Ви є тут

Головна

Прізвище: Малий

Ім'я: Олександр

По батькові: Юрійович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: -

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-8457-8154

Обліковий запис науковця (ResearcherID/Web of Science): GPC-7847-2022
 
 
Обліковий запис науковця (Scopus): 57475524600
 
 
Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.uy/citations?hl=en&user=ZVXBJ4AAAAAJ
 
 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, Факультет радіоелектроніки і телекомунікацій, 2004, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.091001 «Виробництво електронних засобів», спеціалізація – «Виробництво електронних засобів», кваліфікація за дипломом – «магістр з електронних апаратів». Диплом АР №25659881 з відзнакою від 01.07.2004 р.

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»:
  «Математичне та лінгвістичне забезпечення автоматизації написання програм восьмирозрядних мікроконтролерів», рік захисту – 2013, Національний університет "Львівська політехніка".  Диплом кандидата наук ДК №013029 від 28.07.2013 р.

Наукові інтереси:

 • автоматизація технологічних процесів;
 • мікропроцесорна техніка;
 • вимірювальні прилади.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Крищук В. М. Універсальна алгоритмічна мова програмування мікроконтролерів / В. М. Крищук, О. Ю. Малий, О. Ю. Воропай // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2009. – №2. – С. 115-120.
 2. Воропай А. Ю. Математическое обеспечение автоматизации разработки и проверки программ микроконтроллеров / А. Ю. Воропай, В. Н. Крищук, А. Ю. Малый // Радіотехніка. – 2009. –№3(158). – С. 100-106.
 3. Малий О. Ю. Розробка методів універсалізації програмування мікроконтролерів різних сімейств/ А. Ю. Малый // Радіотехніка. – 2009. –№4(159). – С. 355-366.
 4. Малий О. Ю. Алгоритм автоматизованого вибору восьмирозрядного мікроконтролеру при вирішенні інженерних задач / О. Ю. Малий, О. Ю. Фарафонов, М. І. Лазуткін // Радіотехніка. – 2011. –№4(167). – С. 171-180.
 5. Малий О. Ю. Метод опису інженерних задач за допомогою універсальної мови програмування мікроконтролерів / О. Ю. Малий, О. Ю. Фарафонов, О. А. Дем’яненко // Радіотехніка. – 2012. –№2(169). – С. 116-124.
 6. Фурманова, Н.І. Удосконалення методу пошуку рішень для оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації  [Текст] / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю. Малий, Ю.О. Сіциліцин // Технология приборостроения: научно-технический журнал. - 2017. - №2. - с. 6-9. 
 7. Фурманова, Н.І. Підходи для підвищення точності вимірювання температури тіла людини безконтактними іч термометрами / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю. Малий, О.О. Піроженко // Електротехніка та електроенергетика, № 1 (2021). – с. 61-73
 8. Yakovenko, V. Building a Model of the Process of Shooting a Mobile Armored Target With Directed Fragmentation-Beam Shells in the Form of a Discrete-Continuous Stochastic System / V. Yakovenko, B. Volochiy, Y. Sydorenko, N. Furmanova, O. Malyi, A. Tkachenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 6, no. 4 (114), Dec. 2021, pp. 51-63.
 9. Yakovenko, V., Furmanova, N., Flys, I., Shchavinsky, Y., Farafonov, O., Malyi, O., Samoylyk, S. (2022). Determining the components of the structural-automatic model of firing a single target in armor protection with fragmentation-beam projectiles of directed action in a series of three shots based on the reference graph of states. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (119)), 29–41

Участь у конференціях:

