Ви є тут

Головна

Прізвище: Коротун

Ім'я: Андрій 

По батькові: Віталійович

Посада: завідувач кафедри ІБтаН

Участь у роботі рад і державних структур:

 • Член підкомісії 153 Мікро- та наносистемна техніка. Електроніка Науково-методичної комісії 7 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікації сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 • Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 • Вчена рада ФРЕТ

Науковий ступінь: канд. фіз.-мат. наук

Вчене звання: доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ZFzGNr8AAAAJ

Scopus ID: 14826879100

Researcher ID: AAD-7386-2019

ORCID: 0000-0003-4165-2788

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 2004, спеціальність за дипломом –Фізика», кваліфікація за дипломом – «Магістр фізики, викладач фізики»
 
 
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.07 «Фізика твердого тіла»:
  «Розмірні ефекти в оптичному поглинанні низьковимірних металевих систем», рік захисту – 2012, Інститут фізики НАНУ, м. Київ.

Наукові інтереси:

 • фізичні явища в приладах та пристроях на основі квантово-розмірних ефектів та поверхневому плазмонному резонансі; нанометрологія
 • нанофізика і нанотехнології;
 • фізика кластерів;
 • оптичні явища в низьковимірних системах.

Дисципліни, які викладає:

 • Хімія наноструктурованих матеріалів
 • Фізика напівпровідників
 • Твердотіла електроніка
 • Фізика низькорозмірних систем
 • Механіка мікро- і наносистем
 • Елементи та прилади наноелектроніки
 • Нанофотоніка
 • Наноплазмоніка і метаматеріали
 • Нанометрологія
 • Сучасні напрямки нанотехнологій

Основні наукові роботи (публікації):

 • Korotun A. V. Size Oscillations of the Work Function of a Metal Film on a Dielectric Substrate, Physics of the Solid State, V. 57, No 2. P. 391 – 394 (2015). (Физика твердого тела).
 • Korotun A. V. The Influence of Quantum Size Effects on Optical Absorption of Metallic Composite // Fiz. Met. Metaloved, V. 115, No 5. P.  451 – 454 (2014). (Физика металлов и металловедение).
 • Kurbatsky V.P., Korotun A.V., Babich A.V., Pogosov V.V. Optical conductivity of metal nanowires // Physics of the Solid State, V. 51, № 12, P. 2371-2378 (2009). (Физика твердого тела).
 • Kurbatsky V.P., Korotun A.V., Pogosov V.V., Vasyutin E.V. Size Dependence of the Transmittance for Metal Nanofilms in the Infrared Range // Physics of the Solid State, V. 50, P. 909-915 (2008). (Физика твердого тела).

Всього наукових праць: 115, з них науковиз статтей – 33, патентів – 0, монографій – 4, навчальних посібників – 4.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Карандась, Я. В. Вплив квантово-розмірних ефектів на поверхневий плазмонний резонанс в ахіральних одностінних вуглецевих нанотрубках [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун, В. В. Погосов // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): 4–6 грудня 2019 р. — Київ, 2019. — С. 163.
 • Коваль, А. О. Класичний розмірний ефект в оптичному поглинанні металевою еліпсоїдальною наночастинкою [Текст] / А. О. Коваль, А. В. Коротун // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): 4–6 грудня 2019 р. — Київ, 2019. — С. 109.
 • Коротун, А. В. Поляризовність діелектричного наноциліндра, вкритого металевим шаром змінної товщини [Текст] / А. В. Коротун // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): 4–6 грудня 2019 р. — Київ, 2019. — С. 79.
 • Korotun, A. V. The dielectric function of a disordered bimetallic nanoparticle [Text] / A. V. Korotun, A. O. Koval’, I. M. Titov // The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2019). (August, 27–30). – Lviv. – 2019. – P. 695.
 • Koval’, A. O. More on the size dependence of surface plasmons frequency of metal nanoparticle [Text] / A. O. Koval’, A. V. Korotun, V. V. Pogosov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVII International conference. Abstract book (May, 20–25, 2019). Ivano-Frankivsk. – 2019. – P. 54.
 • Karandas, Ya. V. Fermi energy of a thin metal nanotube of elliptical section [Text] / Ya. V. Karandas, A. V. Korotun, I. M. Titov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVII International conference. Abstract book (May, 20–25, 2019). Ivano-Frankivsk. – 2019. – P. 51.
 • Korotun, A. V. The dipole polarizability of an ellipsoidal bimetallic nanoparticle [Text] / A. V. Korotun, A. O. Koval’, V. P. Kurbatsky. // Clusters and nanostructured materials (CNM-5). Materials of the International Meeting (October, 22-26). – Uzhgorod. – 2018. – P. 145.
 • Pogosov, V. V. The effect of vacancies on characteristics of metal clusters [Text] / V. V. Pogosov, V. I. Reva, A. V. Korotun. // Clusters and nanostructured materials (CNM-5). Materials of the International Meeting (October, 22-26). – Uzhgorod. – 2018. – P. 66.
 • Korotun, A. V. Effect of dielectric substrate on optical absorption of metal nanofilm [Text] / A. V. Korotun, V. V. Pogosov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVI International conference (May, 15–20, 2017). Ivano-Frankivsk. – 2017. – P. 75.
 • Korotun, A. V. Optical соnductivity of elliptical metal nanowires [Text] / A. V. Korotun, V. V. Pogosov, A. O. Koval. // Clusters and nanostructured materials (CNM-4). Materials of the International Meeting  (October, 12-16). – Uzhgorod, Vodohraj. – 2015. – P. 42.
 • Korotun, A. V. Effect of geometry on the Fermi energy of metallic nanowire [Text] / A. V. Korotun, V. V. Pogosov, A. O. Koval // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XV International conference (May, 11–16, 2015). Ivano-Frankivsk. – 2015. – P. 134.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Основні мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: 764-67-33