Ви є тут

Головна

Прізвище: Пархоменко

Ім'я: Анжеліка

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, 1989, спеціальність за дипломом – «Інженер-конструктор-технолог радіоелектронної апаратури»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація – «Розробка комплексних моделей елементної бази МЕА для систем автоматизації проектування», 1999 – Львівська політехніка

Наукові інтереси:

 • Вбудовані системи управління рухомими об'єктами.
 • Методології проектування вбудованих систем.
 • Технології та системи віртуальної та віддаленої інженерії.
 • CAD/CAM/CAE системи. 

Дисципліни, які викладає:

 • Комп'ютерна графіка та візуалізація даних
 • CAD/CAM/CAE-системи в проектуванні та виробництві наукоємної продукції
 • Мультимедійні інформаційні технології та системи
 • Теорія комп'ютеризованого проектування складних об'єктів та систем

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу: монографія / А. Пархоменко, Г. Табунщик, М. Поляков, О.Гладкова, Т. Брагіна, Т. Ларіонова. – Запоріжжя: Дике поле, 2015. – 250 с. ISBN 978-966-2752-74-8
 2. Parkhomenko A. Development and Application of Remote Laboratory for Embedded Systems Design / A.Parkhomenko, O. Gladkova, E. Ivanov, A. Sokolyanskii, S. Kurson// JOE ? Volume 11, Issue 3, 2015.- 27-31 (http://dx.doi.org/10.3991/ijoe.v11i3.4519)
 3. Parkhomenko A. Internet-based Technologies for Design of Embedded Systems / A.Parkhomenko, O. Gladkova, S. Kurson, A. Sokolyanskii, E. Ivanov // Journal of Control Science and Engineering 2 (2015) PP. 55-63 (doi:10.17265/2328-2231/2015.02.001)
 4. Parkhomenko А. Complex requirements analysis for the high-level design of Embedded Systems / А. Parkhomenko, О. Gladkova // Вісник НУ «Львівська політехніка» - Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів: Львівська політехніка, №808(2015). – С.3-10
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 56326 України. Автоматизована система оптимізації конструкцій радіаторів для охолодження радіоелектронних апаратів [Текст] / Є.В. Огренич, О.М. Кагітіна, А.В. Пархоменко, Г.М. Шило; заявник Запорізькій національний технічний університет. – опубл. 05.09.2014. – 7 с.
 6. Пархоменко А. В. Автоматизоване проектування електронних засобів в середовищах Creo та ALTIUM DESIGNER: Навчальний посібник / А. В. Пархоменко, А. В. Притула, В. М. Крищук. – Запоріжжя : Дике поле, 2013. – 250 с. ISBN 978-966-2752-37-3
 7. Гладкова О.Н. Информационные технологии в аутсорсинговом обучении персонала / О.Н. Гладкова, М.А. Орлов, А.В.Пархоменко // Radioelectronics and Informatics № 1(60). ? Харьков: ХНУРЭ, 2013. ? Р. 84-86
 8. Спахі А.В. Досвід використання сучасних CAD/CAM/CAE/PDM-систем в промисловості та навчальному процесі / А.В. Спахі, А.В. Пархоменко, А.В. Пархоменко // Spesial number of International Scientific Journal «Acta Universitatis Pontica Euxinus» – Варна: Технический университет, 2013 .? С. 391-394.
 9. Поздняков А.А. Автоматизированное управление проектом внедрения программной системы. / А.А. Поздняков, А.В. Пархоменко, Н.И. Тамрас, Е.В. Чижик //Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. Науковий журнал. № 1(24) Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- С.123-129.

Всього наукових праць: 105, з них авторських свідоцтв – 3, монографія - 1, навчальних посібників 3, з них з грифом МОНУ – 1, англійською мовою – 1.

Участь у конференціях:

 • Parkhomenko A. Investigation of Remote Lab Design Technologies / A. Parkhomenko, A. Sokolyanskii, S. Kurson, O. Gladkova // Proceedings of IX-th International Conference «PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN MEMS DESIGN (MEMSTECH 2015)» (September 2-6, 2015, Lviv-Polyana, Ukraine), Lviv: Lviv Polytechnic, 2015. ? P.92-95
 • Parkhomenko, А. Internet-based Technologies for Design of Embedded Systems / A. Parkhomenko, O. Gladkova, E. Ivanov, A. Sokolyanskii, S. Kurson// Proceedings of XIII International Conference «The Experience of Designing and application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM 2015)», (24 – 27 February, 2015, Lviv-Polyana, Ukraine) Lviv: Lviv Polytechnic, 2015.?P. 167-171.
 • Parkhomenko A. Development and Application of Remote Laboratory for Embedded Systems Design / A. Parkhomenko, O.Gladkova, E. Ivanov, A. Sokolyanskii, S. Kurson // Proceedings of XII International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV2015) (25-27 February, 2015, Bangkok, Thailand) Bangkok: Burapha University, 2015. ? P.69 -73.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Мови спілкування: українська, англійська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, корп.3
аудиторія (кабінет): 43, 53, 57
тел.: +380(61)-769-82-67
e-mail: parhom@zntu.edu.ua