Ви є тут

Головна

Прізвище: Погребна
Ім'я: Вікторія
По батькові: Леонідівна

Посада: зав. кафедри журналістики НУ "Запорізька політехніка"
Вчений ступінь, звання: доктор філологічних наук, професор
Освіта: вища

Запорізький державний університет, рік закінчення – 1990, спеціальність за дипломом – «російська мова та література», кваліфікація за дипломом – «філолог, викладач російської мови та літератури».

Запорізький національний університет, рік закінчення – 2010, спеціальність за дипломом – «журналістика», кваліфікація за дипломом – «магістр з журналістики, редактор, викладач вищого навчального закладу»

Дисертації:

Кандидатська дисертація: зі спеціальності 10.01.01 – російська література
«І.О. Гончаров і нігілізм», рік захисту – 1994, Дніпропетровський державний університет
Докторська дисертація: зі спеціальності 10.01.02 – російська література
«Проблеми фемінізму в російській критиці і романах письменниць другої половини XIX століття», 2004, Інститут літератури НАН України

Наукові інтереси: теорія публіцистики, історія української, російської публіцистики ХІХ століття, гендерні студії в журналістикознавстві та літературознавстві.
Дисципліни, які викладає:

 • «Інформаційна політика та безпека»,
 • «Методика викладання фахових дисциплін»,
 • «Сучасна зарубіжна література».
 • «Сучасна українська публіцистика».
 • «Гендерні студії»,
 • «Теорія і методика журналістської творчості»,
 • «Спецкурс. Гендер і друковані ЗМІ».

Основні наукові публікації:

 1. Погребна В.Л. Асистентська практика як складова підготовки майбутніх викладачів спеціальності "Журналістика" / В.Л. Погребна / Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської оосвіти : колективна монографія / [С.А. Панченко, Т.В. Хітрова, Ю.Г. Полєжаєв та ін.]; за ред. О.Ю. Поди. – Д. : ЛІРА, 2016. – С.119-128.
 2. Погребна В.Л. Образ регіональної еліти у журналі "VIP CLUB" / Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна могорафія / Г.С. Скуртул, Т.В. Хітрова, С.А. Панченко та ін.; за ред. О.Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. – С. 109–137.
 3. Погребна В.Л. Феміністичні акценти у публіцистиці М.Л. Михайлова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електроний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 2518-2520. – Режим доступу http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf
 4. Погребна В.Л., Різун А.С. Рецепція проблем жіночої емансипації у жіночій публіцистиці другої половини ХІХ століття // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р.  [Електроний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 202-205. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FSN.pdf
 5. Погребна В.Л. Проблема жіночої емансипації у публіцистиці М.С. Лєскова // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р.  [Електроний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.156-159. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FSN.pdf
 6. Roman F. Chernysh, Viktoriya L. Pogrebnaya, Iryna I. Montrin, Tetiana V. Koval, Olha S. Paramonova Formation and application of communication strategies through social networks: legal and organizational aspects // International Journal of Management. Volume 11, Issue 06, June 2020, pp. 476-488.
 7. Pogrebnaya V. L. Facets of female emansipation in life and creation of N.D. Khvoshchinskaya. Modern approaches to philological studies :collective monograph / O.  L.  Klymenko,  N.  V.  Kobchenko,  O. V.  Kosovych,  A.  O.  Kuzmenko, etc.Lviv-Toruń :Liha-Pres, 2020. P. 192-215.URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/101DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-196-4/192-215   
 8. Koval, Olha S. Paramonova Formation and application of communication strategies through social networks: legal and organizational aspects // International Journal of Management. Volume 11, Issue 06, June 2020, pp. 476-488. Article ID: IJM_11_06_041 Available online at http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6 Journal Impact Factor (2020): 10.1471 (Calculated by GISI) www.jifactor.com ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510   DOI: 10.34218/IJM.
 9. Chernysh, R., Pogrebnaya, V. L., Montrin, I. I., Koval, T. V., Paramonova, O. S. Development of Internet communication and social networking in modern conditions: institutional and legal aspects // Revista San Gregorio. – 2020. – Т. 1. – №. 42. – P. 79–87. http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1572 DOI: http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i42.1572
 10. Prodaniuk, R., Romanenko, Yu.V., Pogrebnaya, V.L., Hordiienko, N., Bekdamyrova, L.Z. Information security and social work to counteract cultural and information wars in neo-functionalistic reflection. International Journal of Pharmaceutical Research. Volume 12, Issue 1, January 2020. P. 2505-2509.
 11. Bocheliuk V. I., Velitchenko L. K., Gaivoronska T. О., Pogrebnaya V. L., Khitrova T. V. Manipulative impact on the memory of socially significant events: results of the experiment in student groups. Journal of the Balkan Tribological Association. 2021. Vol. 27, No 5,  Р. 947-962. URL: https://scibulcom.net/en/journal/1310-4772/issue/2021-27-5
 12. Погребна В.Л., Байрамов Р.С. Своєрідність жанрової палітри журналу "VIP club" // Дискурс українського журналістикознавства в контексті розвитку соціальних комунікацій : колективна монографія / Г.М. Волинець, К.В. Єськова, Н.В. Островська та ін.; за ред. В.Л. Погребної. – Дніпро : ЛІРА, 2021. – С. 185-212.
 13. Vitalii I. Bocheliuk, Leonid K. Velitchenko, Taisiia O. Gaivoronska, Viktoriya L. Pogrebnaya, Tetiana V. Khitrova The influence of manipulations on individual and general memory: specifics of current life situation perception and interpretation of the future [Текст] / V. I. Bocheliuk, L. K. Velitchenko, T. O. Gaivoronska, V. L.Pogrebnaya, T. V. Khitrova // Journal of Community Positive Practices. – 2022. – XXII (Special Issue). – Р. 5-17. URL : http://jppc.ro/index.php/jppc/article/view/474. DOI: https://doi.org/10.35782/JCPP.2022.SI.2
   

      Методичні розробки:

 1. Погребна В.Л. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст." для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 74 с.
 2. Погребна В.Л. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Методика викладання фахових дисциплін" для студентів-магістрантів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 50 с.
 3. Погребна В.Л. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу "Інформаційна політика і безпека" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 62 с.
 4. Погребна В.Л. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Теорія і методика журналістської творчості» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика». Укл. : В. Л. Погребна. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 62 с.
 5. Погребна В.Л. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Гендерні студії» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: В.Л. Погребна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 54 с.
    Участь у конференціях:
2016
 1. Медіакомпетенція викладача вищого навчального закладу як наукова проблема // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» 3-4 березня 2016 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.
 2. Особливості формування жанрового контенту журналу «Натали» // Тиждень науки : Науково-практична конференція «Тиждень науки-2016», 18 –22 квітня 2016 р. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2016.
 3.  Рецепція творчості Марка Вовчка в публіцистичному (критичному) дискурсі ІІ пол. ХІХ ст. // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» 6–7 жовтня 2016 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016.
 4. Комунікативна функція сатиричного дискурсу літературно-мистецького часопису «Дніпро» // ІІ Міжнародна наукова конференція «Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи», 21–24 вересня 2016 р. – Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016.
 5. Особенности использования зоологических уподоблений в романах Н.С. Лескова и Марка Вовчка // Міжнародна наукова конференція «Бестіарний код культури: традиція та сучасність», 7-8 жовтня 2016 р. – Херсон : Херсонський державний університет, 2016.
 6. Особливості формування жанрового контенту в журналі «Натали» / В. Л. Погребна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –  С. 374–377.
2017
 1. Типологічні характеристики тревел-видання «Мир туризма» // Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року. Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2017.
 2. Культурно-мистецький контент регіонального телебачення // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі», 5-6 квітня 2017 року. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017.
 3. Структурно-типологічні характеристики журналу «VIP club» // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017», 18 – 21 квітня 2017 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.
 4. Жанрові пошуки російських письменниць 60–80-х рр. ХІХ століття // Міжнародна наукова конференція «Жанрологія, поетика і сучасні системи аналізу літератури», присвячена пам’яті Віктора Георгійовича Зінченка 28–29 квітня 2017. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017.
 5. Жінки-письменниці – сучасниці Т.Г. Шевченка (за матеріалами «Шевченківської енциклопедії») // Міжвишівські наукові читання «Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми до 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Віталя Федоровича Шевченка» 10 жовтня 2017 року . – Запоріжжя : ЗНУ, 2017.
 6. Сучасні форми диверсифікації громадської думки // Міжнародна наукова-практична конференція «Медіакультура та інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія медіадосліджень, практика» 12-14 жовтня 2017 року. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017.
 7. Жіночі образи у романістиці Є. П. Ростопчиної та Жорж Санд // Всеукраїнська науково-практична конференція V Султанівські читання «Порівняльне літературознавство й історія національних літератур у структурі сучасної науки про літературу» 26–28 жовтня 2017 року. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017.
 8. Библейский фон романа М.А. Булгакова «Белая гвардия» // Міжнародна наукова конференція «Міф у художній свідомості та культурі ХХ ст. » (ІІ Мішуковські читання) 13-14 жовтня 2017 року. – Херсон : Херсонський державний університет, 2017.

2018

 1. Проблеми жіночої емансипації в російській критиці та публіцистиці 60-80-х років ХІХ ст. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.Проблеми жіночої емансипації в російській критиці та публіцистиці 60-80-х років ХІХ ст. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 2. Репрезентація особистості та творчості Жорж Санд у публіцистично-критичному доробку Є. І. Конраді // VI Міжнародна наукова конференція «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення», 10 квітня 2018 року. – Бахмут: Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2018.
 3. Феміністичні акценти у публіцистиці М. Л. Михайлова // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2018», 16 – 20 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 4. С. И. Пономарёв-критик о женском творчестве // Література в контексті культури: Всеукраїнська науково-практична конференція 17-18 травня 2018 р. до 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. – Дніпро: Дніпровський національний університет, 2018.
 5. Гуманістична спрямованість публіцистики В.Г. Короленка // ІV Міжнародна науково-практична конференція "Журналістика, філологія, медіаосвіта", 4-5 жовтня 2018 р. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2018.
 6. Ідеї жіночої емансипації у російському критико-публіцистичному контенті другої половини ХІХ століття // Всеукраїнська наукова конференція "Література й історія", 10-12 жовтня 2018 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2018.

2019

 1. Реформування суспільного мовлення: регіональний аспект // Міжнародний симпозіум "Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій", 19 березня 2019 року. – Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019.
 2. Проблема жіночої емансипації у публіцистиці М.С. Лєскова // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ "Тиждень науки - 2019, 15 – 19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 3. Образ регіональної еліти у журналі "VIP CLUB" // Міжнародна наукова конференція "Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ", 10-11 травня 2019 р. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019.
 4. Публіцистика Миколи Костомарова та Пантелеймона Куліша: спільне і відмінне // Міжнародна наукова конференція "Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша",19-21 вересня 2019 р. – Суми : Сумський державний університет, 2019.
 5. Жанрово-тематичні виміри публіцистики в сучасних запорізьких друкованих виданнях // ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності", 3-4 жовтня 2019 р. – м. Запоріжжя: Національний університет "Запорізька політехніка", 2019.
 6. Проблема глобальних соціокультурних трансформацій в сучасній українській публіцистиці // ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності", 3-4 жовтня 2019 р. – м. Запоріжжя: Національний університет "Запорізька політехніка", 2019.
 7. Жанрово-стилістичні особливості роману "Самотність в мережі" Януша Леона Вишневського // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. VI Султанівські читання "Українська літературознавча полоністика: стан і перспективи розвитку", 24-25 жовтня 2019 р. – м. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019.
 8. Журналістикознавчий доробок кафедри журналістики Національного університету "Запорізька політехніка": досвід, здобутки, перспективи // Всеукраїнська наукова конференція "Запорожжя в гуманітарному дискурсі" 14 листопада 2019 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019.

2020

 1. Проблеми жіночої емансипації у публіцистиці Ф.М. Достоєвського // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2020.
 2. Блогерські стратегії проекту з відновлення миру і діалогу для внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу 2019» // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2020.
 3.   Деякі уроки публіцистики В. Г. Короленка // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2020», 13 – 17 квітня 2020 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020.
 4. Особливості пошуку психологічних відмінностей в групах з різним нахилом почерку за допомогою валідного психодіагностичного інструментарію // The III th International scientific and practical conference «Theory, science and practice» (October 05-08, 2020). Tokyo, Japan 2020.
 5. Проблеми жіночої емансипації у критично-публіцистичному доробку Н.Д. Хвощинської // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (8–11 жовтня 2020 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020.

2021

 1. Блогерська діяльність як поштовх до розвитку громадянської активності молоді // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 28 квітня 2021 року. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 2. Просування ідей рівноправ’я статей у жіночій публіцистиці 1860-1880 рр. // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2021» (19 – 23 квітня 2021 року). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 3. Гендерні стереотипи у ЗМІ // Всеукраїнська наукова конференція «Запорізькі філологічні читання» (11-12 листопада 2021 р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2021.

2022

 1. Особливості біографічного дискурсу в журналі «VIP club» // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2022» (18–22 квітня 2022 р.). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022.

Рік початку трудової діяльності в університеті: 2008.
Основні мови спілкування: українська, російська
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики