Ви є тут

Головна

Прізвище: Каплієнко

Ім'я: Тетяна

По батькові: Ігорівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, 2010, спеціальність за дипломом – «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
 

Наукові інтереси:

 • аналіз та верифікація якості програмного забезпечення
 • керування програмними проектами
 • керування ризиками

Дисципліни, які викладає:

 • Аналіз вимог до програмного забезпечення
 • Якість інформаційних систем

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Брагина, Т. И. Информационная технология оценки достоверности данных при интеграции web-ориентированных систем / Т.И. Брагина // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка” (ІКОТ-2014). Випуск №1 (19) 2014. – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”. – 2014.– С.50-56.
 2. Брагина, Т.И. Риск-ориентированный метод тестирования интегрированных баз данных /Т.И. Брагина, Г.В. Табунщик // «Электротехнические и компьютерные системы». – Одесса, 2014. – №13 (89). – С. 223-230.
 3. Пат. 81169 Україна, МПК (2011) МПК2012 G06Q 10/06, G06Q 10/10,  G06Q 90/00. Спосіб керування ризиками проектів [Текст] / Т.І.Брагіна; Г.В. Табунщик; заявник і патентовласник  Запорізький національний технічний університет. – № u201214521; заявл. 18.12.2012; опубл. 25.06.2013, бюл. № 12.
 4. Брагина, Т.И. Нечеткий анализ проектного риска [Текст] / Т.И. Брагина, Г.В. Табунщик // Системи обробки інформації. Вип.3 (93). - 2011. – C. 15-21.

Всього наукових праць: 9, з них патентів – 1.

Участь у конференціях:

 • Bragina, T. Fuzzy model for the software projects design risk analysis [Текст] / T. Bragina, G.Tabunshchik  // CADSM 2011: Proc. Of ХІ Int. Conf. The Experience of Designing and Application of CAD  Systems in Microelectronics. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2011. – С. 335-341..
 • Брагина, Т. И. Методы управления качеством информационных систем / Т.И. Брагина, Г.В. Табунщик // Тиждень науки – 2012: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2012 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 326-328.
 • Брагина, Т.И. Модель управления качеством web-проектов на основе тестирования [Текст] / Т. И. Брагина, Г.В. Табунщик // System Analysis and Information Technologies: матерiали Мiжн. наук.-техн. конф., SAIT 2013, 27–31 травня, 2013, Київ, Україна. – С. 398-399.
 • Брагина, Т.И. Стратегия модификации структуры web - проектов [Текст] / Т.И. Брагина, Г.В. Табунщик // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке: тези доп. 17-ого Междунар. молод. форума, ХНУРЕ–2013, Квітень 22–24, 2013. В 6 т. – Харьків:ХНУРЕ.  Т. 6. 2013. – С. 177-178.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): а. 43
тел.: +380(61)7698-267
e-mail: bragina.zntu@gmail.com