Ви є тут

Головна

Прізвище: Щербина

Ім'я: Сергій

По батькові: Степанович

 

Посада: в.о. завідувача кафедри «Соціальна робота»

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9211-1773

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): HGF-0155-2022

Обліковий запис науковця (Scopus): 57353360500

Обліковий запис науковця (Google Scholar): QsUaKYQAAAAJ

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 1994,  спеціальність: Історія, кваліфікація: історик; викладач історії та суспільствознавства
 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2005, спеціальність: 8.000009 Управління навчальними закладами, кваліфікація: керівник навчального закладу та його підрозділів
 • Класичний приватний університет, 2021, спеціальність: 231 Соціальна робота, кваліфікація: магістр соціальної роботи
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»:
  «Генеза політичних еліт в Україні: сутність, структура, особливості», рік захисту – 2011, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

 • Соціальні технології
 • Соціальна реабілітація
 • Соціальна політика
 • Галузеві соціології

Дисципліни, які викладає:

 • Регіональна соціальна політика
 • Методика соціальних досліджень
 • Теорія і практика управління соціальним закладом
 • Соціальна геронтологія
 • Економічні основи соціальної роботи

Всього наукових праць: 65, з них колективних монографій – 3, навчальних посібників у співавторстві – 2.

Наукові роботи (публікації) 2019-2023 рр.:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Shcherbyna S. A social services customers’ socio-psychological characteristics [Техt] / G. Barshatska, S. Shcherbyna // Scientific journal innovative solutions in modern science. – Dubai, 2019. – No. 2(29). – P. 107 – 123.
 • Shcherbyna S. The role of social policy of Ukraine in the social state formation [Техt] / S. Shcherbyna // Proceedings of XXXХV Internationalscientific conference – World achievements. Morrisville, Lulu Press., 2019. – P. 117 – 122.
 • Щербина С.С. Соціальна реадаптація учасників ато: оцінка потреб і якості соціальних послуг [Текст] / С.С. Щербина // Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – № 4 (20). – С. 52 – 59. (Фахове видання, Index Copernicus)
 • Щербина С. Використання інтерактивних методів навчання у формуванні професіоналізму соціального працівника [Текст] // Соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції / Г. Баршацька, В. Попович, С. Щербина // за заг.ред. В.А. Поліщук, С.М. Калаур, Г.І. Слозанської – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – С. 69 – 74.
 • Щербина С.С. Структура політичної еліти в сучасному українському суспільстві [Текст] / С.С. Щербина // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / редкол.: Я.В. Зоська (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 83. C. 210 – 215. (фахове видання)
 • Щербина С.С. Використання політичної реклами у процесі інформаційних війн: соціологічний аспект [Текст] / А.Г. Стадник, С.С. Щербина // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / редкол.: Е.Г. Позднякова-Кирбят'єва (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: Гельветика, 2020. Вип. 85. C. 32 – 43. (Фахове видання, Index Copernicus)
 • Shcherbyna, S. CHILDREN'S RIGHTS OMBUDSMAN: EXPERIENCE OF UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES [Техt] / Oksana Nadybska, Hanna Fedotova, Serhii Shcherbyna, Yulia Chornous, Iryna Basysta // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 23, Issue 3, 2020 P.1 – 6. (SCOPUS)
 • Shcherbina, S. SOCIAL WORKERS STRESS MANAGEMENT BY COMMUNICATIVE TOOLS [Техt] / V. Popovych, V. Dudaryov, S. Shcherbina // Regionálna revue / Regional Revue ISSN 2644 – 4941, no.1, vol 1 / 2020, P.99 – 106.
 • Shcherbina, S. PROFESSIONAL ESTABLISHMENT OF SOCIAL INSTITUTE EMPLOYEES [Техt] / J. Holonič, V. Popovych, S. Shcherbina // Regionálna revue / Regional Revue ISSN 2644 – 4941 no.1, vol 1 / 2020, P.149 – 155.
