Ви є тут

Головна

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Автомобілів 22 14 20 16 25 22
Транспортних технологій 39 3 34 16 14 20
Механіки 13 43 49 8 4 15
Двигунів внутрішнього згорання 29 31 52 16 25 48
Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 49 43 19 16 12 36
Технології машинобудування 43 26 21 10 2 10
Технології авіаційних двигунів 52 28 4 7 1 7
Металорізальних верстатів та інструментів 45 37 15 1 21 16
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 9 37 44 14 25 33
Обробки металів тиском 2 15 39 3 25 9
Вищої та загальної математики 41 17 16 16 25 29
Фізичного матеріалознавства 5 4 7 4 7 1
Машин і технології ливарного виробництва 6 9 12 16 3 2
Обладнання та технології зварювального виробництва 3 4 6 16 13 5
Композиційних та порошкових матеріалів і технологій 7 37 35 16 5 17
Охорони праці і навколишнього середовища 51 43 47 16 25 53
Хімії та екології 42 43 59 16 25 55
Будівельного виробництва та управління проектами 17 23 40 16 25 31
Електропостачання промислових підприємств 20 2 5 16 6 4
Електричних машин 26 13 27 16 25 27
Електричних та електронних апаратів 1 28 42 12 10 12
Електроприводу та автоматизації промислових установок 24 35 43 16 17 34
Теоретичної і загальної електротехніки 35 43 45 16 15 45
Фізики 15 43 10 16 25 30
Іноземних мов 56 43 48 16 25 56
Радіотехніки та телекомунікацій 28 6 2 16 8 6
Мікро- та наноелектроніки 19 25 1 14 9 8
Інформаційних технологій електронних засобів 38 10 25 16 25 28
Захисту інформації 30 28 31 16 25 37
Прикладної математики 36 43 13 6 25 26
Комп'ютерних систем та мереж 44 10 38 16 24 32
Програмних засобів 48 8 9 2 11 3
Системного аналізу та обчислювальної математики 55 37 24 9 25 38
Фінансів і кредити 31 18 26 13 22 21
Обліку і аудиту 16 32 3 16 25 23
Менеджменту 8 20 11 16 18 13
Маркетингу 18 21 36 16 19 25
Фізичного культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 58 43 18 16 25 51
Економічної теорії та підприємництва 53 43 22 16 25 50
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 33 43 32 16 16 39
Міжнародних економічних відносин 4 12 17 16 20 11
Теорії та практики перекладу 37 15 8 16 25 24
Дизайну 54 19 56 11 25 44
Українознавства та загальної мовної підготовки 50 43 54 16 25 57
Філософії 57 43 57 16 25 58
Політології та права 23 43 29 16 25 43
Управління фізичною культурою та спортом 10 1 23 16 25 14
Фізичної реабілітації та рекреації 34 22 28 5 25 19
Приватної охоронної діяльності 32 24 37 16 25 40
Міжнародного туризму 40 33 30 16 25 46
Управління персоналом та економіка праці 27 7 14 16 23 18
Інформаційних технологій в туризмі 46 43 55 16 25 54
Іноземної мови професійного спілкування 47 43 33 16 25 52
Конституційного, адміністративного та трудового права 14 37 41 16 25 41
Кримінального, цивільного та міжнародного права 21 35 53 16 25 47
Психології 25 37 50 16 25 49
Соціальної роботи 12 27 46 16 25 35
Журналістики 11 33 51 16 25 42
Військової підготовки 59 43 58 16 25 59