Ви є тут

Головна

Прізвище: Парахнєвич

Ім'я: Євген

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент кафедри МіТЛВ, заступник декана Інженерно-фізичного факультету

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6674-5609

Обліковий запис науковця (Google Scholar):   https://scholar.google.com.ua/citations?user=3PGyLxgAAAAJ&hl=uk

 

 

Освіта: вища

 • Запорізькій державний технічний університет, інженерно-фізичний факультет, 1999 р., спеціальність за дипломом – «Обладнання ливарного виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 • Запорізький державний технічний університет, інженерно-фізичний факультет, 2000 р., спеціальність за дипломом – «Обладнання ливарного виробництва», кваліфікація за дипломом – «магістр-механік»
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство»: «Покращення структури і властивостей деталей електровозів, відновлених електрошлаковим наплавленням», рік захисту – 2010, Запорізький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • Дослідження впливу електрошлакового наплавлення на структуру і властивості деталей елекктровозів;
 • Підвищення експлуатаційних властивостей виробів з економнолегованих сталей;
 • Розробка технології відновлення деталей електрошлаковим наплавленням;
 • Дослідження механізму десульфурації металів і сплавів при електрошлаковому наплавленні.

Дисципліни, які викладає:

 • Фізико-хімічні основи ливарного виробництва
 • Теорія формування виливків
 • Теоретичні основи ливарного виробництва
 • Ливарні сплави і плавка кольорових металів
 • Основи теорії плавки та виробництва кольорових виливків
 • Ливарний практикум
 • Виробництво виливків із кольорових металів
 • Основи ливарної гідравліки

Основні наукові роботи (публікації):

 • Парахнєвич Є.М. Вплив електрошлакового наплавлення на хімічний склад неметалевих вкраплень і зони сплавлення / Є.М. Парахнєвич // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. —  2023. —  №3. —  С. 40-44.
 • Парахневич Е.Н. Механизм десульфурации при электрошлаковой наплавке. Журнал “Теория и практика металлургии”, № 1-2, 2013, С.21-24.
 • Парахневич Е.Н. Физико-механические свойства металла при электрошлаковой наплавке стали 20ХН3А на сталь 45ХН. Журнал «Металл и литье Украины», №1, 2013, С. 28-31.
 • Парахневич Е.Н., Лунев В.В. Влияние повышенного содержания серы в электродах на распределение неметаллических включений при электрошлаковой наплавке. Журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность», № 1, 2012, с. 35-37.
 • Парахневич Е.Н., Бялик Г.А., Лунев В.В., Адамчук С.И. Совершенствование методики испытаний металлов на малоцикловую усталость. Журнал «Вісник двигунобудування», № 1, 2012, с. 124 – 127.
 • Парахневич Е.Н., Лунев В.В. Фізико-механічні властивості металу в зоні сплавлення при електрошлаковому наплавленні на сталь Ст3 сталі 20ХН3А. Журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность», № 5, 2012, с. 25-27.

Всього наукових праць: більше 10 наукових праць (з них 12 у фахових виданнях), 1 патент на корисну модель.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Парахнєвич, Є.М. Фактори впливу на якість зони сплавлення основного і наплавленого металу електрошлаковим наплавленням [Текст] / Є.М. Парахнєвич, Є.І. Івахненко, Д.Ф. Копан // Литво. Металургія. 2022: Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ) / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Харків, НТУ «ХПІ». — С. 115-117.
 • Парахнєвич, Є.М. Вплив ЕШН на механічні властивості металу при наплавленні близьких за хімічним складом сталей [Текст] / Є.М. Парахнєвич, Є.І. Івахненко // Зб. наукових праць за матеріалами ХV міжнар. наук.- техн. конф. Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів, 08–09 листопада 2022 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 145 – 148.
 • Парахнєвич Є.М.. Івахненко Є.І Виробництво біметалевих заготовок електрошлаковим наплавленням: Зб. наукових праць за матеріалами XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія 2021» (18 – 20 травня 2021 р., м. Запоріжжя) / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя, ФОП Мокшанов В.В. – С. 87-89.
 • Парахнєвич, Є.М. Структура і кристалічна будова металу електрошлакового зливка [Текст] / Є.М. Парахнєвич, Є.І. Івахненко //  Зб. наукових праць за матеріалами ХVІ міжнар. наук.- техн. конф. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах, 07 – 08 жовтня 2021 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 63 – 65.
 • Парахнєвич Є.М., Івахненко Є.І. Електрошлаковий метод відновлення деталей електровозів: Зб. наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія 2020» (8 – 10 вересня 2020 р., м. Запоріжжя) / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя, ФОП Мокшанов В.В. – С. 113-114. ISBN 978-617-7520-73-2
 • Івахненко Е.И., Парахневич Е.Н. Выбор износо – жаростойких сплавов для деталей горно – обогатительного оборудования: Зб. наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія 2020» (8 – 10 вересня 2020 р., м. Запоріжжя) / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя, ФОП Мокшанов В.В. – С. 61, 62. ISBN 978-617-7520-73-2
 • Парахнєвич Є.М. Відновлення деталей підвіски електровозів електрошлаковим наплавленням: Нові сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019, с. 119-120.

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району 2013 рік;
 • Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2013 рік;
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради 2018 рік;
 • Нагрудний знак «За бездоганну працю» ІІІ ступеня 2020 рік;
 • Почесна грамота Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України 2020 рік;
 • Подяка Міністерства освіти і науки України 2022 рік;
 • Почесна грамота Запорізького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України 2022 рік;
 • Почесна грамота Запорізького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України 2023 рік;
 • Грамота Міністерства освіти і науки України 2023 рік.ік.

Рік початку діяльності в університеті: 1999

Мови спілкування: українська, англійська

Підвищення кваліфікації (стажування):
 1. Міжнародне науково-педагогічне стажування в рамках VI Міжнародного наукового конгресу «Society of Ambient Intelligence 2023» (ISCSAI 2023), Україна – Узбекистан – Латвія – Португалія – Індія, із загальним обсягом 180 годин (6 кредитів), який проходив в період з 01 листопада 2023 року по 15 грудня 2023 року (тренінги, вебінари, дискусійні панелі, участь у роботі конгресу).  Сертифікат ID 327-2023.
 2. Сертифікат № 550 від 23.12.2022 р. про підвищення кваліфікації на кафедрі «Механіка» за темою «Методики викладання освітніх компонентів оцінки надійності механічного обладнання ливарного виробництва» в період з 10.11.2022 по 23.12.2022 р., обсягом 180 годин / 6 кредитів в Національному університеті «Запорізька політехніка».

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 345, 138
тел.: +380(61)7698414, +380(61)7698594
e-mail: dekanat_if@zntu.edu.ua, g1028913@gmail.com