Ви є тут

Головна

Прізвище: Льовкін

Ім'я: Валерій

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент кафедри програмних засобів

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент кафедри програмних засобів

 

Освіта: вища

Запорізький національний технічний університет, 2009, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Програмне забезпечення автоматизовинх систем», кваліфікація за дипломом – «магістр з програмного забезпечення автоматизованих систем»

Дисертації:

Кандидатська дисертація: «Методи та засоби прийняття інвестиційних  рішень в умовах невизначеності», спеціальність – 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень», рік захисту – 2013, ХНУРЕ

Наукові інтереси:

 • теорія прийняття рішень
 • управління ризиками
 • інформаційні технології
 • системний аналіз

Дисципліни, які викладає:

 • Основи програмування
 • Групова динаміка і комунікації
 • Управління ризиками
 • Агентно-орієнтоване програмування
 • Системний аналіз предметної області

Керівник науково-технічної розробки молодих вчених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, «Методи і засоби прийняття рішень для оброблення даних в інтелектуальних системах розпізнавання образів» (№ державної реєстрації – 0117U003920).

Всього наукових праць – 54, зокрема:

 • фахові статті (у т.ч. ті, що індексуються в міжнародних базах Scopus та Web of Science) – 14
 • патенти та авторські свідоцтва – 2
 • тези конференцій (у т.ч. ті, що індексуються в міжнародних базах Scopus та Web of Science) та інші публікації – 38.

Основні публікації:

 1. Льовкін, В.М. Формування інвестиційного портфеля в умовах нестабільного фондового ринку [Текст] / В.М. Льовкін, В.І. Дубровін // Відкриті інформаційні та комп’ютерні інтегровані технології. – 2011. – № 51. – С. 145–149.
 2. Liovkin, V. Investment portfolio management process [Текст] / Valerii Liovkin, Valerii Dubrovin // Computer Science and Information Technologies : Materials of the VIth International Scientific and Technical Conference CSIT’2011. – Lviv : Publishing House Vezha&Co, 2011. – P. 218–221.
 3. Дубровін, В.І. Метод прогнозування ризику неуспішності проектів на стадії передпроектного планування [Текст] / В.І. Дубровін, В.М. Льовкін // Праці Одеського політехнічного університету. – 2011. – №1 (35). – С. 106-111.
 4. Льовкін, В.М. Інформаційна технологія управління інвестиціями [Текст] / В.М. Льовкін, В.І. Дубровін // Радиоэлектроника и информатика. – 2011. – № 3 (54). – С. 64–69.
 5. Льовкін, В.М. Прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності [Текст] / В.М. Льовкін, В.І. Дубровін // Системи обробки інформації. – 2012. – № 2 (100). – С. 264–270.
 6. Пат. 67813 Україна, МПК G06Q 90/00, G06Q 40/08. Спосіб управління проектами [Текст] / В.І. Дубровін, В.М. Льовкін ; власник : Запорізький національний технічний університет ; заявл. 11.07.2011 ; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5. – 5 с.
 7. Liovkin, V. Investment Decision-Making Under Uncertainty [Текст] / Valerii Liovkin, Valerii Dubrovin // TCSET’2012 : Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : Proceedings of the XIth International Conference, February 21–24, 2012,  Lviv-Slavske. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2012. – P. 454.
 8. Дубровін, В.І. Прийняття рішень у процесі управління ризиками проектів : навчальний посібник [Текст] / В.І. Дубровін, В.М. Льовкін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 196 с.
 9. Лёвкин, В.Н. Принятие решений при комплексном управлении инвестициями [Текст] / В.Н. Лёвкин, В.И. Дубровин // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2013. – № 2. – С. 168-172.
 10. Lovkin, V. Risk-Oriented Decision Making During Integrated Investment Management under Uncertainty / Valerii Lovkin // Central European Researchers Journal. – 2015. – Vol. 1, No. 2. – Pp. 40-45.
 11. Dubrovin, V. Decision-making in Risk-controlling of Company’s Financial Activities [Текст] / Valerij Dubrovin, Valerij Lyovkin // TCSET’2008 : Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : Proceedings of the International Conference, 19-23 February 2008, Lviv-Slavsko. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2008. – P. 130.
 12. Дубровін, В.І. Оцінювання ризиків інвестиційного портфеля [Текст] / В.І. Дубровін, В.М. Льовкін // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2010. – №1 (22). – С. 51-55.
 13. Дубровін, В.І. Використання нейронних мереж для прогнозування успішності проектів [Текст] / В.І. Дубровін, В.М. Льовкін // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2012. – № 1. – С. 62–66.
 14. Kolpakova, T. Tender participants selection based on artificial neural network model for alternatives classification [Текст] / T. Kolpakova, V. Lovkin // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2017. – Vol. 543. – Pp. 3-10. doi: 10.1007/978-3-319-48923-0_1
 15. Kolpakova T. Integrated Method of Extraction, Formalization and Aggregation of Competitive Agents Expert Evaluations in a Group / T. Kolpakova, A. Oliinyk, V. Lovkin // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2017. – №2 (41). – С. 100-108. doi: 10.15588/1607-3274-2017-2-11
 16. Information technology of diagnosis models synthesis based on parallel computing / A. Oliinyk, S. Subbotin, S. Skrupsky, V. Lovkin, T. Zaiko // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2017. – №3 (42). – С. 139-151. doi: 10.15588/1607-3274-2017-3-16

Профіль автора в наукометричній базі Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192955619

Рік початку діяльності в університеті: 2009.

Мови спілкування: українська, англійська, російська.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, корпус 3

аудиторія (кабінет): 43

тел.: +380(61)17698267

e-mail: vliovkin@gmail.com