Ви є тут

Головна

Прізвище: Турпак

Ім'я: Сергій

По батькові: Миколайович

 

Посада: завідувач кафедри транспортних технологій

Науковий ступінь: доктор наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3200-8448

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): G-9775-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 57192682217

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua

 

 

Освіта: вища

 

 • Запорізький державний технічний університет, автомеханічний факультет, 1996, спеціальність за дипломом – 2401 «Організація перевезень і управління на транспорті», кваліфікація за дипломом – «інженер по організації і управлінню»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.22.12 «Промисловий транспорт»:
  «Підвищення ефективності перевезень на металургійних підприємствах раціональним використанням вантажних вагонів», рік захисту – 2006, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля.
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.22.12 «Промисловий транспорт»:
  «Розвиток теорії функціонування залізничного транспорту металургійних підприємств», рік захисту – 2016, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля.
   

Наукові інтереси:

 • логістика;
 • імітаційне моделювання транспортних систем.

Дисципліни, які викладає:

 1. Організація та технологія вантажних робіт на транспорті
 2. Взаємодія видів транспорту
 3. Організація технологічних перевезень на промислових підприємствах
 4. Моделювання транспортних процесів

Основні наукові роботи (публікації):

 • Середа Б.П. Підвищення експлуатаційної стійкості та ефективності роботи промислового транспорту в умовах металургійного підприємства: монографія / Б.П. Середа, С.М. Турпак, І.В. Кругляк, О.О. Острогляд, Д.Я. Муковська, Д.Б. Середа, Д.О. Кругляк. – Кам’янське: ДДТУ, 2021. – 272 с.
 • Gritcay, S. The effect of methods of eliminating spikes in the time series of freight flows on their statistical characteristics / S. Gritcay, A. Lashenyh, S.Turpak, E. Ostrohlyad, T. Kharchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017 – No. 1/3 (85). – P. 33-39.
 • А. с. 65138 Україна. Програма для побудови контактних графіків транспортного обслуговування виробничих підрозділів металургійного підприємства [Текст] / Турпак С.М., Грицай С.В. (Україна). Зареєстр. 04.05.2016. – 1с.
 • Турпак С.М. Логістичні системи управління залізничним транспортом металургійних підприємств [Текст]: монографія / С. М. Турпак. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 264 с.
 • Турпак С.М. Методи та моделі управління вагонопотоками на металургійних підприємствах [Текст]: монографія / С.М. Турпак. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 146 с.
 • Система підтримання заданої температури вантажів у залізничних вагонах [Текст]: пат. №90752 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20 / С.В. Грицай, С.М. Турпак, О.О. Величко; власник: ЗНТУ. опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11. – 4с.
 • Кузькін О.Ф. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних систем [Текст] : навчальний посібник / О.Ф. Кузькін, О.А. Лащених, С.М. Турпак. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 371с.
 • А. с. 52684 Україна. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу [Текст] / Лащених О.А., Турпак С.М., Кузькін О.Ф., Грицай С.В. (Україна). Зареєстр. 19.12.2013. – 1с.
 • Система відновлення та підтримання сипкості вантажів, які змерзлись в залізничних вагонах [Текст]: пат. №78118 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20 / С.В. Грицай, С.М. Турпак; власник: ЗНТУ. опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. – 2с.
 • Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу [Текст] : монографія / О.А. Лащених, О.Ф. Кузькін, С.М. Турпак, С.В. Грицай. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 186 с.

Всього наукових праць: 70, з них патентів – 5, монографій – 4, навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Турпак С.М. Удосконалення автомобільних перевезень металопрокату шляхом оптимізації розміщення вантажних місць у транспортних засобах / С.М. Турпак, О.О. Падченко, П.В. Мороз - Матеріали XVІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» (23-25 жовтня 2023 року, м. Вінниця). С. 352-354.
 • Kotov О. Analysis of prospects for the development of the network of helicopter service points based on a logistics approach / O.Kotov, S.Turpak, S.Boiko, V.Puzanov - 7th International  New York conference on evolving trends in interdisciplinary research & practices date and place October1-3, 2022, Manhattan, New York City. P 849.
 • Турпак С.М. Особливості доставки збірних вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні / Турпак С.М., Острогляд О.О., Васильєва Л.О. // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–14 квітня 2021 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.57-59.
 • Турпак С.М. Підвищення ефективності перевезень дрібнопартійної металопродукції споживачам шляхом концентрації вантажних робіт на зовнішніх металобазах / С.М. Турпак, О.О. Падченко, А.Є. Троян (Т-319м) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ» – Харків: ХНАДУ, 2020. – 300 с.
 • Turpak S. Calculation of traffic light regulation regimes, taking into account empirical characteristics of transport motion / Trushevsky V., Turpak S., Gritcay S. // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, May 2018, Italy / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2018. – P. 123-125.
 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Запорізької обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну педагогічну та наукову діяльність та з нагоди 116-ї річниці Запорізького національного технічного університету, 2016.
 • Почесна грамота Запорізького національного технічного університету за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери, високий рівень наукових публікацій та з нагоди Дня науки, 2015.
 • Почесна грамота Запорізького національного технічного університету за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери, високий рівень наукових досліджень та з нагоди Дня науки, 2014.
 • Почесна грамота Запорізького національного технічного університету за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери, високий рівень наукових публікацій та з нагоди Дня науки, 2013.
 • Грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну наукову і педагогічну діяльність, активну громадську позицію та з нагоди 40-річчя від дня заснування кафедри «Транспортні технології» Запорізького національного технічного університету, 2012.
 • Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району за вагомий внесок у підготовку кадрів вищої кваліфікації для автомобільної та транспортної галузі України та з нагоди 50-річчя Транспортного факультету, 2011. 
 • Грамота з нагоди 110-річниці ЗНТУ та за вагомий внесок у розвиток освіти та науки, 2010. 
 • Грамота за керівництво роботою студентки групи Т-337 Годз Валерії Ігорівни, яка посіла ІІ місце в університетському конкурсі на кращу студентську наукову роботу (номінація «Транспортна та загальноінженерних дисциплін», 2009.
 • Грамота за активну участь в організації заходів Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Організація і регулювання дорожнього руху» 2006/2007 навчального року, 2007.
 • Грамота за І місце у ХХХ Міжнародній науково-технічній конференції ВАТ «Запоріжсталь», 2003.
 

Рік початку діяльності в університеті: 2006.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (середній рівень)

Контакти:

адреса: вул. Гоголя, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063 [для поштових відправлень: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя]
аудиторія (кабінет): 104а
тел.: +380(61)764-40-25, +380(61)769-85-93
e-mail: sergeyturpak@gmail.com , turpak@zntu.edu.ua