Ви є тут

Головна

Прізвище:  Бондаренко

Ім'я:  Ольга

По батькові:  Валеріївна

 

Посада:  завідувач  кафедри  філософії

Науковий ступінь:  доктор  філософських  наук

Вчене звання:  професор

Обліковий запис науковця (ORCID):  https://orcid.org/0000-0002-9700-4563

Обліковий запис науковця (Scopus):  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221474060

Обліковий запис науковця (Web od Science):  https://www.webofscience.com/wos/author/record/HGU-5493-2022

Обліковий запис науковця (Google Scholar):  https://scholar.google.com.ua/citations?user=aB7-0-EAAAAJ

Освіта:  вища

 • Національний університет "Запорізька політехніка" (тоді – Запорізький машинобудівний інститут), електротехнічний факультет, 1989 р., диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом «Електропривод та автоматизація промислових установок» (0628), кваліфікація за дипломом «інженер-електрик».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація: за спец. 22.00.03 «соцііологія праці та економічна соціологія» (зараз це спец. 22.00.04 «спеціальні та галузеві соціології»), тема: «Соціокультурні засади підприємницької активності: досвід соціологічної інтерпретації», 1994 р., Інститут соціології НАН України (м. Київ). Кандидат соціологічних наук.
 • Докторська дисертація: за спец. 09.00.03 «соціальна філософія та філософія історії», тема: «Українська економічна ментальність: соціально-філософський аналіз», 2008 р., Інститут вищої освіти АПН України (м. Київ). Доктор філософських наук.

Наукові інтереси:

 • Філософія проблематики ментального, економічна ментальність, українська національна ментальність, українська національна економічна ментальність, філософія сучасного світу та у сучасному світі.
   

Дисципліни, які викладає:

 • «Філософія» (освітньо-професійний рівень бакалавр).
 • «Спеціальні розділи філософії та психології» (освітньо-професійний рівень магістр, студентам-магістрам технічних спеціальностей НУ "Запорізька політехніка").
 • «Соціальна відповідальність» (освітньо-професійний рівень магістр, студентам-магістрам ФЕУ НУ "Запорізька політехніка").
 • «Філософські проблеми наукового пізнання» (освітньо-науковий рівень доктор філософії).
   

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  понад 110, з них монографій – 3, навчальних посібників – 3.

Підручники, навчальні посібники

 • Бондаренко О.В. Спеціальні розділи філософії: навчальний посібник [Текст] / О. В. Бондаренко, Є. О. Ємельяненко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 320 с.
 • Спеціальні розділи філософії [Електронний ресурс]: навчальний посібник / Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 елетрон. опт. диск (DVD-ROM): 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Світ філософії у запитаннях та завданнях: навчальний посібник для студентів-бакалаврів технічних закладів вищої освіти / Укл.: О.В. Бондаренко, Г.О. Арсентьєва, І.М. Бондаревич, Н.М. Дєвочкіна, Є.О. Ємельяненко, В.М. Коваль, О.М. Повзло; під ред. О.В. Бондаренко. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 289 с.

