Ви є тут

Головна

Статті у наукових, фахових виданнях України:

 1. Назаренко О.М., Ковтун Я.В. Експериментальні дослідження стіни тромба у літній період. Збірник наукових праць «Комунальне господарство міст» Харків, ХДАМГ, 2018.- с. 83-86.
 2. Назаренко О.М., Назаренко І.А., Кравцов В.В., Бахтін В.І., Кузьменко А.А., Жолуденко М.М. Розділення багатокомпонентних водних сумішей дифузійною турбулізацією. Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва» Харків, ХНУБА, 2019. 1/95 С.193-198.
 3. Назаренко О.М., Бахтін В.І., Ковтун Я.В.Установка для рекуперації тепла в багатоповерховому будинку. Патент на корисну модель №134700. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисну модель 27.05.19р. Номер заявки u 2019 00906. Дата подачі заявки 29.01.19. Дата публікації відомостей 27.05.2019. Бюл. №10.
 4. Назаренко О.М., Бахтін В.І., Сікора К.Ю. Параболоциліндричний концентратор сонячної енергії. Патент на корисну модель №135364. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисну модель 25.06.19р. Номер заявки u 2019 00902. Дата подачі заявки 29.01.19. Дата публікації відомостей 25.06.2019. Бюл. №12.
 5. Назаренко О.М., Назаренко І.А., Бахтін В.І., Шеремет'єв Е.О., Серебряков Ю.В. Розробка екосистемних послуг для підвищення енергоефективності системи водопостачання міста. Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва» Харків, ХНУБА, 2019. 3/97 С.109-113.
 6. Назаренко О.М.  Система операційного відновлення прісного ресурсу водоймищ міста. Назаренко О.М., Доненко В.І., Назаренко І.А. Збірник наукових праць «Системні технології» Дніпро, НметАУ, 2020. 3/97  С.109-113.
 7. Назаренко О.М.  Моделювання седиментації наносів річкової системи південних регіонів. Назаренко О.М. Доненко В.І, Назаренко І.А, Пєтухова О.В., Hassan А.М. Збірник наукових праць «Системні технології» Дніпро, НметАУ, 2020. 6/131  С.61-72.
 8. Назаренко О.М. Технічні переваги системи седимента ційного відновлення стічних вод міста. Назаренко О.М. Доненко В.І.,  Назаренко І.А.,  Марченко М.П., Зеленкова В.В., Суліма В.П. Збірник наукових праць «Містобудування та територіальне планування» Київ, КНУБА, 2020. 3/97  С.109-113.
 9. Назаренко О.М., Гнатєва Х.В. Дослідження ефективності роботи гібридної системи опалення фермерського господарства. Збірник наукових праць East European Scientific Journal, (Warsaw, Poland), 2019. 10/50, раrt 4. p.45-47.
 10. Nazarenko O. (2020) Using Neuromodels for Evaluating and Determining Productivity Technical Processes, / S. Leoshchenko, A. Oliinyk, T. Zaiko, O. Nazarenko, S. Subbotin and V. Donenko // IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), Kharkiv, Ukraine, 2020, pp. 442-446, doi: 10.1109/PICST51311.2020.9468053.
 11. Назаренко О.М. Переваги пасивного будинку та технічні вимоги у зведенні енергозберігального будинку. / О.М. Назаренко, І.В. Доненко, А.О. Троценко // Науковий та інформаційний журнал «Металознавство та термічна обробка металів», - Дніпро: ПДАБА, 2021 Вип. 1, Т.92 – С. 14-20.
 12. Назаренко О.М. (2021) Сучасні теоретичні та практичні заходи підвищення енергоефективності промислових будівель у м. Запоріжжя / О.С. Іщенко, О.М. Назаренко, Д.С. Іваненко // Науковий та інформаційний журнал «Металознавство та термічна обробка металів», - Дніпро: ПДАБА, 2021 Вип. 1, Т.92 – С. 21-29.
 13. Назаренко О.М. (2021). Моделювання стратегічних пріоритетів при термомодернізації промислових будівель / О.М. Назаренко, І.А. Назаренко, О.С. Іщенко, Т.М. Бесараб, М.В. Кулік // «Системні технології» 6 (137) 2021 «System technologies». C.176-187 DOI 10.34185/1562-9945-6-137-2021-16
 14. Nazarenko O., Nazarenko I., Ryabenko O., Donenko I., Ishchenko O. Sinergetic Regulation Water Chemical River Mode by Global Warming. Avestia Publishing International Journal of Civil Infrastructure (IJCI) Volume 4, Year 2021, p.109-115.
 15. Назаренко О.М. (2022) Будівництво самоенергозабезпечуючих заводів з переробки твердих побутових відходів / О.М. Назаренко, Н.М. Левченко, П.А. Вялов // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. Вип. 42 // Рівне, НУВГП – 2022. – С. 185-18.
 16. Назаренко О.М. (2022) Післявоєнна відбудова житла за принципами біосферосумісності / О.М. Назаренко, О.С. Іщенко, О.Л. Іщенко, В.І. Смиков // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. Вип. 42 // Рівне, НУВГП – 2022. – С. 258-264.
 17. Назаренко О.М. (2022) Довговічність конструкцій стель приміщень охолодження хлібобулочних виробів / О.М. Назаренко, М.В. Кулік, А.О. Воронін, С.В. Болюк // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. Вип. 42 // Рівне, НУВГП – 2022. – С. 265-272.
 18. Назаренко О.М. (2022) Інноваційні підходи до модернізації приватних будівель та забезпечення їх енергоефективності / О.М. Назаренко, Ю.В. Якімцов, Ю.Є. Лозовий, Н.В. Лозова // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. Вип. 42 // Рівне, НУВГП – 2022. – С. 273-282.
 19. Назаренко О.М. (2022) Вибір оптимальних рішень утеплення фасадів при термомодернізації будівлі гуртожитку №2 Запоріжжя / К.М. Петренко, О.С. Шлянін, Н.Г. Кравець, О.М. Назаренко, О.С. Іщенко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. Вип. 42 // Рівне, НУВГП – 2022. – С. 283-294.
 20. Назаренко О.М. (2022) Аналіз можливості зменшення витрат на ІТП гуртожитку №4 НУ «Запорізька політехніка» в місті Запоріжжя / О.С. Шлянін, К.М. Петренко, В.Я. Гарбар, О.М. Назаренко, О.Л. Іщенко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. Вип. 42 // Рівне, НУВГП – 2022. – С. 295-305

