Ви є тут

Головна

Прізвище: Атаманюк

Ім'я: Світлана

По батькові: Іванівна

 

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4800-5965

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=cFeK0wcAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Київський державний інститут фізичної культури, рік закінчення – 1984, спеціальність за дипломом – «викладач фізичної культури і спорту, тренер-викладач»
 • Майстер спорту
 

Дисертації:

 • Докторська дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.«Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання інноваційних видів рухової активності у професійній діяльності». 24.09.2021р.
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»: «Особенности  развития  специальной выносливости и скоростно-силовых качеств высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в спортивном  командном фитнесе», рік захисту – 2006, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Наукові інтереси:

 • Інноваційні фітнес-технології
 • Методики фізичної та технічної підготовки висококваліфікованих спортсменів
 • Проблеми функціональної підготовки спортсменів високої кваліфікації
 • Професійна підготовка фахівців з фізичної культури і спорту
 • Медико-біологічне та психологічне супроводження спортивного тренування
 • Проблеми об'єктивізації суддівства у видах спорту з суб'єктивною оцінкою результату

Дисципліни, які викладає:

 • Вступ до спеціальності (Фітнес та рекреація)
 • Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне вдосконалення. Спортивна аеробіка
 • Здоров’язбережуючі технології та співдія функціональному розвитку. Лікувальна фізична культура

Основні наукові роботи (публікації):

 • Монографія. Атаманюк, С.І. Інноваційні види рухової активності та підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до їх використанн: монографія. Суми: ФОП Цьома С.П., 2020.-402 с.
 • Атаманюк С.І., Кириченко О.В. Рухова активність студенток закладів вищої освіти у процесі занять скандинавською ходьбою. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія:Педагогічні науки. Чернігів, 2018. Вип. 152. Т. 2. С. 3-7.
 • Атаманюк С.І. Методологічні основи дослідження і підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання інноваційних видів рухової активності у професійній діяльності. Фізико-математична освіта. Суми, 2018. Вип. 1(15). Ч. 3. С. 59-63.
 • Атаманюк С.І. Готовність майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання інноваційних видів рухової активності у вимірах результатів підготовки. Фізико-математична освіта. Суми, 2019. Вип. 4(22).Ч. 2. С. 143-147.
 • Атаманюк С.І. Використання інноваційних видів рухової активностіу професійній діяльності фахівців фізичної культури і спорту. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2020. No 10. С. 315-324.
 • Атаманюк С.І. Критерії, показники і рівні готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання інноваційних видів рухової активності у професійній діяльності. Фізико-математична освіта.Суми, 2020. Вип. 2(24). Ч. 2. С. 57-61.
 • Атаманюк С.І., Шишенко І.В., Семеніхіна О.В. Інновації в освіті та специфічні принципи підготовки майбутніх фахівців їх використовувати.Фізико-математична освіта. Суми, 2020. Вип. 4(26). Ч. 2. С. 13-16.
 • Atamanyuk S. Specific principles of preparation of future specialists of physical Culture and sports for the use of innovative types of motor Activity in professional activity. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2021. No 1 (105). С. 92-108.
 • Atamanyuk S., Semenikhina O. Innovative types of motor activity in professional training of specialists in physical culture and sport. The scientific heritage. Budapest, Hungary, 2021. Vol. 4, No 67 (67). Р. 42-46.
 • Atamanyuk S., Semenikhina O., Shyshenko I. Theoretical fundamentals of innovation of higher education in Ukraine. Pedagogy and Education Management Review (PEMR). Tallinn, Estonia, 2021. Issue 2(4). Р. 30-36. Посилання >>
 • Atamanyuk S., Semenikhina O., Shyshenko I. Pedagogical conditions of formation of readiness of future specialists of physical culture to use of innovative types of motor activity in professional activity. Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, Norway, 2021. No 64. Р. 16-20. Посилання >>
 • Atamanyuk S. Innovative pedagogical activity as the main strategy of professional training of future specialists of physical education and sport. The scientific heritage. Budapest, Hungary, 2021. No 69 (69). Р. 9-12. Посилання >>
 • Atamanyuk S., Semenikhina O., Shyshenko I. Possibilities of information technologies in training of specialists of physical culture and sport for theuse of innovative types of motor activity. International independent scientific journal. 2021.No 29. Р.34-37 (Krakow, Poland). Посилання >>

Всього наукових праць: більше    наукових праць (з них    у фахових виданнях),  2 монографії та 4 навчальні посібники.

Наукові видання, в яких публікуються основні результати:

 • Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія:Педагогічні науки
 • Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка
 • Фізико-математична освіта. Суми
 • Теорія і методика фізичного виховання і спорту. (м.Київ)
 • Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт (м.Запоріжжя)
 • Теорія і методика фізичного виховання (м. Харьків)
 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
 • Фізична культура, спорт та здоров'я нації (м. Вінниця)
 • Спортивний вісник Придніпров'я (м. Дніпро)
 • Physical Education, Sports and the Culture of Public Health in Modern Society (Lutsk)
 

Відзнаки та нагороди:

 • Відмінник освіти України
 • Відзнаки Запорізької міської ради в Жовтневому районі;
 • Грамота Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької міської ради;
 • Грамота Управління молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА;
 • Грамота Запорізького обласного відділення НОК України;
 • Грамота Запорізького обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Рік початку діяльності в університеті: 1989

Мови спілкування: українська, англійська

Досвід роботи в галузі вищої освіти (якості вищої освіти):

Розроблено:

Робочі програми навчальних дисциплін:

 • «Вступ до спеціальності (Фітнес та рекреація)
 • «Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне вдосконалення. Спортивна аеробіка».
 • «Здоров'язбережуючі технології та співдія функціональному розвитку. Лікувальна фізична культура».

Конспекти лекцій:

 • Атаманюк С.І., Івахненко А.А., Кемкіна В.І. Конспект лекцій з основ здорового способу життя та фізичного виховання студентів : навч. посіб. Для студентів денної форми навчання технічних вузів, а також викладачів фізичної культури і спорту. Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. 86 с.

Навчальні посібники:

 • Атаманюк С.І., Голєва Н.П., Кемкіна В.І., Кириченко О.В. Колове тренування як засіб розвитку спеціальних рухових якостей на заняттях з фізичного виховання у навчально-тренувальному процесі у вищих навчальних закладах : навч. посіб. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 120 с. (рекомендовано до видання Вченою радою Запорізького національного технічного університету, протокол No8 від 25.03.2019).
 • Атаманюк С.І., Пасічна Т.В., Голєва Н.П. Розвиток швидкісно-силових якостей та спеціальної витривалості спортсменок високого класу у спортивному командному фітнесі: навч. посіб. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 142 с. (рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету «Запорізька політехніка», протокол No2/40 від02.03.2020). Посилання >>
 • Атаманюк С.И., Римар Ю.И., Журавлев Ю.Г. Физическая и функциональная подготовленность спортсменов, занимающихся академической греблей :учебн. пособ. Запорожье: ЗНТУ, 2019. 196 с. (рекомендовано к изданию Ученым советом Запорожского национального технического университета, протокол No8 от 25.03.2019). Посилання >>
 • Атаманюк С.И. Особенности развития специальной выносливости искоростно-силовых качеств высококвалифицированных спортсменок,специализирующихся в спортивном командном фитнесе: монография.Запорожье: ЗНТУ, 2019. 142 с. Посилання >>
 • Керівник освітньої програми підготовки бакалаврів «Фітнес та рекреація» спеціальності 017 Фізична культура і спорт.
 •  

Членство у громадських об'єднаннях:

 • Суддя міжнародної категорії» зі спортивної аеробіки
 • Член Федерації України зі спортивної аеробіки і фітнесу
 • Президент Запорізького обласного осередку Федерації України зі спортивної аеробіки та фітнесу
 • Головний тренер національної збірної команди України зі спортивної аеробіки
 • Керівництво студентами на Чемпіонаті Світу зі спортивної аеробіки, ІІ місце (м. Баку, Азербайджан, 2021)
 • Головний суддя Кубку України зі спортивної аеробіки (м. Запоріжжя, 2019)
 • Головний суддя Чемпіонату Запорізької області зі спортивної аеробіки (м. Запоріжжя, 2017-2021рр.)

Підвищення кваліфікації (стажування):

 • Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар), м. Люблін, Польща. «Неформальна освіта здобувачів вищої освіти: досвід країн Європейського Союзу та України», термін з 03.10.2022 р. – 10.10.2022 р., кількість годин підвищення кваліфікації - 45 годин (1,5 кредитів ЄКТС) (сертифікат ESN №10119/2022).
 • Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар), м. Люблін, Польща. «Академічна доброчесність при підготовці фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія в країнах Європейського Союзу та Україні», термін з 31.10.2022 р. – 07.11.2022 р., кількість годин підвищення кваліфікації - 45 годин (1,5 кредитів ЄКТС) (сертифікат ESN №10520/2022).

Контакти:

адреса: вул. Гоголя, 70-Б, м. Запоріжжя, 69011
Спортивний корпус НУ «Запорізька політехніка»
ауд. №2
тел.: +38(061)7698565, +38(061)7645460
e-mail: kafedra_sport@zntu.edu.uaatamasvetlana@gmail.com