Ви є тут

Головна

2021 рік

 • Іванов, В.Г. Зниження трудомісткості вибивання ливарних форм на рідкому склі [Електронний ресурс] / В.Г. Іванов, В.В. Прочан // Тиждень науки-2021. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 27-28.
 • Іванов В.Г. Роль неметалевої фази у формуванні структур сталей і сплавів [Електронний ресурс] / В.Г. Іванов // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: Збірник тез ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції, Запоріжжя, 07–08 жовтня 2021р. / відпов. редактор В.Г. Іванов. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С.6-8.
 • Іванов В.Г. Роль субоксидів у сталях та чавунах / В.Г.Іванов, В.В. Пірожкова, В.В. Луньов // Литво. Металургія. 2021: матеріали ХVII Міжнар. науково-технічної конф. (18-20 травня 2021р., м.Запоріжжя) / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. - Запоріжжя, АА Тандем. - С.83-85.

2020 рік

 • Іванов, В.Г. Зниження пригару при виробництві чавунних виливків у вогких піщано-глиняних формах / В.Г. Іванов, В.В. Сотник // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 26-27. – ISBN 978-617-529-260-0.

2019 рік

 • Каргинов В.П., Иванов В. Г. Повышение качества чугунного литья с использованием специальных углеродсодержащих добавок в песчано-глинистые смеси. Литво. Металургія. 2019: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 травня 2019р., м. Запоріжжя) С.108 – 110.

2018 рік

 • Іванов В. Г. Вплив газонасиченості на структуроутворення чавунів. Литье. Металлургия. 2018: матеріали XIV мiжн. наук.-практ. конф., 22 – 25 травня 2018 р. Запоріжжя: АА Тандем, 2018. С. 100 – 101.
 • Іванов В. Г., Пірожкова В. П. Вплив кисню на формоутворення графіту в чавунах. Нові матеріали і технології в машинобудуванні: матеріали X міжн. наук.-техн. конф., 24 – 25 квітня 2018 р. Київ: Вид-во НТТУ “КПІ”, 2018. С. 74 – 75.
 • Іванов В. Г. Пірожкова В. П., Луньов В. В. Роль нижчих оксидів у формоутворенні графіту в чавунах. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : збірник тез ХV Міжн. наук.-техн. конф., 11 – 21 жовтня 2018 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С. 67 – 69.
2017 рік
 • Іванов В. Г. Морфологія графіту при плавці синтетичного чавуну у вакуумі. Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра [Електрон. ресурс]: матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квітня 2017 р. Київ. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. С. 479 – 485.
 • Іванов В. Г. Вибір оптимальної структури високоміцного чавуну для поршневих кілець малопотужних двотактових двигунів. Перспективні технології, матеріали та обладнання у ливарному виробництві: матеріали VI Міжн. наук.-техн. конф., 25 – 28 вересня 2017 р. Краматорськ: ДГМА, 2017. - С. 64 – 66.
 • Іванов В. Г., Пірожкова В. П., Луньов В. В. Утворення монооксиду кремнію у сірих чавунах та його вплив на морфологію вкраплень графіту. Литье. Металлургия. 2017: материали XIІІ міжн. наук.-практ. конф., 23 – 25 травня 2017 р. Запоріжжя, АА Тандем, 2017. С. 110 – 111.
 • Іванов В. Г., Пірожкова В. П. Вплив поверхнево-активного монооксиду кремнію на формоутворення графіту у сірих чавунах. Нові матеріали і технології в машинобудуванні: матеріали IX міжн. наук.-техн. конф. ,30 – 31 травня 2017 р. Київ: Вид-во НТТУ “КПІ”, 2017. С. 78.
 • Іванов В. Г., Пірожкова В. П., Луньов В. В. Вплив нестехіометричних з'єднань кремнію та магнію на морфологію графіту у чавунах. Перспективні технології, матеріали та обладнання у ливарному виробництві: матеріали VI Міжн.  наук.-техн.  конф.,   25 – 28  вересня  2017 р.  Краматорськ:  ДГМА,  2017.  С. 66 – 67.
 • Каргинов В.П., Иванов В. Г. Применение вспомогательных материалов производства «НПП «Союз» для повышения качества металлургической и литейной продукции. Литье. Металлургия. 2017: Материалы XIII научно-практической конференции (23 — 26 мая 2017 г., г. Запорожье) / ЗТПП. - Запорожье: Изд-во ЗТПП, 2017. - С. .122 – 123.

2016 рік

 • Іванов В. Г., Пірожкова В. П. Будова графітових вкраплень у високоміцних чавунах. Нові матеріали і технології в машинобудуванні: матеріали VIIІ наук.-техн. конф., 30 - 31 травня 2016 р. Київ: Вид-во НТТУ “КПІ”, 2016. С. 60 – 61.
 • Іванов В. Г., Пирожкова В. П., Луньов В. В. Мікрорентгеноспектральний та петрографічний аналіз вкраплень графіту у високоміцних чавунах. Литье. Металлургия. 2016: материалы XIІ научн.-практ. конф., 24 – 26 мая 2016 г. Запорожье: Изд-во ЗТПП, 2016. С. 100 – 101.
 • Іванов, В. Г., Шаломєєв В. А. Використання відходів магнієвих сплавів для отримання чавуну з вермикулярним графітом. Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні: тези доповідей ІV Міжн. наук.-практичної конф., Запоріжжя: АТ „Мотор Січ”, 2016. С. 59 – 60.
 • Іванов В. Г. Вплив титану на морфологію графітових включень у чавунах. Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні: тези доповідей ІV Міжн. наук.-практичної конф., Запоріжжя: АТ „Мотор Січ”, 2016. С. 41 – 43.

2015 рік

 • Іванов В. Г., Луньов В. В. Вплив побічних продуктів при виробництві титану на морфологію графітних включень у сірих чавунах. Сучасна металургія: проблеми, завдання, рішення. Наука і виробництво: матеріали Міжн. конф., 28 – 29 квіт. 2015 р. Дніпропетровськ: Герда, 2015. С. 63 – 66.
 • Іванов В. Г., Парахнєвич Є. М. Зміна морфології графітної фази у чавунах після електрошлакового переплавлення. Нові матеріали і технології в машинобудуванні: матеріали VII наук.-техн. конф., 21 – 22 травня 2015 р. Київ: Вид-во НТТУ “КПІ”, 2015. С. 64.
 • Іванов В. Г. Луньов В. В. Графітизуюче модифікування чавунів, виготовлених з використанням відходів виробництва титану. Литье. Металлургия. 2015р.: материалы XI научн-практ. конф., 26 – 28 мая 2015 г. Запорожье: Изд-во ЗТПП, 2015. С. 118 – 120.
 • Иванов В. Г., Пирожкова В. П. О механизме образования шаровидной формы графита. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : збірник тез ХІV Міжн. наук.-техн. конф., 6 – 9 жовтня 2015 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. С. 80 – 83.
 • Иванов В. Г., Пирожкова В. П. О морфологии графита. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : збірник тез ХІV Міжн. наук.-техн. конф., 6 – 9 жовтня 2015 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. С. 85 – 86.
 • Иванов В. Г., Лунев В. В. Особенности выплавки чугунов с использованием отходов титанового производства. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : збірник тез ХІV Міжн. наук.-техн. конф., 6 – 9 жовтня 2015 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 87 – 88.
 • Яценко Р. В., Иванов В. Г. Количественный металлографический анализ шаровидного графита в заготовке поршневых колец из высокопрочного чугуна. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : збірник тез ХІV Міжн. наук.-техн. конф., 6 – 9 жовтня 2015 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. С. 84.