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Nazarenko O., Ryabenko O., Bakhtin V., Nazarenko I., Ovchinnykova I. Sedimentation Management of Man-Made Water for Restoring the Quality of the River Resource. Journal of Geoscience and Environment Protection, Scientific Research Publishing Inc. 2019, 7, p. 327-337. doi.org/10.4236/gep.2019.78022.
 2. Nazarenko O. (2020) Simulation of salt intrusion at the recreation lake of industrial city / O. Nazarenko, I. Nazarenko, O. Ryabenko, I. Donenko // 5th World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE'20) DOI: 10.11159/icgre20.150
 3. Назаренко О.М (2020) Особливості роботи системи седиментаційного відновлення стічних вод міста. Збірник наукових праць East European Scientific Journal, (Warsaw, Poland), 2020. 16/61, раrt 4 p.17-25 Назаренко О.М., Доненко В.І., Назаренко І.А., Коновальська І.С.
 4. Nazarenko O. (2021) Sinergetic regulation water chemical river mode by global warming / O. Nazarenko, I. Nazarenko, O. Ryabenko, I. Donenko, O. Ishchenko // Avestia Publishing International Journal of Civil Infrastructure (IJCI) Volume 4, Year 2021, p.109-115
 5. Nazarenko O. (2022) Integral Regulation of Sedimentational Processes in Technoparks Waste Waters at Global Warming Conditions / О. Nazarenko, І. Nazarenko, S. Sunichuk, O. Ischenko, M. Kulik // Proceedings of the 7th International Conference on Civil Structural and Transportation Engineering (ICCSTE'22), Niagara Falls, Canada – June 05-07, 2022 Paper No. 140. DOI: 10.11159/iccste22.140

Монографії:

 1. Назаренко О.М. Ризик-менеджмент водокористувачів річки Дніпро., Монографія. Запоріжжя, СТС Груп. 2018. – 203 с.
 2. Інтегрована трансформація карбонатних накопичень в сучасному технопарку: монографія / О.М. Назаренко, І.В. Доненко, Л.В. Щербина - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 338 с.