Ви є тут

Головна

Прізвище: Іванов

Ім'я: Валерій

По батькові: Григорович

 

Посада: завідувач кафедри МіТЛВ

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9216-3493

Обліковий запис науковця (Scopus): 57192820471

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?user=-I21qb8AAAAJ&hl=uk

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, інженерно-фізичний факультет, 1996 р., диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Обладнання ливарного виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.16.04 «Ливарне виробництво»: «Литі чавунні контакти з низьким перехідним електроопором для алюмінієвих електролізерів», рік захисту – 2001, Національна металургійна академія України
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.16.04 «Ливарне виробництво»:«Розвиток теоретичних основ впливу технологічних параметрів на структуру і властивості виливків із сірих чавунів», рік захисту – 2019, Національна металургійна академія України

Наукові інтереси:

 • Виробництво виливків з чавуну;
 • Процеси формоутворення структури чавунів;
 • Формувальні матеріали;
 • Технологія ливарного виробництва.

Дисципліни, які викладає:

 • Сучасні методи лиття;
 • Технологія ливарного виробництва;
 • Теорія плавки та виробництва чавунних виливків;
 • Теорія ливарних сплавів;
 • Проектування та виробництво оснастки з різних матеріалів.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Кузовов А. Ф., Иванов В. Г., Малый А. В. Технологические расчеты питания отливок [Текст] : монография. - Запорожье : ЗНТУ, 2017. - 75 с. ISBN 978-617-529-159-7.
 • Ivanov V., Pirozhkova V., Lunev V. Research of structure and formation of nodular graphite inclusions in ductile cast iron. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. № 3(5). P. 31 – 36. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.69674.
 • Ivanov V., Pirozhkova V., Lunev V. Silicon effect on the formation of graphite inclusions in gray cast iron. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. №4(12). P. 26 – 30. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.107342.
 • Іванов В. Г. Вплив умов плавки та газонасиченості на формоутворення графіту в чавунах. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2018. № 1. С. 16 – 20. DOI 10.15588/1607-6885-2018-1-2.
 • Иванов В. Г., Пирожкова В. П., Лунев В. В. О субоксидной форме кислорода в сталях и чугунах. Металл и литье Украины. 2018. №11-12. С. 29 – 34.
 • Лютий, Р.В. Удосконалення системи класифікації зв'язувальних матеріалів формувальних і стрижневих сумішей у ливарному виробництві [Текст] / Р.В. Лютий, М.М. Ямшинський, В.Ю. Селівьорстов, В.Г. Іванов // Теорія і практика металургії. - 2021. - № 2 (127). - С.5-13.

Всього наукових праць: 80, з них монографій – 1, навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Каргинов В.П., Иванов В. Г. Повышение качества чугунного литья с использованием специальных углеродсодержащих добавок в песчано-глинистые смеси. Литво. Металургія. 2019: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 травня 2019р., м. Запоріжжя) С.108 – 110.
 • Іванов В. Г. Вплив газонасиченості на структуроутворення чавунів. Литье. Металлургия. 2018: матеріали XIV мiжн. наук.-практ. конф., 22 – 25 травня 2018 р. Запоріжжя: АА Тандем, 2018. С. 100 – 101.
 • Іванов В. Г., Пірожкова В. П. Вплив кисню на формоутворення графіту в чавунах. Нові матеріали і технології в машинобудуванні: матеріали X міжн. наук.-техн. конф., 24 – 25 квітня 2018 р. Київ: Вид-во НТТУ “КПІ”, 2018. С. 74 – 75.
 • Іванов В. Г., Пірожкова В. П., Луньов В. В. Вплив нестехіометричних з'єднань кремнію та магнію на морфологію графіту у чавунах. Перспективні технології, матеріали та обладнання у ливарному виробництві: матеріали VI Міжн.  наук.-техн.  конф.,   25 – 28  вересня  2017 р.  Краматорськ:  ДГМА,  2017.  С. 66 – 67.
 • Іванов, В. Г., Шаломєєв В. А. Використання відходів магнієвих сплавів для отримання чавуну з вермикулярним графітом. Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні: тези доповідей ІV Міжн. наук.-практичної конф., Запоріжжя: АТ „Мотор Січ”, 2016. С. 59 – 60.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Запорізької міської ради, 2003.
 • Почесна грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району, 2006.
 • Почесна грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради, 2008.
 • Почесна грамота Запорізької міської ради, 2009.
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради, 2015.
 • Почесна грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району, 2019.
 • Нагрудний знак ЗНТУ «За бездоганну працю» ІІІ ступеня, 2016.

Рік початку діяльності в університеті: 1996

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), німецька (зі словником)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 226
тел.: +380(61)7698293, +380(61)7698594
e-mail: ivanov@zntu.edu.ua, kafedra_mtlv@zntu.edu.ua