Ви є тут

Головна

Прізвище: Пирожок

Ім'я: Андрій

По батькові: Володимирович

 

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0001-5690-092X

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): https://www.webofscience.com/wos/author/record/HGD-4631-2022

Обліковий запис науковця (Scopus): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506526946

Обліковий запис науковця (Google Scholar):https://scholar.google.com.ua/citations?user=WhbhjvsAAAAJ&hl=uk

 

Освіта: вища

 • Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, 1994 р., спеціальність за дипломом - "Електрифікація і автоматизація сільського господарства", кваліфікація за дипломом - "інженер-електрик"
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи,  «Синтез поліноміальним методом регуляторів спрощених структур електромеханічних систем спірально-гвинтового транспорту», рік захисту – 2003, спеціалізована вчена рада Національного технічного університету "Харьківська політехніка"

Наукові інтереси:

 • НДР № 02019 Розробка і дослідження електромеханічних систем та засобів автоматизації технологічних процесів.
 • НДР № 03612 Розробка і дослідження електромеханічних систем та засобів автоматизації технологічних процесів.
 • НДР № 03615 Нові напрями дослідження і розробки електромеханічних систем та засобів автоматизації технологічних процесів

Дисципліни, які викладає:

 • Спеціальні задачі моделювання електромеханічних систем автоматизації та електроприводів
 • Моделювання електромеханічних систем
 • Типовий електропривод

 

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

 • Пирожок, А.В. Синтез полиноминального регулятора натяжения полосы [Текст] / А.В. Пирожок // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 172–174.
 • Бондаренко В.И. Совершенствование лабораторного практикума обучения студентов по направлению подготовки электромеханика [Текст] / В.И. Бондаренко, И.А. Орловский, А.В. Пирожок, Ю.А Крисан, В.В. Осадчий, М.Ю. Залужный // Электротехнические системы и комплексы: междунар. сб. науч. трудов. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2012. – С. 412 - 438.
 • Назарова Е.С. Моделирование и исследование электромеханических систем станов холодной прокатки [Текст] / Е.С.Назарова, А.В. Пирожок // Научно-технический прогресс в металлургии. Сборник науч. трудов. – Алматы, Караганда: Карагандинский гос. индустриальный ун-т. – 2013. – С.98-105.
 • Внуков Ю.Н. Проблематика взаимосвязанной электромеханической системы станка при скоростной металлообработке [Текст] / Ю.Н.Внуков, А.В.Пирожок // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С. 137-138.
 • Кучугуров, М.В. Особенности реализации возможностей управления приводами станков на базе стойки ЧПУ Siemens [Текст]/ М.В. Кучугуров, А.И. Гермашев, С.И. Дядя, А.В. Пирожок //Високі технології в машинобудуванні: зб. наук. праць. – Харків, НТУ “ХПІ”, 2015. – Вип. 1 (25). –С.80-87

 

Участь у конференціях:

 

Відзнаки та нагороди:

 • 1998 – Подяка до Дня енергетика
 • 2001 – Подяка за проведення студ. олімпіад
 • 2006 – Почесна грамота облради до Дня енергетика

 

Рік початку діяльності в університеті: 1997 р..

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 526 б (5 корпус)
тел.: +380(61)7698-313
e-mail: PirozhokAV@gmail.com