 • Shcherbina, S. Features of Hospice Management as an Institution in the Social Sphere in Ukraine: Regional Aspect [Техt] / J. Holonic, V. Popovych, M. Mackinova, S. Shcherbina, V. Dudaryov, V. Khymynets/ Clinical Social Work and Health Intervention. ISSN 2076-9741/ONLINE, Vol. 11, No. 3, 2020, P. 29 – 34. (WEB OF SCIENCE)
 • Щербина С.С. Формування професійної компетентності у процесі підготовки соціального працівника [Текст] / В.М. Попович, А.Г. Стадник, С.С. Щербина // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / редкол.: Е.Г. Позднякова-Кирбят'єва (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: Гельветика, 2020. Вип. 86. C. 180 – 186. ISSN 2707-9147 (Фахове видання, Index Copernicus)
 • Щербина С.С. Стратегія розвитку міста (на прикладі м.Енергодар) / О.Ф. Стаднік, С.С. Щербина, Л.В. Барзенкова-М'ясникова, Г.Ю. Баршацька // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / редкол.: Е.Г. Позднякова-Кирбят'єва (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: Гельветика, 2020. Вип. 88. C. 74 – 84. ISSN 2707-9147 (Фахове видання, Index Copernicus)
 • Shcherbyna, S. The main problems of adolescents raised in disadvantaged families in Ukraine: the regional aspect [Техt] / V. Popovych, J. Holonic, S.Shсherbyna, V. Dudaryov // PAKISTAN JOURNAL OF SOCIETY, EDUCATION AND LANGUAGE. PJSEL VOL. 6 (1) JANUARY 2020, Pp. 13–26. (SCOPUS)
 • Shcherbyna, S. E-government Potential in Social Service Delivery: Regional Context [Text] / V. Popovych, S. Shcherbyna, H. Barshatska, O. Baluchtina // IV International Scientific Congress «Society of Ambient Intelligence – 2021» (ISC-SAI 2021). Kryvyi Rih, Ukraine, April 12–16, 2021. SHS Web of Conferences. Volume 100, 04003 (2021) (WEB OF SCIENCE)
 • Щербина, С. С. Міжкультурна комунікація як віддзеркалення культури суспільства сучасної України [Текст] / Б. В. Слющинський, О. Ф. Стаднік, С.С. Щербина // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики. – 2021. – Вип. 90. – C. 55–65. (Фахове видання, Index Copernicus)
 • Щербина, С. С. Механізм державного управління соціальними закладами: недоліки та перспективи [Текст] / С.С. Щербина // Держава та регіони : наук.-вироб. журн. Серія: Державне управління. – Запоріжжя. – 2021. – № 2(72). – C. 90 – 94. (Фахове видання, Index Copernicus)
 • Shcherbyna, S. Emotional Intelligence and Burnout of Teachers of Higher Education Institutions [Text] / V.Y. Bocheliuk, S.S. Shcherbyna, A.V. Turubarova, I. Yu. Antonenko, N.V. Rukolyanska // Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment. – 2021. – №9. – Pp. 442 – 450. (SCOPUS)
 • Shcherbyna, S. SOCIAL TENSION IN SOCIETY IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC: FEATURES OF THE MANIFESTATION AND DIRECTIONS OF SOCIAL WORK (ZAPORIZHZHIA REGION EXAMPLE) [Text] / Bilousenko Maksym, Shcherbyna Serhii, Popovych Vasyl, Popovych Yana, Brutman Anna // V International Scientific Congress «Society of Ambient Intelligence – 2022» (ISC-SAI 2022). Kryvyi Rih, Ukraine, October 17–21, 2022. SHS Web of Conferences. Volume 100, 04003 (2022) P. 394 - 400 DOI:10.5220/0011361400003350 (SCOPUS)
 • Кузьмін В.В., Кузьміна М.О., Балухтіна О.М., Баршацька Г.Ю., Щербина С.С. Соціологічні та психолого-педагогічні технології в практичній соціальній роботі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи 2022. Випуск 88. С.110–115
 • Shcherbyna S. Prerequisites for formation of sexual perversions in modern youth: research results [Теxt] / A. Shydelko, T. Holovach, N. Bamburak, H. Barshatska, S. Shcherbyna // Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. Vol. 14, No. 1. 2023. P. 30 – 58 (Web of Science)
 • Галина БАРШАЦЬКА, Василь ПОПОВИЧ, Сергій ЩЕРБИНА Соціально-педагогічна робота з дітьми, які постраждали від насильства. Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем, 2023, №1, С. 231-245.

