Ви є тут

Головна

Прізвище: Ткаченко

Ім'я: Алла

По батькові: Михайлівна

 

Посада: зав.кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, професор

Участь у роботі рад і державних структур: член наукової ради МОН України;

член спеціалізованної ради Київського національного економічного університету по захисту  кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами" Д.26.006.03;

член спеціалізованної ради Криворізького національного університету по захисту  кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор 

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

 

Освіта: вища

 • Львівський торгово-економічний інститут, економічний, 1974, бухгалтерський облік, кваліфікація  економіст
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності 080601 Економіка підприємства і організація виробництва,  тема "Організація контролю в системі управління"1999р. Институт економіки промисловості НАН України
   
 • Докторська дисертація зі спеціальності 080601 Економіка, організація і управління підприємствами, тема "Організація контролінгу та внутрішнього аудиту в системі управліня промисловим підприємством", 2005, Інститут економіки промисловості НАН України

Наукові інтереси:

 • Інновації
 • Антикризове управління
 • Управління потенціалом

Дисципліни, які викладає:

 • Економіка підприємства
 • Економіка за видами діяльності

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 204, монографій – 15, навчальних посібників – 4.

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/6058

 • Ткаченко А.М. Вибір найбільш вигідного ланцюга поставок продукції на ринок [Текст] / А.М. Ткаченко, Є.В.Колєсніков // Економічний вісник, Загальнодержавне наукове видання з питань економіки і бізнесу. ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ., 2016 – №1 (3). – С. 36-41
 • Ткаченко А.М. Формування цін і тарифів на електроенергію та їх застосування для обґрунтування енергозберігаючих заходів [Текст] / А.М. Ткаченко, Р.Г.Бобровникова // Вісник економічної науки України Інститут економіки промисловості України, Академія економічних наук України, Київ, 2016 – №1 (30). – С. 138-141
 • Ткаченко А.М. Использование статистических методов управления качеством в логическом процессе.[Текст] / А.М.Ткаченко, М.И.Иванова // Траектория науки: электронный научный журнал – Т.2 №49 (9). – 2016 http://pahtofscience.org/index.php/ps/article/view/141
 • Ткаченко А.М. Імідж як формування успіху суб’єкта господарювання. Текст] / А.М.Ткаченко  // Економічний вісник, Загальнодержавне наукове видання з питань економіки і бізнесу. ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ. - 1(3). – 2016. - С. 124-129

Участь у конференціях:

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/6069

 • Ткаченко А.М. Дослідження резервів підприємства щодо зниження собівартості продукції [Текст] А.М.Ткаченко // Сучасні проблеми економіки та управління промисловими підприємствами України в умовах європейської інтеграції: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ, 2016. – С. 232-234

Відзнаки та нагороди:

 • Відмінник освіти і науки України, 2008р.

Рік початку діяльності в університеті:  2016

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: 69063, вул.Жуковського, 64
аудиторія : 368
тел.: +380(61)7698393
e-mail: kaf_economik@ukr.net
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}