Ви є тут

Головна

Прізвище: Зайцева

Ім'я: Валентина

По батькові: Миколаївна

 

Посада: директор інституту, завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: професор

 

Освіта: вища

  • Запорізький державний педагогічний інститут, 1973, спеціальність за дипломом «Фізичне виховання», кваліфікація за дипломом – «Вчитель фізичного виховання»;
  • Запорізький національний технічний університет, 2011, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Туризм», кваліфікація за дипломом – «магістр туризму, викладач вищих навчальних закладів».

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 13.00.03 – корекційна педагогіка, «Корекція здоров’я глухих дітей засобами плавання», 1987, НІІ Директології АПНСРСР, Москва, Росія.
  • 2005 рік ВАК України присвоєно вчене звання «Професора»

Наукові інтереси:

  • Розвиток в’їзного туризму в Україні;
  • Удосконалення підготовки фахівців спеціальності «Туризм».

Дисципліни, які викладає:

  • Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій
  • Технологія гостинності

Основні наукові роботи:

Всього наукових праць: 30, з них монографій – 4, навчальних посібників – 6, фахових статей − 17, статей у збірках наукових праць − 3.

п\п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Спів-

автори

Навчальні підручники, посібники під грифом МОН, монографії

1

Народи Північного Приазов’я (етнічний склад та особливості побутової культури)

Колективна монографія

Запоріжжя: Просвіта, 1997. − 176 с.

Ред. кол. І.П. Аносов, М.В. Елькін, Б.М. Кочерга та ін.

2

Активний туризм

Навч. посіб.

 

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. − 272 с.

Сердюк О.М., Москаленко Н.В.

Зайцева В.М.,

Кукліна Т.С.

3

Туристське країнознавство

Навч. посіб.

 

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. − 332 с.

Біляченко В.Д., Фролов М.О.

4

Туристські ресурси України

Навч. посіб.

 

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. − 328 с.

Біляченко В.Д, Зайцева В.М., Зайцева О.Л.

5

Рекреаційна географія

Навч. посіб.

 

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. − 92 с.

Фролов М.О., Журавльова С.М. Кукліна Т.С., Сердюк О.М.

6

Технологія готельної справи

Навч. посіб.

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. − 124 с.

Журавльова С.М., Біляченко В.Д., Кукліна Т.С.

Зайцева О.Л.

7

Рекреалогія та санаторно-курортне лікування

Навч. посіб.

 

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2011. − 124 с.

Сердюк О.М., Кукліна Т.С., Бойко Т.А.

8

Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні

Колективна монографія

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. − 400 с.

Колектив авторів

9

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід

Колективна монографія

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. – 276 с.

Колектив авторів

10

Використання інноваційних технологій в галузі туризму

Монографія

Запоріжжя: Дике Поле, 2015. − 144 с.

Зайцева В.М., Гурова Д.Д., Корнієнко О.М., Кукліна Т.С., Журавльова С.М

 

Статті у фахових виданнях, збірках наукових праць, журналах

1

Етнолого-історико-ландшафтознавчий аналіз природокористування з метою оптимізації ландшафтів

стаття

Географія і сучасність. – К., 1999. – Вип. 1. – С. 191 – 193.

(Фахове видання)

 

2

Про етнолого-історико-ландшафтознавчі дослідження регіону

стаття

Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя. – К., 1999. – С. 191 – 193

 

3

Вплив історичних змін природи на сучасну ландшафтну різноманітність Запорізької області

стаття

Проблеми ландшафтного різноманіття України. – К., 2000. – С. 281 – 286

 

4

Історико-географічний аналіз змін ландшафтів Запорізької області

стаття

Ландшафти і сучасність. – Київ-Вінниця, 2000. – С. 231 – 234

 

5

До історико-ландшафтознавчого аналізу природокористування на Запорожжі

стаття

Науковий вісник Чернівецького університе-ту. – Чернівці, 2001. – Вип. 120. – Сер. Географія. – С. 146 – 156

(Фахове видання)

 

6

Історико-ландшафтознавче дослідження сільськогоспаодар-ського природокористування на Запорожжі

стаття

Український географічний журнал. – К., 2001. – № 4. – С. 46 –50

(Фахове видання)

 

7

Проблеми вивчення курсу «Рекреаційна географія» у вищих навчальних закладах

стаття

Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. – 2007. – Вип. 47. – С. 110 – 114.

(Фахове видання)

Зайцева В.М.

8

Особливості програми країнознавчого дослідження при вивченні курсу «Туристське країнознавство»

стаття

Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах : Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. – 2008. – Вип. 48. – С. 77 – 83.