Монографії:

 • Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія [Текст] / Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, В.М. Попович (керівник авт. кол.), О.О. Турба, С.С. Щербина – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – Т.1. –130 с. (підрозділ у науковій монографії).
 • Теоретичні та практичні основи соціальної роботи : монографія [Текст] / В. М. Попович, В. О. Таран, О. М. Балухтіна та ін.; під заг. ред. В. М. Поповича. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – Т.2. – 258 с. (підрозділ у науковій монографії).
 • Теоретичні та практичні основи соціальної роботи : монографія / В. М. Попович, В. О. Таран, О. М. Балухтіна [та ін.]. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. Т.3. 261 с. (підрозділ у науковій монографії).

Навчальні посібники та підручники:

 • Управління соціальними процесами: навчальний посібник [Текст] // О.А. Агарков (керівник авт. кол.), Г.Ю. Баршацька, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 217 с.
 • Основні вимоги до написання та захисту наукових робіт(магістерська, бакалаврська, курсова). Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями: 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 231 «Соціальна робота», 232 «Соціальне забезпечення» / Бочелюк В.Й., Попович В.М., Щербина С.С. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. 72 с.

Участь у конференціях:

 • Щербина С.С. Поняття «соціальне партнерство» в суспільній науковій думці [Текст] / С.С. Щербина // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17», тези доп. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С.179 – 183.
 • Щербина С.С. Державна політика у сфері соціального захисту учасників бойових дій [Текст] / С.С. Щербина // Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 1–2 березня 2019 р.: тези доп. / відпов. ред.: А.Д. Прядко – К.: ГО “Київська наукова суспільнознавча організація”, 2019 – С. 48 – 50.
 • Щербина, С.С. Типи елітогенезу: циркуляція [Електронний ресурс] / С.С. Щербина // Українське суспільство в контексті правових побудов: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 квіт. 2019 р.). – Дніпро: Дніпропетровський держ. ун-т внутр справ, 2019. – С. 103 – 108.
 • Щербина С.С. Дистанційні форми консультування в соціальній роботі [Електронний ресурс] / С.С. Щербина // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково – практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 86 – 87. – 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM). – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-230-3.
 • Щербина С.С. Аналіз державної соціальної політики [Текст] / Г.Ю. Баршацька, С.С. Щербина // Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3–4 травня 2019 року). – К.: ГО “Київська наукова суспільнознавча організація”, 2019 – С. 18 – 21.
 • Щербина С.С. Типи елітогенезу: циркуляція, зміна, трансформація [Текст] / С.С. Щербина // Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.В. Козубовської, Ф.Ф. Шандора. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2019. С. 113 – 115.
 • Щербина, С.С. Напрямки розробки ефективного мотиваційного механізму діяльності ДТЕК Запорізька ТЕС [Текст] / К.С. Красуля, С.С. Щербина // Суспільство і особливості у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.- практ. конф., 9 – 10 квітня 2020 р.: тези доп. / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 386 – 389.
 • Щербина С.С. Модель дистанційного центру консультативної допомоги в соціальній роботі (за допомогою мережі Інтернет). Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс]. Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 81 – 82. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9.
 • Щербина, С.С. Інформаційна війна РФ проти України: як гарячі теми перетворюються на зброю / В.О. Таран, С.С. Щербина // «Глобалізаційні виклики сучасності»: матер. регіонального науково-практичного семінару (м. Дніпро, 17 серпня 2020 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. – С. 205 – 208
 • Щербина, С. Сучасні соціально-ціннісні орієнтації державного управління / В. Дударьов, С. Щербина / Надання соціальних послуг в умовах децентралізації: проблеми та перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. О. Бартош, С. Литвинової, В. Панка, Ф. Шандора. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2020. С. 105 – 106.
