Ви є тут

Головна

Повідомлення про помилку

User warning: The following module is missing from the file system: softtech. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/local/www/apache24/sites/zp.edu.ua/includes/bootstrap.inc).

Прізвище: Зайцева

Ім'я: Валентина

По батькові: Миколаївна

 

Посада: директор інституту Управління та права, завідувач кафедри  туристичного, готельного та ресторанного бізнесу

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: професор

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний педагогічний інститут, 1973, спеціальність за дипломом «Фізичне виховання», кваліфікація за дипломом – «Вчитель фізичного виховання»;
 • Запорізький національний технічний університет, 2011, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Туризм», кваліфікація за дипломом – «магістр туризму, викладач вищих навчальних закладів».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 13.00.03 – корекційна педагогіка, «Корекція здоров’я глухих дітей засобами плавання», 1987, НІІ Директології АПНСРСР, Москва, Росія.
 • 2005 рік ВАК України присвоєно вчене звання «Професора»

Наукові інтереси:

 • Розвиток в’їзного туризму в Україні;
 • Удосконалення підготовки фахівців спеціальності «Туризм».

Дисципліни, які викладає:

 • Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій
 • Організація обслуговування туристів у готелях (методичні вказівки, конспект лекцій, робоча програма)
 • Організація екскурсійної справи

Основні наукові роботи:

Всього наукових праць: 230, з них монографій – 8, навчальних посібників – 9

 

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Співавтори

Навчальні підручники, посібники під грифом МОН

1

Основи музеєзнавства

Навч.

посіб.

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2015. – 3180 с.

Бєлікова М.В.

 

2

Туристські ресурси України

Навч.

посіб.

Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2018. – 312 с.

Бут Т.В.,

Гурова Д.Д.

 

3

Ринок туристичних послуг

Навч.

посіб.

Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2019. – 292 с.

Бут Т.В.,

Пуліна Т.В.

 

Монографії

1

Використання інноваційних технологій в галузі туризму

Кол. монографія

Запоріжжя: Дике Поле, 2015. – 144 с.

Колектив авторів

2

Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України.

Кол. монографія

Чортків, 2016. – 348с.

Колектив авторів

3

Індустрія гостинності в Україні: стан і тенденції розвитку

Кол. монографія

Запоріжжя: Просвіта, 2017. – 240 с.

Колектив авторів

4

Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine 

монографія

Collective monograph. Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine  – Vol. 2. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – Р.61-74.

Бут Т.В.,

Гресь-Євреінова С.В.

5

Стратегічне управління готельними  підприємствами в умовах глобалізації

Кол. монографія

Колектив авторів за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.

 

6

Перспективи розвитку історико-культурних заповідників України в туристичній сфері

Монографія

Інтернет видання. – LAPLAMBERT Academic Publishing, 2018. – 122 с.+19 додатків.

Бєлікова М.В.

 

Статті у фахових виданнях, збірках наукових праць, журналах

 

 

1

Аналіз системи мотивації персоналу на туристичних підприємствах

стаття

Економіка. Управління. Інновації. – Вип. №3 (15). – 2015. – Інтернет-видання. (фахове видання)

 

 

 

2

Роль готельних підприємств Запорізької області в підвищенні інвестиційної привабливості регіону

стаття

Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання]. – 2015. – № 10. – режим доступу до журналу http:// www.economy.nayka.com.ua (фахове видання)

 

 

 

3

Особливості формування туристичних кластерів у Запорізькому регіоні

стаття

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Випуск 10. 2016 -  С.586 – 588.

 

 

 

4

Шляхи вдосконалення систем страхування в туризмі

стаття

Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск № 10. – 2016. режим доступу http://global-vational.in/ua/issue - 10-2016

 

 

 

5

Необхідність створення туристичного кластеру в Запорізькому регіоні

стаття

Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – Вип. 1. – 2017. – С.143-147.

Безхлібна А.П.

 

 

6

Ресторанний консалтинг, як складова сучасного маркетингу

стаття

 [Електронний ресурс]. Інфраструктура ринку.  – 2017 – №3. – Режим доступу до ресурсу: htth: //www.market-infr.od.ua/uk/3-2017 (фахове видання)

 

 

 

7

Формування іміджу України шляхом розвитку її регіонів

стаття

[Електронний ресурс] // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018 - №5 (16) – С. 66 -71.

(фахове видання)

Кукліна Т.С.

Корнієнко О.М.

 

 

8

Крафтовий пивний туризм

стаття

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». –Вип. 9. – 2018. – С.227-232.

(фахове видання)

Гурова Д.Д.,

Яценко Д.Я.

 

 

9

Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір

стаття

Міжнародна науково-практична конференція. Запоріжжя. 2018

 

 

Тези, доповіді конференцій, семінарів, симпозіумів тощо

 

1

Передумови розвитку етнокультурного туризму в Запоріжжі

тези

Стратегія розвитку національного туризму та його кадрове забезпечення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 2015 р. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Корнієнко О.М.,

Кукліна Т.С.

 

2

Концентрований маркетинг в організації готельних послуг

тези

VIII міжнародна науково-практична конференція «Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес» 08.12.2015. – Черкаси

Корнієнко О.М.

 

3

Економічні проблеми розвитку індустрії гостинності в Україні

тези

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін» 2016 р. Одеса. Національний університет ім. І.І. Мечникова

 

 

4

Національна культура України як основа розвитку творчої рекреації

тези

Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки -2016». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 – С.291 - 299.

 

 

5

Сучасні тенденції розвитку туристичного бізнесу в Україні

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації». – Запоріжжя, 2017. – С. 128 – 130.

 

 

6

Управління підприємствами сфери туризму

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2017», ЗНТУ, 2017.

 

 

7

Підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі Запорізької області

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

«Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»    – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.373 – 375.

 

 

8

Фактори що впливають на розвиток сфери готельних послуг в Україні

тези

Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», Уманський національний університет садівництва,

м. Умань: 29-30 жовтня 2018р. / Умань ВПЦ «Візаві», 2018. – С.28 – 30.

 

 

9

Глобальні тенденції розвитку туризму в Україні та роль державних інвестицій у цій галузі

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018», ЗНТУ, 2018. – С.1970-1971.

 

 

10

Increasing the quality of services in tourism enterprises

тези

Imperatives of civil society development in promoting national

competitiveness: Proceedings of the 1stInternational Scientific and Practical Conference.

Volume II, December 13–14, 2018. Batumi, Georgia: Publishing House “Kalmosani”, 2018, p. 328.

 

 

11

Концептуальні напрямки розвитку внутрішнього туризму в Україні

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019. – С. 10 – 11.

-

 

12

Проблеми, перспективи та тенденції розвитку туризму у світі

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та вчених «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України», Одеса, 2019. – С.59 – 62.

-

 

13

Сучасний стан розвитку внутрішнього туризму в Україні

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

«Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації», 29-30 жовт. 2019 р. – тези доп. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 [подано до друку].

 

 

 

Відзнаки та нагороди:

 • «Відмінник освіти України»,
 • Почесна грамота МОНУ, 2005
 • Заслужений працівник освіти України, 2016
 • Почесна грамота Верховної Ради України, 2017
 • орден Княгині Ольги ІІІ ступеню, 2020

Рік початку діяльності в університеті: 2007

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська (середній рівень).

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 384 (IV корпус)
тел.: +380(61)7698403
e-mail: vnz@zntu.edu.ua