Ви є тут

Головна

Прізвище: Табунщик

Ім'я: Галина

По батькові: Володимирівна

 

Посада: професор

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: професор

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, 1998, спеціальність за дипломом – «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.13.03 «Системи і процеси керування»: «Робастне планування експерименту в задачах керування технічними об'єктами», рік захисту – 2004, ХНУРЕ

Наукові інтереси:

 • програмна інженерія
 • системний аналіз
 • тестування та надійність систем
 • мобільні платформи

Дисципліни, які викладає:

 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Проектування інформаційних систем
 • Якість програмного забезпечення та тестування
 • Якість інформаційних систем
 • Проектування програмного забезпечення вбудованих систем

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Табунщик Г.В. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посіб. / Табунщик Г. В., Кудерметов Р. К., Брагіна Т. І. ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : Дике поле, 2013. – 173 с.
 2. Пат. 81169 Україна, МПК (2011) МПК2012 G06Q 10/06, G06Q 10/10,  G06Q 90/00. Спосіб керування ризиками проектів [Текст] / Т.І.Брагіна; Г.В. Табунщик; заявник і патентовласник  Запорізький національний технічний університет. – № u201214521; заявл. 18.12.2012; опубл. 25.06.2013, бюл. № 12.
 3. Шитикова Е.В., Табунщик Г.В. Модель рисков процесса испытаний газотурбинных установок наземного применения // Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія: «Проблеми моделювання та автоматизації проектування», № 1 (10)-2(11), 2012. – С.79-89.
 4. Брагина, Т.И. Риск-ориентированный метод тестирования интегрированных баз данных /Т.И. Брагина, Г.В. Табунщик // Электротехнические и компьютерные системы. – Одесса, 2014. – №13 (89). – С. 223-230.

Всього наукових праць: 86, з них патентів – 1, навчальних посібників – 2,  авторських свідоцтв – 4.

Участь у конференціях:

 • Табунщик Г.В. Нові технології в підготовці фахівців з вбудованих систем / Г.В. Табунщик, А.В. Пархоменко // ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2014: тези доп. 19-ої міжнар. наук.-практ. конф., ІОН–2014, жовтень 14–17, 2014. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – С.248-250.
 • Kozik T., Techniques and tools for virtual and remote experiments/ Kozik T., Arras P., Tabunshchyk G. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: зб. тез доп. VII міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 17–19 вересня 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 112-113.
 • Henke K.,: Using Interactive Hybrid Online Labs for Rapid Prototyping of Digital Systems/ G. Tabushchyk, H-D Wuttke, St. Ostendorff, T. Vietzke //REV2014 Conference 26 - 28 February 2014, Porto, Portugal, PP.48-59.
 • G. Tabunshchyk Architecturel Features of Data Processing for Mobile Devices/Tabunshchyk G., Boroday I. // Матерiали ХІI-ї Мiжн. наук.-техн. конференцiї CADSM 2013. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – С. 41-42.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Мови спілкування: російська, українська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): а. 43
тел.: +380(61)7698-267
e-mail: galina.tabunshchik@gmail.com