Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Кудерметов

Ім'я: Равіль

По батькові: Камілович

 

Посада: завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж

Вчений ступінь, звання: к.т.н., доцент

 

Освіта: вища

Дніпропетровський державний університет, рік закінчення – 1975, спеціальність за дипломом - «Електронні обчислювальні машини», кваліфікація за дипломом - «інженер-системотехнік».

 

Дисертації:

Кандидатська дисертація:

«Разработка и исследование программно-аппаратных средств моделирования для отработки и испытаний систем ориентации и стабилизации космических аппаратов», рік захисту – 1996, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, м. Київ

Наукові інтереси:

Паралельні методи обробки даних, моделювання, теорія складних систем, онтологія, веб-сервіси, SOA

Дисципліни, які викладає:

Паралельні та розподілені обчислення, моделювання, інженерія програмного забезпечення, сучасні методи програмування

Основні наукові роботи:

1. Кудерметов Р.К. Реализация двухточечного блочного одношагового метода интегрирования с использованием Java-потоков. - Научный вестник ЧНУ № 490: Компьютерные системы и компоненты. - Черновцы: ЧНУ, 2014. - С.90-94.

2. Кудерметов Р.К. Сервис-ориентированная поддержка системного инжиниринга // Электромашиностроение и электрооборудование №74. - Одесса: ОНПУ, 2009. - С.116-121.

3. Кудерметов Р.К. Оптимизация в системах с сервис-ориентированной архитектурой на основе свойства монотонности / Р.К. Кудерметов, М.Ю. Юрич // Научные труды ДонНТУ. Серия "Проблемы моделирования и автоматизации проектирования динамических систем" №168. - Донецк: ДонНТУ, 2010. - С.161-170.

4. Кудерметов Р.К. Задача оптимизации для иерархических систем на основе сервис-ориентированной архитектуры // Радиоэлектроника, информатика, управление №1. - Запорожье: ЗНТУ, 2010. - С.82-87.

5. Кудерметов Р.К. Прикладная теория цифровых автоматов. Учебное пособие / Р.К. Кудерметов, А.Н. Щербаков, Н.П. Проскурин, С.С. Грушко - Запорожье: ЗНТУ, 2010. - 196 с.

 

Відзнаки та нагороди:

Державний знак "Відмінник освіти України" (наказ № 384-а від 20 вересня 2010 р.)

Нагрудний знак "Хартрон-50 лет" (рішення правління ВАТ "Хартрон" №27 від 11 квітня 2011 р.)

Рік початку діяльності в університеті: 1998.

Основні мови спілкування: англійська, українська, російська

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 53б
тел.: 2-49