Наукові публікації

 • Development of ergo-therapy as a method of treatment and rehabilitation in the inclusive environment of modern Ukraine social, philosophical and legal aspects / Mykhailo A. Anishcenko, Vadim Zubov, Mykola Serhatyi, Nataliia Serhata, Olha Bondarenko // Teikyo Medical Journal, 2021, Vol. 44, Issue 06, S. 2615-2622. (Scopus)
 • Socio-philosophical analysis of mass media as a factor in the formation of public opinion / Yuliya Bekh, Lesya Panchenko, Olha Bondarenko, Yevheniia Yemelianenko, Iryna Shapovalova // Wisdom, 2021, Vol. 20, № 4, S. 42-50. (Scopus)
 • Career networking as a praxeological communicative practice of the XXI century in social theory / Zoska, Y.V., Scherbyna, V.M., Kuzmin, V.V., Stadnik, O.F., Bondarenko, O.V. // International Journal of Criminology and Sociology, 2020, №9, S. 3048-3056. (Scopus)
 • Бондаренко О.В. Особливості уявлень про релігію студента технічного університету України: спроба узагальнення [Текст] / О. В. Бондаренко // Virtus: Scientific Journal. – # 20, part 1, January 2018. – СPM «ASF», Montreal, Canada. – 216 p. – P. 10-13.
 • Бондаренко О.В. Соціогуманітарний вимір здібностей виспускника сучасної вищої технічної освіти [Текст] / О. В. Бондаренко // Science and innovation: Collection of scientific articles. – Publishing house “Breeze”, Montreal, Canada. – 2018. – 260 p. – P. 225-229.
 • Бондаренко О.В. Сучасна «економічна людина» та цінності розвитку економічної культури: людиновимірність економічного розвитку [Текст] / О. В. Бондаренко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: Вид-во «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – 484 с. – С. 286-291.
 • Бондаренко, О. В. Сучасний український соціум у вимірі основних принципів соціально-економічного життя [Текст] / О. В. Бондаренко // Культурологічний вісник: Наук.-теор. Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2014. – Вип. 32. – С. 102-109.
 • Bondarenko O. Forming of the culture as a specific space: socio-economic measuring [Text] / Olga Bondarenko // The Advanced Science. Open access journal. – 2013. – Vol. 2. – P. 20-26.
 • Бондаренко, О. В. Економічна культура: національна специфіка (підвалини соціально-філософського тлумачення) [Текст] / О. В. Бондаренко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 49. – С. 224-233.
 • Bondarenko O. The Specialities of National Economical Mentality of Ukraine [Text] / Olga Bondarenko // The Advanced Science. Open access journal. – 2011. – Vol. 6. – P. 33-39.
 • Bondarenko O. Political mentality of Ukraine: national measurements [Text] / Olga Bondarenko // The Advanced Science. Open access journal. – 2011. – Vol. 11. – P. 35-41.
 • Бондаренко, О. В. Національно-культурний аспект економічної життєдіяльності українського соціуму [Текст] / О. В. Бондаренко // Актуальні проблеми духовності: Зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 11. – С. 336-343.
 • Bondarenko O. Economic mentality of Ukraine: national measurements [Text] / Olga Bondarenko // International Science Ukrainian Edition: Humanities and Medical Science. – 2010. – Vol. 6. – P. 5-15.
 • Бондаренко, О. В. "Некласичність" української культури й ментальності в особливостях політичної свідомості сучасного українця [Текст] / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2008. – № 36. – С. 170-182.
 • Бондаренко, О. В. Політичний простір сучасної України у специфіці національних ментальних рис [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2008. – Вип. 73. – С. 58-68.
 • Бондаренко, О. В. Українська ментальність у розмаїтті національних ментальних формоутворень й архетипів: історико-культурний аспект // Гуманітарний вісник ЗДІА: Зб. наук. праць. – Вип. 32. – Запоріжжя, 2008. – С. 66-78.
 • Бондаренко О.В. Українська емоційність як феномен національної ментальності та культури [Текст] / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 31. – С. 167-178.
 • Бондаренко, О. В. Українська національна економічна ментальність: сучасний європейський контекст [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2007. – Вип. 15 (28). – С. 177-187.
 • Бондаренко, О. В. Економічна ментальність України: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку [Текст] / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 27. – С. 65-76.
 • Бондаренко, О. В. Релігійна свідомість в історії України: "західні" чи "східні" пріоритети [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2007. – Вип. 30. – С. 63-74.
 • Бондаренко, О. В. Феномен національної ментальності в розмаїтті суспільних форм життєдіяльності народів // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Вип. 66. – К., 2007. – С. 73-83.
 • Бондаренко, О. В. Особливості соціально-філософського дослідження ментального феномену в аспекті “індивідуалізм – колективізм” [Текст] / О. В. Бондаренко // Мультиверсум. – 2006. – № 55. – С. 137-146.
 • Бондаренко, О. В. Економічний індивідуалізм: соціально-філософський аналіз щодо ситуації сучасної України [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2006. – Вип. 7 (20). – С. 192-210.
 • Бондаренко, О. В. Західноєвропейський вимір й контекст економічної ментальності щодо України та українців [Текст] / О. В. Бондаренко // Ноосфера і цивілізація. – 2006. – Вип. 3 (6). – С. 101-114.
 • Бондаренко, О. В. Сутність, історія та сучасність української та західноєвропейської економічної ментальності: монографія [Текст] / О. В. Бондаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 253 с. – Бібліогр.: с. 227-253. – 310 прим. – ISBN 966-7809-42-0.
 • Бондаренко, О. В. Національна ментальність як джерело вивчення підприємницьких властивостей народу України [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – 2005. – Вип. 6 (19). – С. 41-50.
 • Бондаренко, О. В. Філософія ментальності у проблемах та концепціях [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2005. – Вип. 23. – С. 48-61.
 • Бондаренко, О. В. Економічний індивідуалізм в структурі економічної ментальності // Соціальні виміри суспільства. – 2005. – Вип. 8. – С. 95-104.
 • Бондаренко, О. В. Пріоритети української ментальності: індивідуалізм чи колективізм? Історичні аспекти вирішення проблеми [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2001. – Вип. 22. – С. 70-85.
 • Бондаренко, О. В. Бизнес и человек. Историко-философско-социологический экскурс в предпринимательство: монография [Текст] / О. В. Бондаренко. – Запорожье: РА «Тандем-У», 1997. – 125 с. – 300 экз. – Библиогр.: с. 111-119. – ISBN 966-7089-51-7.
 • Бондаренко, О. В. Социокультурный тип предпринимателя Украины [Текст] / О. В. Бондаренко // Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету: монография / Отв. ред. В. М. Ворона, Е. И. Суименко. – Ин-т социологии НАНУ. – К., 1995. – 186 с. – Гл. 4.4. – С. 122-129.
   