(Фахове видання)

 

9

Природні та етно-історичні передумови розвитку рекреації на території Запорізької області

стаття

Географія і сучасність. − К., 2008. − Вип. 19. − С. 107 − 115.

(Фахове видання)

 

10

Проблеми розвитку туризму в Україні: шляхи їх вирішення

стаття

Географія і сучасність. − К., 2010. − Вип. 24. − С. 209 − 215.

(Фахове видання)

 

11

Особливості вивчення курсу «Історія розвитку світового туризму»

стаття

Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. – 2010. – Вип. 62. – С. 292 − 297. (Фахове видання)

 

12

Поняття «моніторинг» при вивченні курсу «Моніторинг туристського ринку»

стаття

Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. – 2011. – Вип. 66. – С. 65 − 70. (Фахове видання)

 

13

Сучасний стан та перспективи розвитку сільського туризму в АР Крим //

Брала участь

стаття

Географія і сучасність. − К., 2011. − Вип. 26. − С. 187 − 192. (Фахове видання)

 

14

Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Японії.

стаття

Вісник запорізького національного університету. Серія Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя, 2012. – С. 20 − 27 (Фахове видання)

 

15

Стратегічний аналіз діяльності підприємств туристської галузі //

стаття

Економіка. Управління. Інновації. − Вип. № 2 (10). − 2013. − Інтернет-видання. (Фахове видання)

 

16

Інноваційні технології в сучасній екскурсійній справі

стаття

Географія і сучасність. − № 18 (30). − 2013. − С. 171 − 177 (Фахове видання)

 

17

Система управління пансіонатом «Запоріжсталь»

стаття

Економіка. Управління. Інновації. − Вип. № 4 (12). − 2014. − Інтернет-видання. (Фахове видання)

Кукліна Т.С.

18

Логістика круїзного туризму як джерело конкурентної переваги на круїзному ринку

стаття

Економіка. Управління. Інновації. − Вип. № 5 (13). − 2015. − Інтернет-видання. (Фахове видання)

Смирнов І.Г.

19

Перспективи розвитку авіаційного туризму в Україні

 

Географія та туризм. − Вип. 34. − 2015. − С. 114 − 124

(Фахове видання)

Шевченко О.В.

20

Формування попиту на ресторанні послуги серед студентської молоді

 

Економіка. Управління. Інновації. − Вип. № 2 (14). − 2015. − Інтернет-видання.

(Фахове видання)

Кукліна Т.С.

Участь у конференціях:

 

1

Особенности диахроническиого подхода в предплановых исследованиях социально-экономического развития региона

тези

Материалы междунар. конф. «Проблемы и перспективы сбалансированного развития в бассейне Псковско-Чудского озера». − Псков, 1998. − С. 81 − 82

 

2

Особенности использования историко-географического анализа в оптимизации природной среды

тези

Материалы междунар. конф. «Проблемы экологии и региональной политики Северо-Запада России и сопредельных территорий».

− Псков, 1999. − С. 120 − 122

 

3

Историко-географическое районирование: современное состояние и проблемы

тези

Материалы междунар. конф. «Северо-Запад России: проблемы экологии и устойчивого развития». − Псков, 1996. − С. 33 − 34

Крылов Н.В.

4

Этнокультурные особенности природопользования народов Запорожского Приазовья в XVIII − XIX вв.

тези

Людина в ландшафті ХХІ століття: гуманізація географії. Проблеми постнекласичних методологій. − К., 1998. − С. 140 − 141

Крылов Н.В.

5

Некоторые особенности источниковой базы историко-географических исследований в степной зоне

тези

Проблеми раціонального використання природно-ресурсного потенціалу Українського Приазов’я і суміжних територій. − Мелітополь, 1995. − С. 28 − 29

Крылов Н.В., Ушерович Ю.Б.

6

К истории заселения территории Запорожской области в конце XVIII − XIX вв.

тези

Проблеми раціонального використання природно-ресурсного потенціалу Українського Приазов’я і суміжних територій. − Мелітополь, 1995. − С. 75 − 76

Крылов Н.В., Дончен-ко Л.М., та інші. Всього 4 особи

7

Культурно-історичні рекреаційні ресурси Запорізької області

тези

Управління розвитком: зб. наук. робіт. − Харків: ХНЕУ, 2009. − № 6. − С. 10 − 11

 

 

8

Етнотуризм в Запорізькому регіоні

тези

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи» 02 − 03 березня 2011 р., м. Львів. − Львів, 2011. − С. 105 − 108.

