Ви є тут

Головна

Прізвище: Борисенко

Ім'я: Олена

По батькові: Євгенівна

 

Посада: доцент кафедри маркетингу та логістики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-0143-2625

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): ABE-1607-2020

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=FtLlDM8AAAAJ&hl=uk

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, Електротехнічний, рік закінчення – 1997, спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «електричні апарати», спеціалізація – «», кваліфікація за дипломом – «інженер-електромеханік»
 • Запорізька інженерна академія, Факультет післядипломної освіти, рік закінчення – 1998, спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «економіка підприємства», спеціалізація – «економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – «економіст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»:
  « Діагностика управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності металургійного підприємства », рік захисту – 2015, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет«

Членство у громадських об’єднаннях: дійсний член Української асоціації маркетингу (Сертифікат №537)

Наукові інтереси:

 • Ресурсне забезпечення виробничої діяльності підприємства;
 • Інноваційний розвиток підприємства та його інвестиційне забезпечення;
 • Економіка та організація торгівлі;
 • Маркетингова товарна політика;
 • Товарна інноваційна політика.

Дисципліни, які викладає:

 • Маркетингова товарна політика
 • Товарна інноваційна політика
 • Маркетинг
 • Організація торгівлі
 • Маркетингова політика розподілу

Основні наукові роботи (публікації):

Авторське свідоцтво:

 • Борисенко О.Є., Елькаді Махмуд Мохамед Реда Ельсаєд, Онуфрієнко Н.Л. А.с. 59452 Україна. Стаття «Вдосконалення маркетингового процесу підприємства машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії» (Заявка № 59869 від 02.03.2015, дата реєстрації 28.04.2015).

Монографії:

 • Борисенко О.Є., Нечаєва І.А. Обґрунтування доцільності в умовах воєнного стану змін в податковій системі України на основі маркетингових досліджень / Концептуальні основи та практичний досвід обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки: колективна монографія кафедри обліку і оподаткування (Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя). – Запоріжжя : видавець ФОП Мокшанов В. В, 2023. С.94-108
 • System of methods of diagnostics of innovative development of the enterprise. Intelligent computer-integrated information technology in project and program management [Text] : Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko,V. Timofeyev. Riga : ISMA, 2020. p. 8-23. DOI: https://doi.org/10.30837/MMP.2020.008
 • Діагностика ефективності управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства / Інноваційні механізми управління корпоративними інтег-раційними процесами підприємств : Монографія / за ред. Ткаченко А.М. Запоріжжя : ЗНТУ. 2019. С. 44-53
 • Удосконалення системи діагностики ефективності управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства / Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств : Монографія / за ред. Ткаченко А.М. Запоріжжя : ЗНТУ. 2019. С. 141-150
 • Functional model of express diagnostics of management effectiveness of resource providing a production activity of the industrial enterprise / Monographs 5. Part 4. Sustainable development of a company: information aspect. Katowice School of Technology. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Kotowicagh, 2016. C. 113-117 (448p.)

Статті у фахових виданнях:

 • Лифвр В.В., Борисенко О.Є. Стратегія рекламної діяльності в мережі інтернет: сутність та значення. Наукові перспективи: журнал. 2022. №6 (24). 2022. С. 332-344. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-6(24)-332-344
 • Nechayeva Iryna, Borysenko Olena, Onufriienko Nataliia. Using internet marketing tools in the management of educational projects for the development of human potential (education for adults). Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy Roczniki Ekonomiczne Vol. 14. 2021.
 • Нечаєва І.А., Борисенко О.Є., Онуфрієнко Н.Л. Аналіз можливості та обґрунтування необхідності створення проєктів розвитку людського потенціалу регіону. Економіка та суспільство. 2021. № 27. URL.: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/464.
 • Шитікова Л.В., Борисенко О.Є. Вплив освітнього рівня підготовки та професійної кваліфікації персоналу на формування товарної політики та розвиток інноваційного потенціалу підприємства. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Випуску 60. Ч.2. 2020. С.17-23. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/60_2_2020/5.pdf
 • Борисенко О.Є. Оцінка результативності діяльності підприємства готельно-ресторанного господарства за критерієм вартості / Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» Випуск 12-1. 2016. С. 181-184.
 • Борисенко О.Є. Проблеми та перспективи управління ефективним забезпеченням водними ресурсами господарської діяльності промислових підприємств / Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 4. С.117-126.
 • Борисенко О.Є., Онуфрієнко Н.Л., М. Елькади Удосконалення маркетингового процесу підприємства машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії // Бізнес Інформ. 2014. №11. C. 346-351.
 • Борисенко О.Є.Онуфрієнко Н.Л.Елькаді М. Вдосконалення системи менеджменту машинобудівних підприємств України на засадах досвіду провідних західних компаній // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавсництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.2013р.С.35-37

Участь у конференціях:

2023 рік

 • Борисенко О.Є., Дудкін Ю.В. Методи оцінювання ефективності застосування заходів мерчандайзингу. Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С.186-188
 • Борисенко О.Є. Нечай М.Ю. Шляхи підвищення ефективності управління запасами в магазині алкогольних напоїв.«Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. C. 371-373

2022 рік

 • Borysenko О.Y., Pavlova V.V. Evaluation of the marketing policy efficiency of an Industrial enterprise distribution.Search for scientific answers to the challenges of our time, on December, 10-11, Seattle, Washington, USA. № 15. 2022. pp. 61-64 URL: https://www.proconference.org/index.php/usc/article/view/usc15-01-003. DOI: 10.30888/2709-2267.2022-15-01-003
 • Борисенко О.Є., Павлова В.В. Якісні характеристики продовольчого товару як ключовий елемент забезпечення його конкурентоспроможності. Тиждень науки-2022. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.1016-1019
 • Борисенко О.Є., Штанько М.А. Особливості організації роботи складу інтернет-магазину. Тиждень науки-2022. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.1014-1016
 • Борисенко О.Є. Особливості формування маркетингової товарної політики машинобудівного підприємства.Тиждень науки-2022. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 997-998.

