Ви є тут

Головна

Прізвище: Максакова

Ім'я: Руслана

По батькові: Миколаївна

 

Посада: завідувач кафедрою конституційного, адміністративного та трудового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID у вигляді 0000-0001-6687-2782

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, Правознавство, 1998,спеціальність за дипломом – 7.060100 «правознавство»,кваліфікація за дипломом – «юрист»
 • Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, післядипломна освіта , 2006, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «педагогіка вищої освіти»кваліфікація за дипломом – «магістр з педагогіки вищої школи»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.02 «конституційне право»:
  «Вибори до органів місцевого самоврядування: проблеми теорії і практики», рік захисту – 2003, в спеціалізованій вченій раді Д.26.236.03 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ)
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 12.00.02 «конституційне право; муніципальне право»:
  «Конституційно-правові проблеми установчої влади в Україні», рік захисту – 2013, в спеціалізованій вченій раді Д.26.236.03 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ)

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Максакова Р. М. Публічна влада: поняття, ознаки, форми / Р. М. Максакова //Держава і регіони. Науково-виробничий журнал. Серія «Право» – 2015. – № 1.– С. 3–8.

Максакова Р. М. Конституювання інституту місцевого самоврядування в Україні / Р. М. Максакова //Юридичний науковий електронний журнал- 2015. - № 5. С. 45-48.

Максакова Р. М. Поняття «установча влада» в сучасній українській науковій думці/ Р. М. Максакова //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. - 2015. - Випуск 35. - Том 1. С. 66-69.

Максакова Р. М. Реалізація установчої влади в діяльності органів місцевого самоврядування/ Р. М. Максакова //Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України – 2015 р. – № 5. – С. 26-32.

Максакова Р. М. Теоретико-методологічні проблеми формування поняття установча влада/ Р. М. Максакова //Науково-аналітичний журнал «Митна справа». – 2015 р. – № 5. – С. 10-19.

 

  Всього наукових праць: 152, з них монографій – 3

  Участь у конференціях:

  • ?Міжнародному науковому семінарі «Законодавчий процес і процедура в парламенті України: проблеми якості і вдосконалення в контексті європейського досвіду» (м. Київ, 22 вересня 2010 р.);
  • Щорічній всеукраїнській науково-практичній конференціі «Державотворення та право творення в період реформ: питання теорії та практики» (м. Київ, 19-20 квітня 2012 р.);
  • Міжнародній науковій конференціі «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь« (м. Київ, 22 листопада 2012 р.);
  • У засіданнях круглого столу «Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення» (м. Запоріжжя, 10 грудня 2013 р.);
  • У засіданнях круглого столу «Конституційна реформа – основа сучасного державотворення» (м. Запоріжжя, Запорізька обласна рада, 23 вересня 2014 р.);
  • V Міжнародній науково-практичній конференціі «Актуальні проблеми публічного та приватного права» (м. Запоріжжя, 17 жовтня 2014 р.);
  • VІ Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції» (м. Київ, 30 жовтня 2014 р.);
  • Науковому семінарі, присвяченому 50-річчю Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ «Права людини: теорія, реальність, перспективи» (м. Дніпропетровськ, 12 грудня 2014 р.);
  • У IІI Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (м. Полтава, 22 травня 2015 р.).

  Відзнаки та нагороди:

