Ви є тут

Головна

2023 рік

 • Парахнєвич Є.М. Вплив електрошлакового наплавлення на хімічний склад неметалевих вкраплень і зони сплавлення / Є.М. Парахнєвич // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. —  2023. —  №3. —  С. 40-44.

2022 рік

 • Парахнєвич, Є.М. Фактори впливу на якість зони сплавлення основного і наплавленого металу електрошлаковим наплавленням [Текст] / Є.М. Парахнєвич, Є.І. Івахненко, Д.Ф. Копан // Литво. Металургія. 2022: Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції (04-06 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ) / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Харків, НТУ «ХПІ». — С. 115-117.
 • Парахнєвич, Є.М. Вплив ЕШН на механічні властивості металу при наплавленні близьких за хімічним складом сталей [Текст] / Є.М. Парахнєвич, Є.І. Івахненко // Зб. наукових праць за матеріалами ХV міжнар. наук.- техн. конф. Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів, 08–09 листопада 2022 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 145 – 148.

2021 рік

 • Парахнєвич, Є.М. Структура і кристалічна будова металу електрошлакового зливка [Текст] / Є.М. Парахнєвич, Є.І. Івахненко //  Зб. наукових праць за матеріалами ХVІ міжнар. наук.- техн. конф. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах, 07 – 08 жовтня 2021 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 63 – 65.
 • Івахнєнко, Є.І. Аналіз впливу вібрації на структуру високо хромистих сплавів [Текст] / Є.І. Івахненко, Є.М. Парахнєвич // Зб. наукових праць за матеріалами ХVІ міжнар. наук.- техн. конф. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах, 07 – 08 жовтня 2021 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 88-89.
 • Парахнєвич Є.М.. Івахненко Є.І Виробництво біметалевих заготовок електрошлаковим наплавленням: Зб. наукових праць за матеріалами XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія 2021» (18 – 20 травня 2021 р., м. Запоріжжя) / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя, ФОП Мокшанов В.В. – С. 87-89.
 • Івахненко Є.І., Парахнєвич Є.М. Аналіз впливу металургійних факторів та модифікування на властивості висококремнистих сплавів заліза: Зб. наукових праць за матеріалами XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія 2021» (18 – 20 травня 2021 р., м. Запоріжжя) / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя, ФОП Мокшанов В.В. – С. 156-158. ISBN 978-617-7520-73-2

2020 рік

 • Івахненко Е.И., Парахневич Е.Н. Выбор износо – жаростойких сплавов для деталей горно – обогатительного оборудования: Зб. наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія 2020» (8 – 10 вересня 2020 р., м. Запоріжжя) / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя, ФОП Мокшанов В.В. – С. 61, 62. ISBN 978-617-7520-73-2
 • Парахнєвич Є.М., Івахненко Є.І. Електрошлаковий метод відновлення деталей електровозів: Зб. наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія 2020» (8 – 10 вересня 2020 р., м. Запоріжжя) / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя, ФОП Мокшанов В.В. – С. 113-114. ISBN 978-617-7520-73-2

2019 рік

 • Парахнєвич Є.М. Відновлення деталей підвіски електровозів електрошлаковим наплавленням: Нові сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019, с. 119-120.

2018 рік

 • Парахнєвич Є.М. Вплив ЕШН на механічні властивості металу при наплавленні близьких за хімічним складом сталей: Зб. наукових праць за матеріалами ХV міжнар. наук.- техн. конф. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах, 11 – 12 жовтня 2018 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 97-99.

2015 рік

 • Іванов В.Г., Парахнєвич Є.М. Зміна морфології графітної фази у чавунах після електрошлакового переплавлення: Нові матеріали і технології в машинобудуванні: матеріали наково-технічної конференції, 21-22 травня 2015 р, м. Київ: НТУУ «КПІ», 2015, с. 64.
 • Парахнєвич Є.М. Вплив ЕШН на механічні властивості металу при наплавленні близьких за хімічним складом сталей: Зб. наукових праць за матеріалами ХІV міжнар. наук.- техн. конф. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах, 06 – 09 жовтня 2015 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 30 – 32.

2014 рік

 • Парахневич Е.Н. Багаторазове відновлення деталей електровозів: Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, с. 98-99.

2013 рік

 • Парахневич Е.Н. Физико-механические свойства металла при электрошлаковой наплавке стали 20ХН3А на сталь 45ХН. Журнал «Металл и литье Украины», №1, 2013, С. 28-31.
 • Парахневич Е.Н. Механизм десульфурации при электрошлаковой наплавке. Журнал “Теория и практика металлургии”, № 1-2, 2013, С.21-24.

2012 рік

 • Парахневич Е.Н., Бялик Г.А., Лунев В.В., Адамчук С.И. Совершенствование методики испытаний металлов на малоцикловую усталость. Журнал «Вісник двигунобудування», № 1, 2012, с. 124 – 127.
 • Парахневич Е.Н., Лунев В.В. Влияние повышенного содержания серы в электродах на распределение неметаллических включений при электрошлаковой наплавке. Журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность», № 1, 2012, с. 35-37.
 • Парахневич Е.Н., Лунев В.В. Фізико-механічні властивості металу в зоні сплавлення при електрошлаковому наплавленні на сталь Ст3 сталі 20ХН3А. Журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность», № 5, 2012, с. 25-27.
 • Парахневич Е.Н., Лунев В.В. Химический состав неметаллических включений и зоны сплавления при электрошлаковой наплавке на сталь Ст3 стали 12Х13. Журнал «Металл и литье Украины», №9, 2012, С. 35-38.
 • Парахневич Е.Н., Бялик Г.А. Усовершенствование испытаний металлов на малоцикловую усталость: Зб. наукових праць за матеріалами ХІІІ міжнар. наук.- техн. конф., 09 – 12 жовтня 2012 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 67 – 69.
 • Парахневич Е.Н. Физико-механические свойства металла при электрошлаковой наплавке стали 20ХН3А на сталь 45ХН. Журнал «Металл и литье Украины», №1, 2013, С. 28-31.
 • Парахневич Е.Н. Механизм десульфурации при электрошлаковой наплавке. Журнал “Теория и практика металлургии”, № 1-2, 2013, С.21-24.

2011 рік

 • Парахневич Е.Н., Лунев В.В., Пирожкова В.П., Чеботарь Л.К., Бурова Н.М. Морфология сульфидных включений в металле электрошлаковой наплавки. Журнал «Металл и литье Украины», №3, 2011, С. 23-27.

2009 рік

 • Определение объемного процента неметаллических включений в зоне сплавления: зб. наук. праць за матеріалами ХII міжнар. наук.-техн. конф., 22 – 25 вересня 2009 р., / відп. ред. Луньов В. В. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2009. – 183 с.
 • Трансформация микроструктуры и неметаллических включений в металле, наплавленном электрошлаковым методом / В. П. Пирожкова, Н. М .Бурова, Л. К. Чеботарь [и др.] // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. - № 2. – С. 45 – 49.