Ви є тут

Головна

Прізвище: Назарова

Ім'я: Олена

По батькові: Сергіївна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-0784-7621

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAE-3224-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211999621

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=LVn3XIAAAAAJ&hl=uk

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, 2007 р., спеціальність за дипломом – 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", кваліфікація за дипломом - "магістр з електромеханічних систем автоматизації та електроприводу"
 • Запорізький національний технічний університет, 2007 р., спеціальність за дипломом – 7.050104 "Фінанси", кваліфікація за дипломом -"фінансист"
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи, «Синтез і дослідження систем керування електроприводами станів холодної прокатки з використанням комплексу взаємопов’язаних моделей», 2012р., вчена рада Вінницького національного технічного університету.

 

Наукові інтереси:

 • Моделювання багатомасових взаємоповязаних електромеханічних систем;
 • Розробка та дослідження засобів автоматизації технологічних комплексів та мехатронних систем.
 • Електромеханічні системи з мікропроцесорним або мікроконтролерним керуванням. 
 • Методи та засоби вимірювання, контролю, моніторингу, діагностування промислового обладнання.
 • НДР №03611 (0121U112938), назва роботи «Розробка і дослідження автоматизованих електроприводів і мехатронних систем» (керівник роботи)

   

Дисципліни, які викладає:

 • Основи метрології та електричні вимірювання
 • Метрологія, стандартизація і сертифікація
 • Основи мікропроцесорної техніки
 • Математичне моделювання
 • Спеціальні задачі моделювання складних електромеханічних систем
 • Системи керування базами даних

 

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: більше 100, з них патентів – 0, монографій – 2, навчальних посібників – 0.

 • Sadovoi O., Nazarova O., Bondarenko V., Pirozhok A., Hutsol Т., Nurek T., Glowacki Sz. Modeling and research of electromechanical systems of cold rolling mills. Monograph. – Krakow: Traicon, 2020. – 138 p. ISBN 978-83-65180-22-3
 • Nazarova O., Osadchyy V., Shulzhenko S. Accuracy improving of the two-speed elevator positioning by the identification of loading degree // IEEE International Conference «Modern Electrical and Energy Systems» (MEES-2019), September 23-25, 2019 Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, рр. 50 - 53 DOI: 10.1109/MEES.2019.8896414
 • Осадчий, В.В. Структура системы управления 4-х приводной силовой установки для электрических транспортных средств / В.В. Осадчий, Е.С. Назарова, В.В. Брылистый // Проблемы региональной энергетики (специальный выпуск), 2019. – № 1-2(41) 2019. – С. 65-73. DOI: 10.5281/zenodo.3239150
 • Назарова О. С. Ідентифікація кутової швидкості при завадах в оптичній системі енкодера / О.С. Назарова, В. В. Осадчий, І. А. Мелешко, М.О. Олєйніков // Вісник НТУ «ХПІ» - Харків, 2019. – С.65-69. DOI: doi.org/10.20998/2079-8024.2019.16.12
 • Осадчий, В. В. Лабораторный стенд для исследования микропроцессорных систем управления двухмассовым электроприводом / В. В. Осадчий, Е. С. Назарова, В. В. Брылистый, Р. И. Савилов // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2016. – № 22(98).– С. 33-38. DOI: http://dx.doi.org/10.15276/eltecs.22.98.2016.05
 • Назарова, Е. С. Математическое моделирование электромеханических систем станов холодной прокатки / Е. С. Назарова // Технічна електродинаміка. – 2015. – Вип. 5 – С. 82-89.
 • Новое в моделировании и исследовании электромеханических систем станов холодной прокатки : монографія / А. В. Садовой, Е. С. Назарова, В. И. Бондаренко, А. В. Пирожок; Запорізьк. нац. техніч. ун-т, Дніпродзерж. держ. теніч. ун-т – Запоріжжя: «Просвіта», 2014. – 144 с. ISBN 978-966-653-363-333-38.
 • Назарова Е.С. Математическое моделирование электромеханических систем станов холодной прокатки / Е.С. Назарова // Технічна електродинаміка. – Київ: Інститут електродинаміки Національної академії наук України, 2015. – Вип. 5. – С. 82-89.
 • Осадчий, В.В. Исследование позиционного электропривода на основе шагового двигателя в микрошаговом режиме / В.В. Осадчий, Е.С. Назарова, С.Ю. Тоболкін // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – Наука и техника, 2015. – Вип.19 (95). – С. 24-27.
 • Садовой, А.В. Новое в моделировании и исследовании єлектромеханических систем станов холодной прокатки // А.В. Садовой, Е.С. Назарова, В.И. Бондаренко, А.В. Пирожок. – Запорожье: «Просвіта», 2014. – 144с. ISBN 978-966-653-363-3, УДК 669.18, ББК К1+К327 С143.
 • Садовой, А.В. Синтез и исследование системы оптимального управления натяжением конвейерной ленты / А.В. Садовой, Е.С. Назарова // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – Вип.1(21). – С.138-144.
 • Назарова, Е.С. К вопросу разработки систем диагностирования электромеханических систем станов холодной прокатки / Е.С. Назарова // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – № 1. – С. 36-41.
 • Назарова, Е.С. Применение структурного моделирования при разработке комплекса взаимосвязанных моделей электромеханических систем станов холодной прокатки / Е.С. Назарова // Науковий збірник ДДМА». – Краматорськ, 2012. – Вип. 1(9Е). – С. 100-106.

 

Участь у конференціях:

 • Міжнародна науково-технічна конференція «Електротехнічні і комп’ютерні системи: теорія і практика (ЭЛТЕКС-2019)», м. Одеса, 29 травня-01 червня 2019 р.; орг. Одеський національний політехнічний університет.

 • ХХIV-а міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика.» м. Одеса, 09-13 вересня 2019 р. ; орг. НТУ «ХПІ» та Одеська національна морська академія.

 • International Conference «Modern Electrical and Energy Systems» (MEES-2019) September 23-25, 2019; орг. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukrain

 • Современные проблемы энергетики и пути их решения: междунар. науч.-техн. конф., м. Тбілісі (Грузія), 7-11.10.2019 р.; орг. Грузинский Технический Университет

 • 45-а міжнар. наук.-техн. конф. молоді ПАТ «Запоріжсталь», 18-19 жовт. 2018 р.; орг. ПАТ «Запоріжсталь».

 • VII міжнародна науково-практична конференція «Науково-технічний прогрес у металургії», м. Теміртау (Казахстан), 11-12 жовтня 2013 р.; орг. Карагандинський державний індустріальний університет.
 

Відзнаки та нагороди:

 • 2006 – Лауреат премії «Програми підтримки вчених та обдарованої молоді» розробленої АКБ «Індустріалбанк» при підтримці виконавчого комітету Запорізької міської ради «За виняткові досягнення у науковій роботі»
 • 2011 – Грамота Міністерства освіти і науки України
 • 2013 – Почесна грамота Районної адміністрації
 • 2015 – Почесна грамота Міської ради до 115- річчя ЗНТУ
 • 2017 – Подяка Міністерства освіти і науки України
 • 2018 - Подяка Запорізької обласної ради
 • 2019 - Подяка Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації

 

Рік початку діяльності в університеті: 2005 р.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (середній рівень)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 528 (5 корпус)
тел.: +380(61)7698-313
e-mail: nazarova@zntu.edu.ua