  • За активну та плідну наукову роботу, нагороджена грамотою Запорізького державного університету (Наказ Ректора ЗДУ № 24-в від 23.04.2002), 2001-2002
  • За сумлінну працю, активну наукову діяльність, проведення виховної роботи серед студентів та професіоналізм Максакова Р.М. була нагороджена Грамотою Гуманітарного університету “ЗІДМУ” (Наказ Ректора ГУ “ЗІДМУ” № 508-к від 01.10.2003), 2003
  • Нагороджена почесною грамотою Запорізької обласної державної адміністрації (Розпорядження Голови Запорізької обласної державної адміністрації № 263-к від 4 жовтня 2005 року), 2005
  • За сумлінну працю, успіхи у вихованні молоді, ініціативне та відповідальне ставлення до своєї роботи оголошена подяка (Наказ Ректора Гуманітарного університету “ЗІДМУ” № 075-к від 07.03.2007 року), 2007
  • За активну лекційно-просвітницьку діяльність серед населення області та з нагоди 60-річчя створення Запорізької обласної організації товариства «Знання» нагороджена почесною грамотою Запорізької обласної ради (Розпорядження голови обласної ради від 27.08.2008 № 570-р), 2008
  • За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданність справі, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістівта з нагоди 20-річчя Класичного приватного університету та Дня Конституції України нагороджена Подякою голови Запорізької обласної ради (Розпорядження голови обласної ради від 14.05.2012 № 148-н), 2012
  • За вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету нагороджена Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ Департаменту від 14.11.2016 №0836), 2016
  • За вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету нагороджена Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ Департаменту від 14.11.2016 №0836), 2016
  • За багаторічну сумлінну працю, професіоналізм у підготовці висококваліфікованих кадрів та у зв'язку з 10-річчям з дня заснування Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету нагороджена почесною грамотою (траень 2017), 2017

  Додаткові відомості:

  • Приймає активну участь в організації та проведенні міжнародних і регіональних науково-практичних конференцій з актуальних питань конституційного, муніципального та адміністративного права і процесу. Під керівництвом Р.М. Максакової розроблено комплексну наукову тему кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Класичного приватного університету: „Актуальні проблеми організації і функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні” (державний реєстраційний номер 1050002565) (2003-2008 рр.). З 2015 року здійснює керівництво науково-дослідною роботою кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету на тему: «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів». Керує аспірантами. Під керівництвом Р.М. Максакової захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Баєвої Л.В. на тему: «Рішення місцевих рад як джерела адміністративного права України» (Запоріжжя, 2012).
  • Максакова Р.М. була членом дільничних виборчих комісій по виборах міського голови м. Запоріжжя (в 1999 р.) та з організації і проведення Всеукраїнського референдуму (в 2000 р.). Приймала участь в організації і проведенні всенародного обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», що відбувалося в період з березня по травень 2003 р. як член групи з просвітницької діяльності та правового навчання населення в Запорізькій області від Запорізької обласної організації товариства «Знання». Здійснює активну правороз’яснювальну роботу щодо організації і проведення виборів на території Запорізької області, зокрема, як член просвітніх груп обласного відділення товариства «Знання». Є експертом-консультантом з організації і проведення виборів на території Запорізької області. З 2003 до 2011 р. працювала народним засідателем колегії з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Запорізької області. З 2006 року є помічником-консультантом депутата обласної ради. Брала активну участь у проведенні правової експертизи Статуту територіальної громади м. Запоріжжя, та розробці Перспективного плану розвитку Запорізької області на 2008-2015 рр. 2008-2014 рр. член редакційної колегії науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія Право». З 2014 року член редакційної колегії журналу «Влада.Людина.Закон». Є одним із організаторів та активних учасників дискусійного клубу Класичного приватного університету. Так, зокрема, було проведено засідання дискусійного клубу на тему: «Реформування виборчої системи в Україні», «Нормативно-правове регулювання та проблеми реалізації права на працю в Україні», «Внесення змiн до Конституцiї в Україні: проблеми та перспективи», «Проблеми реалізації в Україні права на звернення» та інших. Є членом молодіжної громадської організації «Юридичний клуб молодих вчених», «Асоціації випускників юридичного факультету ЗДУ», «Запорізької обласної громадської організації вчених», член правління Запорізької обласної організації Товариства «Знання».

  Рік початку діяльності в університеті: 2014.

  Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння), французька (читання та переклад за допомогою словника)

  Контакти: 

  адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет):4 корпус, 390Б
  тел.: +380(61)769-86-10
  e-mail: kafkatp@gmail.com