 1. Крищук В. Н. Универсальный алгоритмический язык программирования микроконтроллеров / В. Н. Крищук, А. Ю. Малый // Тези доп. ІІІ між нар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», м. Запоріжжя, 13-15 квітня 2006р..– Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – С. 152-153
 2. Малый А. Ю. Анализ сходств и различий семейств 8-разрядных микроконтроллеров для решения задачи автоматизированного выбора целевого микроконтроллера / Малый А. Ю. // Тезисы 11-го междунар. молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке», г.Харьков, 10-12 апреля 2007г.. –Харьков : ХНУРЭ, 2007. – С. 151-152.
 3. Малий О. Ю. Основні принципи побудови вхідної мови для системи автоматизованого програмування мікроконтролерів / О. Ю. Малий // Тези доп. IV міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», м. Запоріжжя, 24-26 квітня 2008р..– Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. –  С. 186-188
 4. Maly А. Development of methods of designing of means of the automated creation of the programs of microcontrollers in difficult electronic systems / Vladimir Krischuk, Alexandr Maly // Proceeding of the VIIIth International Conference CADSM 2005 “The expirience of disigning and aplication of CAD Systems in Microelectronic”, Lviv – Polyana, Ukraine, 21-25 Feb.2005. – Lviv, 2005. – P. 279-280
 5. Krischuk V. The dynamic description of system of instructions of microcontrollers / Alexandr Maly, Volodimir Krischuk // Proceeding of the IXth International Conference CADSM 2007, “The expirience of disigning and aplication of CAD Systems in Microelectronic”, Lviv – Polyana, Ukraine, 20-24 Feb.2007. – Lviv, 2007. – P.264-265
 6. Maly O. Mathematical maintence of automatisation of development and check of the programs of microcontrollers / Olexandr Maly, Volodimir Krischuk // Proceeding of the International Conference TCSET 2008, “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science”, Lviv – Slavsko, Ukraine, 19-23 Feb. 2008. – Lviv, 2008. – P. 520 – 524
 7. Малий О. Ю. Основні проблеми, що виникають під час проектування пристроїв на основі мікроконтролерів / Малий О.Ю. // Тези доп. V міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», м. Запоріжжя, 22-24 вересня 2010р.– Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – С. 60-61
 8. Малий О. Ю. Програмне забезпечення автоматизації програмування мікроконтролерів MC-CAD / Малий О. Ю. // Тези доп. VІ міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», м. Запоріжжя, 19-21 вересня 2012р. .– Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 268-270
 9. Малый А. Ю. Анализ ремонтопригодности мобильных телефонов стандарта GSM 900/1800 в условиях Украины / Малый А. Ю. // Материалы 7-го междунар. молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке», 22-24 апреля 2003г., Харьков. –Харьков : ХНУРЭ, 2003. – С.115.
 10. Малий, О.Ю. Розробка алгоритму та програмного забезпечення для розпізнавання автомобільних номерів [Електронний ресурс] / О.Ю. Малий, О.П. Шахнір // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18–21 квітня 2016 р.: тези доп. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - C.309-310 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
 11. Малий, О.Ю. Конструктивні методи боротьби з наносекундними завадами в мікроконтролерних платах керування потужними навантаженнями [Електронний ресурс] / О.Ю. Малий // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - C. 574-576 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 12. Малий, О.Ю. Технологія розпізнавання схем електричних принципових з наступним автоматизованим створенням креслень схем та конструкцій плати [Електронний ресурс] / О.Ю. Малий, Н.І. Фурманова, О.О. Піроженко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - C. 580-582 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана
 13. Малий, О.Ю. Використання цифрових прийомо-передавачів NRF24l01 для організації мережі дозуючих пристроїв на підприємствах [Електронний ресурс] / О.Ю. Малий, С.Р. Кроленко, В.В. Скрипник// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - C. 593-594 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 14. Гарачук, С.А. Система обробки і візуалізації гідроакустичної інформації [Електронний ресурс] / С.А. Гарачук, О.Ю. Малий // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.  - с. 877-878.
 15.  Авраменко, С.О. Система обліку і контролю відпуску палива на підприємствах [Електронний ресурс] / С.О. Авраменко, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 - с. 882-884.
 16. Краснокутський, М.Г. Система автоматизованого сортування фруктів та овочів на основі аналізу їх стиглості за кольоровими характеристиками [Електронний ресурс] / М.Г. Краснокутський, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - с. 884-886.
 17. Степура, Р.В. Система аналізу потоку вантажних машин через мости [Електронний ресурс] / Р.В Степура, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - с. 886-888.
 18. Цапко, Д.Ю. Система збирання даних стосовно кількості ТПВ, що здаються в якості вторинної сировини [Електронний ресурс] / Д.Ю. Цапко, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - с. 888-889.
 19. Школяренко, М.О. Система автоматичного пожежогасіння на підприємствах [Електронний ресурс] / М.О. Школяренко, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.  - с. 890-891.
 20. Малий, О.Ю. Система автоматизованого моніторингу потоку вантажних машин через мости для запобігання руйнування конструкцій та покриття / О.Ю. Малий, Р.В. Степура // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 180-181.
 21. Малий, О.Ю. Автоматизація збору даних для формування статистики відносно співвідношення ТПВ, що здаються в якості вторинної сировини відносно загальної кількості / О.Ю. Малий, Д.Ю. Цапко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 182-183