 • Щербина, С. Напрямки соціальної роботи в дистанційній (електронній) формі в умовах карантинних обмежень / Литвиненко Н.О., Щербина С.С. // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 32 – 33.
 • Щербина, С.С. Регулювання плинності кадрів як запорука ефективного управління підприємством // Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 64 – 65.
 • Щербина, С.С. Професіографія і психодіагностика, як основи для успішного поєднання робітника та професії / К.В. Ілляшевич, С.С. Щербина // Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 78 – 79.
 • Щербина, С.С. Сучасна соціокультурна ситуація у сфері дозвілля молоді [Текст] / С.С. Щербина // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 1716–1717.
 • Щербина, С.С., Фролова, Д.В. Соціальна профілактика проявів агресивної поведінки у дітей та підлітків Психологічна допомога особам та групам, що опинились в складних життєвих обставинах [збірник тез Всеукраїнського круглого столу]. Відп. ред. Коваль В.О. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 2022. 68 с. С.49–51.
 • Щербина, С.С., Дупліна, М.О. Арт-терапія як технологія соціальної роботи з наслідками постковідного синдрому. Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції ; відп. ред. Коваль В.О. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2022. 129 с. С. 16–19.
 • Щербина, С.С., Повстенко О.А. Проблема дискримінації жінок на ринку праці в Україні Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. 363 с. С. 55 – 58
 • Щербина, С.С., Берник А.О. Ментальні особливості формування європейських цінностей студентської молоді Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. 363 с. С. 79 – 81
 • Щербина, С.С., Дупліна М.О. Напрямки соціальної роботи із внутрішньопереміщеними особами(ВПО) у приймаючих громадах Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. 363 с. С. 116 – 118
 • Щербина, С.С., Віхляєва Я.Є. Дебрифінг як метод психології в екстремальних умовах Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. 363 с. С. 342 – 344
 • Щербина, С.С., Серга Т.О. Роль психологічної служби у поліпшенні соціально-психологічного клімату в колективі державних службовців Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. 363 с. С. 352 – 354
 • Щербина С.С. Специфіка соціального обслуговування літніх людей [Текст] / С.С. Щербина // Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 88–90.
 • Щербина С.С. Вплив особистісних властивостей студентів на процес їх соціально-психологічної адаптації до навчання в ЗВО [Текст] / Я.Є. Віхляєва, С.С. Щербина // Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 90–93.
 • Щербина С.С. Стан управління професійною мобільністю працівників соціальних закладів на регіональному рівні [Текст] / В.Г. Берник, С.С. Щербина // Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 93–95.
 • Щербина С.С. Види соціально-педагогічної роботи з проблемними сім'ями [Текст] / В.В. Грудіна, С.С. Щербина // Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 95–97.
 • Щербина С.С. Технології соціальної роботи з колишніми засудженими [Текст] / О.С. Зубарєва, С.С. Щербина // Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 101–103.
 • Щербина С.С. Соціальна робота з дітьми-інвалідами та їх інтеграція у сучасному суспільстві [Текст] / О.А. Повстенко, С.С. Щербина // Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 118–120.
 • Щербина С.С. Форми материнських практик [Текст] / В.С. Савенко, С.С. Щербина // Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 124–126.
 • Щербина С.С. Стилі керівництва та їх вплив на емоційно-психологічний клімат у колективі [Текст] / О.В. Фастовець, С.С. Щербина // Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 130–133.
 • Щербина С.С. Форми та методи соціальної роботи з жертвами насильства [Текст] / Д.Р. Шибишій, С.С. Щербина // Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 134–136.

Рік початку діяльності в університеті: 2017.

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), англійська (читаю, можу розмовляти)

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва, 39, м.Запоріжжя
[для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063]
аудиторія (кабінет): 485 (корпус №4)
тел.: +38(061)7698570
e-mail: sergshcherbina70@gmail.com