Ви є тут

Головна

Прізвище: Соколов

Ім'я: Андрій

По батькові: Васильович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь:  к.держ.упр.

Вчене звання: доцент кафедри "Управління персоналом і економіка праці"

URL авторського профілю в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=5P...

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4236-5617

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 1990, спеціальність за дипломом – «Фізика», кваліфікація за дипломом – «фізик, викладач»
 • Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2005, спеціальність за дипломом – «Управління навчальними закладами», кваліфікація за дипломом – «магістр з управління навчальним закладом»
 • Запорізький національний технічний університет, 2011, спеціальність за дипломом – «Управління персоналом та економіка праці», кваліфікація за дипломом – «Бакалавр з управління персоналом та економіки праці, організатор з персоналу, фахівець з найму робочої сили»
 • Запорізький національний технічний університет, 2013, спеціальність за дипломом – «Управління персоналом та економіка праці», кваліфікація за дипломом – «Спеціаліст з управління персоналом та економіки праці, фахівець з питань зайнятості (хедхантер), економіст з праці»
 • Національний університет водного господарства та природокористування, 2013, спеціальність за дипломом – «Державна служба», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст з державної служби»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –  25.00.02 «механізми державного управління»: «Розвиток інформаційного забезпечення системи державного управління», рік захисту – 2010, «Академія муніципального управління» (м. Київ)

Наукові інтереси:

 • Державне управління
 • Управління персоналом
 • ...

Дисципліни, які викладає:

...

 • Мотивування персоналуь
 • Організаційна поведінка
 • Управління персоналом
 • Організація праці

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 48, з них  монографій – 1, навчальних посібників – 2.

 • 1. Соколов А.В. Формування системи мотивації персоналу компанії // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2015. – № 14. – С. 33-37. 
 • 2. Соколов А.В. Трудові ресурси як чинник впливу на стійкий соціально-економічний розвиток // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2015. – № 5 (86). – С. 10-14. 
 • 3. Соколов А.В. Особливості організації надання соціальних послуг з позицій споживання і створення соціальних ефектів // Інституціональний вектор економічного розвитку / institutional vector of economic development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». Мелітополь: КПУ, 2015. – Вип. 8 (1). – С. 61 69.
 • 4. Соколов А.В. Сучасні підходи до оцінки якості державного управління // Державне управління : удосконалення та розвиток, 2014. – № 4. – Режим доступу до журналу : http : // www.dy.nayka.com.ua.
 • 5. Соколов А.В. Функції органів виконавчої влади та їх особливості як постачальників державних послуг // Державне управління : удосконалення та розвиток, 2014. – № 3. – Режим доступу до журналу : http : // www.dy.nayka.com.ua. 
 • 6. Соколов А.В. Специфіка сервісного характеру організації діяльності в секторі державного управління // Державне управління : удосконалення та розвиток, 2013. – № 2. – Режим доступу до журналу : http : // www.dy.nayka.com.ua.
 • 7. Соколов А.В. Передумови та особливості реалізації моделі «сервісної» держави у системі державного управління // Державне управління : удосконалення та розвиток, 2013. – № 1. – Режим доступу до журналу : http : // www.dy.nayka.com.ua.
 • 8. Соколов А.В. Інформаційні аспекти регіональної політики держави  // Механізми державного антикризового управління: збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – Донецьк: ДонДУУ ,  2011. ¬– Т. XII.  – Серія «Державне управління»; (вип. 206). – C. 180-186.
 • 9. Соколов А.В. Інформаційні технології в організації інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління // Інвестиції: практика та досвід, 2010. – № 5. – С. 29–31.
 •  10. Соколов А.В. Основні етапи розробки державної інформаційної політики // Економіка та держава, 2010. – № 4. – С. 45–48.

             ...

   

  Участь у конференціях:

  • 1. Соколов А.В. Оцінка якості державного управління з позицій концепції громадської цінності // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України (м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р.). – Запоріжжя: «Просвіта», 2016. – С. 284-286.
  • 2. Соколов А.В. Інформаційні потоки в системі управління готелем // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 22-23 квітня 2013 р. – С. 29-31.
  • 3. Соколов А.В. Мотивація державних службовців: проблеми і шляхи вирішення // Наукові дослідження: шлях від теоретичного пошуку до практичної реалізації: Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, Тернопіль, 28-29 березня 2013 р. – С. 64-66
  • 4. Соколов А.В. Інформатизація освіти як фактор сталого розвитку / А.В. Соколов, Д.М. Морозов // Модернізація освіти для сталого розвитку: II Всеукраїнська відео конференція, Рівне, 15 грудня 2011 р.
  • 5. Соколов А.В. Використання інформаційних технологій у туристичній галузі // Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив: матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Київ, 23-25 листопада 2011 р., С. 4-7.
  • 6. Соколов А.В. Структура системи науково-технічної інформації країни  // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези Х Міжнародного наукового конгресу, Харків, 26 березня 2010 р. – Х.: Вид. Хар.РІ НАДУ «Магістр», 2010 – С. 276–277.
  • 7. Соколов А.В. Розширення інформаційного простору в державному управлінні  // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. коф., 25-26 груд. 2009 р.: в 5-т. – Т. 5. –  Дніпропетровськ: Біла К.О., 2009. –  С.39–41.

               ...

   

  Рік початку діяльності в університеті: 2007.

  Мови спілкування: українська, російська, англійська (читає і перекладає зі словником).

  Контакти:

  адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул. Тургенєва 39, корпус 4.
  аудиторія (кабінет): 487
  тел.: +380(61)769-84-54
  e-mail: sokolovav333@gmail.com
  URL: http://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=8

   

  ...