Ви є тут

Головна

Прізвище: Федорченко

Ім'я: Євген

По батькові: Миколайович

 

Посада: старший викладач

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний университет, спеціальність за дипломом – «Виробництво електронних засобів».
 

Основні наукові роботи:

 1. Федорченко Є.М. Автоматизированная система эволюционного отбора признаков // Материалы 9-го международного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке», Харьков, 19-21 апреля 2005 г. – Харьков.: ХНУРЭ, 2005. – С. 400.
 2. Дубровин В.И., Федорченко Е.Н. Диагностика на основе генетических алгоритмов // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2006. – №2. – С.115-120.
 3. Дубровин В.И., Федорченко Е.Н., Подымский Д.А., Гузенко Г.О. Исследование оптимальности настроек операторов генетических алгоритмов // Радиоэлектроника и информатика. – 2007. – №3. – С.85-87.
 4. Притула А.В., Федорченко Є.М. Разработка формализованных моделей меж элементных печатных плат // Материалы 9-гщ международного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Харьков, 19-21 апреля 2005 г. – Харьков.: ХНУРЭ, 2005. – С. 401.
 5. Дубровин В.И., Федорченко Е.Н., Субботин С.А. Подсистема генетической оптимизации АС «Диагностика» // Тези доповідей науково-технічної конференції під редакцією Ю.М. Внукова – м. Запоріжжя, 25-28 квітня 2005р.-Запоріжжя.: ЗНТУ, 2005. – С.205.
 6. Дубровін В.І., Суботін С.О., Федорченко Є.М. Підсистема еволюційного добору ознак автоматизованої системи «Діагностика» // Матеріали XXI-ї міжнародної конференції з автоматизованого управління «Автоматика 2005». – м. Харків, 30 травня-3 червня 2005р.: в 3-х т. – Харків: Вид-во НТУ «ХПІ», 2005. – Т.3. С. 24-25.
 7. Внуков Ю. М., Дубровін В. І., Суботін С.О., Федорченко Є.М. Автоматизована система скорочення розмірності навчаючої вибірки для синтезу нейромоделей // Международная научная конференция Нейросетевые технологии и их применение «НСТиП – 2005». – г. Краматорск, 13-14 декабря 2005 г.: Краматорск: ДГМА, 2005. – 3-12с].
 8. Дубровин В.И., Федорченко Е.Н. Анализ генетических алгоритмов // Материалы 10-го юбилейного международного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Харьков, 10-12 апреля 2006 г. – Харьков.: ХНУРЭ, 2006. – С. 531.
 9. Дубровин В.И., Федорченко Е.Н., Генетические алгоритмы в задачах классификации // Тези доповідей. Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Під загальною редакцією Д.П. Пізи – м. Запоріжжя, 13-15 квітня 2006 р. – Запоріжжя.: ЗНТУ, 2006. – С.62-64.
 10. Дубровин В.И., Федорченко Е.Н Анализ генетических алгоритмов для решения задачи діагностики // Тези доповідей ХІІІ міжнародної науково – технічної конференції з автоматичного управління «Автоматика – 2006», Вінниця, 25-28 вересня 2006р. – Вінниця: «Універсум – Вінниця», 2006. – С. 391.
 11. Дубровин В.И., Федорченко Е.Н. Обучение нейронной сети с помощью генетических алгоритмов // Тези доповідей науково – технічної конференції, «Тиждень науки» Запоріжжя, 17-22 квітня 2006 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – Т.2 С.48-50.
 12. Дубровин В.И., Федорченко Е.Н. Анализ генетических алгоритмов при решении задачи классификации // Материалы седьмой международной научно–технической конференции «Искусственный интеллект. Интеллектуальные и многопроцессорные системы», Таганрог, 25-30 сентября 2006г. – Таганрог: ТРТУ, 2006. – Т.2. – С. 206-209.
 13. Дубровин В.И., Федорченко Е.Н. Анализ генетических алгоритмов при решении задачи классификации // Материалы второй международной научной молодежной школы. «Нейроинформатика и системы ассоциативной памяти» пос. Кацивели, Крым, Украина, 25-30 сентября 2006г. – Таганрог: ТРТУ, 2006. – С. 59-61.
 14. Федорченко Е.Н. Исследование влияния параметров генетического алгоритма на показатели его эффективности // Комп’ютерне моделювання та інтелектуальні системи: Збірник наукових праць / За ред. Д.М. Пізи, С.О. Субботіна. – Запоріжжя.: ЗНТУ, 2007. – С. 160-166.
 15. Федорченко Е.Н. Анализ операторов генетических алгоритмов // Матеріали 11-го міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь в XXI сторіччі», 10-12 квітня 2007 р. – Харків: ХНУРЕ, 2007. – С. 531.

Контакти: