Ви є тут

Головна

Прізвище:  Рижова

Ім'я:  Ірина

По батькові: Станіславівна 

 

Посада:  завідувач кафедри дизайну

Науковий ступінь:  доктор філософських наук, професор

Вчене звання:  професор кафедри дизайну

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9562-200X

Участь у роботі рад і державних структур: Член Спілки дизайнерів України

Освіта: вища

 • В 1990 р. Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря  за спеціальністю «Машини і технологія обробки металів тиском» присвоєно кваліфікацію інженера-механіка.
 • 2012 р. Факультет центр безперервної освіти Запорізької державної інженерної академії за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» присвоєно кваліфікацію інженер-будівельник.
 

Дисертації:

 • Аспірант Запорізького Державного Університету (захист дисертації 1998 р. у спеціалізованій вченій раді К 17.051.01. Запорізького державного університету, тема дисертації «Соціальна природа дизайну»).
 • Докторант Запорізького національного університету (захист дисертації 2008 р. у спеціалізованій раді Д 26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України (м. Київ), тема дисертації: «Дизайн як фактор гармонізації відносин суспільства і особистості: методологічні засади»).

Дисципліни, які викладає:

Наукова діяльність:

Керує здобувачами:

1. 2012 р. захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Захарова С.О. по темі: «Людиновимірність дизайнерської діяльності (соціально-філософський контекст» захист відбувся в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України м. Київ,

2. 2015 р захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Корнієнко Т.А. по темі: «Розвиток людини та суспільства в соціокультурному просторі дизайну міста» захист відбувся в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університети ім. Григорія Сковороди.

Науково-дослідна робота:

Керівник науково-дослідної роботи:

1). «Феномен дизайну як соціального явища в сучасному суспільстві» (№ держеєстрації 0107U000442);

2). 06210 «Сучасні наукові підходи до дизайну в умовах глобалізації»;

3). 06522 «Дизайн міського середовища як складний соціальний і культурний феномен» (0112U005943).

Зам. головного редактора журналу «Гуманітарний вісник» ЗДІА, який входе до переліку фахових видань МОН України, також входить до складу редакційної колегії журналу «ScienceRise».

Опубліковано понад 90 наукових статей з дизайну у фахових виданнях, та за кордоном.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Рижова І.С., Захарова С.О. Вплив "smart технологій" на розвиток "smart-міста" в інформаційному суспільстві //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]-Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2018.-Вип.72.-С.81-91
 • Рижова І.С.Концептуализация smart-общества и smart-технологий в контексте развития современной цивилизации // INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 2017, May 11-12 С. 249-257(Литва)
 • Рижова І.С. Прусак В.Ф., Мигаль С.П., Рєзанова Н.О. Д44 Дизайн середовища: Словник-довідник / За ред. д.філос.н., проф. І.С.Рижової. – Львів: Простір-М,2017.-360с.
 • Рижова І.С.Аксіологічна складова змісту дизайну та продукування етнодизайнерських ідей в умовах сучасної практики//Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національній контекст Матеріали ІІміжнародного конгресу (16-18 жовтня 2016 р. м. Полтава) Зб. наукових праць Книга друга ,2017.С. 219-234.
 • Рижова І.С.Smart-технології як фактор розвитку сучасного дизайну //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]-Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017.-Вип.69.-С.174-184

Монографія:

1. Рижова І.С. «Філософія дизайну: теоретико-методологічні засади» - Запоріжя ЗНТУ, 2006. – 540 с. (нагороджена дипломом за кращу монографію).

Також є співавтором навчального посібника «Історія світової культури». 

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Рижова І.С.Дизайнерські концепції як вираження художньо-естетичного і креативно-творчого розвитку іманентних сил та сутності людини// Тиждень науки 2017 р.: щоріч. наук-практ. конфер. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНУ.
 • Рижова І.С. Сутність і зміст дизайнерських практик [Текст] / І.С. Рижова // Тиждень науки-2016 : щоріч. наук-практ. конф.викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей у 5-ти Т. ЗНТУ, 2016. - Т.3. - С.115-117
 • Рижова І.С. Цивілізаційні засади дизайну як соціального і культурного феномена //Теоретичні та практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами /Ред.упорядн.:д.філос. н., проф. Валентина Воронкова, Регина Андрюкайтене. – Запоріжжя: ЗДІА, - 2016. - С. 151-156

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди: Нагороджена Почесними грамотами ЗНТУ до Дня науки; грамотами ректорату ЗНТУ за особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів; Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької Облдержадміністрації.

Рік початку діяльності в університеті: 1992 р., стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти, ІПК III-IV рівня акредитації 24 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти: 

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua