Ви є тут

Головна

Прізвище: Щербак

Ім'я: Наталя

По батькові: Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж, заступник декана факультету комп’ютерних наук і технологій

Вчений ступінь, звання:

Освіта: вища

Запорізький державний технічний університет, рік закінчення – 2001, спеціальність за дипломом - «Комп’ютерні систем та мережі», кваліфікація за дипломом - «інженер-системотехнік».

Scopus  57189321324  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189321324

Researcher Id  AAG-2206-2019 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2488090

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=1UiZ2hIAAAAJ

ORCID 0000-0002-2583-0938 https://orcid.org/0000-0002-2583-0938

Наукові інтереси:

 • моделювання навчального процесу
 • інформаційні технології в освіті (LMS, Learning Management Systems)
 • бази даних
 • веб-сервіси
 • SOA

Дисципліни, які викладає:

 • програмування мовою Асемблер
 • організація баз даних
 • алгоритми та методи обчислень
 • програмування
 • комп’ютерна логіка
 • сучасні методи програмування

Основні наукові роботи:

1. Kudermetov, R., Polska, O., Shkarupylo, V., & Shcherbak, N. (2020). Normalization techniques comparison for QoS-based web services selection by LSP method. Paper presented at the IDAACS-SWS 2020 - 5th IEEE International Symposium on Smart and Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, Proceedings, doi:10.1109/IDAACS-SWS50031.2020.9297098

2. Polska O. V. Model of web services quality criteria hierarchy / O. V. Polska, R. K. Kudermetov, N. V. Shcherbak // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки – 2020. – № 2. – С. 43-51. (англ) DOI: 10.26661/2413-6549-2020-2-06

3. O. V. Polska, R. K. Kudermetov, N. V. Shcherbak. Model of web services quality criteria hierarchy. Вiсник ЗНУ. Фiзико-математичнi науки, (2):43–51, 2020.

4. R. Kudermetov, O. Polska, V. Shkarupylo, N. Shcherbak. Quality of services in scientific workflows. Electrotechnic and Computer Systems, 104(28):170–177, 2018.

5. Shkarupylo V., Polska O., Shcherbak N. On the classification of model checking methods for the Internet of Things [Text] / V. Shkarupylo, O. Polska, N. Shcherbak // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій. Тези доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції (03-05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018, с. 77-78.

6. Shcherbak N., Tests Tasks Quality Assessment Method [Text] / N. Shcherbak // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, And Comput Science. Proceedings of the XIII the International Conference TCSET’2016 (February 23 – 26, 2016, Lviv-Slavske, Ukraine) – Lviv: PublishingHouseofLvivPolytechnic, 2016, p. 845-848.

7. Щербак Н.В., Метод оцінки якості тестових завдань [Текст] / Н.В. Щербак // Вісник національного університету “Львівська політехніка”, збірник наукових праць. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. – 2016. № 853. - С. 109-115.

8. Щербак Н.В.,  Визначення рівня складності тестових завдань  [Текст] / Н.В. Щербак, Г.В. Табунщик // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі. Тези доповідей 8-ї науково-практичної конференції (22-24 листопада 2016 р., м. Львів) – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016, с. 174-178.

Рік початку діяльності в університеті: 2001

Мови спілкування: українська, російська, англійська зі словником

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

аудиторія (кабінет): 53в, 362.