Ви є тут

Головна

2019 рік

 • Парахнєвич Є.М. Відновлення деталей підвіски електровозів електрошлаковим наплавленням: Нові сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019, с. 119-120.

2018 рік

 • Парахнєвич Є.М. Вплив ЕШН на механічні властивості металу при наплавленні близьких за хімічним складом сталей: Зб. наукових праць за матеріалами ХV міжнар. наук.- техн. конф. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах, 11 – 12 жовтня 2018 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 97-99.

2015 рік

 • Іванов В.Г., Парахнєвич Є.М. Зміна морфології графітної фази у чавунах після електрошлакового переплавлення: Нові матеріали і технології в машинобудуванні: матеріали наково-технічної конференції, 21-22 травня 2015 р, м. Київ: НТУУ «КПІ», 2015, с. 64.
 • Парахнєвич Є.М. Вплив ЕШН на механічні властивості металу при наплавленні близьких за хімічним складом сталей: Зб. наукових праць за матеріалами ХІV міжнар. наук.- техн. конф. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах, 06 – 09 жовтня 2015 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 30 – 32.

2014 рік

 • Парахневич Е.Н. Багаторазове відновлення деталей електровозів: Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, с. 98-99.

2013 рік

 • Парахневич Е.Н. Физико-механические свойства металла при электрошлаковой наплавке стали 20ХН3А на сталь 45ХН. Журнал «Металл и литье Украины», №1, 2013, С. 28-31.
 • Парахневич Е.Н. Механизм десульфурации при электрошлаковой наплавке. Журнал “Теория и практика металлургии”, № 1-2, 2013, С.21-24.

2012 рік

 • Парахневич Е.Н., Бялик Г.А., Лунев В.В., Адамчук С.И. Совершенствование методики испытаний металлов на малоцикловую усталость. Журнал «Вісник двигунобудування», № 1, 2012, с. 124 – 127.
 • Парахневич Е.Н., Лунев В.В. Влияние повышенного содержания серы в электродах на распределение неметаллических включений при электрошлаковой наплавке. Журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность», № 1, 2012, с. 35-37.
 • Парахневич Е.Н., Лунев В.В. Фізико-механічні властивості металу в зоні сплавлення при електрошлаковому наплавленні на сталь Ст3 сталі 20ХН3А. Журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность», № 5, 2012, с. 25-27.
 • Парахневич Е.Н., Лунев В.В. Химический состав неметаллических включений и зоны сплавления при электрошлаковой наплавке на сталь Ст3 стали 12Х13. Журнал «Металл и литье Украины», №9, 2012, С. 35-38.
 • Парахневич Е.Н., Бялик Г.А. Усовершенствование испытаний металлов на малоцикловую усталость: Зб. наукових праць за матеріалами ХІІІ міжнар. наук.- техн. конф., 09 – 12 жовтня 2012 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 67 – 69.
 • Парахневич Е.Н. Физико-механические свойства металла при электрошлаковой наплавке стали 20ХН3А на сталь 45ХН. Журнал «Металл и литье Украины», №1, 2013, С. 28-31.
 • Парахневич Е.Н. Механизм десульфурации при электрошлаковой наплавке. Журнал “Теория и практика металлургии”, № 1-2, 2013, С.21-24.

2011 рік

 • Парахневич Е.Н., Лунев В.В., Пирожкова В.П., Чеботарь Л.К., Бурова Н.М. Морфология сульфидных включений в металле электрошлаковой наплавки. Журнал «Металл и литье Украины», №3, 2011, С. 23-27.

2009 рік

 • Определение объемного процента неметаллических включений в зоне сплавления: зб. наук. праць за матеріалами ХII міжнар. наук.-техн. конф., 22 – 25 вересня 2009 р., / відп. ред. Луньов В. В. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2009. – 183 с.
 • Трансформация микроструктуры и неметаллических включений в металле, наплавленном электрошлаковым методом / В. П. Пирожкова, Н. М .Бурова, Л. К. Чеботарь [и др.] // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. - № 2. – С. 45 – 49.