Ви є тут

Головна

Прізвище: Савченко

Ім'я: Віра

По батькові: Олександрівна

Посада: в.о. декана факультету, доцент кафедри композиційних матеріалів, хімії та технологій

Участь у роботі рад і державних структур: технічний секретар спеціалізованої вченої ради Д 17.052.01

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4305-0097

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AIB-0535-2022

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=BxxH5M0AAAAJ

Освіта: вища

Запорізький державний технічний університет, рік закінчення – 1995, спеціальність за дипломом – 8.090205 "Машини і технологія ливарного виробництва", кваліфікація за дипломом – інженер-механік.

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація:

"Оптимізація хімічного складу та технології модифікування графітизованих сталей з метою підвищення механічних та службових властивостей", рік захисту – 2011; Запорізький національний технічний університет

Наукові інтереси:

Процеси структуроутворення залізо-вуглецевих сплавів; підвищення властивостей сплавів.

Дисципліни, які викладає:

  • Технологія конструкційних матеріалів
  • Технологічні методи виробництва заготовок
  • Теорія та технологія формування та спікання порошкових та композиційних матеріалів
  • Технологія виробництва і обробки матеріалів
  • Основи формування структури та властивостей порошкових та композиційних матеріалів
  • Нові матеріали та технології

Основні наукові роботи (публікації): 

1. Савченко, В.А. Проблемы и перспективы применения композиционных материалов в авиастроении / Савченко В.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов XXV Міжнародної науково-технічної конференції. Вып.80 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры» – Днепропетровск, 2015. – С. 290-296. 2. Савченко, В.О. Оптимізація хімічного складу графітизованих сталей для підвищення властивостей / В.О.Савченко, І.М.Андрейко, В.В.Кулик, О.П.Осташ (ФМІ НАНУ), Волчок І.П. // Вісник двигунобудування. - Запоріжжя: ЗНТУ, АТ «Мотор Січ», «ХАИ». - 2015. - №1 – С.158-162.  

Мови викладання дисциплін: українська, англійська

Рік початку діяльності в університеті: 

1996

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, 3 корпус

аудиторія: (кабінет): 15

тел.: (061)769-82-71

e-mail: kafedra_t_met@zntu.edu.ua