2021 рік

 • Нечаєва І.А., Борисенко О.Є., Онуфрієнко Н.Л. Огляд світових тенденцій розвитку ринку освіти для дорослих. «Management of Modern University» : III International Scientific and Practical Conference Proceedings (Kyiv, April 29, 2021). Kyiv, 2021. P. 47-53.
 • Борисенко О.Є., Довжик В.С. Сучасні інструменти інтернет-маркетингу. Економіка, фінанси, облік та право: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 17 листопада 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. С. 38-41
 • Борисенко О.Є., Голуб В.О. Особливості розробки та просування товарної марки на продовольчому ринку України. Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 243-245

2020 рік

 • Борисенко О.Є. Сучасні методи діагностики інноваційного розвитку підприємства. Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами»(ММП-2020), Коблево, 14-18 вересня 2020р. Праці. Харків: ХНУРЕ, 2020. С.23-26
 • Борисенко О.Є., Бобровникова Р.Г. Система показників оцінки економічної активності торгових підприємств. Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька полі-техніка», 2020. С.192-195.
 • Борисенко О.Є. Тарасенко Г.В. Методи мотивації праці на промисловому підприємстві. Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.169-170.
 • Борисенко О.Є., Федорець В.М. Перспективи розвитку малого бізнесу на ринку соняшникової олії. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редак-цією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, С.229-231.
 • Борисенко О.Є., Сморода О.В. Проблеми розвитку інтернет-торгівлі в Україні. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, С.227-228.
 • Борисенко О.Є., Осипенко О.Є. Система показників експрес-діагностики фінансового стану промислового підприємства. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, С.104-106.
 • Борисенко О.Є., Авраменко К.О. Перспективи впровадження концепції ощадливого виробництва на ПАТ «Мотор Січ». Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, С.26-28.
 • Борисенко О.Є. Сілогаєв Є.А. Шляхи прискорення конструкторської підготовки виробництва інноваційного виробу. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, С. 160-161.
 • Борисенко О.Є., Білошапка В.С. Основні чинники впливу на ефективність операційної діяльності торгівельних мереж. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2020 року). – Одеса: ОНПУ, 2020. С.143-145.
 

Відзнаки та нагороди:

 • Подяка Вченої ради ФЕУ ЗНТУ за сумлінну працю, небайдуже ставлення до службових обов’язків, цілеспрямованість, відповідальність, здатність створювати дружню атмосферу та вагомий внесок у роботу Вченої Ради факультету економіки та управління, 2013р.
 • Грамота Економіко-гуманітарного інституту Запорізького національного технічного університету за плідну працю секретарем ЕГІ та на честь 20-річчя зі створення факультету економіки та управління. 16.05.2014р.
 • Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району за вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну і наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету та з нагоди 114-ї річниці існування університету, листопад 2014р.
 • Грамота департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради за вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, а також активну позицію у громадському житті університету, 2015р.
 • Грамота Запорізького національного технічного університету за успішний захист кандидатської дисертації та з нагоди Дня науки. (Наказ №36м від 16.05.2016р.)
 • Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району за вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну і наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету та з нагоди першої річниці заснування факультету будівництва, архітектури та дизайну Запорізького національного технічного університету, жовтень 2018р.
 • Грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України за активну громадську позицію, підтримку іміджу профспілкової організації, значний особистий внесок у соціально-економічний захист членів Профспілки та з нагоди 122 річниці заснування закладу, листопад 2022р.

Додаткове навчання:

 • 2020р. «Викладачі 4,0: Ефективні підходи для дистанційної освіти» Тривалість 14 годин. Організатори курсу: Servier Ukraine, UGEN, Центр «Розвиток КСВ» (сертифікат від 24.12.2020).
 • Серпень 2020р. 6-ти денний тренинг по створенню відеопрезентацій в програмі Vegas Pro. Організатор: Школа відео Олексія Радонеця (сертифікат).
 • Листопад 2020р. Трьох денний тренінг «Успішні інвестиції в IPO» Організатор: Fintelekt savings&investments (сертифікат від 07.11.2020)
 • 27-28 квітня, 2021р. Дводенний інтенсив «Як швидко робити привабливі презентації». Організатор: проект USAID «Економічна підтримка Східної україни (сертифікат)
 • 31.03-20.04, 2021р. Тренінговий курс «Як запустити кейс-клуб» Організатор: проект USAID «Економічна підтримка Східної україни (сертифікат).
 • 25.05.2022р.Вебінар "Змішане навчання: інструменти та практики від IT-бізнесу для викладачів університетів". Genesis. PFE (сертифікат).
 • 23.05.2022р. "Google Analytics.Повись ефективність маркетингу!" Udemy. WebPromoExperts (сертифікат).
 

Рік початку діяльності в університеті: 1990р..

Мови спілкування: українська, російська,...

Контакти:

адреса: 69063, вул. Жуковського,64
аудиторія (кабінет): а.281
тел.: 061-769253
e-mail: evgenlen@ukr.net
e-mail: kafedra_market@zntu.edu.ua
URL: URL