 

9

Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Запорізькому регіоні //.

тези

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети» 15 квітня 2011 р., м. Харків. − Харків, 2011. − С. 47 − 49

 

10

Можливості розвитку сільського зеленого туризму в Запорізькому регіоні

тези

Матеріали науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2011», 11 – 15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя

 

11

Сучасні тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні

 

тези

ІІІ МНПК «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» Т 1. − Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2012. − С. 18 −20.

Журавльова С.М.

12

Перспективи розвитку туризму в Греції.

тези

Матеріали VI МНПК «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети». – Харків, 2012 р. – С. 30 – 32

 

13

Передумови розвитку етнотуризму в Запорізькому регіоні

тези

Матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи» 15 травня 2013 р., м. Львів. − Львів, 2013. − С. 99 − 103.

 

14

Моніторинг туристського ринку Запорізького регіону

тези

Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі» Житомир, 2013. – С. 105 − 108

 

15

Роль української антарктичної станції в розвитку антарктичного туризму

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2013». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. − С. 112 − 113

 

16

Аналіз використання міфів при створенні привабливого іміджу міста Запоріжжя

тези

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» 20-21 березня 2014 р., м. Черкаси. − Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. − С. 25 − 28.

 

17

Розвиток екстремального туризму в світі

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2014». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. − C. 321 – 323.

 

12

Аналіз розвитку промислового туризму

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2014». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 353 – 355.

Губка К.В.

13

Розвиток військового туризму в світі та Україні

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2014». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 365 – 367.

Василик К.О.

14

Розвиток релігійного туризму

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2014». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 367 – 369.

Шипуш К.С.

15

Сільський туризм – майбутнє туристичної галузі України

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2014». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 369 – 371.

Бусол К.

16

Технології майбутнього: яких розробок очікувати в туризмі найближчого часу?

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2014». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 371 – 372.

Саміло Н.А.

17

Круїзна індустрія сьогодення.

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід», ЗНТУ, 2014. – С. 22-26.

 

18

Технологія надання послуг харчування у готельних номерах

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід», ЗНТУ, 2014. – С. 95-99

Ревука М.Ю.

19

Марокко – страна открытий

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід», ЗНТУ, 2014. – С. 149-152.

Бодня В.М

20

Визитная карточка Нигерии

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід», ЗНТУ, 2014. – С. 152-155.

Шавкова Д.О.

21

Особливості управління персоналом в екологічному туризмі

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід», ЗНТУ, 2014. – С. 243-247.

Сакєвіч Д.О.

22

Развитие военного туризма на современном этапе

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід», ЗНТУ, 2014. – С. 344-347.

Василик К.О.

23

Розвиток релігійного туризму: минуле та сьогодення

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід», ЗНТУ, 2014. – С. 350-354

Шипуш К.С.

24

Розвиток релігійного туризму: минуле та сьогодення

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід», ЗНТУ, 2014. – С. 358-362

Губка К.В.

25

Система управління пансіонатом «Запоріжсталь»

тези

Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі». − Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2014. − С. 77 − 80.

Кукліна Т.С.

26

Вдосконалення методів управління конфліктами на туристичному підприємстві

тези

«Always ahead facing the unknown», International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers, Basel (Switzerland), 2014. – P. – 228-232

 

27

Сучасний стан розвитку туризму в Україні

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. – С. 179 – 181.

 

28

Сільський зелений туризм

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. – С. 214 – 216.

Алмаєва К.В.

28

Провідні напрями використання рекреаційних ресурсів Карпат

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. – С. 211 – 213.

Кошкалда А.О.

30

Напрями підвищення туристської привабливості України на світовому ринку туристських послуг

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. – С. 220 – 222

Школовий В.В.

31

Аналіз потенціалу розвитку зеленого туризму у селі Кисличувата Томаківського району Дніпропетровської області

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. – С. 222 – 224.

Шмаглій І.А.

32

Створення нового туристичного об’єкту Запоріжжя, як засобу патріотичного виховання населення

тези

Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети», Харків, 2015. – С. 69 – 71.

 

33

Проблеми розвитку круїзного туризму в Україні

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку національного туризму і його кадрове забезпечення», Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 52 – 54.

Шевченко О.В.

Відзнаки та нагороди:

  • «Відмінник освіти України»,
  • Почесна грамота МОНУ, 2005

Рік початку діяльності в університеті: 2007

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська (середній рівень).

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 384 (IV корпус)
тел.: +380(61)7698403
e-mail: vnz@zntu.edu.ua