Ви є тут

Головна

Прізвище: Надієнко
Ім'я: Олена
По батькові: Іванівна
 
Посада: доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0001-6676-7616
Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): 
Обліковий запис науковця (Scopus): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58676064500
Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=unRvxVwAAAAJ&hl=ru

 • Київський технікум готельного господарства, рік закінчення – 1985, спеціальність за дипломом - юрист – «правознавство», кваліфікація за дипломом – «молодший спеціаліст»
 • Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, рік закінчення – 1992, спеціальність за дипломом - юрист – «правознавство», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст»
 • Гуманітарний університет «ЗІГМУ», рік закінчення – 2004, спеціальність за дипломом - юрист – «правознавство», кваліфікація за дипломом – «магістр права»

Дисертації:

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»: «Організаційно-правові засади державного регулювання у сфері пенсійного забезпечення в Україні», рік захисту – 2011, Запорізький національний університет
Наукові інтереси:

 • Сімейні правовідносини
 • Правове регулювання договірних відносин
 • Спадкові правовідносини
 • Соціальне забезпечення та його адміністративно-правове регулювання

Дисципліни, яківикладає:

 • Цивільне право;
 • Сімейне право;
 • Договірне право;
 • Нотаріат України.

Монографії: Надієнко О. І. Пенсійне забезпечення в Україні : організаційно-правові засади державного регулювання : монографія. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 195 с.
Основні наукові роботи (публікації):

 • Nadiienko O. and etc. State Influence on The Formation of Legal Culture Under Martial Law: The Experience of Ukraine. Qubahan Academic Journal. Vol. 3. No. 3. 2023. P. 11–21. (Scopus).
 • Nadiienko O. and etc. Innovative approaches to protecting victims of domestic violence in the european legal space : experience and opportunities. Lex Humana. v. 16. n. 1. 2024. P. 474–493. (Web of Science).
 • Надієнко О.І. Розвиток українського спадкового права у становому суспільстві. Порівняльно-аналітичне право : Електронне наукове фахове видання. № 1/2017 р. С. 67–71.
 • Надієнко О.І. Спадкове право УСРР–УРСР та України: спадкоємність і новації Молодий вчений : Науковий журнал. № 11 (51) листопад 2017 р.С. 953–958.
 • Надієнко О.І. Правове регулювання сфери туризму : становлення та розвиток вітчизняного законодавчого інституту Порівняльно-аналітичне право : Електронне наукове фахове видання.№ 3/2018 р.С. 110–113.
 • Надієнко О.І., Гамбург Л.С.Правила публічного порядку та сфера адміністративної відповідальності : галузева оптимізація . Юридичний бюлетень : фаховий науковий журнал. Випуск 17. Херсон : Гельветика, 2020. С. 116–125.
 • Надієнко О.І., Воронова О.В.Право на спадкування чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без перебування у шлюбіЮридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. Випуск 8. Запоріжжя, 2021. С. 90–93.
 • Надієнко О.І.Правова природа та наслідки порушення зобов’язань за цивільним законодавством України. Law. State. Technology : науковий журнал. Випуск 3. Дніпро : Гельветика, 2021. С. 44–49.
 • Надієнко О.І.Фраудаторні правочини у цивільному праві України : переваги та недоліки. Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. Випуск 11. Запоріжжя, 2022. С. 237–239.
 • Надієнко О.І. «Суд з багатьма дверима» як альтернативний спосіб вирішення спорів. Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. Випуск 5. Запоріжжя, 2023. С. 107–110.

Участь у конференціях (публікації):

 • Надієнко О.І. Міністерство соціальної політики України як орган державного регулювання пенсійного забезпечення. Право і суспільство : актуальні питання та перспективи розвитку . Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Частина І (10 грудня 2020 року). Полтава : ПЮК НЮУ ім. Я. Мудрого. 2020. 415 с. С. 110–113.
 • Надієнко О.І. Нагляд і контроль як чинники запобігання злочинності в діяльності органів пенсійної сфери. Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення прав і свобод людини в Україні : матеріали круглого столу (23 грудня 2020 р., м. Запоріжжя). Запоріжжя : КПУ, 2020. 112 с. С. 66–68.
 • Надієнко О.І. До питання галузевої оптимізації правил публічного порядку та сфери адміністративної відповідальності реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 20–21 травня 2021 року). Суми : Сумський державний університет, 2021. 737 с. С. 290–295.
 • Надієнко О.І. Щодо реалізації права на спадкування чоловіка та жінки, які проживають сім’єю без перебування у шлюбі. Економіко-правова політика в умовах світової кризи : проблеми і шляхи подолання : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси, 25 листопада 2021 року. Черкаси : Східноєвропейський університет іменіРауфаАблязова, 2021. 190 с. С. 23–24.
 • Надієнко О.І. Фраудаторні правочини : до питання правого врегулювання. Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24–25 лютого 2023 р. Львів–Торунь : Liha–Pres, 2023. 300 с. С. 53–57.

Рік початку діяльності в університеті: 2007.
Мовиспілкування: українська, російська.
Контакти:
адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 490а
тел.: +38(061)27698621
 
Відзнаки та нагороди:

 • 2009 р. –грамота ректора Запорізького національного технічного університету.
 • 2010 р. – Диплом Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації.
 • 2011 р. – Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (Наказ облУОН № 798від 16.11.2011).
 • 2019 р. –Подяка Запорізької обласної державної адміністрації (Розпорядження № 183-к від 04.11.2019).