Ви є тут

Головна

Прізвище: Леоненко

Ім'я: Тетяна

По батькові: Євгенівна

 

Посада: завідувач кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID):  https://orcid.org/0000-0001-8466-7192

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000740758500013

Обліковий запис науковця (Scopus): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215027745

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=bI4vhu8AAAAJ

Освіта:вища

 • Запорізький державний університет, юридичний, 1999, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – « 7.060101 », спеціалізація – « правознавство », кваліфікація за дипломом – « юрист »
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» : « Малозначність діяння за кримінальним законодавством України », рік захисту – 2003, Національна академія внутрішніх справ
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» : «Злочинність на релігійному грунті: феномен, детермінація, запобігання », рік захисту – 2015, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

 • кримінальне право
 • кримінологія
 • юридична психологія

Дисципліни, які викладає:

 • Кримінальне право

  Основні наукові роботи (публікації):

 • Leonenko T. Pathological religiosity phenomenon as manifestation of individual’s deviant  behavior: religious hatred or discord motive in commission of crimes in the religious denomination sphere. Journal of Advanced Research in Law and Economics [S.I], v. 10, n.1, p. 295-306, feb. 2020. Quarterly Volume X, Issue 1(39). Spring 2019.ISSN 2068-696X. Available at:http:journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4358. Jornal’s DOI:https://doi.org/10.14505/jarle (Scopus) (Leonenko M.)

 • Leonenko T.Features of group motivation for criminal acts committed on the grounds of religious hatred of hostility. Journal of Advanced Research in Law and Economics [S.I], v. 10, n.3, p. 834-841, may, 2020. Quarterly Volume X, Issue 3(41). Summer 2019.ISSN 2068-696X. Available at: http:journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4358Jornal’s DOI:https://doi.org/10.14505/jarle (Scopus) (Leonenko M)

 • Леоненко Т.Є. Предмет злочину-нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених кредитних призначень або їх перевищеннямНауковий вісник ДДУВС. – 2020. – № 2. – С. 127-133. (Шиян Д.С., Шиян О.Ю.)

 • Леоненко Т.Є. Об’єкт кримінального правопорушення щодо нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлення бюджетних призначень або з їх перевищенням Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2021. - № 1.- С. 194-202 (Фахове видання) (Шиян Д.С., Шиян О.Ю.)

 • Куценко В., Леоненко Т., Шиян О. Проблемні питання основних засад цивільного судочинства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 4. С. 118–125.

 • Leonenko T. Criminal Liability for Providing Inaccurate Information about the Spread of the COVID-19 Epidemic. Journal information. CUESTIONES POLITICAS. 2022. Vol.39. P.245-266

 • Leonenko, M. Public control and counteraction to corruption offences by means of social communications and networks [Text] / M. Leonenko // Revista San Gregorio. – 2020. – v. 42. – P. 20.

 • Leonenko, M. The role of the constitutional complaint in the legislative process: Comparative legal aspect [Text] / M. Leonenko // Cuestiones Politicas. – Jul-Dec 2021. – v. 39. – n. 69. – P. 833–851.

 • Леоненко Т.Є. Психологія злочинів, вчинених на релігійному ґрунті. Навчальний посібник / Т.Є.Леоненко. – Запоріжжя: КПУ, 2011.-328с.(у співавторстві з В.Й. Бочелюком)
 • Леоненко, Т. Є. Об’єкт кримінального правопорушення щодо нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням [Текст] / Т. Є. Леоненко, Д. С. Шиян, О. Ю. Шиян // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 1. – С. 194–202.
 • Всього наукових праць: 157 наукових праць –монографій – 6, навчальних посібників – 2.

  Участь у конференціях:

 • Леоненко, Т. Є. До питання про поняття складу злочину у кримінальному праві України [Текст] / Т. Є. Леоненко, А. О. Бочарова // Тиждень науки-2021. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021.

 • Леоненко, Т. Є. Злочинність на релігійному ґрунті як сучасний напрямок кримінологічних досліджень [Текст] / Т. Є. Леоненко // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності : тенденції та інновації» : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 103–105.

 • Леоненко, Т. Є. Особливості кваліфікації злочинів при конкуренції загальної та спеціальної кримінально-правових норм [Текст] / Т. Є. Леоненко, А. В. Грабова // Тиждень науки-2021. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 135–137. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.

   

Рік початку діяльності в університеті: 2016

Мови спілкування: російська, англійська (вільно володіє),...

Контакти:

адреса: {м. Запоріжжя, Тургенєва, 39, 69002}
аудиторія (кабінет): {390}
тел.: +380(61){телефони}
e-mail: leonenko-t@ukr.net

Відзнаки та нагороди:

 • подяка Запорізької обласної державної адміністрації (розпорядження № 83-к від 25.04.2018 р.)
 • Нагороджена Запорізько. обласною радою орденом 3 ступеню за заслуги перед запорізьким краєм (12.10.2021 р.)