецький І.Ю., Ковальова О.В. Аналіз ефективності засобів фізичної терапії хворих на артеріальну гіпертензію з патологіями шийного відділу хребта. Фізична терапія, ерготерапія та споріднені реабілітаційні технології: перша наук.-практ. міжнар. конф., 15-16 листопада 2021 р., м. Київ, 2021. С. 50-54.
 • Kovaleva A.A., Kovaleva O.V., Kondrat L.I., Borisenko A.I. Comprehensive therapy program for drug-resistant arterial hypertension in cervical spine pathology. XVI Dani porodične medicine republike srpske sa međunarodnim učešćem «Porodična medicina - odgovornost za zdravlje zajednice», 15.-17.10.2021., Trebinju Kulturni centar, 2021. Р. 107-110.

 • Ковальова О., Пущина І., Ковальова А., Бурка О. Концепція дистанційного навчання з урахуванням психотипу слухачів в умовах локдауна. Онлайн освіта у практичному застосуванні на кафедрах ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». XVІІ науково-методична конференція, 22 грудня 2021 р. м. Запоріжжя, 2021. С. 20-25.

 • Пущина І.В., Ковальова А.А., Ковальова О.В., Петрик Н.І. Навчально-методичне забезпечення викладання у національному університеті «Запорізька політехніка». За фахом «Фізична терапія, ергтерапія» в умовах карантину. Актуальні питання: «Здоров’я і довголіття-фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя». Наук.-практ. симпозіум з міжнар. уч., залученням мол.вчених, студентів, 22-23 жовтня 2021р. м. Київ, 2021. С. 140-142. 

 • Ковальова О.В., Ковальова А.А., Сухорущенко О.О. Застосування скандинавської ходьби при патології опорно-рухового апарату. Тиждень науки-2022: матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, м. Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 1424-1426.

 • Ковальова О.В., Кондрат Л.І., Ковальова У.І. Застосування східних технологій щодо усунення психичних розладів у різних верст населення. «Біобезпека та сучасні реабілітаційні технології» Теорія, практика, перспективи: мат. ІІ міжнар. наук.-пр. конф. з міжнар. уч., 15-16 листопада 2022р., м. Київ, 2022. С. 138-140.

 • Ковальова О.В., Ковальова А.А., Запниветренко О.В., Іванюк К.В. Інноваційні технології відновлення військових та шляхи підвищення толерантності до фізичного навантаження. Місце і роль людини у природі за В.І. Вернадським: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, залученням молодих вчених, студентів, 30 травня 2023 р. м. Київ, 2023. С. 126-127. Та ін.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Орден «Науковець року» у 2023 році 
 • Орден "Медична Слава України" у 2019 році.
 • У 2016 році отримала подяку від Запорізької обласної державної адміністрації "За активну участь в укріпленні матеріально-технічної бази Збройних Сил України, військово-патріотичному вихованні молоді, сприянні в охороні громадського порядку"
 • У 2016 році отримала грамоту від координаційної ради з питань козацтва Запорізької облдержадміністрації "За вагомий внесок у вихованні молоді в козацьких народних традиціях
 • Грамота за активну участь в операції "Козацький волонтер" в період бойових дій на Сході держави"
 • У 2019 нагороджена  почесною  грамотою за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок в охорону здоров'я нації та ін.

Рік початку діяльності в університеті: 2016.

Мови спілкування: українська (вільно), англійська (вільно), польська (зі словником), сербська (зі словником)

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна
аудиторія (кабінет): 398в
тел.: +380(61)7698572
e-mail:  petrysh.edu.ua
URL: https://moodle.zp.edu.ua/