Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Ольшанецький

Ім'я: Вадим

По батькові: Юхимович

 

Посада: професор

Вчений ступінь, звання: заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

Обліковий запис науковця (ORCID)- 0000-0002-9485-4896

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): G-1052-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 54942478900

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=A5OnegkAAAAJ&hl=ru

Освіта: вища

Дніпропетровський державний університет,  рік закінчення – 1957,

спеціальність за дипломом - «Фізика» .

 

Дисертації:

Докторська дисертація – 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів:

«Розробка наукових принципів керування межових зон у металевих системах з метою поліпшення їх властивостей та службових характеристик», рік захисту – 1993

Наукові інтереси:

  • Міграція меж зерен у металевих системах;
  • фізика металів (великокутові дислокаційні межі, динамічний розподіл дислокацій при деформуванні маловуглецевих сталей);
  • теоретичне матеріалознавство (енергетика та моделі росту зерен);
  • прикладне матеріалознавство (жароміцні металокомпозиційні матеріали для аерокосмічної техніки).

Робота у радах та держаних структурах:

  • член спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертацій Д 17.052.01.

Дисципліни, які викладає:

- фізика конденсованого стану;

- фізичне матеріалознавство, наукові основи обробки експериментальних данних (для аспірантів).

Основні наукові роботи:

1. Грешта В.Л. Дослідження процесів рекристалізації у пересиченому елементами впровадження високохромистому фериті сталі 08Х18Т1 / В.Л. Грешта, О.В. Климов, В.С. Вініченко, В.Ю. Ольшанецький // Запорізький національний технічний університет. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.–2005. – №2. –С.102-106

2. Ольшанецкий В.Е. О миграции межзеренных границ общего типа / Ольшанецкий В.Е. // Запорізький національний технічний університет. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.–2006. – №1. –С.9-15

3. Беликов С.Б. Исследование влияния технологии производства на распределение двуокиси тория в вольфрамовых сплавах / Беликов С.Б., Ольшанецкий В.Е., Винниченко В.С. // Запорізький національний технічний університет. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.–2006. – №1. –С.43-46

4. Кисилева И.Ю. Исследование влияния технологических факторов на штампуем ость листовой стали 08Х18Т1 / Кисилева И.Ю., Винниченко В.С., Грешта В.Л., Ольшанецкий В.Е. // Запорізький національний технічний університет. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.–2005. – №2. –С.45-47

5. Ольшанецкий В.Е. Кристаллизационное формирование ориентированных структур «фибрового» типа в присутствии стабилизирующих частиц избыточных фаз / Ольшанецкий В.Е., Кононенко Ю.И., Беликов С.Б. // Композиционные материалы в промышленности. Материалы XXIV междунар. конф. Ялта, 2006.-С.161-164

6. Ольшанецкий В.Е. О миграции межзеренных границ общего типа 3. Теоретическое обоснование приближенных разновидностей логарифмического закона роста зерен и особые случаи миграции межзеренных границ / Ольшанецкий В.Е. // Запорізький національний технічний університет. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.–2007. – №1. –С.8-16

7. Ольшанецкий В.Е. О миграции межзеренных границ общего типа. 2 Законы роста двумерных и трехмерных моделей зеренной структуры / Ольшанецкий В.Е. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2006.-№2-С.8-19

8. Ольшанецкий В.Е. Веерообразный рост двухфазных колоний пластиночных зерен в металличнских системах / Ольшанецкий В.Е. // Металловедение и термическая обработка металлов / м: Машиностроение.–2008. – №1. –С.6 – 9

9. Асатурян А.Ш. Розрахунково-експериментальний метод побудови повної кривоі втоми металів / Асатурян А.Ш., Ольшанецький В.Ю., Ткач Д.В. // ФХММ, том 43, №6. 2007. – С.94-100

10. Киселева И.Ю. Теоретический поход к оценке резервов пластичности коррозионностойких сталей в технологических процесах листовой штамповки / Киселева И.Ю., Мищенко В.Г., Ольшанецкий В.Е. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2008.-№1-С.8-10

11. Ольшанецкий В.Е. Об использовании парциальных химических потенциалов компонентов термодинамических систем при описании фазовых равновесий / Ольшанецкий В.Е. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ 2008.-№2-С.34-39

12. Спектор Я.И. Термокинетические диаграммы и механизмы рекристаллизации при многопроходной горячей деформации специальных сталей / Спектор Я.И., Куницкая  И.Н., Ноговицын А.В., Ольшанецкий В.Е. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2009.-№1-С.11-16

13. А.Д.Коваль О коалесценции пограничных выделений в металлических сплавах  / А.Д.Коваль, В.Е.Ольшанецкий // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - Запоріжжя, ЗНТУ -2010. №1 -С.34-39

14. Ольшанецкий В.Е. Об аномальной пограничной адсорбции крупно размерных примесных атомов в однокмпонентной металлической матрице / Ольшанецкий В.Е. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2010.-№1-С.51-54

15. Куницкая И.Н. Динамическая рекристаллизация специальных сталей при многопроходной горячей деформации / Куницкая И.Н., Спектор Я.И., Ольшанецкий В.Е. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2010.-№2-С.45-49

16. Ольшанецький В.Ю. Про теоретичні підходи до побудови нових та уточнення існуючих бінарних діаграм фазової рівноваги / Ольшанецький В.Ю. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2011.-№1-С.56-58

17. Сидоренко О.Г. О существовании зародышей низкотемпературной фазы в температурной области устойчивого состояния высокотемпературной фазы / Сидоренко О.Г., Федорова И.П., Сухой А.П., Ольшанецкий В.Е. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2011.-№2-С. 25-28

18. Ольшанецкий В.Е. Об уточненной оценке энергии активации роста зерен в металлических системах с дисперсными частицами второй фазы / Ольшанецкий В.Е., Кононенко Ю.И. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2011.-№2-С. 151-154

19. О формировании кристаллографической текстуры в титане ВТ1-0 при винтовой экструзии / В.Е. Ольшанецкий, Л.П. Степанова, Д.В. Ткач [и др.] // Металловедение и термическая обработка металлов. 2011. № 12. С. 48-53.

Всього публікацій: більше 400 статей, 7 авторських свідоцтв, декілька патентів, 3 термінологічних словника, 4 монографії та декілька навчальних посібників.

Перелік наукових публікацій за роками

Відзнаки та нагороди:

Золотою медаллю (№ 28) “За наукові досягнення” Міжнародної Кадрової Академії при Раді Європи, член європейської мережі національних інформаційних центрів по академічному визнанню та мобільності  Ради Європи / ЮНЕСКО; нагрудним знаком П.Могили, заслуж.діяч науки і техніки України, нагрудний знак за бездоганну працю І ст.; 

Рік початку діяльності в університеті: 1960

Підвищення кваліфікації 15.11. - 15.12 кафедра "Фізика твердого тіла" ЗНУ.  

Основні мови спілкування: російська, українська

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 169, 1-й поверх I-го корпусу
тел.: 7-698-435
e-mail: kafedra_fm@zntu; olshan@zntu.edu.ua
URL: Кафедра фізичного матеріалознавства