 22. Малий, О.Ю. Методика визначення кількості датчиків вогню та їх розташування на об'єкті при використанні системи автоматичного пожежогасіння / О.Ю. Малий, М.О. Школяренко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 184-185.
 23. Малий, О. Сучасні технології та засоби вивчення рельєфу дна водойм / О.Малий, С. Гарачук // Виробництво & Мехатронні Системи 2018: матеріали II-й Міжнародної конференції, Харків, 25-26 жовтня 2018р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор).]. - Харків: [електронний друк], 2018. – с. 96-99.
 24. Малий, О. Огляд алгоритмів, моделей та стратегій для розподілу поставлених задач групам роботів, що виконують загальну мету / О.Малий, О. Піроженко // Виробництво & Мехатронні Системи 2018: матеріали II-й Міжнародної конференції, Харків, 25-26 жовтня 2018р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор).]. - Харків: [електронний друк], 2018. – с. 99-102.
 25. Малий, О.Ю. Оптимізація задачі покриття площі підводними роботами з централізованим управлінням методом диференціації території / О.Ю. Малий, О.О. Піроженко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 86-87
 26. Малий, О.Ю. Віддалене управління станами вузлів на виробництві зварювальних електродів / О.Ю. Малий, В.В. Скрипник // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – с. 93-94
 27. Maly, O. System for analysis of the traffic flow through the bridges / O. Maly, N. Furmanova // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. –Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - с. 72-74
 28. Фурманова, Н. Розробка системи аналізу транспортного потоку / Н. Фурманова, О. Малий, О. Фарафонов // Виробництво & Мехатронні Системи 2019: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції, Харків, 24-25 жовтня 2019 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)]. – Харків: [електронний друк], 2019. – с. 11-16
 29. Малий, О.Ю. Генетичний алгоритм для групового управління автономних підводних роботів, виконуючих колективну роботу в певному місці підводного простору / О.Ю. Малий, С.А. Гарачук // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 66–68.
 30. Малий, О.Ю. Відносна оцінка позиції і маршруту пересування роботів за допомогою одометрії. / О.Ю. Малий, О.О. Піроженко // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 68–71.
 31. Фурманова, Н. Особливості створення 3D-моделей об'єктів для додатків доповненої реальності / Н. Фурманова, П. Костяной, О. Фарафонов, О. Малий // Виробництво & Мехатронні Системи 2020: Матеріали ІV Міжнародної конференції, Харків, 22-23 жовтня 2020 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)]. – Харків: [електронний друк], 2020. - с. 131 - 135
 32. Малий, О.Ю.  Аналітичний огляд пристроїв та автоматичних систем безконтактного вимірювання температури тіла / Малий О.Ю., Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (07-09 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя)  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» , 2020. - с. 126-128
 33. Фурманова, Н.І. Гейміфікація процесу навчання проектування електронної апаратури / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю.Малий, І.Є. Поспеєва // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (07-09 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя)  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» , 2020. - с.141-142
 34. Фарафонов, О.Ю. Використання фреймворку Xamarin у розробці програмного забезпечення для керування автономними роботами/Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І., Малий О.Ю. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (07-09 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя)  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» , 2020. - с.139-140
 35. Фурманова, Н.І. Використання моделі «перевернутого класу» для навчання за спеціальностями 172 та 151 / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю. Малий// Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 62-63
 36. Фарафонов, О.Ю. Проектування робота для дослідження групової поведінки / О.Ю. Фарафонов, О.Ю. Малий, О.О. Піроженко // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 64-66 
 37. Малий, О. Система перетворення схем у САПР «Altium» у формат креслень САПР «КОМПАС» / О. Малий, Н. Фурманова, О. Фарафонов, І. Поспеєва // Виробництво & Мехатронні Системи 2021: матеріали V-ої Міжнародної конференції, Харків, 21-22 жовтня 2021 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)].-Харків: [електронний друк], 2021. – с. 67- 69.
 38. Yakovenko, V. Application of States and Transitions Graph for Developing the Model of the Process of Shelling a Mobile Armored Target / V.. Yakovenko, B. Volochiy, N. Furmanova, I. Savina, O. Malyi // Proceedings of 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications  and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, February 22 – 26, 2022. –  p.  727 – 732
 39. Малий, О.Ю. Система аналізу температури зернових та автоматизації рішень щодо переміщення в середині елеваторів для запобігання псуванню / О.Ю. Малий, Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – с. 723-725
 40. Малий, О.Ю. Алгоритм визначення розташування залізничних вагонів на платформі для зважування / О.Ю. Малий, Є.І. Лактіонов // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – с. 727-729
 41. Малий, О. Система навігації на основі технології комп’ютерного зору для БПЛА /О. Малий, Н. Фурманова, О. Фарафонов, П. Костяной //  Виробництво & Мехатронні Системи 2022: матеріали VI-ої Міжнародної конференції, Харків, 21-22 жовтня 2022 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)].-Харків: [електронний друк], 2022. - с. 74 - 77
 42. Яковенко В.В., Фурманова Н.І., Малий О.Ю., Щавінський Ю.В. Застосування опорного графа станів для структурно-автоматної моделі обстрілу одиночної цілі у броньовому захисті / Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 грудня 2022 р., м. Запоріжжя). [Електронний ресурс] / Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – с. 121-123

