Ви є тут

Головна
2023 рік
 • ІІванов, В. Г. Аналіз графітової фази у відцентрових заготівках з високоміцного чавуну / В.Г. Іванов, М.В. Матвейшин // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2023. - № 2. – С. 26 – 31.
2022 рік
 • Іванов, В.Г. Визначення вмісту піролітичного вуглецю у кам’яному вугіллі та протипригарних добавках у піщано-глинисті суміші [Текст] / В.Г. Іванов, М.В. Матвейшин, В.П. Каргінов, В.В. Кудін  // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. —  2022. —  №2. —  С. 102-106.
 • Liutyi, R.V. Synthesis of phosphosulphate substance and properties of its structured mixture with quartz sand [Text] / R.V. Liutyi, M.V. Tyshkovets, M.M. Yamshinskij, V.Yu Selivorstov, V.G. Ivanov// Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2022. – № 4. – P. 59 – 65.
2021 рік
 • Лютий, Р.В. Удосконалення системи класифікації зв'язувальних матеріалів формувальних і стрижневих сумішей у ливарному виробництві [Текст] / Р.В. Лютий, М.М. Ямшинський, В.Ю. Селівьорстов, В.Г. Іванов // Теорія і практика металургії. - 2021. - № 2 (127). - С.5-13.
 • Іванов В.Г. Використання спеціальних добавок для покращення вибивання рідкоскляних формувальних сумішей / В.Г. Іванов, Л.О. Крилова, В.П. Каргінов, В.В. Кудін, М.В. Матвейшин, В.Є. Хричіков // Теорія і практика металургії. - 2021. - №5. - С. 53-56.

2018 рік

 • Иванов В. Г., Пирожкова В. П., Лунев В. В. О субоксидной форме кислорода в сталях и чугунках. Металл и литье Украины. 2018. №11-12. С. 29 – 34.
 • Іванов В. Г. Роль кисню при формоутворенні графіту в чавунах. Металургія. 2018. Вип. 1 (39). С. 34 – 40.
 • Іванов В. Г. Вплив умов плавки та газонасиченості на формоутворення графіту в чавунах. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2018. № 1. С. 16 – 20.

2017 рік

 • Ivanov V., Pirozhkova V., Lunеv V. Silicon effect on the formation of graphite inclusions in gray cast iron. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. №4(12). P. .26 - 30.
 • Іванов В. Г. Особливості формоутворення графіту в синтетичному чавуні під час плавки у вакуумі. Металургія. 2017. Вип. 1 (37). С. 11 - 16.
 • Іванов В. Г. Дослідження структури поршневих кілець з високоміцного чавуну після експлуатації у двотактному двигуні. Вісник двигунобудування. 2017. №1. С. 156-160.
 • Іванов В. Г. Вплив кремнію на графітизацію заевтектичного синтетичного чавуну. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2017. № 1. С. 17-22.
 • Іванов В. Г., Пірожкова В. П., Луньов В. В. Вплив сірки на морфологію графіту в чавунах. Металургія. 2017. Вип. 2 (38). С. 14 – 19.
 • Кузовов А. Ф., Иванов В. Г., Малый А. В. Технологические расчеты питания отливок: монография. - Запорожье : ЗНТУ, 2017. - 75 с. ISBN 978-617-529-159-7.

2016 рік

 • Іванов В. Г. Металографічні дослідження графітних вкраплень у відцентровій заготовці для поршневих кілець. Компрессорное и энергетическое машиностроение. 2016. № 1. С. 40 - 44.
 • Іванов В.Г. Самоподібність включень графіту в чавунах. Металургія. 2016. Вип. 1. С. 5 - 8.
 • Іванов В. Г. Розподіл хімічних елементів у структурі високоміцного чавуну для маслотних заготівок поршневих кілець. Вестник двигателестроения. 2016. № 1. С. 121 - 127.
 • Іванов В. Г. Оцінка морфології включень графіту у високоміцних чавунах за допомогою фрактальної розмірності. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). 2016. Вип. 53 (січень-березень). С. 57 - 62.
 • Ivanov V., Pirozhkova V., Lunev V. Research of structure and formation of nodular graphite inclusions in ductile cast iron. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2016. № 3(5). С. 31 - 36.
 • Іванов В. Г. Будова вкраплень графіту у синтетичних чавунах. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2016. №. 1. C. 16 – 18.
 • Іванов В. Г. Розподіл магнію у синтетичному високоміцному чавуні. Металургія. 2016. Вип. 2 (36). С. 5 – 10.

2015 рік

 • Исследование технологических свойств бентонитов различных месторождений / В. Г. Иванов, А. Ф. Кузовов, А. В. Малый, А. А. Колос. Компрессорное и энергетическое машиностроение. 2015. № 3. С. 23-25.
 • Іванов В. Г., Парахневич Є. М. Вплив електрошлакового переплавлення на морфологію графітної фази в сірих чавунах. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2015. № 1. - С. 43-45.
 • Іванов В. Г., Голтвяница В. С. Морфологія графіту у заевтектичному синтетичному чавуні. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2015. № 2. С. 23-27.
 • Ivanov V., Lunev V. Effect of titanium iron-based by-products in the furnace charge on cast iron graphitization. Theory and practice steel industry. 2015. №3-6. С. 148 - 151.
 • Универсальная добавка для улучшения выбиваемости жидкостекольной смеси / В. Г. Иванов, А. Ф. Кузовов, А. В. Малый, В. П. Каргинов, А. А. Колос, А. В. Дорошенко/ Литейное производство. 2015. №8. С. 10 - 12.