Ви є тут

Головна

Повідомлення про помилку

User warning: The following module is missing from the file system: softtech. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/local/www/apache24/sites/zp.edu.ua/includes/bootstrap.inc).

Прізвище: Мастиновський

Ім'я: Юрій

По батькові: Вікторович

Посада: завідувач кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-0180-3206

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):

Обліковий запис науковця (Scopus): 6505889575

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=zXzrVfUAAAAJ

Освіта: вища

Дніпропетровський державний університет; спеціальність за дипломом – Математика; шифр спеціальності  2104; рік закінчення  – 1971.

Дисертація: 

Кандидатська дисертація зі спеціальності – Механіка деформівного твердого тіла, шифр спеціальності  01.02.04.  Тема кандидатської дисертації: «Несиметричні коливання та хвилі в оболонках з заповнювачем», рік захисту дисертації 1986, захищено дисертацію у Запорізькому машинобудівному інституті.

Наукові інтереси:

 • Розробка математичних моделей та методик дослідження механічних систем під дією складних навантажень.

 Дисципліни, які викладає: 

Основні наукові роботи (публікації):

 • Korotunova, O. Multilayer Structures under Non-Stationary Loading: Prediction of Damages and Further Operation Possibility / O. Korotunova, Yu. Mastynovsky, G. Shyshkanova, O. Mizerna, N. Nechyporenko, T. Zaytseva, O. Frydman and O. Shcherbyna // J. Phys.: Conf. Ser. – 2022. – V.2346, №1 – p.012006 (7 pages) https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2346/1/012006
 • Мастиновский, Ю.В. Распространение волн в слоистых вязко-упругих конструкциях [Текст] / Ю.В. Мастиновский, Д.И. Анпилогов // Вісник двигунобудування. – 2018. – № 1. – С. 17-25.
 • Мастиновский, Ю.В. Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновский, В.С. Левада, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: СТАТУС, 2017. – 268 с.
 • Mastinovskyi, Yu.V. Thermo-elastic waves in two-layer strip composed of different materials [Текст] / Yu.V. Mastinovskyi // Вісник двигунобудування. – 2016. – №1. – С. 29-32. EIR ZNTU
 • Мастиновский, Ю.В. Подкрепленная цилиндрическая оболочка под действием перемещающейся силы / Ю.В. Мастиновский // Вісник двигунобудування. – 2015. – № 1. – С. 42-44.
 • Мастиновский, Ю.В. Термоупругие волны в полом круговом цилиндре / Ю.В. Мастиновский // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2015. – № 1. – С. 100-102. EIR ZNTU
 • Мастиновский, Ю.В. Нестационарное термоупругое деформирование электропроводящего тела, вызванного действием магнитного поля / Ю.В. Мастиновский // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2015. – Вип.24 – С. 54-65.
 • Мастиновский, Ю.В. Математическая модель нестационарного термоупругого деформирования многослойных демпфирующих покрытий в радиоэлектронной аппаратуре / Ю.В. Мастиновский // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2015. – №4 – С. 13-17. EIR ZNTU
 • Мастиновский, Ю.В. О расчете сварных соединений на динамическую прочность [Текст] / Ю.В. Мастиновский // Вісник двигунобудування. – 2014. – № 1. – С. 125-127.
 • Карчев, Я.Я. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики [Текст] : навчальний посібник / Я.Я. Карчев, Ю.В. Мастиновский, Т.І. Левицька. – Запоріжжя : ЗНТУ,  2014. – 222 с.
 • Мастиновский Ю.В. Короткий курс математики для економістів [Текст] : конспект лекцій, навчальний посібник / Ю.В. Мастиновский, Д.І.Анпілогов, Т.І. Левицька. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд,  2014. – 228 с.
 • Мастиновский Ю.В. Операційне числення та деякі його застосування [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновский. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд,  2014. – 132 с.
 • Мастиновський, Ю.В. Ідентифікація поверхневого ушкодження в конструкціях оболонкового типу [Текст] / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов // Вісник двигунобудування. – 2012. – №1. – С. 68-72.EIR ZNTU

Всього наукових праць:  58, з них навчальних посібників – 5.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Korotunova, O. Multilayer Structures under Non-Stationary Loading: Prediction of Damages and Further Operation Possibility [Текст] / O. Korotunova, Yu. Mastynovsky, G.Shyshkanova, O. Mizerna, N. Nechyporenko, T. Zaytseva, O. Frydman, O. Shcherbyna // The 11th International Conference on Engineering Mathematics and Physics, July 7-9, 2022.: conf. program-abstracts. – Saint-Etienne, France, 2022. – P. 26-27.
 • Mastinovskyi, Yu.V. Thermo-elastic deformation of conductive body caused by magnetic field effect [Текст] / Yu.V. Mastinovskyi // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя:ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С. 340-341.
 • Мастиновський, Ю.В. Удар по стрижню змінного перерізу / Ю.В. Мастиновський // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1:  Запоріжжя, 2015. – С. 387-388.
 • Мастиновский, Ю.В. О рачсчете дисков ГТД / Ю.В. Мастиновский // Теоретические и прикладные проблемы создания авиационных двигателей и энергетических установок : тез. докл. междунар. науч.-тех. конф. авиа моторостроительной отрасли, 16-17 октября 2014 г., Запорожье  / АО «Мотор Сич». – Запорожье, 2014. – С. 94.
 • Мастиновский, Ю.В. Пружно-пластичний стан полого циліндра, який знаходиться під дією внутрішнього тиску [Текст] / Ю.В. Мастиновский // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 85-86.
 • Мастиновский, Ю.В. Упруго-пластические волны при сложном нагружении / Ю.В. Мастиновский, Д.И. Анпилогов // «Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок» : Х междунар. науч.-тех. конф., 23-28 сентября 2013 г., Алушта : тез. докл. / АО «Мотор Сич». – Запорожье, 2013. – С. 36-39.
 • Мастиновский, Ю.В. Нестационарное деформирование стержня с начальной прогибью [Текст] / Ю.В. Мастиновский, Т.И. Левицкая // Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок: тез. докл. / IX Междунар. научно-техн. конф., 24-29 сентября 2012 г., Алушта / АО «Мотор Січ», Запорожье, 2012, C. 168-171.

 Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди: 

 • Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" (Посвідчення № 41882, наказ 627-1С від 17.09.1999 р.)
 • Нагороджений нагрудними знаками  "За бездоганну працю" ІІІ ступеню (Посвідчення № 128, наказ 705 В від 18.11.2008 р.) та "За бездоганну працю" І ступеню (Посвідчення № 237 від 25.11.2013 р.)

Рік початку діяльності в університеті: 1967

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

                 адреса:  вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
                 аудиторія (кабінет): 363
                 тел.:  +380(61)769-85-16
                 e-mail: kafedra_pm@zntu.edu.ua

До перегляду розділу кафедри прикладної математики