Участь у конференціях за роками:

 1. Міжнародні науково-технічні конференції «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії» TCSET (м. Львів – с.м.т. Славське, Україна, 2008, 2022 р.)
 2. Міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» РТТ (м. Запоріжжя, Україна, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 рр.)
 3. International Conference CADSM “The expirience of disigning and aplication of CAD Systems in Microelectronic”, Lviv – Polyana, Ukraine (2005, 2007)
 4. International Conference "Manufacturing & Mechatronic Systems" (2017, 2018, 2019, 2021 рр.)
 5. Регіональна науково-практична конференція "Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку" 12 квітня 2019 року
 6. Тиждень науки (2009-2022 рр)

Рік початку діяльності в університеті: 2005.

Відзнаки та нагороди:
 
 
- Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району за вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету, 2011 р.
 
 
 
- Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради за вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету та з нагоди 114-річниці від дня застосування університету, 2014 р. 
 
- Почесна грамота від ректора за високий рівень підготовки студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2017/18 н.р.та з нагоди Дня науки, 2018 р.
 
- Почесна грамота від ректора за високий рівень підготовки студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах 2017/18 н.р.та з нагоди Дня науки, 2018 р.
 
- Подяка від Голови організаційного комітету Олімпіади за високоякісну роботу у складі журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" - Олеська національна академія харчових технологій, 20-22 травня 2019 року;
 
- Подяка від Голови організаційного комітету Олімпіади за високоякісну роботу в складі апеляційної комісії II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Робототехніка" - Олеська національна академія харчових технологій, 23-25 травня 2019 року.

Підвищення кваліфікації:

 

- Підвищення кваліфікації (стажування): підвищення професійної кваліфікації через вдосконалення рівня проектування радіоелектронних пристроїв на базі мікроконтролерів «Автоматизація управління технологічними процесами на виробництві» в КП НВК “Іскра” з 03.11.2016 р. по 05.12.2016 р.

- Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СПК № 02136146/1181-20 від 25.02.2020 за освітньою програмою “Педагогічні працівники закладів позашкільної освіти”, Комунальний заклад ”Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради. Дата стажування: з 10.02.2020 по 25.02.2020, удосконалена професійна компентентність  в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ECST)

-Certificate of AZOV CONTROLS TeraWatt Group Recognised System Integrator A ROCKWELL AUTOMATION PARTNER про підвищення кваліфікації за програмою: “Ознайомлювальний курс по роботі з контролером ПЛК та системою візуалізації Rockwell Automation”, ТОВ “АЗОВ КОНТРОЛЗ” Україна, Дніпро. Дата стажування: з 20.01.2021 по 22.01.2021 (1 кредит ECST)

Мови спілкування: українська, англійська.

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 41а
тел.: +380(61)7698252
e-mail: docsasha2@gmail.com