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Бондаренко О. В. Економічна інклюзія у світі сучасних глобальних викликів [Текст] / О. В. Бондаренко // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: Матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2021 р. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 30-32. 
 • Бондаренко О.В. Цивілізаційні виклики та реформування освітніх систем світу [Текст] / О. В. Бондаренко // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: Матеріали ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 17-18 жовтня 2019 р. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 29-32.
 • Бондаренко О. В. «Відкрита освіта» в Україні: сутність та особливості впровадження [Текст] / О. В. Бондаренко // Тиждень науки-2019. Гуманітарний факультет. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 29-32.
 • Бондаренко О.В. Інклюзивне середовище сучасної технічної вищої освіти в Україні [Текст] / О. В. Бондаренко // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент інклюзивного середовища як інновація в освіті», 23.11.2018 р. – Київ: НПУ ім. М.Драгоманова, 2018.
 • Бондаренко О. В. «Homo economicus» сьогодні і завтра: стан, тенденції, прогнози [Текст] / О. В. Бондаренко // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір», 04-05. 10.2018 р.
 • Бондаренко О. В. Модернізація вищої освіти: український контекст [Текст] / О. В. Бондаренко // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції студентів, викладачів, науковців, молодих вчених і аспірантів «Тиждень науки», 16-20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (DVD-ROM). – С. 1724-1725.
 • Бондаренко, О. В. «Поки живуть люди, філософія не може не бути» [Текст] / О. В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 18-21 квітня 2017 р. – 2017. – С. 1468-1470.
 • Бондаренко, О. В. Про філософію як світоглядне знання у сучасному світі [Текст] / О. В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 18-22 квітня 2016 р. – Т. 3. – 2016. – С. 195-197.
 • Бондаренко О. В. Національний вимір інтелекту та духовності України: історія та сучасність / О. В. Бондаренко // ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 08-09.10.2015 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ.
 • Бондаренко, О. В. Специфіка сучасного світу щодо соціально-економічної сфери життєдіяльності людини та суспільства [Текст] / О. В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 16-18 квітня 2015 р. – Т. 3. – 2015. – С. 173-175.
 • Бондаренко, О. В. Ментальність як фактор освітньої культури [Текст] / О. В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 21-24 квітня 2014 р., м. Запоріжжя. – Т. 4. – С. 161-163.
 • Бондаренко, О. В Релігійна духовність як елемент історичного буття національної культури країни: "західні" чи "східні" пріоритети [Текст] / О. В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 265-266.
 • Бондаренко, О. В. Економічна ментальність як елемент історичного буття національної культури України [Текст] / О. В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 223-224.
 • Бондаренко, О. В. Соціально-філософські підвалини висвітлення національної специфіки економічної культури України [Текст] / О. В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 56-58.
 • Бондаренко, О. В. Національна ментальність та освітня культура України [Текст] / О. В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 19-23 квітня 2010 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 119-121.
 • Бондаренко, О. В. Викладання філософії у системі технічної освіти [Доповідь] / О. В. Бондаренко // Міжвузівський теоретичний семінар «Філософія у технічному університеті», 17 жовтня 2008 р., м. Донецьк.
 • Бондаренко, О. В. Ментальність як фактор освітньої культури [Доповідь] / О. В. Бондаренко // Міжнародний науковий форум з питань розвитку освіти і науки “Cies’2008”, 06-10 жовтня 2008 р., м. Ялта.
 • Бондаренко, О. В. Феномен національного в аспекті національної економічної ментальності України [Текст] / О. В. Бондаренко // Збірник наук. праць УІ Всеукр. науково-практичної конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 06-08 жовтня 2005 р., м. Запоріжжя. – С. 41-44.
 • Бондаренко, О. В. Філософія ментальності в проблемах і концепціях [Доповідь] / О. В. Бондаренко // Міжнародна науково-практична конференція «Формування і розвиток гуманістичного менеджменту як нової парадигми ХХІ ст.», 19-20 жовтня 2005 р., м. Запоріжжя.
 • Бондаренко, О. В. Особливості релігійної духовності в історії України та їх вплив на стан економічної ментальності сучасної України [Текст] / О. В. Бондаренко // Материалы Таврических чтений «Отечественная философия: современные коллизии», 17-21 сентября 2005 г., г. Симферополь. – С. 258-262.
 • Бондаренко, О. В. Феномен національного в аспекті національної економічної ментальності України [Текст] / О. В. Бондаренко // Матеріали УІ Всеукр. науково-практичної конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 06-05 жовтня 2005 р., м. Запоріжжя. – С. 41-44.
 • Бондаренко, О. В. Економічна ментальність як елемент історичного буття національної культури України [Доповідь] / О. В. Бондаренко // Ш Міжнародна науково-практична конференція «Шевченковская весна. Современное состояние науки: достижения, проблемы и перспективы развития», 9-12 березня 2005 р., м. Київ.
 • Бондаренко, О. В. Економічна ментальність й суспільні реалії України [Доповідь] / О. В. Бондаренко // Міжнародна наукова конференція «Людина – світ – культура. Актуальні проблеми філософських, політологічних та релігієзнавчих досліджень», 20-22 квітня 2004 р., м. Київ.
 • Бондаренко, О. В. Гуманітарні дисципліни у технічному вузі як джерело формування духовного світу особистості [Доповідь] / О. В. Бондаренко // Всеукр. науково-теоретична конференція «Проблеми гуманізму і духовності в контексті науково-технічного поступу», листопад 1996 р., м. Вінниця.
 • Бондаренко, О. В. Особливості сприйняття гуманітарних дисциплін студентами технічного вузу: спроба соціологічного аналізу [Текст] / О. В. Бондаренко // Матеріали П Школи молодих соціологів України «Україна: проблеми суспільства перехідного періоду», вересень 1994 р., м. Київ-Бердянськ. – С. 27-29.
   
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

 • Нагрудний знак НУ "Запорізька політехніка" «За бездоганну працю», ІІ ступінь (2021 рік)

Рік початку діяльності в університеті:

 • з вересня 1989 р.; від асистента кафедри економіки та організації виробництва та асистента кафедри філософії (з 01 січня 1990 р.) до завідувача кафедри філософії (з 2002 р.).

Мови спілкування:  українська, російська, англійська

Контакти:

69063,  м. Запоріжжя,  вул. Жуковського,  64
кафедра філософії,  ауд. 549,  5-ий навчальний корпус НУ "Запорізька політехніка"
тел.:   +38(061) 7-698-408
e-mail:     obond@zp.edu.uaobond345@gmail.com

URL: