Ви є тут

Головна

Прізвище: Філей
Ім'я: Юрій
По батькові: Володимирович
 
Посада: доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: професор
Обліковий запис науковця (ORСID): https://orcid.org/0000-0001-5919-1129
Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABB-3361-2020
Обліковий запис науковця (Scopus): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208908346
Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=V-7ax-oAAAAJ

Освіта: вища

 • Запорізький юридичний інститут МВС України, підготовки слідчих, рік закінчення – 2002, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7.060101 «правознавство», кваліфікація за дипломом – «юрист»

 
Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»: «Кримінально-правові санкції та практика їх застосування за злочини проти власності», рік захисту – 2006, Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукові інтереси:

 • кримінальні покарання

Дисципліни, які викладає:

 • основи кримінально-правової кваліфікації
 • юридична логіка

Основні наукові роботи (публікації):

 • Filei, Yu. Sustainable geospatial development of natural and economic systems in Ukraine : collective monograph [Text] / A. Bakurova, M. Pasichnyk, E. Tereschenko, Yu. Filei / under the general edition of Lidiia Horoshkova, Ievgen Khlobystov. – Poland: Bilostok, 2020. – 284 p.
 • Filei, Y. V. Duty to take care of own health : Problems of law content and ensuring legal liability [Text] / M. A. Anishchenko, L. S. Hamburh, D. P. Myrnyi, Y. V. Filei, O. D. Tsarov // Teikyo Medical Journal. – 2021. – # 44 (4). – Pp. 893–905.Anna Bakurova, Elina Tereschenko, Yurii Filei, Mariia Pasichnyk, Hanna Ropalo Modeling of Decision Making Ontology // Proceedings of the 3rd International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS-2019). Volume I: Main Conference, Kharkiv, Ukraine, April 18–19, 2019, р. 197-207. (SCOPUS)
 • Anna Bakurova, Mariia Pasichnyk, Elina Tereschenko and Yurii Filei Fuzzy Production Model for Managing Court Decisions in the Case of Theft // 8th International Conference «Monitoring, Modeling and Management of Emergent Economy, May 22–24, 2019, Odessa, р. 284–296. (SCOPUS)
 • Філей, Ю. В. Причини та умови злочинності у сфері економіки [Текст] / Ю. В. Філей, С. Ф. Денисов // Криміналістика і судова експертиза : Міжвідомчий науково-методичний збірник. – 2021. – Випуск 66. – С. 272–283.
 • Філей, Ю. В. Продукційна модель прийняття рішень на прикладі призначення судом покарання за крадіжку [Текст] / А. В. Бакурова, М. С. Пасічник, Е. В. Терещенко, Ю. В. Філей // Питання інтелектуальної власності : зб. наук. праць / за ред. Г.О. Андрощука; НДІ ІВ НАПрН України. – Вип. 18. – К. : Інтерсервіс, 2021. – С. 53–64.
 • Філей Ю.В. Співвідношення гуманізму та ефективності заходів кримінально-правового реагування. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. Т. 22. С. 130–135.
 • Філей Ю.В., Денисов С.Ф. Порнографічні фейки: проблеми протидії. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2020. №2. С. 94–102.
 • Filei Y., Musiienko A., Gubka, V., Gubar A. Introduction of Innovative International Experience of Molecular Genetic Expertise in Ukraine: Legal Aspect. JOURNAL OF COMPLEMENTARY MEDICINE RESEARCH 11 (2) , pp.91-97. DOI10.5455/jcmr.2020.11.02.14 «Web of Science»
 • Filei Yurii, Davidov Pavel, Yermolenko Dmytro, Koverznieva Hanna. Protection of human rights in the context of combating of counterfeiting medicines: Theoretical and legal issues of international cooperations. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology. 2020. 14(4), с. 7779-7783 «Scopus»

Участь у конференціях (публікації):

 • Bakurova, A., Pasichnyk, M., Tereschenko, E. Filei, Y. Formalization of Ukrainian-language content for fuzzy product in court. CEUR Workshop Proceedings. 2020. 2604, с. 428-441  «Scopus», «Web of Science»
 • Філей Ю.В. Вплив практики призначення покарання на побудову кримінально-правових санкцій. Реформування кримінального законодавства України: сучасність та майбутнє : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 22–23 жовт. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Робоча група з питань розвитку кримінал. права Коміс. з питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права», Консульт. місія Європейського Союзу в Україні. Харків : Право, 2021. С. 116–119.
 • Бакурова А.В., Пасічник М.С., Терещенко Е.В., Філей Ю.В. Продукційна модель прийняття рішень на прикладі призначення судом покарання за крадіжку. Питання інтелектуальної власності : зб. наук. праць / за ред. Г.О. Андрощука; НДІ ІВ НАПрН України. Вип. 18. К. : Інтерсервіс, 2021. С. 53–64.
 • Філей Ю.В. Протидія створенню та розповсюдженню сфальсифікованих порнографічних фотографій і відеороликів. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2021. С. 267–269
 • Феняк О. Р., Філей Ю. В. Особливості призначення покарання за незакінчений злочин у проекті КК України. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т.А. Денисової: збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2022. С. 366-368. 

Рік початку діяльності в університеті: 2007.
Мови спілкування: українська, російська.
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 490а
тел.: +38(061)27698537
Відзнаки та нагороди:

 • грамота Запорізької міської ради (розпорядження № 1323к від 03.12.2010 р.)
 • подяка Запорізької обласної ради (розпорядження № 453н від 17.11.2011 р.)
 • подяка Міністерства освіти і науки України (наказ № 175 від 27.04.2017 р.)
 • грамота Міністерства освіти і науки України (наказ № 34-к від 29.01.2018 р.)
 • почесна грамота Міністерства освіти і науки України (наказ № 245-к від 05.06.2019 р.)
 • подяка Центральної виборчої комісії (постанова № 979 від 11.06.2019 р.)
 • почесна грамота Запорізької обласної ради (розпорядження № 394н від 03.10.2019 р.)