Ви є тут

Головна

Прізвище: Погребна

Ім'я: Вікторія

По батькові: Леонідівна

 

Посада: зав. кафедри журналістики ЗНТУ

Вчений ступінь, звання: доктор філологічних наук, професор

Освіта: вища

Запорізький державний університет, рік закінчення – 1990, спеціальність за дипломом – «російська мова та література», кваліфікація за дипломом – «філолог, викладач російської мови та літератури».

Запорізький національний університет, рік закінчення – 2010, спеціальність за дипломом – «журналістика», кваліфікація за дипломом – «магістр з журналістики, редактор, викладач вищого навчального закладу»

Дисертації:

Кандидатська дисертація: зі спеціальності 10.01.01 – російська література

«І.О. Гончаров і нігілізм», рік захисту – 1994, Дніпропетровський державний університет

Докторська дисертація: зі спеціальності 10.01.02 – російська література

«Проблеми фемінізму в російській критиці і романах письменниць другої половини хіх століття», 2005, Інститут літератури НАН України

Наукові інтереси: теорія публіцистики, історія української, російської публіцистики ХІХ століття, гендерні студії в журналістикознавстві та літературознавстві.

Дисципліни, які викладає:

 • «Інформаційна політика та безпека»,
 • «Теорія та методика журналістської творчості»,
 • «Методика викладання фахових дисциплін»,
 • «Зарубіжна література».
 • «Теорія літератури»
 • "Сучасна українська публіцистика"
 • "Методика та організація наукових досліджень"

Основні наукові роботи:

 1. Pogrebnaya V. L. Facets of female emansipation in life and creation of N.D. Khvoshchinskaya. Modern approaches to philological studies :collective monograph / O.  L.  Klymenko,  N.  V.  Kobchenko,  O. V.  Kosovych,  A.  O.  Kuzmenko, etc.Lviv-Toruń :Liha-Pres, 2020. P. 192-215.URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/101
 2. Погребна В.Л. Проблема жіночої емансипації у публіцистиці М.С. Лєскова // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р.  [Електроний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.156-159. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FSN.pdf
 3. Погребна В.Л., Різун А.С. Рецепція проблем жіночої емансипації у жіночій публіцистиці другої половини ХІХ століття // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р.  [Електроний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 202-205. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FSN.pdf
 4. Погребна В.Л. Феміністичні акценти у публіцистиці М.Л. Михайлова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електроний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 2518-2520. – Режим доступу http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf
 5. Погребна В.Л. Образ регіональної еліти у журналі "VIP CLUB" / Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна могорафія / Г.С. Скуртул, Т.В. Хітрова, С.А. Панченко та ін.; за ред. О.Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. – С. 109–137.
 6. Погребна В. Л. Проблеми жіночої емансипації в російській критиці та публіцистиці 60-80-х років ХІХ ст. / В. Л.  Погребна // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С. 82-86.
 7. Погребна В. Л. Структурно-типологічні характеристики журналу «VIP club» / Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред– Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 2126-2128.
 8. Погребна В. Л. Типологічні характеристики тревел-видання «Мир туризма» // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний  університет . – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С. 554-556.
 9. Погребна В. Л. Асистентська практика як складова підготовки майбутніх викладачів спеціальності «Журналістика» / В. Л. Погребна / Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія; за ред. О. Ю. Поди. – Д. : ЛІРА, 2016. – С. 113-129.
 10. Погребна В. Л. Особливості формування жанрового контенту в журналі «Натали» / В. Л. Погребна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –  С. 374–377.
 11. Погребна В. Л. Специфіка функціонування жанру рецензії в літературно-мистецьких журналах України / В. Л. Погребна // Тиждень науки-2015: Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 т. – Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.–  C. 432-435.
 12. Погребна В. Л. Ростопчина Євдокія Петрівна / Вікторія Погребна / Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 5 : Пе – С /  НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2015. – С. 367.
 13. Погребная, В. Л. Природа иронии в романистике Марко Вовчок и Н. Д. Хвощинской [Текст] / В. Л. Погребная // Вісник Запорізького національного університету. Серія : Філологічні науки: зб. наук. праць. – 2015. – № 1. – С. 176-184.
 14. Погребная, В. Л. Элементы автобиографии в структуре женского романа 60-80-х гг. ХІХ века [Текст] / В. Л. Погребная // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – Вип. ІІ. – C. 14–24.
 15. Погребна, В. Л. Колтоновська Олена Олександрівна [Текст] / Вікторія Погребна / Шевченківська енциклопедія [Текст] : в 6 т. / редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Т. 3 : І – Л / [ред. В. Л. Смілянська]. – К. : Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. – С. 463.
 16. Погребна, В. Л. Пассек Тетяна Петрівна [Текст] / Вікторія Погребна / Шевченківська енциклопедія [Текст] : в 6 т. / редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Т. 4 : М – Па / [ред. О. В. Боронь]. – К. : Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, 2013. – С. 788.
 17. Погребна, В. Л. Панаєв Іван Іванович [Текст] / Вікторія Погребна / Шевченківська енциклопедія [Текст] : в 6 т. / редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Т. 4 : М – Па / [ред. О. В. Боронь]. – К. : Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, 2013. – С. 774–775.
 18. Погребна, В. Л. Панаєва Євдокія Яківна [Текст] / Вікторія Погребна / Шевченківська енциклопедія [Текст] : в 6 т. / редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Т. 4 : М – Па / [ред. О. В. Боронь]. – К. : Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, 2013. – С. 775.
 19. Погребна, В. Л. Жадовська Юлія Валеріанівна [Текст] / Вікторія Погребна / Шевченківська енциклопедія [Текст] : в 6 т. / редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Т. 2 : Г – З / [ред. тому О. В. Боронь]. – К. : Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2012. – С. 579–580.
 20. Погребная, В. Л. Н.Д. Хвощинская как критик женского творчества [Текст] / В. Л. Погребная // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації. – 2012. – № 1(28). – С. 77–82.
 21. Погребна, В. Л. Проблеми фемінізму в житті і творчості Марка Вовчка [Текст] / В. Л. Погребна // Благородний вимір наукового подвижництва : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; ред. кол. : М. Г. Жулинський. – К. : Наукова думка, 2012. – С. 193–201.
 22. Погребна, В. Л.  Рецепція творчості жінок-письменниць у російському пресовому дискурсі другої половини ХІХ століття [Текст] / В. Л. Погребна // Світ соціальних комунікацій : науковий журнал / гол. ред. О. М. Холод.– К. : КиМУ, Дон НУ, 2011. – Т. 1.  – С. 171-175.
 23. Погребная, В. Л. Ф. М. Достоевский-публицист о женской эмансипации и женском творчестве [Текст] / В. Л. Погребна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. Серія : Соціальні комунікації. – 2010. – № 1. – С. 176-182.
 24. Погребная, В. Л. Проблема природы женского творчества в публицистическом и литературно-критическом дискурсе 60-80-х годов ХІХ столетия [Текст] / В. Л. Погребная // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. статей. Серія : Філологічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 1. – С. 155-162.
 25. Погребная, В. Л. Проблемы феминизма в публицистике Е. И. Конради [Текст] / В. Л. Погребная // Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / Відп. ред. О. В. Александров. – Одеса : Астропринт, 2009. – Вип. 8. ? С. 148-158.
 26. Погребна В. Л. Проблеми жіночої емансипації в публіцистиці Марії Цебрикової [Текст] / В. Л. Погребна // Соціальні комунікації сучасного світу: науково-теоретичний збірник / Гол. ред.. О. М. Холод. – Переяслав-Хмельницьк : Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, 2009. – С. 122-124.
 27. Погребная В. Л. Проблемы эмансипации женской личности в русской критике и романах Н. Д. Хвощинской (60-80-е годы ХІХ столетия) / В. Л. Погребная. – Запорожье : ЗГУ, 2003. – 242 с.
 28. Погребная В. Л. Мир русского женского романа (1860-1880 гг.) / В. Л. Погребная. – Запорожье: ЗНУ, 2006. –   202 с.
 29. Гендерні студії  в  літературознавстві:  Навчальний  посібник/ За ред. В.Л. Погребної. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. – 222 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №  1.4/18-Г-1547  від  3.07.08).
 30. Погребная, В. Л. Антифеминистический дискурс повести Н. Д. Хвощинской «Пансионерка» [Текст] / В. Л. Погребная // Поетика художніх форм у сучасному сприйнятті : науковий збірник ; ред. кол. : відп. ред. Силантьєва В. І. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2012. – С. 146–157.
 31. Погребна, В. Л. Дитячий журнал «Жирафа Рафа» як один із сегментів ринку ЗМІ [Текст] / В. Л. Погребна // Тиждень науки – 2012 : Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ : 9–13 квітня 2012 р. : тези доповідей : В 4 т. – Т. 4 / [Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 391–393.
 32. Погребна, В. Л. Місце часопису «Дніпро» в сучасному журнальному дискурсі [Текст] / В. Л. Погребна // Тиждень науки – 2013 : Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ : 15-19 квітня 2013 р. : тези доповідей : В 5 т. – Т. 5 / [Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С. 248–250.
 33. Погребная, В. Л. Женская модель описания мира, представленная в мемуаристке 60-80-х гг. ХІХ века [Текст] / В. Л. Погребная // Східнослов’янська філологія. Літературознавство. – Вип. 22. / Горлівський ін т іноземних мов; Донецький нац. ун-т. Редкол. : С. О. Кочетова та інш. – Горлівка : Видавництво ГІІМ, 2013. – С. 48–62.
 34. Погребна, В. Л. Проблеми міжкультурної комунікації в програмах ЗОДТРК «Запоріжжя» [Текст] / В. Л. Погребна // Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції : міжнародна науково-практична конференція : 25-27 вересня 2014 р. : тези доповідей. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – С. 134–136.
 35. Погребна, В. Л. Літературно-мистецький журнал «Радуга» як тип видання [Текст] / В. Л. Погребна // Тиждень науки – 2014 : Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ : 14-18 квітня 2014 р. : тези доповідей : В 5 т. – Т. 5 / [Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 302–304.                   

      Методичні розробки:

 1. Погребна В. Л. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: В. Л. Погребна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 64 с.
 2. Погребна В. Л. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Зарубіжна література» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання  спеціальності: 6.030301 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: В. Л. Погребна, Н. О. Клименко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 70 с.
 3. Погребна В. Л. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Інформаційна політика і безпека» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03020101 «Журналістика» / Укл.: В. Л. Погребна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 34 с.
 4. Погребна В. Л. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Соціально-політична проблематика ЗМІ» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030201 «Журналістика» / Укл.: В. Л. Погребна, Н. О. Клименко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 46 с.
 5. Погребна В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Журналістські посади» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03030101 «Журналістика» / Укл.: В. Л. Погребна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 40 с.
 6. Погребна В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Зарубіжна література (ХІХ ст.)» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : В. Л. Погребна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 46 с.
 7. Погребна В. Л. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія і методика журналістської творчості» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34 с.
 8. Погребна В.Л. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст." для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 74 с.
 9. Погребна В.Л. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Методика викладання фахових дисциплін" для студентів-магістрантів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 50 с.
 10. Погребна В.Л. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу "Інформаційна політика і безпека" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 62 с.
    Учать у конференціях:
2012 рік
 1. Н.Д Хвощинська як критик жіночої творчості (художній і публіцистичний аспект) // III міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації сучасного світу» 29-30 березня 2012  р. – Запоріжжя: Інститут журналістики і масової комунікації. Класичний приватний університет, 2012.
 2. Особливості авторського контенту на регіональному телебаченні // II міжнародний симпозіум «Світ соціальних комунікацій» 30-31 березня 2012 року. – Київ: Київський міжнародний університет. Інститут журналістики, 2012.
 3. Антифеминистский дискурс повести Н.Д. Хвощинской «Пансионерка»// Межуниверситетский научно-методический семинар «Поэтика художественных форм в современном восприятии» 4–6 мая 2012 г. – Одесcа: Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко, 2012.
 4. Символика женских образов в романе Н.С.Лескова «На ножах» // Міжнародна наукова конференція «Що водить сонце й зорні стелі»: Поетика любові в художній літературі. 20-21 вересня 2012 року. – Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2012.
 5. Элементы автобиографии в структуре женского романа 60 – 80-х гг. ХІХ века //Міждисциплінарний науково-методичний семінар «Європейські студії: особистість і світ в історико-культурному просторі. Пам’яті Олега Васильовича Мішукова» 11-12 жовтня 2012 року. – Херсон: Херсонський державний університет, 2012.
 6. Особливості використання іміджевих технологій у передвиборчий період: регіональний аспект // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні соціально-комунікаційні технології» (ПСКТ-2012) 13 листопада 2012 р. – Київ, Київський міжнародний університет, 2012.
 
2013 рік
 
 1. Типология женских образов в романах Н.Д. Хвощинской «Большая Медведица» и «Обязанности» // Десятая Международная научная конференция “Диалог культур в полиэтничном мире” 24-27 апреля 2013 г. – Симферополь: Крымский инженерно-педагогический университет, 2013. 
 2. Творческий облик Н.В. Гоголя в мемуарном наследии А.О. Смирновой-Россет // ХІ Гоголівські читання. Міжнародна науково-практична конференція 1-3 квітня 2013 року. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2013
 3. Женская модель описания мира в мемуаристике 60-80-х г. ХІХ века // Міжнародна наукова конференція «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення» (м. Горлівка, 7-8 травня 2013 р.)
 4. Науково-популярний контент регіонального телебачення (на прикладі ЗОДТРК «Запоріжжя») // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі» (Запоріжжя, Запорізький національний університет, 3-4 жовтня 2013 р.)
 5. Особенности авторепрезентации женщины-писательницы второй половины ХІХ века (на примере творчества Н.С. Соханской (Кохановской)) // Міжнародна науково-практична конференція «Європейські студії: особистість і світ в історико-культурному просторі. Пам’яті Олега Васильовича Мішукова» 10-11 жовтня 2013 року. – Херсон: Херсонський державний університет, 2013.
 6. Стратегія програмування регіонального телевізійного ефіру (на прикладі ЗОДТРК «Запоріжжя») // IV Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні соціально-комунікаційні технології» 1-2 листопада 2013 р. – Київ, Київський національний університет культури і мистецтв, 2013.
 
2014 рік
 
 1. Літературно-мистецький журнал «Радуга» як тип видання // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р.).
 2. Проблеми міжкультурної комунікації в програмах ЗОДТРК «Запоріжжя» // Міжнародна науково-практична конференція «Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції» 25-27 вересня 2014 року. – Запоріжжя, Запорізька державна інженерна академія, 2014.
 
2015 рік
 
 1. Природа иронии в романистике Марко Вовчок и Н.Д. Хвощинской // Міжвузівські наукові читання «Актуальні проблеми компаративістики», 5 березня 2015 року. – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2015.
 2. ЗОДТРК «Запоріжжя»: характеристика дитячого контенту // Міжрегіональна студентська конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» 14-15 травня 2015 року. – Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 2015.
 3. Специфіка функціонування жанру рецензії в літературно-мистецьких журналах України // Звітна щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 13–17 квіт. 2015 р.).
 4. Жіночий світ у романістиці Н.Д. Хвощинської та Жорж Санд  // Всеукраїнська науково-практична конференція «ІV Султанівські читання. Порівняльне літературознавство: проблеми методології, теорії, практики і методико-педагогічного застосування» 8-10 жовтня 2015 року. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015.
 5. Інформаційні моделі новинних програм на запорізькому телебаченні // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі» 8-9 жовтня 2015 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015.
 6. Русская женская проза второй половины ХІХ столетия и литературный канон // Міжнародна науково-практична конференція «Масова література: проблема інтерпретації, змісту та форми» 16-17 жовтня 2015 року. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, 2015.

2016

 1. Медіакомпетенція викладача вищого навчального закладу як наукова проблема // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» 3-4 березня 2016 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.
 2. Особливості формування жанрового контенту журналу «Натали» // Тиждень науки : Науково-практична конференція «Тиждень науки-2016», 18 –22 квітня 2016 р. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2016.
 3.  Рецепція творчості Марка Вовчка в публіцистичному (критичному) дискурсі ІІ пол. ХІХ ст. // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» 6–7 жовтня 2016 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016.
 4. Комунікативна функція сатиричного дискурсу літературно-мистецького часопису «Дніпро» // ІІ Міжнародна наукова конференція «Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи», 21–24 вересня 2016 р. – Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016.
 5. Особенности использования зоологических уподоблений в романах Н.С. Лескова и Марка Вовчка // Міжнародна наукова конференція «Бестіарний код культури: традиція та сучасність», 7-8 жовтня 2016 р. – Херсон : Херсонський державний університет, 2016.
 6. Особливості формування жанрового контенту в журналі «Натали» / В. Л. Погребна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –  С. 374–377.
2017
 1.  Культурно-мистецький контент регіонального телебачення // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі», 5-6 квітня 2017 року. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017.
 2. Жанрові пошуки російських письменниць 60–80-х рр. ХІХ століття // Міжнародна наукова конференція «Жанрологія, поетика і сучасні системи аналізу літератури», присвячена пам’яті Віктора Георгійовича Зінченка 28–29 квітня 2017. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017.
 3. Сучасні форми диверсифікації громадської думки // Міжнародна наукова-практична конференція «Медіакультура та інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія медіадосліджень, практика» 12-14 жовтня 2017 року. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017.

2018

 1. Проблеми жіночої емансипації в російській критиці та публіцистиці 60-80-х років ХІХ ст. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.Проблеми жіночої емансипації в російській критиці та публіцистиці 60-80-х років ХІХ ст. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 2. Репрезентація особистості та творчості Жорж Санд у публіцистично-критичному доробку Є. І. Конраді // VI Міжнародна наукова конференція «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення», 10 квітня 2018 року. – Бахмут: Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2018.
 3. Феміністичні акценти у публіцистиці М. Л. Михайлова // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2018», 16 – 20 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 4. Гуманістична спрямованість публіцистики В.Г. Короленка // ІV Міжнародна науково-практична конференція "Журналістика, філологія, медіаосвіта", 4-5 жовтня 2018 р. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2018.
 5. Ідеї жіночої емансипації у російському критико-публіцистичному контенті другої половини ХІХ століття // Всеукраїнська наукова конференція "Література й історія", 10-12 жовтня 2018 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2018.

2019

 1. Реформування суспільного мовлення: регіональний аспект // Міжнародний симпозіум "Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій", 19 березня 2019 року. – Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019.
 2. Проблема жіночої емансипації у публіцистиці М.С. Лєскова // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ "Тиждень науки - 2019, 15 – 19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 3. Образ регіональної еліти у журналі "VIP CLUB" // Міжнародна наукова конференція "Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ", 10-11 травня 2019 р. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019.
 4. Публіцистика Миколи Костомарова та Пантелеймона Куліша: спільне і відмінне // Міжнародна наукова конференція "Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша",19 - 21 вересня 2019 р. – Суми : Сумський державний університет, 2019.
 5. Жанрово-тематичні виміри публіцистики в сучасних запорізьких друкованих виданнях // ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності", 3-4 жовтня 2019 р. – м. Запоріжжя: Національний університет "Запорізька політехніка", 2019.
 6. Проблема глобальних соціокультурних трансформацій в сучасній українській публіцистиці // ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності", 3-4 жовтня 2019 р. – м. Запоріжжя: Національний університет "Запорізька політехніка", 2019.
 7. Жанрово-стилістичні особливості роману "Самотність в мережі" Януша Леона Вишневського // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. VI Султанівські читання "Українська літературознавча полоністика: стан і перспективи розвитку", 24-25 жовтня 2019 р. – м. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019.
 8. Журналістикознавчий доробок кафедри журналістики Національного університету "Запорізька політехніка": досвід, здобутки, перспективи // Всеукраїнська наукова конференція "Запорожжя в гуманітарному дискурсі" 14 листопада 2019 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019.

Рік початку трудової діяльності в університеті: 2008.

Основні мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики