Ви є тут

Головна

Прізвище: Назаренко

Ім'я: Олексій

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3738-1129

Обліковий запис науковця (Scopus): 57246918300

Обліковий запис науковця (Google Scholar): ‪Назаренко Алексей - ‪Google Академія

 

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, факультет будівництва та водних ресурсів, спеціальність за дипломом – «Водопостачання, раціональне використання та охорони водних ресурсів», кваліфікація за дипломом – «Інженер будівельник»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.23.04 «Водопостачання та каналізація», рік захисту – 2002, ХНУБА

Наукові інтереси:

 • Екологія, економічний розвиток громади, енергозбереження в промисловості та ЖКГ, термомодернізація будинків, альтернативна енергетика

Дисципліни, які викладає:

 • Основи енергозабезпечення об`єктів будівництва
 • Реконструкція будинків та споруд
 • Основи санації та термомодернізації будинків
 • Енергоаудит будинків та споруд
 • Управління проектами та програмами

Основні наукові роботи (публікації):

 • Назаренко О.М., Ковтун Я.В. Експериментальні дослідження стіни тромба у літній період. Збірник наукових праць «Комунальне господарство міст» Харків, ХДАМГ, 2018.- с. 83-86.
 • Назаренко О.М., Назаренко І.А., Кравцов В.В., Бахтін В.І., Кузьменко А.А., Жолуденко М.М. Розділення багатокомпонентних водних сумішей дифузійною турбулізацією. Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва» Харків, ХНУБА, 2019. 1/95 С.193-198.
 • Назаренко О.М., Бахтін В.І., Ковтун Я.В.Установка для рекуперації тепла в багатоповерховому будинку. Патент на корисну модель №134700. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисну модель 27.05.19р. Номер заявки u 2019 00906. Дата подачі заявки 29.01.19. Дата публікації відомостей 27.05.2019. Бюл. №10.
 • Назаренко О.М., Бахтін В.І., Сікора К.Ю. Параболоциліндричний концентратор сонячної енергії. Патент на корисну модель №135364. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисну модель 25.06.19р. Номер заявки u 2019 00902. Дата подачі заявки 29.01.19. Дата публікації відомостей 25.06.2019. Бюл. №12.
 • Назаренко О.М., Назаренко І.А., Бахтін В.І., Шеремет'єв Е.О., Серебряков Ю.В. Розробка екосистемних послуг для підвищення енергоефективності системи водопостачання міста. Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва» Харків, ХНУБА, 2019. 3/97 С.109-113.
 • Назаренко О.М.  Система операційного відновлення прісного ресурсу водоймищ міста. Назаренко О.М., Доненко В.І., Назаренко І.А. Збірник наукових праць «Системні технології» Дніпро, НметАУ, 2020. 3/97  С.109-113.
 • Назаренко О.М.  Моделювання седиментації наносів річкової системи південних регіонів. Назаренко О.М. Доненко В.І, Назаренко І.А, Пєтухова О.В., Hassan А.М. Збірник наукових праць «Системні технології» Дніпро, НметАУ, 2020. 6/131  С.61-72.
 • Назаренко О.М. Технічні переваги системи седимента ційного відновлення стічних вод міста. Назаренко О.М. Доненко В.І.,  Назаренко І.А.,  Марченко М.П., Зеленкова В.В., Суліма В.П. Збірник наукових праць «Містобудування та територіальне планування» Київ, КНУБА, 2020. 3/97  С.109-113.
 • Назаренко О.М., Гнатєва Х.В. Дослідження ефективності роботи гібридної системи опалення фермерського господарства. Збірник наукових праць East European Scientific Journal, (Warsaw, Poland), 2019. 10/50, раrt 4. p.45-47.
 • Nazarenko O., Ryabenko O., Bakhtin V., Nazarenko I., Ovchinnykova I. Sedimentation Management of Man-Made Water for Restoring the Quality of the River Resource. Journal of Geoscience and Environment Protection, Scientific Research Publishing Inc. 2019, 7, p. 327-337. doi.org/10.4236/gep.2019.78022.
 • Nazarenko O., Nazarenko I., Ryabenko O., Donenko I. Simulation of Salt Intrusion at the Recreation Lake of Industrial City. 5th World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE'20) DOI: 10.11159/icgre20.150.
 • Nazarenko O., Nazarenko I., Ryabenko O., Donenko I., Ishchenko O. Sinergetic Regulation Water Chemical River Mode by Global Warming. Avestia Publishing International Journal of Civil Infrastructure (IJCI) Volume 4, Year 2021, p.109-115.

Всього наукових праць: більше 100, з них патентів – 7, монографій – 2, навчальних посібників – 6.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • ІІІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ «Еко Форум – 2019» (м. Запоріжжя,  29 – 31 травня 2019 року ВЦ «Козак-Палац)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка»,16-18 листопада 2020 р.)
 • Науково-практичні конференції «Тиждень науки» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2019-2021 рр.)

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2019.

Мови спілкування: українська, англійська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 159
тел.: +380(61)7698-5-63
e-mail: bud.zntu@gmail.com